פתיחת דלתות אם אין חשמל

פתיחת דלת קדמית אם אין חשמל

אם אין חשמל ב-Model S, הדלתות הקדמיות נפתחות כרגיל באמצעות ידיות הדלת הפנימיות.

פתיחת דלת אחורית אם אין חשמל

כדי לפתוח את הדלת האחורית במצב הלא סביר שבו אין חשמל ב-Model S, קפלו לאחר את קצה השטיחון מתחת למושבים האחוריים כדי לחשוף את כבל השחרור המכני. משכו את כבל השחרור המכני לכיוון מרכז הרכב.

כבל השחרור המכני מוצג עם חץ המורה למשוך אותו.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
ידיות שחרור הדלת הידניות נועדו לשימוש רק במקרה שאין חשמל ב-Model S. כאשר יש חשמל ב-Model S, השתמשו בלחצן שבחלק העליון של ידית הדלת הפנימית.