Bluetooth

תאימות Bluetooth®

סמל Bluetooth
באפשרותכם להשתמש במגוון מכשירי Bluetooth ב-Model S בהינתן שהם מצומדים ובטווח התפעול. לדוגמה, באפשרותכם לצמד טלפון עם יכולות Bluetooth כך שתוכלו להשתמש בו ללא מגע. נוסף על טלפונים, תוכלו לצמד גם התקנים תומכי Bluetooth עם Model S. לדוגמה, באפשרותכם לצמד iPod Touch‏, iPad, טאבלט Android, וכו' אשר מהם תוכלו לנגן מוסיקה.

לפני השימוש בטלפון או מכשיר Bluetooth אחר עם Model S, עליכם לצמד אותו. צימוד מתקין Model S כדי לתקשר עם מכשירים נתמכים בעלי יכולות Bluetooth. ניתן לקשר עד עשרה טלפונים תומכי Bluetooth. אלא אם כן ציינתם טלפון מסוים כ-התקן מתועדף או אם הטלפון צוין כ-התקן מתועדף אינו בתוך הטווח, Model S תמיד קשור לטלפון האחרון אשר היה בשימוש (בהינתן שהוא בתוך הטווח). כדי לחבר טלפון אחר, ראו מעבר בין מכשירים מצומדים.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בטלפונים רבים, Bluetooth מושבת אם הסוללה בטלפון חלשה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
למרות ש-Bluetooth תומך בדרך כלל בתקשורת אלחוטית למרחק של עד 9 מטרים, הביצועים עשויים להשתנות בהתאם לטלפון, או המכשיר, בו אתם משתמשים.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Model S ניתן לצימוד של עד עשרים התקני Bluetooth בו-זמנית אך מאפשר רק שני מכשירים מחוברים בו-זמנית (כגון טלפון אחד ופקד אחד או שני פקדים) לכל מסך מגע קדמי ואחורי (אם רלוונטי).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
אל תשאירו את הטלפון המקושר ברכב (למשל, אם אתם יוצאים לטייל או אם אתם בחוף הים). אם אתם חייבים להשאיר את הטלפון ברכב, השביתו את Bluetooth ו/או כבו את הטלפון.

צימוד טלפון או מכשיר Bluetooth

קישור מאפשר לכם להשתמש עם דיבורית בטלפון תומך-Bluetooth כדי לבצע ולקבל שיחות טלפון, לגשת לרשימת אנשי הקשר שלכם, לשיחות אחרונות וכו'. הוא גם מאפשר לכם להשמיע ממנו מוזיקה. לאחר קישור הטלפון, ה-Model S תוכל להתחבר אליו בכל פעם שהטלפון נמצא בטווח.

 1. כדי לצמד טלפון או מכשיר Bluetooth, שבו בתוך Model S וודאו שמסך המגע פועל.
 2. בטלו את נעילת הטלפון ואפשרו Bluetooth (לרוב בהגדרות בטלפון שלכם).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  בטלפונים מסוימים, ייתכן שיהיה עליכם לעבור אל הגדרות Bluetooth לביצוע שאר הפעולה.
 3. במסך המגע, געו באפשרות פקדים > Bluetooth כדי להפעיל באופן אוטומטי סריקת Bluetooth על מנת לאתר מכשירים חדשים.
 4. המתינו עד להופעת הטלפון ברשימה וגעו באפשרות התחבר.
 5. ודאו שהמספר שמוצג בטלפון זהה למספר במסך המגע. לאחר מכן, בטלפון, אשרו שאתם רוצים לקשר.
 6. אם תתבקשו לעשות כך בטלפון, הגדירו אם ברצונכם להרשות ל-Model S לגשת אל המידע הפרטי שלכם, כגון הלוח שנה, אנשי הקשר וקובצי המדיה (ראו ייבוא אנשי קשר ושיחות אחרונות). כאשר הם מצומדים, Model S יציג את הטלפון שלכם תחת פקדים > Bluetooth > התקנים מצומדים.

