עוזר החניה

איך פועל עוזר החניה

Model S נועדו לגלות נוכחות של עצמים. בעת נסיעה איטית בהילוך נסיעה לפנים או נסיעה לאחור (לדוגמה, בעת החניית כלי הרכב), כלי הרכב יתריע אם יתגלה עצם בקרבת ה-Model S. אובייקטים מזוהים רק בכיוון שנבחר; אובייקטים מלפנים בנסיעה לפנים, אובייקטים מאחור בנסיעה לאחור.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ייתכן שלא תקבלו התרעה אם ה-Model S נע בחופשיות בכיוון המנוגד (לדוגמה, Park Assist לא יוצג אם Model S יחליק לאחור במורד גבעה כאשר משולב הילוך נסיעה לפנים).
חזית ואחור של הרכב עם החיישנים מודגשים.

'עוזר החניה' מופעל כאשר מהירות הנסיעה נמוכה מ-‏8 קמ"ש.

תצוגה עילית של הרכב עם חיישנים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לעולם אל תסתמכו על 'עוזר החניה' שיודיע לכם אם השטח אליו אתם מתקרבים פנוי מכל אדם ו/או חפץ. מספר גורמים חיצוניים עלולים לפגוע בביצועי 'עוזר החניה' ולגרום לאי-גילוי או לקריאות שגויות (ראו מגבלות והתראות שווא). לכן, הסתמכות על 'עוזר החניה' כדי לקבוע אם ה-Model S מתקרבת למפגע כלשהו עלולה לגרום נזק לכלי רכב ו/או לעצמים ועלולה לגרום לפציעה חמורה. בדקו תמיד את האזור באמצעות העיניים שלכם. בעת נסיעה לאחור, בדקו מעבר לכתף והשתמשו בכל המראות. 'עוזר החניה' אינו מגלה ילדים, הולכי רגל, רוכבי אופניים, חיות או עצמים אשר נעים, בולטים, נמצאים רחוק מדי מעל או מתחת לחיישנים או מצלמות (אם מותקנים), קרוב מדי או רחוק מדי מהחיישנים והמצלמות. 'עוזר החניה' נועד להנחיה כללית בלבד ואינו מיועד להחליף בדיקות חזותיות ישירה שלכם. הוא אינו תחליף לנהיגה זהירה.

משוב חזותי וקולי

כאשר אתם משלבים לנסיעה לאחור, התצוגה 'עוזר החניה' מוצגת בצד שמאל של לוח המחוונים, ומציגה עצמים בקרבת החלק הקדמי והאחורי של ה-Model S. תצוגה זו תיסגר לאחר ששילבתם להילוך נסיעה לפנים, אלא אם כן התגלה עצם קרוב לחלק הקדמי של ה-Model S, שאז תצוגת 'עוזר החניה' תיסגר באופן אוטומטי כאשר מהירות הנסיעה תעלה על ‏8 קמ"ש. בעת נסיעה לאחור, משוב חזותי מופיע גם במסך המגע (ראו מצלמה/מצלמות אחוריות). ניתן לסגור באופן ידני את תצוגת park assist view במסך המגע באמצעות נגיעה ב-X.

כשאתם נוהגים והאפליקציה 'מצלמה' מוצגת במסך המגע, תוכלו לעבור לתצוגה 'עוזר חניה' כאשר מהירות הנסיעה נמוכה מ-‏8 קמ"ש. געו בלחצן הממוקם בפינה השמאלית העליונה של מסך האפליקציה 'מצלמה'. אפשרות זו שימושית אם אתם זקוקים לסיוע בחניה במקביל למדרכה.

אם צלילי אזהרה מופעלים (ראו שליטה במשוב קולי), יישמע צפצוף כשאתם מתקרבים לעצם כלשהו. ניתן להשתיק זמנית את הצליל על-ידי נגיעה בסמל הרמקול בפינה התחתונה של תצוגת Park Assist.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם 'עוזר החניה' אינו מסוגל לספק משוב, תוצג התראה בלוח המחוונים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
שמרו על החיישנים (אם מותקנים) נקיים מכל לכלוך, פסולת, שלג וקרח. אין להשתמש במכשיר שטיפה במים בלחץ גבוה על החיישנים והמצלמות, ואין לנקות חיישנים או מצלמות באמצעות עצם חד או שורט, שעלול לשרוט את פני השטח שלהם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
אין להתקין אביזרים או מדבקות על חיישני החניה או מצלמות (אם מותקנים) או בקרבתם.

שליטה במשוב קולי

תוכלו להשתמש ב'עוזר החניה' עם או בלי משוב קולי. כדי להפעיל או להשבית את צלילי ההתראה, געו ב-פקדים > בטיחות > צלילי התראה לסיוע בחנייה.

להשבתה זמנית של צלילי האזהרה, געו בסמל הרמקול בפינה התחתונה של תצוגת Park Assist. צלילי האזהרה מושתקים עד שתעבירו הילוך או עד שתסעו במהירות שעולה על ‏8 קמ"ש.

מגבלות והתראות שווא

ייתכן כי 'עוזר החניה' לא יפעל כראוי במקרים אלה:

 • חיישן אחד או יותר (אם מותקנים) או מצלמות ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוץ, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפוי גומי וכו').
 • העצם נמצא מתחת לגובה של ‏20 ס"מ (כגון שפת המדרכה או מחסום נמוך).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  זהירות
  עצמים נמוכים יותר אשר מזוהים (כגון שפת המדרכה או מחסום נמוך) עשויים להיכנס לשטח מת. Model S לא יכולה להתריע אודות עצם שנמצא בשטח מת.
 • תנאי מזג אוויר (גשם כבד, שלג או ערפל).
 • העצם הוא דק (כמו שלט, למשל).
 • חריגה מטווח הפעולה של 'עוזר החניה'.
 • העצם סופג קול או רך (כגון, שלג קל).
 • העצם משופע (כגון מצבר משופע).
 • Model S הוחנתה או נסעה בטמפרטורות קיצוניות של חום או קור.
 • החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.
 • אתם נוסעים במיקום שבו הגלים של החיישנים (אם מותקנים) מוסטים מכלי הרכב והלאה (כגון נסיעה לצד קיר או עמוד).
 • העצם נמצא קרוב מדי לפגוש.
 • הפגוש אינו מיושר או שנגרם לו נזק.
 • עצם שמורכב על ה-Model S מפריע ו/או מסתיר ל'עוזר החניה' (כגון מתקן לנשיאת אופניים או מדבקה על הפגוש).
 • Model S נע בחופשיות בכיוון המנוגד לזה שבחרתם (לדוגמה, Park Assist לא יציג התרעה אם ה-Model S מחליק לאחור במורד גבעה כאשר משולב הילוך נסיעה לפנים).

עזרי חניה נוספים

נוסף על 'עוזר החניה', כאשר אתם משלבים להילוך נסיעה לאחור, מצלמת ההילוך האחורי מציגה את השטח מאחורי ה-Model S (ראו מצלמה/מצלמות אחוריות).