בקרת שיוט אדפטיבית

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנת בקרת שיוט אדפטיבית, או שייתכן שהתכונה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר. אם הרכב שלכם לא מצויד, עיינו בספר הרכב במסך המגע ברכב שלכם לקבלת הוראות לגבי השימוש בבקרת שיוט.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בקרת שיוט אדפטיבית היא תכונה בשלב בטא.

בקרת השיוט האדפטיבית קובעת מתי ישנו רכב על אותו נתיב לפניכם. אם השטח לפני ה-Model S פנוי, בקרת שיוט אדפטיבית תשמור על מהירות השיוט שנקבעה. כאשר זוהה רכב, בקרת שיוט אדפטיבית תוכננה להאט את ה-Model S לפי הצורך כדי לשמור על המרחק שנקבע (ביחידות זמן) לשמירה מהרכב שלפניכם, עד למהירות השיוט שנקבעה. בקרת שיוט אדפטיבית לא מונעת את הצורך לעקוב אחר הדרך שלפניכם וללחוץ על דוושת הבלם בעת הצורך.

בקרת שיוט אדפטיבית נועדה בעיקר לנסיעה בכבישים ישרים ויבשים, כגון כבישים מהירים.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
ודאו שכל המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) נקיים לפני כל נסיעה. מצלמות וחיישנים מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בקרת שיוט אדפטיבית נועדה עבור נוחות הנסיעה ואינה מערכת להתרעה או למניעת תאונות. אתם אחראים להישאר ערניים, לנהוג בצורה בטוחה ולשלוט ברכב בכל עת. אין להסתמך על בקרת שיוט אדפטיבית לשם האטת ה-Model S די הצורך. עקבו תמיד אחר הדרך שלפניכם והיו מוכנים לנקוט פעולה מתקנת בכל עת. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ךמרות שבקרת שיוט אדפטיבית יכולה לגלות הולכי רגל ורוכבי אופניים, אין להסתמך על בקרת שיוט אדפטיבית לשם האטת ה-Model S די הצורך עבורם. עקבו תמיד אחר הדרך שלפניכם והיו מוכנים לנקוט פעולה מתקנת בכל עת. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להשתמש בבקרת שיוט אדפטיבית בכבישים מפותלים עם עיקולים חדים, בכביש מכוסה קרח או חלקלק, או בתנאי מזג אוויר (כגון גשם כבד, שלג, ערפל וכו') אשר אינם מאפשרים נסיעה במהירות קבועה. בקרת שיוט אדפטיבית לא משנה את מהירות הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך והנסיעה.

