מצבי האצה

הגדרות ההאצה ב-Model S שלכם משתנות על פי תאריך הייצור והאפשרויות שבחרתם בעת הרכישה:

 • רגוע: מגביל את ההאצה לנסיעה חלקה ועדינה (זמין בכל רכב שמותקנת בו חומרת Autopilot).
 • סטנדרטי: מספק האצה רגילה (זמין בכל רכב פרט לדגם Performance עם הנעה כפולה ובכלי רכב מדגם Model S עם הנעה אחורית בהם מותקנת חומרת Autopilot).
 • ספורטיבי: מספק האצה רגילה (זמין בכל רכב מדגם Performance עם הנעה כפולה).
 • מטורף: מגדיל את המומנט המרבי ב-30% לערך (זמין בכלי רכב מדגם Performance עם הנעה כפולה ללא שדרוג למצב האצה 'מגוחך').
 • מגוחך: מגדיל את המומנט המרבי ב-60% לערך (זמין בכלי רכב מדגם Performance עם הנעה כפולה ושדרוג למצב האצה 'מגוחך').
 • +מטורף‎: מגדיל את המומנט המרבי ב-30% לערך (זמין בכלי רכב מדגם Performance עם הנעה כפולה ללא שדרוג למצב האצה 'מגוחך') תוך כדי חימום המצבר לטמפרטורת הפעולה האידאלית שלו, על מנת להבטיח ניצול של 100% מהאנרגיה הזמינה. לפני שתבחרו בהגדרה זו, קראו על שימוש במצב האצה +Insane‎ או +Ludicrous‎.
 • +מגוחך‎: מגדיל את המומנט המרבי ב-60% לערך (זמין בכלי רכב מדגם Performance עם הנעה כפולה ושדרוג למצב האצה 'מגוחך') תוך כדי חימום מיידי של המצבר לטמפרטורת הפעולה האידאלית שלו, על מנת להבטיח ניצול של 100% מהאנרגיה הזמינה. לפני שתבחרו בהגדרה זו, קראו על שימוש במצב האצה +Insane‎ או +Ludicrous‎.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
למרות ש-Chill לא משפר את טווח הנסיעה באופן ישיר, השימוש במומנט מוגבר ובאנרגיה אשר זמינה במצב האצה Insane או Ludicrous עשוי להקטין את הטווח ואת היעילות.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
לאחר בחירה במצב האצה Chill, יופיע Chill בלוח המחוונים מעל למהירות הנסיעה.

כמו כן, רכב מדגם Performance עם הנעה כפולה Model S כולל גם את "מצב שיגור" על מנת לאפשר האצה מיטבית על משטחים בעלי אחיזה טובה. לקבלת הוראות נהיגה ספציפיות שנדרשות עבור שימוש ב"מצב שיגור", ראו מצב שיגור.

כדי לבחור מצב האצה, לחצו על האפשרות פקדים > דוושות והיגוי > האצה.

שימוש במצב האצה +Insane‎ או +Ludicrous‎

אם בחרתם במצב האצה Insane או Ludicrous , כוח נוסף יהיה זמין מייד. אולם כדי להשיג את הכוח המרבי (מיועד לשימוש לזמן קצר), באפשרותכם לבחור במצב +מטורף‎ או +מגוחך‎ על מנת לחמם את המצבר לטמפרטורת הפעולה האידאלית שלו. כך תבטיחו ניצול של 100% מהאנרגיה הזמינה.

כאשר המצבר מתחמם, תופיע הודעת סטטוס במסך המגע המציינת את זמן ההמתנה המשוער ומודיעה לכם מתי הכוח הנוסף זמין. בנוסף לחימום המצבר, המצבים +מטורף‎ ו-+מגוחך‎ יפעלו לשמור את המצבר בטווח טמפרטורות אידאלי. לפיכך, בתרחישי נהיגה אגרסיביים, ייתכן שהסטטוס "Cooling" יוצג למשך מספר דקות עד לירידת הטמפרטורות. Model S יישאר במצב שנבחר למשך שלוש שעות, גם אם תעזבו את הרכב. פעולת התכונה תופסק לאחר שלוש שעות.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
המצבים +Insane‎ ו-Ludicrous+‎ נועדו להשיג ביצועי האצה מירביים לטווח קצר. הגדרות אלה אינן מיועדות לנהיגה יומיומית. תוספת הכוח באה על חשבון צריכת אנרגיה מוגדלת והיחלשות מוקדמת יותר של הכוח בנסיעות ארוכות. הגדרות מצבי ההאצה Insane ו-Ludicrous מאפשרים שיפור ביצועים משמעותי גם מבלי לבחור במצב +Insane‎ או +Ludicrous‎ להשגת הכוח המרבי מהמצבר. למעשה, במצבי נהיגה רגילים, הכוח הנוסף שניתן להשיג באמצעות שימוש במצב +Insane‎ או +Ludicrous‎ עשוי שלא להיות מורגש.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כדי לבחור במצב +Insane‎ או +Ludicrous‎ נדרשת רמת טעינה של לפחות 20% במצבר. לא ניתן להפעיל הגדרות אלה אם רמת הטעינה נמוכה מ-20%. כמו כן, הגדרות אלה מתבטלות מייד כאשר תוך כדי שימוש, רמת הטעינה יורדת מתחת ל-20%.

