Zawieszenie pneumatyczne

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Podczas uruchamiania pojazdu Model S może być słyszalna sprężarka, która napełnia zbiornik układu zawieszenia pneumatycznego.

Pojazd Model S jest wyposażony w adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne, które zapewnia doskonały komfort jazdy i pozwala zależnie od preferencji wybrać większą lub mniejszą twardość. Ponadto układ utrzymuje pojazd w położeniu poziomym podczas przewozu ładunków. Użytkownik może ręcznie dostosować wysokość zawieszenia do warunków (np. może podnieść pojazd Model S, gdy jest potrzebny dodatkowy prześwit, w tym na stromych podjazdach lub rampach, w głębokim śniegu, przy pokonywaniu dużych wybrzuszeń, na krawężnikach itp.)

Żółta ikona przedstawiająca zarys pojazdu ze strzałkami skierowanymi w górę i w dół.
Jeśli zostanie wykryta usterka, która powoduje ograniczenie wydajności układu adaptacyjnego zawieszenia pneumatycznego, na desce rozdzielczej wyświetlany jest wskaźnik w kolorze żółtym. Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z firmą Tesla.
Czerwona ikona przedstawiająca zarys pojazdu ze strzałkami skierowanymi w górę i w dół.
Jeśli zostanie wykryta usterka, która powoduje wyłączenie układu adaptacyjnego zawieszenia pneumatycznego, na desce rozdzielczej wyświetlany jest wskaźnik w kolorze czerwonym. Skontaktuj się z firmą Tesla.

Dostosowanie wysokości zawieszenia

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Przed rozpoczęciem dostosowywania wysokości zawieszenia należy sprawdzić, czy pod ani nad pojazdem Model S nie ma przeszkód.

Wysokość zawieszenia można wyregulować ręcznie, naciskając pedał hamulca i wybierając opcję Sterowanie > Zawieszenie na ekranie dotykowym. Dostępne ustawienia wysokości zawieszenia zależą od prędkości jazdy i innych warunków (na przykład zawieszenie nie obniża się, gdy drzwi są otwarte). Na ekranie dotykowym są także wyświetlane przybliżone prześwity dla poszczególnych ustawień. Przeciągnij suwak, aby wybrać jedną z następujących opcji:

  • Bardzo wysokie — włączenie ustawienia Bardzo wysokie powoduje, że zawieszenie automatycznie obniży się do ustawienia domyślnej wysokości jazdy*, czyliNormalnego lub Niskiego po przejechaniu ok. 30 metrów lub kiedy prędkość jazdy sięgnie 24 km/h. Aby zachować ustawienie Bardzo wysokie bez ograniczania dystansu do czasu osiągnięcia progowej prędkości jazdy, dotknij opcji Utrzymuj do 24 km/h po wybraniu ustawienia Bardzo wysokiego.
  • Wysokie — włączenie ustawienia Wysokie powoduje, że zawieszenie automatycznie obniży się do ustawienia domyślnej wysokości jazdy*, czyliNormalnego lub Niskiego po przejechaniu ok. 30 metrów lub kiedy prędkość jazdy sięgnie 56 km/h. Aby zachować ustawienie Wysokie bez ograniczania dystansu do czasu osiągnięcia progowej prędkości jazdy, dotknij opcji Utrzymuj do 56 km/h.
  • Standardowe — ustawienie Standardowe zapewnia optymalny komfort jazdy i najlepsze prowadzenie pojazdu przy każdym obciążeniu.
  • Niskie — obniżenie zawieszenia może poprawić własności aerodynamiczne pojazdu i ułatwić wsiadanie oraz załadunek i rozładunek bagażu.

* Jeśli ustawienie Domyślnie niskie zawieszenie jest wyłączone, wysokość zawieszenia będzie ustawiana w zakresie od Normalnego do Niskiego, aby zapewnić równowagę pomiędzy komfortem jazdy, pewnością prowadzenia oraz zasięgiem. Aby zoptymalizować pewność prowadzenia i zasięg, włącz ustawienie Domyślne niskie zawieszenie.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Gdy zawieszenie jest ustawione w położeniu Wysokie lub Bardzo wysokie, należy powstrzymać się od agresywnej jazdy (gwałtownych przyspieszeń, ostrego wchodzenia w zakręty itp.) Może to powodować wibracje i zwiększa ryzyko uszkodzenia pojazdu.

Adaptacyjne tłumienie zawieszenia

Ustawienia związane z funkcją Adaptacyjne tłumienie zawieszenia zapewniają regulację układu zawieszenia w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji komfortu jazdy i prowadzenia. Dostępne opcje:

  • Komfort — zapewnia łagodną jazdę i pozwala się odprężyć.
  • Auto — pozwala połączyć płynność jazdy z kontrolą pojazdu, dostosowując ustawienia do szeregu rodzajów dróg i stylów prowadzenia.
  • Sport — zapewnia twardsze ustawienie zawieszenia i lepszą kontrolę nad pojazdem, co wymaga od kierowcy większego zaangażowania, ale też umożliwia lepsze wyczucie drogi.
  • Zaawansowane — w tym ustawieniu dostępne są suwaki, które pozwalają dostroić zawieszenie w zakresie komfortu jazdy oraz prowadzenia.