כדי לשנות את ההגדרות של המכשיר המצומד, עברו אל פקדים > Bluetooth > התקנים מצומדים והרחיבו את התפריט הנפתח לצד שם המכשיר.

אם אתם חווים בעיות ייבוא או חיבור אל Bluetooth, ראו פתרון בעיות Bluetooth למידע נוסף.

עבור כלי רכב שיוצרו לפני אפריל 2018 לערך: אם תהליך קישור ההתקן באמצעות Bluetooth נמשך זמן רב מהצפוי, אפסו את פונקציית ה-Bluetooth באמצעות נגיעה באפשרות פקדים > שירות > איפוס Bluetooth. ייתכן שתידרשו להמתין מספר דקות. לאחר האיפוס, נסו לבצע שוב את הקישור ל-Model S. לאחר אתחול Bluetooth, Model S עלול לשכוח מכשירים שצומדו בעבר.

ייבוא אנשי קשר ושיחות אחרונות

ברגע שהטלפון מצומד, עברו אל פקדים > Bluetooth > התקנים מצומדים והרחיבו את התפריט הנפתח לצד שם המכשיר כדי לציין אם תרצו לאפשר גישה לאנשי הקשר, שיחות אחרונות והודעות טקסט של הטלפון. אם ניתנה גישה, תוכלו להשתמש באפליקציה 'טלפון' כדי לבצע שיחות ולשלוח הודעות אל אנשים ברשימת אנשי הקשר שלכם וברשימות השיחות האחרונות (ראו טלפון, לוח שנה ושיחות ועידה באינטרנט). לפני שניתן לייבא אנשי קשר, ייתכן שיהיה עליכם להגדיר את הטלפון לאפשר סנכרון, או לענות על חלון קופץ בטלפון ולאשר שאתם רוצים לסנכרן אנשי קשר. אפשרות זו תלויה בסוג הטלפון בו אתם משתמשים. לקבלת פרטים נוספים, עיינו בתיעוד שהגיע עם הטלפון שלכם.

אם אתם נתקלים בבעיות בייבוא אנשי קשר או צימוד עם Bluetooth, ראו פתרון בעיות Bluetooth למידע נוסף.

ניתוק או ביטול צימוד מכשיר Bluetooth

אם ברצונכם לנתק את הטלפון או מכשיר ה-Bluetooth שלכם, אך לשמור עליו מצומד, געו באפשרות ניתוק בתפריט הנפתח במסך המגע בהגדרות ה-Bluetooth של הטלפון שלכם (פקדים > Bluetooth > התקנים מצומדים > הטלפון שלכם). אם אינכם רוצים עוד להשתמש במכשיר עם Model S, געו באפשרות שכח התקן ופעלו בהתאם להוראות. לאחר שההתקן נשכח, יהיה עליכם לצמד אותו שוב אם תרצו להשתמש בו עם ה-Model S (ראו צימוד טלפון או מכשיר Bluetooth).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
הטלפון שלכם יתנתק באופן אוטומטי בכל פעם שתעזבו את ה-Model S.

מעבר בין מכשירים מצומדים

Model S מתחבר אוטומטית לטלפון שהקציתם כ-התקן מתועדף. אם לא הגדרתם טלפון כטלפון מועדף, Model S מתחבר לטלפון האחרון שאליו היה מחובר, בתנאי שהוא נמצא בטווח ההפעלה ובעל Bluetooth מופעל. אם הטלפון האחרון לא נמצא בטווח, היא תנסה להתחבר לטלפון הבא שמקושר אליה.

כדי להתחבר לטלפון אחר, געו באפשרות פקדים > Bluetooth > התקנים מצומדים. בחרו את הטלפון אליו תרצו להתחבר, ולאחר מכן געו בהתחבר. אם הטלפון הרצוי לא מופיע ברשימה, עליכם לקשר אותו. ראו צימוד טלפון או מכשיר Bluetooth.

כאשר הוא מחובר, מסך הגדרות ה-Bluetooth יציג את סמל ה-Bluetooth לצד שם הטלפון כדי להציג כי Model S מחובר לטלפון.