בעת השימוש במצב +Insane‎ או +Ludicrous‎, ה-Model S צורך יותר אנרגיה על מנת להשאיר את המצבר בטווח טמפרטורה מיטבי.

כדי לבטל את מצב +Insane‎ או +Ludicrous‎ בכל עת, בחרו הגדרת האצה אחרת. כדי למנוע צריכת אנרגיה מופרזת שיתכן שאיננה נחוצה (לדוגמה, אם עזבתם את הרכב ושכחתם לבטל את מצב +Insane‎ או +Ludicrous‎), הגדרות אלה יבוטלו באופן אוטומטי תוך שלוש שעות, בין אם אתם עדיין נוסעים ובין אם עזבתם את הרכב.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
במצב +Insane‎ או +Ludicrous נעשה ניסיון להשאיר את המצבר בטווח טמפרטורה מיטבי. בנוסף לחימום המצבר, הגדרות אלה אף מקררות את המצבר בעת הצורך (לדוגמה, בעת נסיעה במהירות גבוהה, במהלך האצה מהירה, בנסיעה ארוכה ועוד).

מצב שיגור

"מצב שיגור", שזמין בכלי רכב מדגם Performance עם הנעה כפולה בלבד, מספק האצה מיטבית על משטחים בעלי אחיזה טובה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
האצה קשה, בין היתר באמצעות שימוש ב"מצב שיגור", מעמיסה על מערכת ההנעה של הרכב ועלולה לגרום לבלאי מואץ של רכיבים שונים. Model S מנטר באופן שוטף את העייפות והנזק למערכת ההנעה, ומודיע לכם אם נדרש טיפול ברכיבים של הרכב.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
השתמשו ב"מצב שיגור" אך ורק במקומות מתאימים, ללא תנועה חוצה וללא הולכי רגל. "מצב שיגור" נועד לשימוש במהלך הדרכת נהיגה במסלול סגור. באחריות הנהג להבטיח כי סגנון הנהיגה וההאצה לא יסכנו או יגרמו אי-נוחות למשתמשים אחרים בדרך.

הפעלת מצב שיגור

 1. ודאו כי הבלמים חמים מעט באמצעות נסיעה במשך מספר דקות ושימוש בבלמים מספר פעמים.
 2. הגדירו את מתלי האוויר למצב Low (ראו מתלי אוויר).
 3. הגדירו את רמת ההאצה ל-מטורף+‎ או מגוחך+‎ (אם מותקן).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  אם מותקן עם ההגדרה מגוחך+‎, תוכלו להשיג ביצועים מיטביים על-ידי לחיצה ממושכת על הגדרה זו למשך שלוש שניות.
 4. כשה-Model S בהילוך 'נסיעה קדימה' ובעצירה מוחלטת כאשר ההגה מיושר, החזיקו בחוזקה את דוושת הבלמים שלכם בעזרת רגל שמאל ולאחר מכן לחצו על דוושת הגז עד הסוף. תוך שנייה תופיע הודעה בלוח המחוונים המציינת כי 'מצב שיגור' מופעל.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  מצב שיגור מנמיך עוד יותר את המתלה הקדמי ומפחית במידה ניכרת את מרווח הגחון.
 5. תוך שתים עשרה שניות מרגע הפעלת 'מצב שיגור', שחררו את דוושת הבלמים כדי להפעיל את הרכב.

לאחר שתשחררו את דוושת הבלם, ה-Model S ישוגר קדימה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מצב שיגור אינו זמין אם ‏Slip Start הופעל (המאפשר לגלגלים להסתובב). ראו בקרת אחיזה
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מצב שיגור זמין רק אם טמפרטורת הסביבה היא לפחות ‏3 מעלות צלזיוס.