Informacje o podróży

Wyświetlanie informacji o podróży

Informacje o podróży są pokazywane na ekranie dotykowym po dotknięciu opcji Sterowanie > Podróże. Dostępne informacje obejmują odległość przejechaną podczas trwającej podróży, czas jej trwania oraz przeciętne zużycie energii. Można również wyświetlić odległość oraz całkowite i średnie zużycie energii od ostatniego ładowania, a także dane innych podróży.

Aby nadać podróży nazwę lub zmienić istniejącą nazwę, należy nacisnąć nazwę podróży, wprowadzić nową nazwę i wybrać Zapisz. Licznik przebiegu podróży można zresetować przypisanym do niego przyciskiem Resetuj.

Deska rozdzielcza pozwala wyświetlać informacje dotyczące maksymalnie trzech podróży. Podróże można wybrać, zaznaczając odpowiednie pola. Następnie użyj rolki znajdującej się po prawej stronie kierownicy, aby wyświetlić wybrane podróże (patrz Korzystanie z przycisków po prawej stronie kierownicy).

Licznik przebiegu

Aby wyświetlić licznik przebiegu i zobaczyć przebieg pojazdu, należy wykonać następujące czynności:

  • Dotknij kolejno Sterowanie > Interfejs.
  • Dotknij kolejno pozycji Sterowanie > Podróże.
  • Otwórz aplikację mobilną i przewiń w dół do dolnej części ekranu głównego.