Obciążanie pojazdu

Oznakowanie pojazdu

Ważne jest, aby znać rozmiar i ciśnienie opon fabrycznych pojazdu orazTPMLM (dopuszczalna znamionowa masa całkowita pojazdu) and TPMAM (dopuszczalne obciążenie osi przedniej i tylnej.). Te informacje można znaleźć na dwóch etykietach na Model S.

Masa ładunku, jaki można bezpiecznie przewieźć pojazdem, jest podana na dwóch etykietach umieszczonych na środkowym słupku po stronie kierowcy
  1. Etykieta Informacje dotyczące opon
  2. Tabliczka znamionowa
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Przeciążanie pojazdu Model S pogarsza skuteczność hamulców i prowadzenie pojazdu, co może obniżać bezpieczeństwo jazdy i być przyczyną uszkodzeń.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie wolno przechowywać w pojeździe Model S dużych ilości cieczy. Duży wyciek może uszkodzić podzespoły elektryczne.

Etykieta Informacje dotyczące opon

Etykieta Informacje dotyczące opon zawiera następujące informacje:

  • maksymalna liczba miejsc w pojeździe;
  • rozmiar fabrycznych opon;
  • ciśnienie w fabrycznych oponach przednich i tylnych dla opon zimnych. Są to zalecane wartości pozwalające uzyskać optymalny komfort i właściwości jezdne.

Format etykiety:

Przykład etykiety z informacjami dotyczącymi opon

Tej etykiet nie wolno zmieniać, nawet jeśli w przyszłości będą używane inne opony.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli pojazd Model S jest obciążony do limitu swojej ładowności, należy dokładne sprawdzić, czy każda opona jest napompowana do zalecanej wartości ciśnienia.

Tabliczka znamionowa

Oprócz numeru VIN na tabliczce znamionowej znajdują się następujące informacje:

  • TPMLM - Dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Maksymalna dopuszczalna łączna masa pojazdu Model S. Wlicza się do niej masę pojazdu Model S, wszystkich pasażerów, płynów i ładunku.
  • TPMAM - Dopuszczalne obciążenie osi przedniej i tylnej. Wartość TPMAM informuje, jakie obciążenie może przenieść każda z osi.
Przykład tabliczki znamionowej
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Obciążanie pojazdu Model S w stopniu powodującym przekroczenie jego TPMLM albo TPMAM może spowodować jego uszkodzenie.

Holowanie przyczepy

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Pojazdu Model S nie należy używać do holowania przyczepy. Model S nie współpracuje z zaczepem przyczepy. Zamontowanie zaczepu mogłoby spowodować uszkodzenia i zwiększyć ryzyko zderzenia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Holowanie przyczepy za pojazdem Model S może spowodować unieważnienie gwarancji.

Bagażniki dachowe

Pojazd Model S wyposażony w szklany dach lub dach panoramiczny może przewozić maks. 165 funtów (75 kg) na bagażniku dachowym dopuszczonym przez firmę Tesla (patrz Części i akcesoria).W pojazdach Model S z dachem w kolorze nadwozia nie jest możliwe używanie bagażników dachowych.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Jeżeli pojazd Model S jest wyposażony w dach w kolorze nadwozia, nie należy montować na nim bagażników dachowych ani umieszczać na dachu żadnych ładunków. Może to spowodować poważne uszkodzenia.