השימוש בבקרת שיוט אדפטיבית

בכדי להפעיל את בקרת השיוט המותאמת לפקקים כשלא אותר רכב לפניכם, יש לנסוע במהירות ‏30 קמ"ש לפחות, אלא אם מתקיימים תנאי רכב וסביבה מסוימים בהם ניתן יהיה להפעיל את ההיגוי האוטומטי במהירויות נמוכות יותר. אם רכב מזוהה לפניכם, תוכלו להפעיל את בקרת השיוט האדפטיבית בכל מהירות, גם כשהרכב עומד, בתנאי ש-Model S נמצאת במרחק של לפחות 1.5 מ' מאחורי הרכב שזוהה, ומתקיימים תנאים מסוימים של הרכב והסביבה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מהירות השיוט המרבית היא 150 קמ"ש‏. הנהג אחראי לשיוט במהירות בטוחה בהתאם לתנאי הדרך ולמגבלת המהירות החוקית.
סמל המציג את המהירות המגודרת.
כאשר בקרת שיוט אדפטיבית זמינה אך לא מופעלת, לוח המחוונים יציג סמל מהירות שיוט אפור. המספר המוצג באפור מייצג את מהירות השיוט שתיקבע בעת הפעלת בקרת השיוט האדפטיבית.
סמל המציג את המהירות המגודרת.
כשבקרת השיוט האדפטיבית מופעלת והרכב משייט במהירות שנקבעה, הסמל הופך לכחול ומציג את מהירות השיוט שנקבעה.
 1. אם זמינה, תוכלו להפעיל בקרת השיוט האדפטיבית כדי להתאים את המהירות למהירות המותרת או למהירות הנוכחית שלכם. בחרו:
  • כדי להפעיל את בקרת השיוט האדפטיבית במהירות הנסיעה הנוכחית שלכם, הזיזו את ידית בקרת השיוט כלפי מעלה או מטה ושחררו את דוושת התאוצה כדי לאפשר לבקרת השיוט האדפטיבית לשמור על מהירות השיוט.
   תמונה של ידית Autopilot עם חץ הנע כלפי מעלה וחץ הנע כלפי מטה.
  • כדי להפעיל את בקרת השיוט האדפטיבית במהירות הנסיעה המותרת שזוהתה, משכו את ידית בקרת השיוט לכיוונכם פעם אחת ושחררו את דוושת התאוצה כדי לאפשר לבקרת השיוט האדפטיבית לשמור על מהירות השיוט.
   תמונה של ידית Autopilot עם חץ המצביע לעבר הנהג.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   הערה
   משיכה כפולה במוט הנהג האוטומטי אליך תפעיל את ההיגוי האוטומטי (אם תכונה זו אופשרה כמפורט במדריך Autosteer) בנוסף להגדרת מהירות השיוט.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   הערה
   אם תבחרו להפעיל את בקרת השיוט האדפטיבית במהירות המותרת שזוהתה, תוכל להגדיר קיזוז. געו באפשרות פקדים > Autopilot > הגדרת הפרש מהירות. תוכלו לבחור קיזוז מהירות קבועה, בו המהירות תותאם לשיעור הקמ"שהספציפי בכל הכבישים, או קיזוז באחוזים, בו התאמת המהירות משתנה על פי המהירות המותרת על הכביש הספציפי כפי שאותרה. אם אתם כבר נוהגים במהירות שגבוהה ממגבלת המהירות, קביעת המהירות מותאמת למהירות הנסיעה הנוכחות במקום למגבלת המהירות. אם תזיזו את הידית Autopilot למעלה או למטה בעת שיוט במגבלת המהירות, מהירות הנסיעה שתיקבע תהיה מהירות הנסיעה הנוכחית.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  אזהרה
  כאשר תשנו את מהירות השיוט בהתאם למגבלת המהירות, יתכן שהמהירות שנקבעה לא תשתנה בעת שינוי במגבלת המהירות.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  אזהרה
  אין להסתמך על בקרת שיוט אדפטיבית או על עוזר המהירות כדי לקבוע את מהירות השיוט המדויקת או המתאימה. הנהג אחראי לשיוט במהירות בטוחה, בהתאם לתנאי הדרך ולמגבלת המהירות החוקית.
 2. כדי לשנות את מהירות הנסיעה תוך שימוש ב-Traffic-Aware Cruise Control, באפשרותכם להשתמש בכפתור הגלילה הימני או בידית Autopilot. לפרטים נוספים, ראו שינוי מהירות השיוט.
 3. כדי לבטל את בקרת השיוט האדפטיבית, דחפו פעם אחת את הידית הרחק מכם או לחצו על דוושת הבלם. למידע נוסף ראו ביטול וחידוש.

הגדרות צלצול בקרת שיוט אדפטיבית

אם ברצונכם שיושמע צליל צלצול בעת הפעלה או ביטול של בקרת השיוט האדפטיבית, געו באפשרות פקדים > Autopilot > צליל בקרת שיוט בזיהוי תנועה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Model S חייב להיות במצב 'חניה'.

שינוי מהירות השיוט

כדי לשנות את המהירות שנקבעה בעת שימוש בבקרת השיוט האדפטיבית, יש להזיז את ידית בקרת השיוט מעלה (להגביר) או מטה (להפחית) עד שמוצגת המהירות הרצויה בלוח המכשירים.

חיצים המציגים את ידית Autopilot נעה מעלה ומטה למעצור הראשון והשני.

כדי להגביר/להפחית את המהירות ב-1 קמ"ש, הזיזו את הידית למעלה או למטה למצב הראשון ושחררו. כגדי להגביר/להפחית את המהירות דרגה הקרובה ביותר של 5 קמ"ש , הזיזו את הידית למעלה/למטה למצב השני ושחררו. לדוגמה, אם אתם נוסעים במהירות של 83 קמ"ש ותזיזו את הידית כלפי מעלה למצב השני ותשחררו, המהירות תגדל ל-85 קמ"ש. כמו כן, ניתן להגביר/להפחית את המהירות באמצעות החזקת הידית כשהיא כלפי מעלה/מטה עד הסוף ושחרורה כאשר המהירות הרצויה כשהסמל בלוח המכשירים מציג את המהירות המבוקשת.

