מגבים ומתזים

מגבים

כדי לנגב את השמשה הקדמית, סובבו את הקצה של ידית האיתות הרחק מכם. נתין לסובב לחמישה מצבים:

  • ראשון: כבוי.
  • שני: אוטומטי עם רגישות נמוכה לגשם.*
  • שלישי: אוטומטי עם רגישות גבוהה לגשם.*
  • רביעי: רציף, איטי.
  • חמישי: רציף, מהיר.
ידית איתות פנייה עם חץ שמצביע נגד כיוון השעון

לניגוב יחיד, לחצו על קצה הידית ושחררו.

אם המגבים נמצאים במצב 'אוטומטי' וה-Model S אינה מזהה נוזלים על השמשה הקדמית, המגבים לא מופעלים.

*כדי לאפשר הגדרות מצב Auto, געו בפקדים > > מצב מגבים אוטומטי (גרסת ביתא). כאשר המגבים נמצאים במצב 'אוטומטי', ה-Model S מזהה אם יורד גשם או לא. תדירות הפעלת המגבים תלויה בכמות הגשם שזוהתה על גבי השמשה הקדמית. כאשר המגבים נמצאים במצב רגישות גבוהה לגשם, הם יופעלו כאשר ה-Model S מזהה רסס דק.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כשאתם מפעילים את Autosteer המגבים מוגדרים ל-אוטומטי. למרות שאתם יכולים לשנות את הגדרת המגבים מ-אוטומטי תוך שימוש ב-Autosteer, המגבים שוב יחזרו לברירת מחדל אל אוטומטי בפעם הבאה שתפעילו את Autosteer.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מצב 'אוטומטי' נמצא כעת בשלב בטא. אם אינכם בטוחים בשימוש במצב 'אוטומטי' בשלב בטא, Tesla ממליצה להפעיל את המגבים באופן ידני לפי הצורך.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בעת הפעלת המגבים, פנסי החזית מופעלים באופן אוטומטי למשך כדקה אחת (אם אינם פועלים).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
באפשרותכם גם לכוונן את מהירות המגב ואת תדירות השימוש בפקודות קוליות (ראו פקודות קוליות).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
יש לוודא שהמגבים נמצאים במצב 'כבוי' לפני רחיצת ה-Model S, כדי למנוע נזק אפשרי למגבים.

כדי להאריך את משך חיי להבי המגבים, יש להסיר קרח מהשמשה הקדמית לפני הפעלת המגבים. לקרח יש שוליים חדים שעלולים לגרום נזק לגומי בלהבי המגבים.

יש לבדוק מעת לעת את השוליים של להבי המגבים ולנקות אותם. אם נגרם נזק יש להחליף מייד את להב המגב. לפרטים לגבי בדיקת להבי המגבים והחלפתם, ראו להבי מגבים, מתזים ונוזל של שמשה קדמית.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
בתנאי אקלים קשים, יש לוודא כי להבי המגבים לא קפאו או נדבקו לשמשה הקדמית.

הפשרת מגבים

כדי להקל על הגישה ללהבי המגבים לצורך הסרת קרח ושלג, י להעביר את ה-Model S למצב 'חניה', להפסיק את פעולת המגבים, ולהשתמש במסך המגע כדי להעבירם למצב טיפול. געו ב-פקדים > > מצב טיפול במגב . בעת חניה בתנאי אקלים קר בחוץ, כדאי להשאיר את ה-Model S עם המגבים במצב טיפול. במצב זה, הם קרובים יותר לפתח ההפשרה וכך תוכלו להפשיר אותם באמצעות הפניית אוויר ממערכת בקרת האקלים לעבר השמשה הקדמית.

אם ב-Model S מותקנת חבילה אופציונלית עבור מזג אוויר קר, תוכלו להפשיר את המגבים באמצעות נגיעה בפקדי בקרת האקלים במסך המגע (ראו תפעול פקדי בקרת אקלים). מפשירי המגבים מפסיקים לפעול באופן אוטומטי לאחר 15 דקות.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
המגבים יחזרו באופן אוטומטי למצבם הרגיל כשתבטלו את מצב 'חניה' ב-Model S.

מתזים

לחצו על הכפתור בקצה ידית האיתות כדי להתיז נוזל מהמתזים על השמשה הקדמית. ניתן ללחוץ על כפתור זה בשתי אפשרויות. לחצו באופן חלקי לניגוב יחיד, ללא ריסוס נוזל מהמתזים. לחצו באופן מלא לניגוב ושטיפה. בעת שטיפת השמשה הקדמית, המגבים מופעלים. לאחר שחרור הכפתור, המגבים יבצעו עוד שני ניגובים ואז ניגוב שלישי לאחר כמה שניות.

איתות פנייה עם חץ המצביע לקצה

s

מלאו את נוזל המתזים מעת לעת (ראו להבי מגבים, מתזים ונוזל של שמשה קדמית).

הפשרת נחירי המתזים

אם ב-Model S מותקנת חבילה אופציונלית עבור מזג אוויר קר, בנחירי המתזים מותקנים מפשירים, אשר מופעלים כאשר טמפרטורת הסביבה מתקרבת לנקודת הקיפאון, או כאשר אתם מפעילים את מפשירי המגבים (ראו תפעול פקדי בקרת אקלים). מפשירי המתזים מפסיקים לפעול עם הפסקת פעולת מפשירי המגבים (לאחר 15 דקות), אם הטמפרטורה חמה די הצורך כדי למנוע קפיאתם.