Dotknięcie opcji Pokaż dane zawieszenia pozwala wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące amortyzatorów w każdym kole, wysokości zawieszenia, wartości kompresji i odbicia, a także przyspieszeń nadwozia.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Kiedy adaptacyjne tłumienie zawieszenia jest ustawione na Komfort lub Auto, zawieszenie może się podnieść, aby zapewnić wyższy komfort jazdy na nierównych drogach..

Użyj komfortowego tłumienia przy Autopilocie (zależnie od wyposażenia) - — domyślnie, podczas korzystania z Autopilota, tłumienie automatycznie ustawia się na ustawienie Komfort i powraca do wybranego przez użytkownika ustawienia, gdy Autopilot nie jest już używany. Aby dezaktywować tę funkcję, należy wyłączyć to ustawienie.

Wizualizacja w czasie rzeczywistym

Obraz pojazdu Model S na ekranie zawieszenia przedstawia wizualizację w czasie rzeczywistym stanu zawieszenia pneumatycznego. Oprócz wizualnego przedstawienia zmian wysokości zawieszenia wyświetlane są linie kompresji i odbicia, które odzwierciedlają, w jaki sposób układ zawieszenia steruje amortyzatorami w poszczególnych kołach na podstawie wybranych ustawień i zmian warunków drogowych. Opcje wartości są sterowane jednocześnie. Dotknięcie opcji Pokaż dane zawieszenia pozwala wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące amortyzatorów w każdym kole, wysokości zawieszenia, wartości kompresji i odbicia, a także przyspieszeń nadwozia.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dostępna jest także możliwość wyświetlania w czasie rzeczywistym na desce rozdzielczej wizualizacji dynamicznego dostosowywania przez układ zawieszenia tłumienia każdego koła do zmieniających się warunków na drodze. Aby wyświetlić, przytrzymaj krótko odpowiedni przycisk przewijania na kierownica, aż pokażą się odpowiednie opcje. Następnie przesuń przycisk przewijania, aby podświetlić opcję Zawieszenie, po czym stuknij przycisk przewijania.

Lokalizacje automatycznego zwiększania wysokości

Lokalizacja jest zapisywana automatycznie przy każdym podniesieniu zawieszenia do ustawienia Wysokie lub Bardzo wysokie. Zapisanie lokalizacji pozwala uniknąć ręcznego zwiększania wysokości zawieszenia przy każdej wizycie w często odwiedzanych miejscach, w których wysokość ta była uprzednio zwiększana. Po powrocie do zapisanej lokalizacji pojazd Model S podniesie zawieszenie, a na desce rozdzielczej pojawi się komunikat o podniesieniu zawieszenia.

Przy zapisywaniu lokalizacji pojazd Model S zapisuje również ustawienie Utrzymuj do XX km/h (jeśli zostało podane).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli w chwili ponownego pojawienia się w zapisanej lokalizacji pojazd będzie poruszać się szybciej, niż wynosi limit prędkości dla ustawień Wysokie i Bardzo wysokie, zawieszenie nie zostanie podniesione, dopóki pojazd Model S nie zmniejszy prędkości.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Po opuszczeniu zapisanej lokalizacji zawieszenie jest automatycznie obniżane. Jednak może się nie obniżyć, aż Model S osiągnie progi prędkości i dystansu, przy których obniża się zawieszenie.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Pojazd Model S nie zmieni wysokości zawieszenia, jeśli w chwili przybycia do zapisanej lokalizacji będzie ustawiona wysokość większa od zapamiętanej dla danego miejsca.

Usuwanie lokalizacji automatycznego zwiększania wysokości

Jeśli nie chcesz, aby zawieszenie było automatycznie podnoszone w danej lokalizacji, dotknij Zawsze podnieś w tej lokalizacji na wyskakującym oknie, które pojawia się po dojechaniu do zapisanej lokalizacji, w celu wyłączenia opcji.

Samopoziomowanie

Model S wyposażony w zawieszenie pneumatyczne poziomuje się samoczynnie, nawet gdy zasilanie jest wyłączone. Aby nie dopuścić do uszkodzenia pojazdu podczas jego podnoszenia na lewarku lub podnośniku, należy aktywować tryb lewarka, który wyłącza samopoziomowanie (w tym celu należy nacisnąć pedał hamulca i wybrać kolejno opcje Sterowanie > Serwis > Tryb lewarka). Aby zapoznać się ze szczegółami, patrz Tryb lewarka.