תוכלו גם למשוך את ידית בקרת השיוט לכיוונכם ולהחזיקה למשך כחצי שנייה כדי לשייט במגבלת המהירות שזוהתה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ייתכן שיעברו מספר שניות עד שה-Model S תגיע למהירות השיוט החדשה, בהנחה שה-Model S לא מזהה כלי רכב שנוסע לפנים במהירות אטית יותר מהמהירות שנקבעה.

שיוט במהירות שנקבעה

בקרת שיוט אדפטיבית שומרת על מהירות השיוט שקבעתם כאשר לא נמצא כלי רכב לפני ה-Model S. בעת שיוט מאחורי רכב שזוהה, בקרת שיוט אדפטיבית מאיצה או מאטה את ה-Model S לפי הצורך כדי לשמור על המרחק שנבחר (ראו כוונון שמירת המרחק), עד למהירות שנקבעה.

בקרת שיוט אדפטיבית גם משנה את מהירות השיוט בעת כניסה לעיקול או יציאה ממנו.

בעת שיוט במהירות שנקבעה, תוכלו להאיץ באופן ידני בכל עת, אבל עם שחרור דוושת התאוצה, בקרת השיוט האדפטיבית תחזור לשייט במהירות שנקבעה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כאשר בקרת שיוט אדפטיבית מאטה בפועל את ה-Model S כדי לשמור על המרחק שנקבע מהרכב שלפניכם, אורות הבלימה מופעלים כדי שהמשתמשים האחרים בדרך ידעו שאתם מאטים. ייתכן כי תרגישו גם בתנועה קלה של דוושת הבלם. אולם כאשר בקרת שיוט אדפטיבית מאיצה את ה-Model S, דוושת התאוצה לא נעה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ייתכן כי בקרת שיוט אדפטיבית תגרום לעתים ל-Model S לבלום כאשר הדבר אינו נדרש או כאשר אינכם מצפים לכך. הדבר עשוי להתרחש עקב נסיעה קרוב מדי לרכב שלפניכם, עקב זיהוי כלי רכב או עצמים בנתיב סמוך (במיוחד בעיקולים) ועוד.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בשל מגבלות מובנות במערכת ה-GPS (מערכת מיקום גלובלית), ייתכנו מצבים בהם Model S מאטה את הרכב, במיוחד בקרבת יציאות מכביש מהיר כאשר זוהה עיקול ו/או אתם מנווטים ליעד ואינכם נוסעים במסלול שנקבע.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ייתכן שבקרת שיוט אדפטיבית לא תזהה את כל העצמים, במיוחד בעת שיוט במהירות שעולה על ‏80 קמ"ש, עלולה שלא לבלום/להאט כאשר כלי רכב או עצם נוסע בחלקו בנתיב הנסיעה שלכם, או כאשר כלי רכב שאתם נוסעים אחריו יוצר מנתיב הנסיעה שלכם וכלי רכב שעומד או שנע לאט או עצם כלשהו נמצא לפניכם. יש תמיד לשים לב לדרך שלפניכם והיו מוכנים לנקוט פעולה מתקנת באופן מיידי. הסתמכות על בקרת שיוט אדפטיבית למניעת תאונות עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות. כמו כן, בקרת שיוט אדפטיבית עלולה להגיב לכלי רכב או לעצמים שלא קיימים או שאינם נמצאים בנתיב הנסיעה שלכם, ולגרום ל-Model S להאט ללא צורך או באופן שאינו הולם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בקרת שיוט אדפטיבית עלולה שלא להצליח לשלוט במהירות כנדרש עקב יכולת בלימה מוגבלת או בעת נסיעה באזור גבעות. היא גם עלולה לטעות באומדן המרחק מהרכב שלפניכם. נסיעה במורד גבעה עלולה להכביר את מהירות הנסיעה, ולגרום ל-Model S לחרוג מהמהירות שקבעתם (וייתכן שאף ממגבלת המהירות עבור כביש זה). אין להסתמך על בקרת שיוט אדפטיבית לשם האטה Model S די הצורך כדי למנוע תאונה. הביטו תמיד בכביש בעת הנסיעה והיו מוכנים לנקוט פעולה מתקנת לפי הצורך. הסתמכות על בקרת שיוט אדפטיבית לשם הפחתת מהירות הנסיעה שלכם די הצורך למניעת תאונה עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות.

