Wi-Fi

רשת Wi-Fi זמינה כשיטה לחיבור נתונים שעשויה להיות מהירה יותר מרשת נתונים סלולרית. חיבור ל-Wi-Fi שימושי במיוחד באזורים בהם הקליטה הסלולרית מוגבלת או לא קיימת. כדי להבטיח הורדה מהירה ואמינה של עדכוני תוכנה ומפות, טסלה ממליצה להשאיר את Model S מחובר לרשת Wi-Fi בכל עת שניתן (לדוגמה, אם כלי הרכב חונה בחניה פרטית בלילה בבית).

כדי להתחבר לרשת Wi-Fi:

 1. געו בסמל Wi-Fi בחלק העליון של מסך המגעמסך פקדים. Model S יתחיל לסרוק ולהציג רשתות Wi-Fi שזוהו בטווח.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  אם רשת Wi-Fi מוכרת אינה מופיעה ברשימת רשתות ה-Wi-Fi שזוהו, קרבו את Model S אל נקודת הגישה או שקלו להשתמש במגביר טווח.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  בעת חיבור לרשת 5GHz (אם זמינה), יש לבדוק אילו ערוצים נתמכים באזור שלכם.
  טבלה 1. ערוצי רשת 5GHz נתמכים
  36-48 52-64 100-140 149-165
 2. בחרו ברשת Wi-Fi שבה תרצו להשתמש, הזינו את הסיסמה (אם נדרשת), ולאחר מכן געו באפשרות אישור.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  Model S לא תומך כעת בחיבורים לרשתות Wi-Fi נשלטות (רשת Wi-Fi נשלטת, המשמשת בדרך כלל בנקודות חמות ציבוריות, דורשת מכם לגשת לפורטל אינטרנט מותאם אישית ולהסכים לתנאי השירות לפני שהיא מאפשרת לכם להתחבר).
 3. Model S מתחבר לרשת ה-Wi-Fi. כאשר הרשת בטווח, Model S מתחבר אליה אוטומטית.

תוכלו גם להתחבר לרשת נסתרת שאינה מוצגת ברשימת הרשתות שנסרקו. געו באפשרות הגדרות WiFi, הזינו את שם הרשת בתיבת הדו-שיח שתופיע, בחרו את הגדרת האבטחה, ולאחר מכן געו באפשרות הוסף רשת.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם יש מספר רשתות זמינות שאליהן התחברתם בעבר, Model S תתחבר לרשת האחרונה שבה השתמשתם.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
במרכזי שירות של Tesla, Model S תתחבר באופן אוטומטי לרשת Wi-Fi של שירות Tesla.

נקודות חמות וקישוריות

אפשר גם להשתמש בנקודה חמה ניידת או בחיבור האינטרנט של הטלפון שלכם באמצעות קישור Wi-Fi (כרוך בתשלום ובהתאם למגבלות הרשת הסלולרית שלכם) כדי להתחבר לאינטרנט. כדי להישאר מחוברים ל-Wi-Fi בעת מעבר למצב נסיעה לפנים או לאחור, בחרו את החיבור מתוך מסך הגדרות ה-Wi-Fi ולאחר מכן געו ב- הישאר מחובר בנסיעה.