הגה

כוונון מיקום ההגה

התאימו את ההגה לתנוחת הנהיגה הרצויה, באמצעות הזזת הפקד בצד שמאל של מוט ההגה. באמצעות פקד זה תוכלו להזיז את ההגה קדימה ואחורה, מעלה ומטה.

פקדים על ההגה עם תיבת הגדלת תצוגה עם חצים כחולים המצביעים מעלה, מטה, שמאלה וימינה
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לבצע שינויים תוך כדי נסיעה.

שינוי המאמץ הנדרש לסיבוב ההגה

תוכלו לשנות את התחושה והרגישות של מערכת ההיגוי על פי העדפתכם האישית:

 1. במסך המגע, לחצו על פקדים > דוושות והיגוי > מצב הגה.
 2. בחרו אפשרות היגוי:
  • נוחות – להפחתת המאמץ שנדרש כדי לסובב את ההגה. בעיר, Model S מרגיש קל יותר לנהיגה ולחניה.
  • סטנדרטי - Tesla מאמינה כי הגדרה זו מאפשרת את הניהוג והתגובה הטובים ביותר במרבית המצבים.
  • ספורטיבי – להגברת המאמץ שנדרש כדי לסובב את ההגה. בעת נסיעה במהירויות גבוהות, Model S מגיב טוב יותר.

השימוש בכפתורים השמאליים בהגה

השתמשו בכפתורים בצד שמאל של ההגה כדי להחליף תחנה ברדיו, לשלוט בעוצמת הקול של נגן המדיה, ולבחור מה יוצג בצד שמאל של לוח המחוונים (כאשר היישום 'ניווט' אינו מציג הוראות).

כפתורים בצד שמאל של ההגה עם הסברים
 1. הבא

  אם אתם מקשיבים לתחנה ברדיו המקומי או ברדיו לווייני, והגדרתם כמה תחנות קבועות, לחצו כדי לעבור לתחנה הקבועה הבאה באפיק הרדיו שמושמע כעת. אם לא הגדרתם יותר מתחנה קבועה אחת, לחצו כדי לעבור לתדר הבא.

  אם אתם מקשיבים לרדיו באינטרנט, או לקובץ שמע במכשיר מחובר באמצעות Bluetooth או USB, לחצו כדי לעבור לשיר הבא או לתחנה הבאה.

  אם הגדרתם כמה מועדפים, לחצו והחזיקו כדי לעבור בין המועדפים שלכם.

 2. כפתור גלילה
  • כדי לשנות את עוצמת הקול עבור מדיה, גללו מעלה או מטה.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   הערה
   כפתור הגלילה משנה את עוצמת הקול עבור מדיה, הוראות ניווט או שיחות טלפון, בהתאם למה שנמצא כעת בשימוש. כאשר תשנו את עוצמת הקול, בלוח המחוונים תוצג עוצמת הקול והאם אתם משנים אותה עבור מדיה, הוראות ניווט או שיחות טלפון.
  • כדי להשתיק את עוצמת הקול עבור מדיה, או כדי להשהות / לנגן קובץ שמע, הקישו על כפתור הגלילה.
  • כדי לבחור מה יוצג בצד שמאל של לוח המחוונים, החזיקו את כפתור הגלילה לזמן קצר עד שהאפשרות הרצויה תוצג. סובבו את לחצן הגלילה כדי לבחור ריק, מצב הרכב, שעון, מדיה, אנרגיה, נסיעות, מתלים, וכדומה. כאשר האפשרות הרצויה מודגשת, הקישו על לחצן הגלילה.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   הערה
   האפשרות שבחרתם להציג באמצעות כפתור הגלילה השמאלי תישמר עד שתשנו אותה ידנית.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   הערה
   מצב הרכב מציג מידע כגון מצב הדלתות ודלתות תאי המטען, ובדגמים חדשים יותר, גם את לחץ האוויר בצמיגים.
 3. הקודם

  בדומה למתואר למעלה עבור 'הבא', אבל למעבר לשיר הקודם או לתחנה הקודמת. אם הגדרתם כמה מועדפים, לחצו והחזיקו כדי לעבור בין המועדפים שלכם.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
לא משנה איך תתאימו את צד שמאל של לוח המחוונים, הוא יחזור אוטומטית להציג הוראות ניווט (אם רלוונטי), או יציג אם דלת או דלת של תא מטען פתוחה כאשר ה-Model S נמצא בנסיעה לפנים או לאחור.