מצב HOLD

כשאתם נוסעים אחרי כלי רכב אחר, בקרת שיוט אדפטיבית ממשיכה לפעול במהירויות נמוכות, אפילו כאשר ה-Model S עוצרת לחלוטין. כאשר הרכב ממשיך בנסיעה, בקרת השיוט האדפטיבית חוזרת לפעול במהירות שנקבעה. עם זאת, בנסיבות הבאת, בקרת השיוט האדפטיבית תעבור למצב המתנה ותצטרכו ללחוץ לחיצה קצרה על דוושת התאוצה או למשוך בידית בקרת השיוט לכיוונכם (ראו ביטול וחידוש) כדי להמשיך בשיוט. כאשר מצב HOLD פעיל, לוח המחוונים מציג הסמל HOLD והודעה שאומרת שעליכם להחזיר את בקרת השיוט לפעולה. בנסיבות הבאות, בקרת שיוט אדפטיבית עשויה לעבור למצב החזקה:

 • Model S עמד ללא תנועה במשך 5 דקות.
 • Model S מזהה הולך רגל (מצב החזקה עשוי להתבטל כאשר הולך הרגל לא מזוהה עוד).
 • Model S מפסיקה באופן פתאומי לראות את הרכב שלפניכם.
 • זוהה מכשול לפני Model S.

שיוט ביציאות או בקרבתן

בעת שיוט בקרבת יציאה מכביש מהיר עם בקרת גישה והפעלת איתות לפנייה לכיוון היציאה, בקרת השיוט האדפטיבית מניחה שאתם יוצאים מהכביש המהיר ומתחילה להאט את Model S. אם לא תיסעו אל היציאה, בקרת השיוט האדפטיבית תמשיך בשיוט במהירות שנקבעה. בארץ בה נוהגים בצד ימין, הדבר מתרחש רק אם תפעילו את האיתות לפנייה ימינה בעת נסיעה בנתיב הימני ביותר במרחק של עד ‏50 מטר מיציאה. באופן דומה, בארץ בה נוהגים בצד שמאל, הדבר מתרחש רק אם תפעילו את האיתות לפנייה שמאלה בעת נסיעה בנתיב השמאלי ביותר במרחק של עד ‏50 מטר מיציאה.

בעת השיוט אל נתיב כניסה לכביש מהיר עם בקרת גישה, בקרת השיוט האדפטיבית מתאימה אוטומטית את מהירות השיוט שנקבעה למגבלת המהירות של הכביש המהיר, בתוספת הפרש אשר ציינתם.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מערכת ה-GPS ברכב קובעת אם אתם נמצאים בארץ בה נוהגים בצד ימין או בצד שמאל. אם נתוני GPS אינם זמינים (לדוגמה, אם האות חלש מדי), הפעלת האיתות לפנייה בקרבת יציאה לא תגרום לבקרת השיוט האדפטיבית להאט את ה-Model S.

כאשר בקרת שיוט אדפטיבית מופעלת במחלף או בנתיב יציאה מכביש מהיר, היא עשויה להקטין את המהירות שנקבעה בקפיצות של ‏5 קמ"ש - עד למהירות של 40 קמ"ש - כדי להתאים באופן טוב יותר למהירות המדווחת של כלי רכב Tesla אחרים אשר נסעו באותו מיקום. כדי לעקוף זאת ולהמשיך לשייט במהירות שקבעתם, הקישו על דוושת התאוצהאו עברו לידית ה-Autopilot‏. המהירות החדשה שנקבעה תישמר למשך הנסיעה במחלף או בנתיב היציאה (אלא אם כן תעקפו אותה או תבטלו את בקרת השיוט האדפטיבית). לאחר המחלף או נתיב היציאה, ייתכן שהמהירות שנקבעה תחזור או תשתנה לפי הצורך בהתאם למיקום החדש. למשל, אם השתלבתם לכביש מהיר אחר, מהירות השיוט שנקבעה תחזור למה שהיא הייתה בשימוש לפני הנסיעה במחלף.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
במקרים מסוימים (כגון, נתונים לא מספיקים), בקרת שיוט אדפטיבית עשויה שלא להקטין באופן אוטומטי את המהירות שנקבעה בעת נסיעה במחלף או בנתיב יציאה מכביש מהיר. אין להסתמך על בקרת שיוט אדפטיבית כדי לקבוע את מהירות הנסיעה המדויקת או המתאימה. Tesla ממליצה לנסוע במהירות בטוחה בהתאם לתנאי הדרך ומגבלות המהירות לפי השילוט.

