אפליקציה לנייד

האפליקציה לנייד של Tesla מאפשרת לכם לתקשר עם ה-Model S מרחוק באמצעות טלפון iPhone® או Android™‎.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
המידע להלן אינו בהכרח רשימה מלאה של הפונקציות הזמינות באפליקציה לנייד של Tesla. כדי להבטיח גישה לתכונות חדשות ומשופרות, הורידו גרסאות עדכניות של האפליקציה לנייד כאשר הן זמינות.

כדי להשתמש באפליקציה לנייד

כדי להגדיר את האפליקציה לנייד של Tesla לתקשורת עם Model S:

 1. הורידו לטלפון את האפליקציה של Tesla לנייד והתקינו אותה.
 2. התחברו לאפליקציה לנייד של Tesla באמצעות הזנת פרטי ההזדהות עבור חשבונכם בTesla.
 3. כדי לאפשר גישה מהנייד ל-Model S געו באפשרות פקדים > בטיחות > אפשרור גישה לנייד.

על הטלפון וכלי הרכב להיות מחוברים לרשת סלולרית על-מנת לאפשר לאפליקציה לנייד לתקשר עם כלי הרכב. Tesla ממליצה לשאת תמיד מפתח פיזי תקין בהישג יד אם אתם חונים באזור שבו כיסוי סלולרי מוגבל או חסר, כגון בחניון סגור.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם אתם זקוקים לעזרת Tesla מכיוון ננעלתם מחוץ לכלי רכב בגלל בעיה שלא במסגרת האחריות, למשל עקב כיסוי סלולרי מוגבל כשאין לכם מפתח נוסף בהישג יד, ההוצאות שלכם לא יכוסו במסגרת המדיניות של 'חילוץ בדרכים'.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Tesla לא תומכת בשימוש ביישומי צד שלישי לתקשר עם Model S.

סקירה כללית

מסך הבית של האפליקציה לנייד של Tesla מאפשר לכם:

 • לראות את שם הרכב שלכם (אם יש לכם רכב).
 • להציג את הטווח המשוער של הרכב.
 • לבדוק באיזה מצב נהיגה נמצא הרכב (חניה, נסיעה לאחור, ניוטרל, נסיעה לפנים).
 • לנעול או לבטל את נעילת הרכב.
 • להפעיל הפשרה מרבית לחימום הרכב בתנאי מזג אוויר קר.
 • לבדוק את מידע הטעינה של הרכב, ולפתוח או לסגור את שקע הטעינה.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  סיבוב של הקווים האדומים שליד סמל הסוללה מצביע על כך שהסוללה מתחממת (כולל בעת טעינה או בעת ביצוע הכנות לקראת טעינה).
 • לפתוח את תא המטען הקדמי.
 • להציג את מד האוץ, מספר השלדה וגרסת הקושחה העדכנית של הרכב.

הגדרות מדיה מופיעות באפליקציה לנייד על מנת להשהות, להפעיל, להריץ לאחור, להריץ לפנים ולכוון את עוצמת הקול של המדיה שמתנגנת באותו זמן ברכב.

עבור מקורות וידאו נתמכים, לשלוח סרטונים להצגה ב'קולנוע Tesla' באמצעות שיתוף הקישור דרך האפליקציה לנייד. נווטו אל הסרט, המופע או הסרטון שברצונכם להפעיל בטלפון שלכם וגעו בלחצן השיתוף. שתפו את הסרטון עם אפליקציית Tesla והוא יופיע במסך המגע של הרכב שלכם אם Model S במצב Park.

פרופיל

בכרטיסייה Profile (פרופיל) שבפינה העליונה של מסך הטלפון (מוצגת כסמל גלגל שיניים), אפשר:

 • לעבור לכלי רכב אחר המשויך לחשבון Tesla שלכם, אם יש לכם גישה ליותר מכלי רכב אחד.
 • לעבור אל חנות Tesla.
 • לנהל את פרטי החשבון ולהציג את היסטוריית ההזמנות שלכם.
 • להציג ולהתאים אישית את ההתראות שמתקבלות בכרטיסייה Settings (הגדרות), כגון סנכרון לוח שנה, הפעלה של האזעקה, עדכונים בנוגע לטעינה ועדכוני תוכנה חדשים. תוכלו להפעיל עדכונים מרחוק ולבדוק את ההתקדמות שלהם.

