בלימה ועצירה

מערכות בלימה

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
מערכות בלימה שפועלות כראוי הן חיוניות כדי להבטיח את ביטחונכם. אם הבחנתם בבעיה כלשהי בדוושת הבלם, בקליפרים של הבלמים או ברכיב כלשהו של מערכת הבלימה של ה-Model S, צרו קשר מיד עם Tesla.

Model S מצוידת במערכת בלימה למניעת נעילת גלגלים (ABS) שמונעת את נעילת הגלגלים בעת הפעלת לחץ מרבי על הבלמים. היא משפרת את השליטה בהיגוי במהלך בלימה כבדה ברוב תנאי הדרך.

בתנאי בלימת חירום, מערכת ה-ABS מנטרת באופן רציף את המהירות של כל גלגל, ומשנה את עוצמת הבלימה בהתאם לאחיזת הכביש האפשרית.

ניתן לחוש בשינויי עוצמת הבלימה כתחושה של פעימות דרך דוושת הבלם. תחושה זו מראה שמערכת ה-ABS פועלת ואינה מהווה סיבה לדאגה. המשיכו ללחוץ בחוזקה וביציבות על דוושת הבלם כאשר אתם חשים בפעימות אלה.

המילה ABS בתוך עיגול כתום
נורית החיווי של מערכת ה-ABS תהבהב לזמן קצר בצבע כתום בלוח המחוונים בעת הפעלת ה-Model S לראשונה. אם נורית חיווי זו נדלקת בכל זמן אחר, פירוש הדבר שקיימת תקלה במערכת ה-ABS והיא אינה פועלת. צרו קשר עם Tesla. מערכת הבלימה ממשיכה לפעול באופן מלא ואינה מושפעת מכשל במערכת ה-ABS. אולם ייתכן כי מרחקי הבלימה יתארכו. סעו בזהירות והימנעו מבלימה חזקה.
סימן קריאה אדום בתוך עיגול אדום עם המילה BRAKE מתחתיו
אם מוצגת בלוח המחוונים נורית חיווי אדומה זו בכל עת, פרט לזמן קצר בעת הפעלת ה-Model S לראשונה, קיימת תקלה במערכת הבלימה, או שרמת נוזל הבלמים נמוכה. צרו קשר מיד עם Tesla. הפעילו לחץ יציב ושמרו על הבלמים יציבים כדי להביא את כלי הרכב לעצירה כאשר הדבר בטוח.
סימן קריאה כתום בתוך עיגול אדום עם המילה BRAKE מתחתיו
צג המגע מציג חיווי בלם כתום זה אם זוהתה תקלה במגבר הבלימה. הפעילו לחץ קבוע וחזק מספיק כדי לעצור באופן בטוח. מערכת הפיצוי על דעיכת הלחץ ההידראולי תופעל (ראו פיצוי על דעיכת לחץ הידראולי).

בלימת חירום

במקרה חירום, לחצו עד הסוף על דוושת הבלם והמשיכו ללחוץ בחוזקה, גם על משטח בעל יכולת אחיזה נמוכה. מערכת ה-ABS משנה את עוצמת הבלימה בכל גלגל, בהתאם ליכולת האחיזה הקיימת. הדבר מונע את נעילת הגלגלים ומבטיח שתבלמו בצורה הבטוחה ביותר האפשרית.

אם נדרשת שיטה חלופית כדי להביא את הרכב לעצירה, לחץ והחזק את לחצן חניה ידית ההילוכים כדי להפעיל את הבלמים ולהפסיק את כוח ההנעה כאשר הלחצן לחוץ.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לפמפם את דוושת הבלם. אם תעשו כך, תפריעו לפעולת מערכת ה-ABS ואתם עלולים להאריך את מרחק הבלימה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש תמיד לשמור על מרחק בטוח מכלי הרכב שלפניכם והיו מודעים לתנאי נסיעה מסוכנים. אם כי מערכת ה-ABS עשויה לשפר את מרחק הבלימה, אין באפשרותה להתגבר על חוקי הפיזיקה. היא גם לא מונעת את הסכנה של החלקה על כביש רטוב (כאשר שכבת מים מונעת מגע ישיר בין הצמיגים לבין הכביש).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
בלימת חירום אוטומטית (ראו סיוע במניעת תאונה) עשויה להתערב כדי לבלום באופן אוטומטי כאשר ישנה סכנה לתאונה מידית. בלימת חירום אוטומטית לא נועדה למנוע תאונה. במקרה הטוב ביותר, היא עשויה למזער את עוצמת התאונה החזיתית, באמצעות ניסיון להאט את מהירות הנסיעה. הסתמכות על בלימת חירום אוטומטית למניעת תאונה עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
במצבי חירום, אם הבלמים אינם פועלים כראוי, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן Park כדי להביא Model S לעצירה. אין להשתמש בשיטה זו כדי לעצור את הרכב, אלא אם אין כל ברירה אחרת.

