עוזר החניה

Model S נועדו לגלות נוכחות של עצמים. בעת נסיעה איטית בהילוך נסיעה לפנים או נסיעה לאחור (לדוגמה, בעת החניית כלי הרכב), כלי הרכב יתריע אם יתגלה עצם בקרבת ה-Model Sשלך. כלי הרכב יתריע בפניך כאשר עצמים יזוהו לפני ה-Model Sכאשר אתה בהילוך נסיעה לפנים (Drive) ומאחור Model Sכאשר אתה בהילוך אחורי (Reverse).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ייתכן שלא תקבלו התרעה אם ה-Model S נע בחופשיות בכיוון המנוגד (לדוגמה, Park Assist לא יוצג אם Model S יחליק לאחור במורד גבעה כאשר משולב הילוך נסיעה לפנים).
החזית והחלק האחורי של כלי הרכב עם החיישנים מודגשים.
תצוגה עילית של הרכב עם חיישנים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לעולם אל תסתמכו על 'עוזר החניה' שיודיע לכם אם השטח אליו אתם מתקרבים פנוי מכל אדם ו/או חפץ. מספר גורמים חיצוניים עלולים לפגוע בביצועי 'עוזר החניה' ולגרום לאי-גילוי או לקריאות שגויות (ראו מגבלות והתראות שווא). לכן, הסתמכות על 'עוזר החניה' כדי לקבוע אם ה-Model S מתקרבת למפגע כלשהו עלולה לגרום נזק לכלי רכב ו/או לעצמים ועלולה לגרום לפציעה חמורה. בדקו תמיד את האזור באמצעות העיניים שלכם. בעת נסיעה לאחור, בדקו מעבר לכתף והשתמשו בכל המראות. 'עוזר החניה' אינו מגלה ילדים, הולכי רגל, רוכבי אופניים, חיות או עצמים אשר נעים, בולטים, נמצאים רחוק מדי מעל או מתחת המצלמות, או קרוב מדי או רחוק מדי מהמצלמות. . 'עוזר החניה' נועד להנחיה כללית בלבד ואינו מיועד להחליף בדיקות חזותיות ישירה שלכם. הוא אינו תחליף לנהיגה זהירה.

משוב חזותי וקולי

כאשר אתם משלבים לנסיעה לאחור, התצוגה 'עוזר החניה' מוצגת בצד שמאל של לוח המחוונים, ומציגה עצמים בקרבת החלק הקדמי והאחורי של ה-Model S. תצוגה זו תיסגר לאחר ששילבת להילוך נסיעה לפנים (Drive), אלא אם כן התגלה עצם קרוב לחלק הקדמי של ה-Model S, שאז תצוגת 'עוזר החניה' (Park Assist) תיסגר באופן אוטומטי כאשר מהירות הנסיעה תעלה על המהירות שבה ,'עוזר החניה' (Park Assist) פועל. בעת נסיעה לאחור, משוב חזותי מופיע גם במסך המגע (ראו מצלמה/מצלמות אחוריות). ניתן לסגור באופן ידני את תצוגת park assist view במסך המגע באמצעות נגיעה ב-X.

בעת נהיגה במהירויות נמוכות כשאפליקציית המצלמה מוצגת במסך המגע, ביכולתך להחליף לתצוגת 'עוזר החניה' (Park Assist) באמצעות נגיעה בכפתור שממוקם בפינה השמאלית העליונה של מסך אפליקציית המצלמה. אפשרות זו שימושית אם אתם זקוקים לסיוע בחניה במקביל למדרכה.

אם צלילי אזהרה מופעלים (ראו שליטה במשוב קולי), יישמע צפצוף כשאתם מתקרבים לעצם כלשהו. ניתן להשתיק זמנית את הצליל על-ידי נגיעה בסמל הרמקול בפינה התחתונה של תצוגת Park Assist.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם 'עוזר החניה' אינו מסוגל לספק משוב, תוצג התראה בלוח המחוונים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
שמרו על ניקיון המצלמות מלכלוך, פסולת, שלג וקרח. אין להתיז במכשיר שטיפה במים בלחץ גבוה על המצלמות, ואין לנקות מצלמות באמצעות עצם חד או שורט, שעלול לשרוט את המשטחים שלהם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
אין להתקין אביזרים או מדבקות על על המצלמות ולא בקרבתם.

שליטה במשוב קולי

תוכלו להשתמש ב'עוזר החניה' עם או בלי משוב קולי. כדי להפעיל או להשבית את צלילי ההתראה, געו ב-פקדים > בטיחות > צלילי התראה לסיוע בחנייה.

להשבתה זמנית של צלילי האזהרה, גע בסמל הרמקול בפינה התחתונה של תצוגת 'עוזר החניה' (Park Assist). צלילי האזהרה מושבתים עד לשינוי הילוך או נהיגה במהירות שמעבר למהירות שבה 'עוזר החניה' (Park Assist) פועל.

מגבלות והתראות שווא

ייתכן כי 'עוזר החניה' לא יפעל כראוי במקרים אלה:

 • חיישן אחד או יותר (אם מותקנים) או מצלמות ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוץ, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפוי גומי וכו').
 • העצם נמצא מתחת לגובה של ‏20 ס"מ (כגון שפת המדרכה או מחסום נמוך).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  זהירות
  עצמים נמוכים יותר אשר מזוהים (כגון שפת המדרכה או מחסום נמוך) עשויים להיכנס לשטח מת. Model S לא יכולה להתריע אודות עצם שנמצא בשטח מת.
 • תנאי מזג אוויר (גשם כבד, שלג או ערפל).
 • העצם הוא דק (כמו שלט, למשל).
 • חריגה מטווח הפעולה של 'עוזר החניה'.
 • העצם סופג קול או רך (כגון, שלג קל).
 • העצם משופע (כגון מצבר משופע).
 • Model S הוחנתה או נסעה בטמפרטורות קיצוניות של חום או קור.
 • העצם נמצא קרוב מדי לפגוש.
 • הפגוש אינו מיושר או שנגרם לו נזק.
 • עצם שמורכב על ה-Model S מפריע ו/או מסתיר ל'עוזר החניה' (כגון מתקן לנשיאת אופניים או מדבקה על הפגוש).
 • Model S נע בחופשיות בכיוון המנוגד לזה שבחרתם (לדוגמה, Park Assist לא יציג התרעה אם ה-Model S מחליק לאחור במורד גבעה כאשר משולב הילוך נסיעה לפנים).

עזרי חניה נוספים

נוסף על 'עוזר החניה', כאשר אתם משלבים להילוך נסיעה לאחור, מצלמת ההילוך האחורי מציגה את השטח מאחורי ה-Model S (ראו מצלמה/מצלמות אחוריות).