פקדים

הכרטיסייה Controls (פקדים) מאפשרת לבצע את הפעולות הבאות:

 • לפתוח את תא המטען הקדמי או האחורי.
 • לנעול את ה-Model S או לבטל את הנעילה מרחוק.
 • לפתוח או לסגור את שקע הטעינה.
 • להבהב באורות או לצפור בצופר כדי למצוא את מיקום החניה של Model S.
 • להפעיל מצב 'נהיגה ללא מפתח'.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ניתן להשתמש במצב 'נהיגה ללא מפתח' כאשר אין לכם מפתח או כדי לעקוף את 'קוד סודי לנהיגה' במקרה ששכחתם את הקוד הסודי שלכם, או אם מסך המגע אינו מגיב (ראו PIN to Drive).
 • לפתוח ולסגור את דלת החניה הפרטית שלכם, אם יש ברכב חיבור HomeLink מתוכנת, אם קיים (ראו Smart Garage).
 • לאוורר את החלונות.

אקלים

באפשרותכם לבדוק את הטמפרטורה הפנימית ולחמם או לקרר את תא הנוסעים לפני הנסיעה (גם אם הרכב בחניון), לשלוט במחממי המושבים ולהפשיר את השמשה הקדמית:

 • הפעילו או השביתו את האפשרות מפשיר אדים שעוזרת בהמסת קרח, שלג וכפור על השמשה הקדמית, החלונות והמראות, על-ידי החלקה מעלה מחלקו התחתון של מסך המגע.
 • הכינו מראש את תא הנוסעים על פי הטמפרטורה המבוקשת והדליקו או כבו את הגה ואת מחממי המושבים.
 • לפתוח או לסגור את חלון הגג.

שימוש באפליקציה לנייד כדי לבצע חימום מוקדם Model S גם מחמם את המצבר בהתאם לצורך. האפליקציה לנייד תודיע לכם כאשר הרכב יגיע לטמפרטורת החימום המוקדם הרצויה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בתנאי מזג אוויר של קור קיצוני או קרח, תפס שקע הטעינה שלכם עשוי לקפוא במקומו. אם אינכם יכולים להוציא או להכניס את כבל הטעינה, או אם הרכב לא נטען במטען מהיר בגלל שהבריח קפא במקומו, השתמשו באפליקציה לנייד של Tesla לחימום מוקדם של הרכב במצב שלום במשך 30-45 דקות (עליכם להשתמש באפליקציה לנייד של Tesla לחימום מוקדם של הרכב; הגדרת הטמפרטורה למצב שלום באמצעות מסך המגע לא תפתור את הבעיה). פעולה זו יכולה לסייע להפשרת הקרח על תפס שקע הטעינה כדי שניתן יהיה להוציא או להכניס את כבל הטעינה.

מיקום

למצוא את ה-Model S עם הנחיות, או לעקב אחר תנועתו במפה.

Summon

תוכלו לחנות או לאחזר את Model S באמצעות Summon (ראו Summon) או Smart Summon (ראו Smart Summon).

אבטחה

הכרטיסייה Security (אבטחה) מאפשרת לבצע את הפעולות הבאות:

שדרוגים

הציגו ורכשו את השדרוגים העדכניים ביותר הזמינים עבור הרכב שלכם, כגון full self-driving.

טיפול

למידע על קביעת טיפול באמצעות האפליקציה לנייד, ראו קביעת טיפול.

שירות סיוע בדרכים

הצגת משאבים לשירות סיוע בדרכים ובקשה לשירות סיוע בדרכים (כאשר רלוונטי). למידע נוסף לגבי שירות סיוע בדרכים, ראו יצירת קשר עם שירותי הדרך של Tesla.

הענקת גישה לנהג שני

ניתן להוסיף ולהסיר הרשאות גישה לנהג נוסף מהאפליקציה לנייד של Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
נדרשת גרסה 4.3.1 ואילך של האפליקציה לנייד של Tesla. נהגים נוספים יכולים להשתמש בחשבון Tesla קיים או ליצור חשבון Tesla חדש בעזרת האפליקציה.

כדי להוסיף נהג, יש לגשת, במסך הבית של הרכב באפליקציה לנייד של Tesla, אל בטיחות > הוספת נהג ולפעול לפי ההנחיות שעל המסך.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
לנהג הנוסף יש גישה לכל תכונות האפליקציה למעט רכישת שדרוגים.

כדי לבטל את הגישה, יש לגשת באפליקציה לנייד אל בטיחות > ניהול נהגים ולפעול לפי ההנחיות שעל המסך.