אורות בלימה דינמיים (אם מצויד)

אם אתם נוסעים במהירות שעולה על ‏50 קמ"ש, ולאחר מכן בולמים בעוצמה (או אם מופעלת בלימת חירום אוטומטית), אורות הבלימה מהבהבים במהירות כדי להזהיר נהגים אחרים שה-Model S מאטה במהירות. אם ה-Model S נעצרת לחלוטין, מהבהבי החירום יהבהבו. ההבהוב נמשך עד שתלחצו על דוושת התאוצה או שתלחצו באופן ידני על הכפתור לכבות אותו (ראו ).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בעת גרירת נגרר (אם רלוונטי), פועלים גם אורות הבלימה בנגרר כפי שמתואר למעלה, גם אם הנגרר אינו מצויד במערכת בלימה נפרדת.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בעת גרירת נגרר (אם רלוונטי), יש להגדיל תמיד את המרחק שנשמר מכלי הרכב שלפניכם. בלימה פתאומית עלולה לגרום להחלקה, להתקפלות ולאובדן שליטה.

ניגוב דיסקיות בלמים

כדי לוודא שהבלמים ממשיכים להגיב במזג אוויר קר ורטוב, Model S מצויד בניגוב דיסקיות בלמים. כאשר מזוהה מזג אוויר קר ורטוב, תכונה זו מפעילה באופן חוזר ונשנה עוצמת בלימה בלתי מורגשת כדי לפנות מים מפני דיסקיות הבלמים.

פיצוי על דעיכת לחץ הידראולי

Model S מצויד בפיצוי על דעיכת לחץ הידראולי. תכונה זו עוזרת לנטר את הלחץ במערכת הבלימה ואת פעילות מערכת ה-ABS לזיהוי מקרים של ירידה בביצועי הבלימה. אם הבחנתם בירידה בביצועי הבלמים (לדוגמה, כתוצאה מדעיכת בלמים או מתנאי מזג אוויר רטוב), ייתכן שתשמעו רעש מסוים, תחושו שמיקום דוושת הבלם נמוך יותר ותשימו לב לגידול משמעותי במרחק הבלימה של כלי הרכב. בלמו כרגיל והמשיכו ללחוץ על דוושת הבלם מבלי להרפות או "לפמפם" את הבלמים.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
במצבי חירום, אם הבלמים אינם פועלים כראוי, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן Park כדי להביא Model S לעצירה. אין להשתמש בשיטה זו כדי לעצור את הרכב, אלא אם אין כל ברירה אחרת.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
שמרו תמיד על מרחק נסיעה בטוח מכלי הרכב שלפניכם והקפידו על זהירות בתנאי נסיעה מסוכנים. ניגוב דיסקיות הבלמים ופיצוי על דעיכת לחץ הידראולי אינם מהווים תחליף להפעלה מספקת של הבלמים.

פיצוי על דעיכת לחץ הידראולי

Model S מערכת זו כוללת מגבר בלימה המפעיל את הבלמים באופן אקטיבי בעת לחיצה על דוושת הבלם. פיצוי על דעיכת לחץ הידראולי מספק סיוע מכני במקרה של תקלה במגבר הבלימה. אם זוהתה תקלה במגבר הבלימה, יהיה קשה יותר ללחוץ על דוושת הבלם וייתכן שתשמעו צליל בעת הלחיצה עליה. כדי לעצור את ה-Model S, לחצו על דוושת הבלם בעוצמה קבועה מתאימה מבלי לשחרר או "לפמפם" אותה. סעו בזהירות ושמרו על מרחק בטוח משאר משתמשי הדרך. ייתכן שתהיה ירידה בתגובת הבלמים ובביצועי הבלימה.