כוונון שמירת המרחק

כדי לכוונן את המרחק שתרצו לשמור בין Model S לרכב שנוסע לפניכם, סובבו את ידית Autopilot. כל מצב שקול למרחק מבוסס-זמן אשר מייצג את משך הזמן שיידרש ל-Model S, ממיקומה הנוכחי, להגיע למיקום הפגוש האחורי של הרכב שלפניכם. ההגדרה שלכם תישמר עד שתשנו אותה באופן ידני.

מרחק העקיבה הקרוב ביותר הוא 2.

תמונה המציגה סיבוב של ידית Autopilot .

כאשר תסובבו את ידית בקרת השיוט, המצב הנוכחי יוצג בלוח המחוונים. שחררו את הידית כאשר המצב הרצוי יוצג.

צילום מסך של שתי מכוניות עם מדידה ביניהן והמספר "4".
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
באחריות הנהג לנהוג בצורה בטוחה ולשמור על מרחק בטוח בכל עת. אין להסתמך על בקרת שיוט אדפטיבית לשמירת מרחק מדויקת או מתאימה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להסתמך על בקרת שיוט אדפטיבית לשם האטה מספקת של ה-Model S כדי למנוע תאונה. יש תמיד לעקוב אחר הדרך שלפניכם והיו מוכנים לנקוט פעולה מתקנת מיד.

האצה לצורך עקיפה

בעת נסיעה אחרי כלי רכב כאשר בקרת שיוט אדפטיבית פעילה, הפעלה של האיתות לפנייה (כדי לסמן מעבר נתיב) תאיץ את ה-Model S לעבר הרכב שלפניכם. אם תחזיקו את ידית האיתות מעלה או מטה לרגע, תוכלו להאיץ במהירות עד למהירות שנקבעה ללא צורך ללחוץ על דוושת התאוצה. האיתות לפנייה גורם להאצה רק כאשר כל התנאים הבאים מתקיימים:

 • בקרת שיוט אדפטיבית פעילה ומזהה כלי רכב לפניכם.
 • לא זוהו מכשולים או כלי רכב בנתיב אליו תרצו לעבור.
 • Model S נוסעת במהירות נמוכה מהמהירות שנקבעה, אך לפחות ‏72 קמ"ש.

האצה לצורך עקיפה נועדה ככלי עזר בעת עקיפת כלי רכב שנמצא לפניכם. עם הפעלת האיתות לפנייה, בקרת השיוט האדפטיבית תמשיך לשמור על המרחק מהרכב שלפניכם, אך תאפשר לכם לנסוע מעט קרוב יותר אליו מהמרחק שבחרתם.

ההאצה תבוטל כאשר אחד התנאים הבאים יתקיים:

 • הגעתם למהירות השיוט שקבעתם.
 • מעבר הנתיב לוקח זמן רב מדי.
 • Model S מתקרבת יותר מדי לרכב שלפניכם.

  או

 • הפסקתם את האיתות לפנייה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
האצה לצורך עקיפה מתרחשת כאשר אתם מפעילים את האיתות במלואו, או כשאתם . כאשר תשחררו את האיתות לפנייה, ה-Model S יפסיק להאיץ (באותו אופן כמו כשתשחררו את דוושת התאוצה) וימשיך בנסיעה במהירות שנקבעה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
האצה לצורך עקיפה עשויה להתבטל בגלל סיבות בלתי-צפויות רבות, נוסף על אלה שצוינו למעלה (לדוגמה, היעדר נתוני GPS). יש להיות ערניים ואין להסתמך על האצה לצורך עקיפה לשם הגברת מהירות נסיעתכם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
האצה לצורך עקיפה תגביר את מהירות נסיעתכם בכל הפעלה של איתות לפנייה מתאים, ותאיץ את ה-Model S קרוב יותר לרכב שלפניכם. למרות שבקרת שיוט אדפטיבית תמשיך לשמור על מרחק מהרכב שלפניכם, חשוב שתהיו מודעים לכך שהמרחק שבחרתם לשמור יופחת כאשר האצה לצורך עקיפה פעילה, במיוחד במקרה שאולי לא התכוונתם לעקוף את הרכב שלפניכם.

