Wewnętrzne systemy elektroniczne

Oprócz schowków i uchwytów na kubki (patrz Schowki wewnętrzne), we wnętrzu pojazdu Model S znajdują się różne systemy elektroniczne, takie jak porty USB, oraz gniazdo zasilania 12 V.

Porty USB

Pojazd Model S ma dwa porty USB umieszczone z przodu konsoli środkowej. Umożliwiają one podłączanie urządzeń USB. Aby zapoznać się z informacjami o odtwarzaniu plików audio z urządzeń podłączonych do tych portów, patrz Odtwarzanie multimediów z urządzeń. Porty te umożliwiają także ładowanie urządzeń ze złączem USB.

Zbliżenie i strzałka wskazująca porty USB z przodu konsoli środkowej.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nie należy podłączać wielu urządzeń wykorzystując hub USB. Urządzenia podłączone w ten sposób mogą nie być prawidłowo ładowane lub rozpoznane przez odtwarzacz multimedialny.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zasilanie jest dostępne zawsze, gdy wykrywany jest stan aktywny pojazdu. Stan aktywny może być wykrywany z różnych przyczyn. Na przykład kiedy używane są funkcje takie jak Summon lub gdy włączone są funkcje takie jak Przygotowanie pojazdu, Zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny, Utrzymaj temperaturę, Tryb psa, Tryb kempingowy, Tryb Sentry itp. Pojazd jest również aktywny, gdy jest używany lub ładowany akumulator niskie napięcie, gdy jest ładowany akumulator wysokiego napięcia, gdy pojazd komunikuje się z aplikacją mobilną itp. Pozostawienie podłączonych akcesoriów nie powoduje rozładowania akumulatora niskie napięcie.

Niskie napięcie Gniazdo zasilania

Pojazd Model S jest wyposażony w gniazdo zasilania umieszczone z przodu konsoli środkowej. Zasilane jest dostępne, gdy jest włączona deska rozdzielcza i ekran dotykowy.

Strzałka wskazująca gniazdo zasilania.

W układzie niskie napięciegniazda zasilania można używać do zasilania akcesoriów pobierających w trybie ciągłym prąd 11 A (wartość szczytowa 15 A) lub urządzeń o mocy znamionowej 150 W (wartość szczytowa 180 W).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zasilanie jest dostępne zawsze, gdy wykrywany jest stan aktywny pojazdu. Stan aktywny może być wykrywany z różnych przyczyn. Na przykład kiedy używane są funkcje takie jak Summon lub gdy włączone są funkcje takie jak Przygotowanie pojazdu, Zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny, Utrzymaj temperaturę, Tryb psa, Tryb kempingowy, Tryb Sentry itp. Pojazd jest również aktywny, gdy jest używany lub ładowany akumulator niskie napięcie, gdy jest ładowany akumulator wysokiego napięcia, gdy pojazd komunikuje się z aplikacją mobilną itp. Pozostawienie podłączonych akcesoriów nie powoduje rozładowania akumulatora niskie napięcie.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli pojazd Model S nie może wykryć kluczyka zdalnego sterowania (z powodu słabej baterii, zakłóceń itp.), należy umieścić kluczyk zdalnego sterowania bezpośrednio poniżej gniazda zasilania niskie napięcie , ponieważ w tym miejscu jest on najłatwiejszy do wykrycia dla systemów pojazdu Model S.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Gniazdo zasilania i złącze podłączonego akcesorium może się nagrzewać.