בלימה רגנרטיבית

כאשר ה-Model S נמצאת בתנועה ואינכם לוחצים על דוושת התאוצה, בלימה רגנרטיבית תאט את הרכב ותעביר את עודפי החשמל חזרה למצבר. באמצעות חיזוי העצירות שלכם והפחתת או הסרת הלחץ מדוושת התאוצה כדי להאט, תוכלו לנצל את הבלימה הרגנרטיבית כדי להגדיל את טווח הנסיעה.

מד האנרגיה באפליקציה 'אנרגיה' מציג משוב בזמן אמת לגבי כמות החשמל שנעשה בה שימוש. תוכלו גם להציג את מד האנרגיה בצד ימין או שמאל של לוח המחוונים, על-ידי בחירה באנרגיה באמצעות לחצן הגלילה בהגה (ראו הגה). כאשר אנרגיה נצברת על ידי בלימה רגנרטיבית, מד האנרגיה מציג אזור ירוק המייצג את כמות החשמל שמוזנת בחזרה למצבר.

כמות החשמל שמוחזרת למצבר באמצעות בלימה רגנרטיבית תלויה במצב המצבר הנוכחי. לדוגמה, ייתכן שבלימה רגנרטיבית תוגבל אם המצבר קר או כבר טעון במלואו. כאשר בלימה רגנרטיבית מוגבלת, מד האנרגיה מציג קו מקווקו כדי לציין את כמות אנרגיית ההאטה שלא מוזנת בחזרה למצבר.

צילום מסך של מד האנרגיה של הרכב עם חץ המצביע כלפי הקו המקווקו הצהוב.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם הבלימה הרגנרטיבית מאטה את ה-Model S באופן אגרסיבי (כגון, כשהרגל שלכם לא נוגעת כלל בדוושת התאוצה במהירות נסיעה של כביש מהיר), אורות הבלימה יופעלו כדי להתריע למשתמשים אחרים בדרך כי אתם מאטים.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מאחר ו-Model S משתמש בבלימה רנגרטיבית, רפידות הבלם לרוב בשימוש פחות תכוף מאשר אלו במערכות בלימה מסורתיות. כדי להימנע מהצטברות חלודה וקורוזיה, Tesla ממליצה ללחוץ לעיתים תכופות על דוושת הבלם כדי להפעיל את הבלמים המכניים ולייבש את רפידות הבלם והרוטורים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בנהיגה בשלג או בקרחModel S אתם עשויים לחוות אובדן אחיזה בעת בלימה רגנרטיבית, בייחוד במצב סטנדרטי ו/או בעת שימוש בצמיגים שאינם מותאמים לנהיגת חורף.‏ Tesla ממליצה על שימוש בהגדרה נמוך בעת נהיגה בשלג או בקרח, על מנת לסייע בשמירה על יציבות הרכב,.

קביעת רמת הבלימה הרגנרטיבית

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
הגדרת הבלימה הרגנרטיבית אינה זמינה בכל הרכבים.

ניתן להשתמש במסך המגע לשינוי רמת הבלימה הרגנרטיבית:

 1. געו בפקדים > דוושות והיגוי > בלימה רגנרטיבית.
 2. בחרו מבין שתי רמות:
  • סטנדרטי: לקבלת בלימה רגנרטיבית מרבית. כאשר תשחרר את דוושת ההאצה, Model S מאטה.
  • נמוך: להגבלת הבלימה הרגנרטיבית. כאשר תשחררו את דוושת התאוצה, ה- Model S תאט לאורך זמן רב יותר ותשייט למרחק גדול יותר בהשוואה לרמה הרגילה "Standard".