פתרון בעיות Bluetooth

הרכב שלכם משתמש ב-Bluetooth וב-BLE (Bluetooth Low Energy) כדי להתחבר באופן חלק את הטלפון החכם שלכם אל Model S. בשל מספר גורמים אפשריים, ייתכן שלעיתים ה-Bluetooth או ה-BLE יתנתקו או יחוו תקלות בתהליך הצימוד. חיבור אל Bluetooth מאפשר לרכב שלכם להשתמש בפונקציות טלפון כגון שמע, שיחות טלפון, יומנים, מסרונים, וכו'.

BLE משמש לפונקציות פאסיביות כגון מפתח טלפון.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אין לצמד את הרכב שלכם אל הטלפון שלכם או להסירו כמפתח טלפון ללא מפתח פעיל בקרבת מקום.

נסו את פתרון הבעיות Bluetooth הבאות, החל מהטלפון החכם שלכם.

פתרון בעיות טלפון חכם

ייתכן ש-Bluetooth לא יתחבר בשל הגדרות ועדכונים בטלפון החכם שלכם:

 • הפעילו Bluetooth בטלפון שלכם. אם הוא כבר מופעל, השביתו והפעילו מחדש את ה-Bluetooth.
 • ודאו כי מצב טיסה כבוי.
 • הטעינו את הטלפון שלכם; אם סוללת הטלפון שלכם יותר מדי נמוכה, ייתכן והוא לא יתמוך בפונקציות Bluetooth.
 • צמדו את המכשיר שלכם כראוי. אם הוא כבר מצומד, נסו לבטל את הצימוד ולצמד אותו מחדש.
 • עדכון את הטלפון שלכם לעדכון התוכנה העדכני שסופק על ידי היצרן.
 • בדקו כי מערכת השמע של הרכב שלכם נבחרה כמקור פלט שמע.
 • ודאו שהגדרות הטלפון שלכם מאפשרות Bluetooth (למשל, שהנתונים מופעלים או שאתם מחוברים ל-Wi-Fi).
 • כבו והדליקו מחדש את הטלפון שלכם.
 • ודאו כי הרשאות מקום מוגדרות ל"תמיד מופעל" באפליקציה לנייד.

פתרון בעיות אפליקציית Tesla למכשיר נייד

בדקו את אפליקציית Tesla למכשירים ניידים:

 • אשרו כי אפליקציית Tesla למכשיר נייד מעודכנת.
 • אמתו שאתם מחוברים אל אפליקציית Tesla למכשיר נייד כאשר אתם משתמשים במפתח טלפון.
 • ודאו שאפליקציית Tesla פועלת ברקע.
 • בדקו בשנית כי הגדרתם באופן מלא את הפרופיל שלכם באפליקציה לנייד והגדרתם כראוי את ההגדרות שלכם.

פתרון בעיות רכב

ייתכן והגדרות הרכב שלכם ישפיעו על יכולתו לצימוד עם הטלפון החכם שלכם:

 • טעינת Model S: אם סוללת הרכב שלכם נמוכה מדי, ייתכן ותאבדו את פונקציית Bluetooth.
 • עדכנו את תוכנת הרכב שלכם וודאו כי היא תמיד מעודכנת. בדקו עדכוני תוכנה חדשים זמינים על ידי ניווט אל פקדים > תוכנה.
 • הפעילו מחדש את מסך המגע. ראו מסך מגע.
 • יש לאתחל את הרכב.

אם ה-Bluetooth עדיין לא עובד, בטלו את הצימוד מהרכב שלכם והטלפון החכם שלכם. ואז בצעו צימוד בשנית בשניהם.

עבור בעיות מפתח טלפון BLE, כאשר אתם בתוך הרכב, נווטו אל פקדים > מנעולים והסירו את הטלפון שלכם כ"פתיחה עם טלפון". לאחר מכן, הגדירו אותו מחדש. אך יש לעשות זאת רק כאשר אתם בתוך הרכב ועם מפתח גיבוי זמין (כגון כרטיס מפתח).