הפעלה וכיבוי

הפעלה

בעת פתיחת דלת לצורך כניסה לרכב Model S, לוח המחוונים ומסך המגע יופעלו ותוכלו להפעיל את כל הפקדים. כדי לנהוג ב-Model S:
  1. לחצו על דוושת הבלם - Model S מופעל ומוכן לנסיעה.
  2. בחרו מצב נהיגה – הזיזו את ידית ההילוכים מטה לנסיעה לפנים או מעלה לנסיעה לאחור (ראו העברת הילוכים).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם התכונה PIN to Drive מופעלת (ראו PIN to Drive), עליכם להזין קוד סודי חוקי במסך המגע לפני שתוכלו לנהוג ב-Model S.

כל מה שעליכם לדעת במהלך הנהיגה ב-Model S מוצג בלוח המחוונים.

המפתח לא זוהה

אם Model S לא מזהה מפתח כשאתם לוחצים על דוושת הבלם, תופיע על לוח המחוונים הודעה כי המפתח לא זוהה.

אם תקבלו הודעה זו, הניחו את המפתח במחזיק הכוסות בקונסולה המרכזית שם Model S יכולה לזהות אותו באופן מיטבי.

שלט על הקונסולה המרכזית עם חץ המצביע אל מחזיק הכוסות

אם Model S עדיין לא מזהה את המפתח, נסו להחזיק אותו על הקונסולה המרכזית, מתחת לשקע מתח נמוך (ראו מתח נמוך שקע חשמל). או נסו להשתמש במפתח אחר. אם מפתח אחר לא פועל, פנו אל Tesla.

מספר גורמים עשויים להשפיע על זיהוי המפתח על-ידי Model S. גורמים אלה כוללים: סוללה חלשה במפתח, הפרעה מהתקנים אחרים שמשתמשים באותות רדיו ועצמים שנמצאים בין המפתח לבין המקלט.

שמרו תמיד את המפתח אתכם. לאחר הנהיגה יש צורך במפתח כדי להפעיל מחדש את Model S לאחר כיבויה. כשתעזבו את Model S, עליכם לקחת את המפתח אתכם כדי לנעול את Model S באופן ידני או אוטומטי.

כיבוי

לאחר שסיימתם את הנסיעה, העבירו למצב 'חניה' על-ידי לחיצה על הכפתור בקצה בורר ההילוכים. כשתעזבו את Model S עם המפתח, היא תכבה באופן אוטומטי, ותכבה את לוח המחוונים ומסך המגע.

Model S גם כבה באופן אוטומטי לאחר 30 דקות במצב 'חניה', גם אם אתם יושבים במושב הנהג.

אם כי בדרך כלל זה לא נדרש, תוכלו לכבות את ה-Model S בעת שאתם יושבים במושב הנהג, אם הרכב לא נמצא בתנועה. געו באפשרות פקדים > בטיחות > כיבוי. Model S תופעל שוב באופן אוטומטי אם תלחצו על דוושת הבלם. או תגעו במסך המגע.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Model S יעבור באופן אוטומטי למצב 'חניה' בכל פעם שהוא מזהה שאתם יוצאים מהרכב (לדוגמה, הנהג אינו חגור בחגורת בטיחות והרכב נמצא בעצירה מוחלטת כמעט). אם עברתם להילוך סרק, Model S יעבור למצב 'חניה' כאשר תפתחו את הדלת ליציאה ממנו. כדי להשאיר את ה-Model S בהילוך סרק, ראו הוראות עבור מובילים.

כיבוי והפעלה של כלי הרכב

תוכלו לבצע כיבוי והפעלה של Model S אם הוא לא פועל כראוי או מציג התראה לא מוגדרת.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם מסך המגע אינו מגיב או מפגין התנהגות חריגה, הפעילו אותו מחדש לפני השימוש ב-power cycle (ראו הפעלה מחדש של מסך המגע או של לוח המחוונים).
  1. העבירו למצב 'חניה'.
  2. במסך המגע, געו באפשרות פקדים > בטיחות > כיבוי.
  3. המתינו שתי דקות לפחות מבלי לבצע פעולות כלשהן בכלי הרכב. אין לפתוח את הדלתות, לגעת בדוושת הבלם, לגעת במסך המגע וכו'.
  4. לאחר שתי דקות, לחצו על דוושת הבלם או פתחו את הדלת כדי להעיר את הרכב.