השימוש בכפתורים הימניים בהגה

השתמשו בכפתורים בצד ימין של ההגה כדי לגשת לאפשרויות שיחה כאשר אתם מקיימים שיחת טלפון, כדי לבחור מה יוצג בצד ימין של לוח המחוונים, כדי להתאים תכונות של Model S וכדי להשתמש בפקודות קוליות.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בכל פעם שתקבלו או תוציאו שיחת טלפון, בצד ימין של לוח המחוונים יוצגו באופן אוטומטי אפשרויות שיחה, שיעזרו לכם לבצע שיחות במכשיר הטלפון שלכם שמחובר באמצעות Bluetooth.
כפתורים בצד ימין של ההגה עם הסברים
 1. לחצו כדי להשתמש בפקודה קולית כדי להתקשר לאיש קשר, לנווט או להקשיב למוסיקה באינטרנט. כאשר תשמעו את הצליל, השמיעו את הפקודה. לפרטים נוספים, ראו פקודות קוליות.
 2. כפתור גלילה
  • במהלך שיחת טלפון, געו בכפתור הגלילה כדי להציג אפשרויות לביצוע פעולות במהלך השיחה.
  • גללו את כפתור הגלילה כדי לשנות את התכונה האחרונה בה השתמשתם מתוך רשימת התכונות (ראו כפתור 'תפריט').
  • כדי לבחור מה יוצג בצד ימין של לוח המחוונים, החזיקו את כפתור הגלילה לזמן קצר עד שהאפשרות הרצויה תוצג. סובבו את לחצן הגלילה כדי לבחור ריק, מצב הרכב, שעון, מדיה, אנרגיה, נסיעות, מתלים, וכדומה. כאשר האפשרות הרצויה מודגשת, הקישו על לחצן הגלילה.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   הערה
   'מצב הרכב' מציג מידע כגון מצב הדלתות ודלתות תאי המטען, ובדגמים חדשים יותר, גם את לחץ האוויר בצמיגים.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   הערה
   האפשרות שבחרתם להציג באמצעות כפתור הגלילה הימני תישמר עד שתשנו אותה באופן ידני.
  • כדי להפעיל מחדש את מסך המגע, לחצו והחזיקו את שני כפתורי הגלילה למשך כחמש שניות. ראו הפעלה מחדש של מסך המגע או של לוח המחוונים.
  • מתלים . הציגו תצוגה בזמן אמת של האופן שבו מערכת המתלים מכווננת באופן דינמי כל גלגל תנופה כדי לקחת בחשבון את תנאי הדרך המשתנים. סובבו את לחצן הגלילה כדי לבחור 'מתלים' ולאחר מכן לחצו על לחצן הגלילה. ראו מתלי אוויר.
 3. כפתור תפריט

  לחצו כדי להציג תפריט שמאפשר לכם לשלוט ב-Model S:

  • טמפרטורה. גללו את כפתור הגלילה כדי לשנות את הטמפרטורה בצד הנהג, או לחצו עליו כדי להפעיל או להשבית את מיזוג האוויר.
  • מהיאות המאוורר. גללו את כפתור הכלילה כדי לשנות את מהירות המאוורר לשם קירור או חימום תא הנוסעים.
  • בהירות תצוגה. גללו את כפתור הכלילה כדי לשנות את מידת הבהירות של התצוגות, או לחצו עליו כדי להחזיר לערכי ברירת מחדל.
  • גג נפתח (אם מותקן). גללו את כפתור הכלילה כדי לשנות את מצב גג השמש.
  • שיחות אחרונות. אם הטלפון שלכם מקושר אל Model S, גללו את כפתור הכלילה כדי להציג את השיחות האחרונות. לחצו על כפתור הכלילה כדי להתקשר לאיש הקשר אשר מוצג. כדי לקשר את הטלפון שלכם, ראו צימוד מכשיר תומך-Bluetooth.
  • אנשי קשר. אם הטלפון שלכם מקושר אל Model S, גללו את כפתור הכלילה כדי לעבור לאנשי קשר בטלפון. אנשי הקשר שלכם מוצגים לפי סדר אלפביתי של שם המשפחה. כדי לוודא ש-Model S יכול לגשת אל אנשי הקשר, ראו ייבוא אנשי קשר ושיחות אחרונות.

לחצו שוב על כפתור התפריט כדי לסגור את רשימת התכונות.

מחומם הגה

אם ב-Model S מותקנת חבילה עבור מזג אוויר קר, תוכלו לחמם את ההגה באמצעות נגיעה בפקדי בקרת האקלים במסך המגע (ראו תפעול פקדי בקרת אקלים). כאשר האפשרות מופעלת, מוקרן חום ששומר את ההגה בטמפרטורה נעימה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם למועד הייצור, ייתכן שב-Model S שלכם לא מותקן הגה עם חימום, גם אם מותקנת חבילה אופציונלית עבור מזג אוויר קר.

צופר

כדי להשתמש בצופר, לחצו והחזיקו את המשטח במרכז ההגה.

הגה עם חץ המורה אל המשטח במרכז ההגה.