Stopping Mode

בלימה רגנרגטיבית מאטה את ה-Model S בכל פעם שאתם מסירים את הרגל מדוושת התאוצה בעת נסיעה. תוכלו לבחור מה תרצו שה-Model S תעשה לאחר האטת מהירות הנסיעה למהירות נמוכה ביותר (כמעט עצירה) וללא לחיצה על דוושת התאוצה או על דוושת הבלם. כשכלי הרכב במצב 'חניה', געו ב-פקדים > נהיגה > מצב עצירה ובחרו מבין האפשרויות הבאות:

 • זחילה: כשכלי הרכב מגיע לעצירה מוחלטת, או כמעט לעצירה מוחלטת, המנוע ממשיך להפעיל מומנט ומניע את ה-Model S באיטיות קדימה (בהילוך נסיעה לפנים) או אחורה (בהילוך נסיעה לאחור), בדומה לרכב רגיל עם תיבת הילוכים אוטומטית. במצבים מסוימים, כגון בגבעה או בשביל גישה תלולים, ייתכן שיהיה עליכם ללחוץ על דוושת התאוצה כדי להמשיך בתנועה, או כדי למנוע מה-Model S לנוע בכיוון ההפוך.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  אזהרה
  אין להסתמך על מצב Creep כדי להפעיל מספיק מומנט למניעת התגלגלות כלי הרכב במורד גבעה. לחצו תמיד על דוושת הבלם כדי להישאר במצב עצירה, או על דוושת התאוצה כדי להתקדם במעלה הגבעה. אם לא תעשו כך, עלול להיגרם נזק לרכוש ו/או תאונה.
 • החזקה: מביא לטווח מרבי ומקטין את שחיקת הבלמים, באמצעות המשך הפעלת בלימה רגנרטיבית במהירויות נמוכות יותר מאשר במצב Creep או Roll. כאשר ה-Model S נעצר, הבלמים מופעלים מייד מבלי שתצטרכו ללחוץ על דוושת הבלם. בין אם נעצרתם במקום שטוח או על גבעה, Vehicle Hold ממשיך להפעיל את הבלמים כל עוד הרגל שלכם אינה לוחצת על דוושת התאוצה או על דוושת הבלם. ראו Vehicle Hold.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  אזהרה
  אין להסתמך על מצב HOLD כדי להאט כראוי או לעצור לחלוטין את כלי הרכב שלכם. ישנם גורמים רבים העלולים להאריך את מרחק הבלימה, לרבות שיפועים, מצב בלימה רגנרטיבית 'נמוך', ובלימה רגנרטיבית מופחחת או מוגבלת (ראו בלימה רגנרטיבית). היו מוכנים תמיד להשתמש בדוושת הבלם כדי להאט או לעצור כראוי.
 • גלגול: כאשר ה-Model S עצרה עצירה מוחלטת או קרוב לכך, היא תמשיך לשייט בחופשיות, בדומה לכלי רכב רגיל בהילוך סרק. לכן, אם ה-Model S נעצרה בשיפוע, היא תתגלגל כלפי מטה. הבלמים לא מופעלים והמנוע אינו מפעיל מומנט (עד ללחיצה על דוושת התאוצה).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  אם בחרתם במצב CREEP או ROLL, תוכלו עדיין להשתמש ב-Vehicle Hold להפעלת הבלמים. אבל יהיה עליכם ללחוץ לחיצה קצרה על דוושת הבלם כאשר כלי הרכב נעצר. ראו Vehicle Hold.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Stopping Mode המועדף עליכם לא מסתנכרן עם פרופיל הנהג שלכם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לחצו על דוושת הבלם אם ה-Model S נעה כאשר זה לא בטוח לעשות כך. אתם אחראים להישאר ערניים, לנהוג בצורה בטוחה ולהיות בשליטה על כלי הרכב בכל עת. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לנזק רב, לפציעה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להסתמך על בלימה רגנרטיבית ועל Stopping Mode שבחרתם לשמירה על בטיחותכם ועל בטיחות כלי הרכב. גורמים שונים, כגון נסיעה בכלי רכב עמוס, על גבעה תלולה או בכביש רטוב או מכוסה קרח, משפיעים על קצב ההאטה ועל מרחק העצירה של ה-Model S. נהגו בזהירות והיו מוכנים תמיד להשתמש בדוושת הבלם כדי לעצור לפי הצורך, בהתאם לתנועה ולתנאי הדרך.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אזהרת התנגשות קדמית ובלימת חירום אוטומטית אינן פועלות בעת נסיעה במהירות איטית מאוד (ראו סיוע במניעת תאונה). אין להסתמך על תכונות אלה שיזהירו אתכם, שימנעו תאונה או שיפחיתו את עוצמתה.

