הרמה והגבהה באמצעות מגבה

אופן ההרמה באמצעות מגבה

יש לבצע את השלבים הבאים כדי להרים את ה-Model S. ודאו שמוסך שאינו של Tesla מודע לנקודות ההגבהה הבאות.

 1. מקמו את ה-Model S במרכז בין עמודי ההרמה.
 2. אם ב-Model S שלכם מותקנים מתלי אוויר, כלי הרכב יאוזן באופן אוטומטי, גם אם הוא כבוי (ראו מצב Jack). יש להשתמש במסך המגע להגדיר את המתלים כך:
  • געו באפשרותפקדים > מתלים.
  • לחצו על דוושת הבלם, ולאחר מכן געו באפשרות גבוה מאד כדי להגביה את המתלים למצב הגבוה ביותר.
  • געו ב- פקדים > שירות > מצב מגבה כדי להשבית איזון עצמי.
 3. מקמו את הרפידות של זרועות ההרמה מתחת לנקודות ההגבהה שבכלי הרכב במיקומים אשר מוצגים.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  אזהרה
  אין למקם את הרפידות של זרועות ההרמה מתחת למצבר או לקורות הצד.
  מראה מגחון הרכב עם נקודות הגבהה מוצגות בירוק ואזורים שמהם יש להימנע המוצגים באדום.
 4. התאימו את גובה ומיקום הרפידות של זרועות ההרמה כדי לוודא שהן ממוקמות כראוי.
 5. עם עזרה, הרימו את מנגנון ההרמה לגובה הרצוי וודאו שהרפידות של זרועות ההרמה נותרו במיקומן הנכון.
 6. הפעילו מנעולי ביטחון כלשהם במנגנון ההרמה. פעלו בהתאם להוראות של יצרן מנגנון ההרמה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מצב Jack מבוטל כאשר ה-Model S נוסעת במהירות שעולה על ‏7 קמ"ש.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ייתכן כי מצב Jack יופעל באופן בלתי-צפוי במקרה שעצם כלשהו נושא את משקל כלי הרכב (לדוגמה: כאשר הפגוש נח על שפת המדרכה).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
מערכת מתלי האוויר מבצעת איזון עצמי אוטומטי, גם אם הרכב כבוי. עליכם להשבית מערכת זו באמצעות העברה למצב Jack לפני הרמה או הגבהה באמצעות מגבה. אם לא תשביתו את מתלי האוויר, ה-Model S עלולה לנסות לאזן את עצמה ובכך לגרום לנזק חמור, לפציעה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להגביה את ה-Model S כאשר כבל הטעינה מחובר, גם אם לא מתבצעת טעינה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לעבוד על כלי רכב שאינו נתמך כראוי. אם תעשו זאת, אתם עלולים לגרום לנזק חמור, לפציעה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
אין להרים מתחת למצבר או לקורות הצד. יש למקם את הרפידות של זרועות ההרמה אך ורק מתחת לנקודות ההגבהה שבכלי רכב. הנקודות שמוצגות הן נקודות ההרמה היחידות שמאושרות עבור Model S. הרמה בכל נקודה אחרת עלולה לגרום לנזק. נזק שנגרם עקב הרמה שגויה של ה-Model S אינו מכוסה במסגרת האחריות.

מצב Jack

אם ב-Model S מותקנים מתלי אוויר, כלי הרכב יאוזן באופן אוטומטי, גם אם הוא כבוי. כדי למנוע נזק בעת ההרמה וההגבהה של הרכב, עליכם להפעיל את מצב Jack כדי להשבית איזון עצמי. מצב Jack מונע את האיזון העצמי שמתרחש גם כאשר Model S כבוי.

לחצו על דוושת הבלם ולאחר מכן געו ב-פקדים > שירות > מצב מגבה.

כדי להשבית מצב זה, געו שוב ב-מצב מגבה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מצב מגבה מבוטל באופן אוטומטי בעת נסיעה במהירות שעולה על ‏7 קמ"ש.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Model S מגדיר גם את מצב Jack באופן אוטומטי אם הוא מזהה שכלי הרכב לא יכול להנמיך את עצמו לגובה הרצוי, או אם הוא מזהה עצם שתומך בגובה כלי הרכב (למשל, כאשר פגוש כלי הרכב מונח על שפת מדרכה).