גג שמש

פתיחה וסגירה

אם ב-Model S שלכם מותקן גג שמש, תוכלו לאוורר ולסגור את גג השמש מרחוק, דרך האפליקציה לנייד, או שתוכלו לשנות את מצב גג השמש על-ידי שליטה בו מהתפריט באמצעות כפתור הגלילה הימני.

לשליטה מלאה בגג השמש, געו בפקדים במסך המגע. גררו או הקישו על תמונת גג השמש, או געו בלחצנים שליד תמונת כלי הרכב שלכם. גג השמש ינוע למצב שנבחר. כדי לעצור את תנועת גג השמש בכל עת, געו בתמונת גג השמש.

תצוגה עילית של הרכב עם הסברים
  • פתיחה: געו פעם אחת כדי לפתוח את גג השמש למצב נוחות (75% פתוח). געו פעמיים כדי לפתוח את גג השמש עד הסוף.
  • אוורור: געו כדי לפתוח את גג השמש מעט.
  • סגירה: געו כדי לסגור את גג השמש עד הסוף.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם גג השמש נתקל בהפרעה כלשהי, הוא לא ייסגר. אם אחרי הסרת ההפרעה הוא עדיין לא נסגר, געו והחזיקו את האפשרות סגירה כדי להתגבר על מערכת הבטיחות של גג השמש.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם רעש הרוח (אשר תלוי במהירות הנהיגה) חזק מדי, גם כאשר גג השמש נמצא במצב נוחות, פתחו חלון מעט.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
הסירו שלג וקרח לפני פתיחת גג השמש. פתיחת גג השמש כשהוא מכוסה בשלג וקרח עלולה לגרום נזק.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אל תאפשרו ליושבים בכלי רכב להוציא אף אחד מאיברי גופם מבעד לגג השמש. אם יעשו כך, הם עלולים לגרום לפציעה קשה בגלל חפצים שעפים באוויר, ענפי עץ או הפרעות אחרות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לפני סגירת גג השמש, וודאו שכל היושבים בכלי הרכב, במיוחד ילדים, לא מוציאים איברי גוף כלשהם מבעד לגג השמש הפתוח. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להוביל חפץ אשר בולט מבעד לגג השמש. אם תעשו כך, אתם עלולים לגרום נזק לאטמים ולמנגנון הבטיחות של גג השמש, וכן עלולים לגרום פציעה ליושבים בכלי רכב.