בלם חניה

כדי להפעיל את בלם החניה, געו באפשרות פקדים > בטיחות > בלם חניה פעלו בהתאם להוראות שעל-גבי המסך. תוכלו להפעיל את בלם החניה גם על-ידי לחיצה ממושכת על הכפתור בקצה ידית ההילוכים בזמן שאתם בהילוך 'חניה'.

ידית הילוכים מוצגת עם חץ המצביע כלפי הכפתור שבקצה.

השתמשו במסך המגע לשחרור בלם החניה באופן ידני (והעברת ה-Model S למצב 'סרק'):

 1. געו באפשרות פקדים > בטיחות
 2. לחצו על דוושת הבלם, ולאחר מכן געו ב-בלם חניה. אם ה-Model S הייתה קודם לכן במצב 'חניה', היא תעבור למצב 'סרק'.
‏P אדומה בתוך עיגול אדום עם המילה PARK מתחתיה
כאשר אתם מפעילים את בלם החניה באופן ידני באמצעות מסך המגע, נורית החיווי של בלם החניה בצבע אדום תידלק במסך המגע.
‏P כתומה בתוך עיגול כתום
אם קיימת בעיה חשמלית בבלם החניה, תוצג נורית חיווי בצבע כתום ותוצג הודעת תקלה במסך המגע.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בלם החניה מופעל על הגלגלים האחוריים בלבד, ואינו תלוי במערכת הבלימה באמצעות דוושת הבלם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
במקרה הנדיר שבו אין כלל חשמל ב-Model S, לא ניתן לגשת למסך המגע ולכן אין אפשרות לשחרר את בלם החניה מבלי שתתניעו בדחיפה (ראו התנעה בדחיפה).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בתנאי שלג או קרח, ייתכן שלגלגלים האחוריים אין די אחיזה כדי למנוע מה-Model S להחליק במורד שיפוע, במיוחד אם אינכם משתמשים בצמיגי חורף. יש להימנע מחניה על גבעה בתנאי שלג או קרח. אתם אחראים תמיד להחנות בצורה בטוחה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ייתכן שה-Model S תציג התראה אם הכביש משופע מדי לחניה בטוחה עליו, או אם בלם החניה לא הופעל כראוי. התראות אלה נועדו לשם הנחיה בלבד, ואינן מהוות תחליף לשיקול הדעת של הנהג לגבי תנאי חניה בטוחים, כולל תנאים ספציפיים של הדרך או של מזג האוויר. אין להסתמך על התראות אלה כדי לקבוע האם ניתן לחנות בצורה בטוחה במיקום כלשהו. אתם אחראים תמיד להחנות בצורה בטוחה.

שחיקת בלמים

Model S רפידות הבלמים מצוידות במצייני שחיקה. מציין שחיקה הוא פס מתכת דק שמחובר לרפידת הבלם, אשר חורק כשהוא משתפשף ברוטור כאשר הרפידה שחוקה. צליל חריקה זה מציין שהרפידות הגיעו לסוף דרכן ויש להחליף אותן. כדי להחליף את רפידות הבלם, פנו אל השירות של Tesla.

יש לבדוק את הבלמים מעת לעת, באמצעות הסרת הצמיג והגלגל. למפרט מלא ומגבלות טיפול עבור רוטורים ורפידות בלם, ראו מערכות משנה. כמו כן, Tesla ממליצה על ניקוי ושימון קליפרים של הבלמים אחת לשנה או ‏20,000 ק"מ אם אתם נוסעים באזור שבו מפזרים מלח על הכבישים בחורף.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אם לא תחליפו רפידות בלמים שנשחקו, הדבר יגרום נזק למערכת הבלימה ועלול להוות סכנה בשעת בלימה.