הרמה והגבהה באמצעות מגבה

יש לבצע את השלבים הבאים כדי להרים את ה-Model S. ודאו שמוסך שאינו של Tesla מודע להוראות אלו, כולל נקודות ההגבהה וההתראות.

 1. מקמו את ה-Model S במרכז בין עמודי ההרמה.
 2. אם ה- Model S שלכם מצויד עם מתלה אוויר, הוא מאזן עצמו אוטומטית, אפילו כאשר הרכב במצב "ישן" ומסך המגע כבוי (ראו מצב Jack). יש להשתמש במסך המגע להגדיר את המתלים כך:
  • געו באפשרותפקדים > מתלים.
  • לחצו על דוושת הבלם, ולאחר מכן געו באפשרות גבוה מאד כדי להגביה את המתלים למצב הגבוה ביותר.
  • געו ב- פקדים > שירות > מצב מגבה כדי להשבית איזון עצמי.
 3. מקמו את הרפידות של זרועות ההרמה מתחת לנקודות ההגבהה שבכלי הרכב במיקומים אשר מוצגים.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  אזהרה
  אין למקם את הרפידות של זרועות ההרמה מתחת למצבר או לקורות הצד.
  מראה מגחון הרכב עם נקודות הגבהה מוצגות בירוק ואזורים שמהם יש להימנע המוצגים באדום.
 4. התאימו את גובה ומיקום הרפידות של זרועות ההרמה כדי לוודא שהן ממוקמות כראוי.
 5. עם עזרה, הרימו את מנגנון ההרמה לגובה הרצוי וודאו שהרפידות של זרועות ההרמה נותרו במיקומן הנכון.
 6. הפעילו מנעולי ביטחון כלשהם במנגנון ההרמה. פעלו בהתאם להוראות של יצרן מנגנון ההרמה.
 7. לאחר הנמכת הרכב, יש לבטל את מצב מגבה על ידי נגיעה באפשרות פקדים > שירות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
מערכת מתלה האוויר מאזנת עצמית באופן אוטמטי, אפילו כאשר הרכב במצב "ישן" ומסך המגע כבוי. עליכם להשבית מערכת זו באמצעות העברה למצב Jack לפני הרמה או הגבהה באמצעות מגבה. אם לא תשביתו את מתלי האוויר, ה-Model S עלולה לנסות לאזן את עצמה ובכך לגרום לנזק חמור, לפציעה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להגביה את ה-Model S כאשר כבל הטעינה מחובר, גם אם לא מתבצעת טעינה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לעבוד על כלי רכב שאינו נתמך כראוי. אם תעשו זאת, אתם עלולים לגרום לנזק חמור, לפציעה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
זוהי אחריותכם לשים לב לרכב והסביבה. ודאו שהאזור פנוי בעת הרמה והורדה של Model S וכי הדלתות, תא מטען קדמי וכן תא מטען אחורי סגורים כנדרש כדי למנוע נזק.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
אין להרים מתחת למצבר או לקורות הצד. יש למקם את הרפידות של זרועות ההרמה אך ורק מתחת לנקודות ההגבהה שבכלי רכב. הנקודות שמוצגות הן נקודות ההרמה היחידות שמאושרות עבור Model S. הרמה בכל נקודה אחרת עלולה לגרום לנזק. נזק שנגרם עקב הרמה שגויה של ה-Model S אינו מכוסה במסגרת האחריות.

מצב Jack

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כשל בהפעלת מצב מגבה עלול להוביל לאיזון עצמי של הרכב, דבר שעלול להוביל לנזק, פציעה או מוות.

אם Model S מצויד עם מתלה אוויר, הוא אוטומטית מבצע איזון עצמי, אפילו כאשר הרכב במצב "ישן" ומסך המגע כבוי. כדי למנוע נזק בעת ההרמה וההגבהה של הרכב, עליכם להפעיל את מצב Jack כדי להשבית איזון עצמי. מצב מגבה מונע איזון עצמי אשר מתרחש אוטומטית.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ייתכן כי מצב מגבה יופעל באופן בלתי-צפוי במקרה שעצם כלשהו נושא את משקל כלי הרכב (לדוגמה: כאשר הפגוש נח על שפת המדרכה).