נתוני נסיעה

הצגת נתוני נסיעה

נתוני נסיעה מוצגים על גבי מסך המגע כאשר אתם נוגעים ב-פקדים > נסיעות. עבור הנסיעה הנוכחית תוכלו להציג את המרחק, משך הנסיעה וצריכת האנרגיה הממוצעת. כמו כן תוכלו להציג את המרחק וצריכת האנרגיה הממוצעת מאז הטעינה האחרונה או עבור נסיעות אחרות.

כדי לקבוע שם חדש לנסיעה, געו בשם הנסיעה, הזינו שם חדש עבור הנסיעה ולחצו על שמירה. כדי לאפס מד נסיעה מסוים, געו בלחצן איפוס שקשור אליו.

תוכלו להציג בלוח המחוונים מידע עבור שלוש נסיעות לכל היותר. השתמשו בתיבות הסימון לבחירת הנסיעה (או הנסיעות) שתרצו להציג. לאחר מכן השתמשו בפס הגלילה בצד הימני של ההגה כדי להציג את הנסיעות שבחרתם (ראו או השימוש בכפתורים הימניים בהגה).

מד קילומטרים

כדי להציג את מד הקילומטרים ואת קילומטראז' הרכב, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

  • געו באפשרות פקדים > מתלים.
  • לחצו על פקדים > נסיעות.
  • יש לפתוח את האפליקציה ולגלול מטה לסוף המסך הראשי.