Szyberdach

Otwieranie i zamykanie

W pojazdach Model S wyposażonych w szyberdach można sterować tym elementem nadwozia zdalnie, za pomocą aplikacji mobilnej, lub przy użyciu menu prawego przycisku przewijania.

Aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień sterowania szyberdachem, dotknij pozycji Sterowanie na ekranie dotykowym. Użytkownik może przeciągać i naciskać grafikę przedstawiającą szyberdach lub korzystać z przycisków wyświetlonych obok wizualizacji pojazdu. Szyberdach ustawi się w wybranym położeniu. Ruch szyberdachu można w każdej chwili zatrzymać, dotykając przedstawiającej go grafiki.

Widok pojazdu z góry z objaśnieniami
  • OTWÓRZ: jedno dotknięcie powoduje otwarcie szyberdachu do pozycji komfortowej (75% otwarcia). Dwa dotknięcia pozwalają całkowicie otworzyć szyberdach.
  • UCHYL: dotknięcie pozwala lekko uchylić szyberdach.
  • ZAMKNIJ: dotknięcie pozwala całkowicie zamknąć szyberdach.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W przypadku wykrycia przeszkody szyberdach nie zostanie zamknięty. Jeżeli po usunięciu przeszkody szyberdach nadal nie będzie się zamykać, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ZAMKNIJ. Pozwala to na obejście mechanizmu zapobiegającego przytrzaśnięciom.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli w położeniu komfortowym szyberdachu odgłos wiatru (zależny od prędkości jazdy) okaże się zbyt głośny, można lekko uchylić szybę.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Przed otwarciem szyberdachu należy usunąć z niego śnieg i lód. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Pasażerowie nie powinni wystawiać żadnych części ciała przez otwarty szyberdach. Lecące odłamki, gałęzie i inne przedmioty mogą spowodować poważne obrażenia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Przed zamknięciem szyberdachu należy upewnić się, że nikt z pasażerów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, nie wystawia żadnych części ciała przez otwór szyberdachu. Zlekceważenie tej czynności może spowodować poważne obrażenia ciała.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy przewozić przedmiotów, które wystają przez szyberdach. Może to spowodować uszkodzenie uszczelek szyberdachu i mechanizmu zapobiegającego przytrzaśnięciom, a także spowodować obrażenia u pasażerów.