ביטול וחידוש

כדי לבטל את בקרת השיוט האדפטיבית באופן ידני, לחצו על דוושת הבלם או לחצו לחיצה קצרה על ידית Autopilot והרחיקו אותה מכם. סמל מד המהירות בלוח המחוונים יהפוך לאפור כדי לציין שבקרת שיוט אדפטיבית אינה פעילה עוד.

תמונה של מוט Autopilot עם חץ המצביע הרחק מן הנהג.

כדי לחדש את השיוט במהירות שנקבעה קודם לכן, משכו משיכה קצרה בידית בקרת השיוט לכיוונכם.

תמונה של ידית Autopilot עם חץ המצביע לעבר הנהג.

כדי לחזור לשיוט במהירות הנוכחית, הזיזו את ידית Autopilot מעלה או מטה, ולאחר מכן שחררו.

תמונה של ידית Autopilot עם חץ הנע כלפי מעלה וחץ הנע כלפי מטה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
לאחר ביטול בקרת השיוט, ה-Model S לא תמשיך לשייט. במקום זאת, בלימה רגנרטיבית תאט את ה-Model S בדיוק כמו כשאתם מסירים את הרגל מדוושת התאוצה בעת נהיגה ללא בקרת שיוט אדפטיבית (ראו בלימה רגנרטיבית).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בקרת שיוט אדפטיבית תבוטל, או שעשויה לא להיות זמינה, במצבים הבאים:
 • אתם לוחצים על דוושת הבלם.
 • אתם נוסעים במהירות שעולה על מהירות השיוט המרבית של ‏150 קמ"ש.
 • אתם מעבירים הילוך Model S.
 • דלת נפתחת.
 • קיימת הפרעה במצלמה או בחיישן (אם מותקנים). הדבר עלול להיגרם על-ידי לכלוך, בוץ, קרח, שלג, ערפל וכו'.
 • בקרת האחיזה בוטלה באופן ידני, או שהיא מופעלת שוב ושוב למניעת החלקת הגלגלים.
 • הגלגלים מסתובבים כאשר הרכב לא נע.
 • ארעה תקלה במערכת בקרת השיוט האדפטיבית או שנדרש טיפול בה.

כאשר בקרת שיוט אדפטיבית אינה זמינה או שהיא מבוטלת, ה-Model S כבר לא תיסע באופן עקבי במהירות שנקבעה וכבר לא תשמור על המרחק שהוגדר מהרכב שלפניכם.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בקרת שיוט אדפטיבית עשויה להתבטל באופן בלתי צפוי בכל עת בגלל סיבות בלתי-צפויות. יש תמיד לעקוב אחר הדרך שלפניכם ולהיות מוכנים לנקוט פעולה הולמת. באחריות הנהג לשלוט ב-Model S בכל עת.

סיכום מחווני בקרת שיוט

סמל המציג את המהירות המגודרת.
בקרת שיוט אדפטיבית זמינה אבל אינה שולטת באופן פעיל במהירותכם עד שתפעילו אותה. המספר המוצג באפור הוא מהירות השיוט שתיקבע בעת הפעלת בקרת השיוט האדפטיבית.
סמל המציג את המהירות המגודרת.
בקרת שיוט אדפטיבית משייטת באופן פעיל ושומרת על המהירות שנקבעה (אם אין כלי רכב לפניכם) או שומרת על המרחק שנקבע מהרכב שלפניכם (עד למהירות שנקבעה).
סמל של "H" בתוך מעגל עם חצאי עיגול על כל אחד מצדי המעגל.
Model S עצרה לחלוטין אך נמצאת במצב החזקה. אם ניתן לעשות זאת באופן בטוח, לחצו על דוושת התאוצה כדי לחדש את השיוט במהירות שנקבעה.

מגבלות

בקרת שיוט אדפטיבית עשויה שלא לפעול כצפוי במיוחד במצבים כגון אלה:

 • בכביש יש פיתולים חדים.
 • הראות מוגבלת (בגלל גשם כבד, שלג, ערפל ועוד).
 • אור בהיר (כגון פנסי חזית של כלי רכב שבא ממול או אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.
 • קיימת הפרעה במצלמה או בחיישן (אם מותקנים) (מכוסה ערפל, לכלוך, מדבקה וכו').
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
הרשימה למעלה אינה רשימה כוללת של כל המצבים שעלולים להפריע לפעולה תקינה של בקרת שיוט אדפטיבית.