על אודות Autopilot

Autopilot היא חבילה של תכונות מתקדמות לסיוע לנהג שנועדו להפוך את חוויית הנהיגה לבטוחה יותר ולמלחיצה פחות. אף אחת מהתכונות הללו אינה הופכת את ה-Model S לאוטונומי לחלוטין או מחליפה אתכם כנהגים. תכונות Autopilot מגיעות כסטנדרט עם כל כלי הרכב החדשים של Tesla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא הותקן Autosteer, או שייתכן שהתכונה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר.

חבילת Basic Autopilot כוללת את התכונות 'בקרת שיוט אדפטיבית' ו-Autosteer.

 • בקרת שיוט אדפטיבית: שומרת על מהירות הנסיעה ועל מרחק ניתן לכוונון מהרכב שנוסע לפניכם, אם יש כזה (ראו בקרת שיוט אדפטיבית).
 • Autosteer: שומרת על מהירות הנסיעה והמרחק מהרכב שלפניכם תוך שמירה חכמה על ה-Model S בנתיב הנסיעה (ראו Autosteer).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Basic Autopilot מחייבת שימוש בידיים. עליכם לאחוז ב-הגה בכל עת ולהיות מודעים לתנאי הדרך, לתנועה שבסביבתכם ולמשתמשים אחרים בדרך (כגון הולכי רגל ורוכבי אופניים). היו מוכנים תמיד לנקוט פעולה מידית. אם לא תפעלו בהתאם להוראות אלה, הדבר עלול לגרום לנזק, לפציעה חמורה או למוות.

Enhanced Autopilot כוללת תכונות נוספות. התכונות של Enhanced Autopilot נועדו להפחית עוד יותר את העומס על הנהג ולהפוך את הביצוע של פעולות נפוצות, כגון מעבר נתיב או חניה, לקל יותר.

 • החלפת נתיב אוטומטית: מעבירה את ה-Model S לנתיב סמוך בעת הפעלת איתות לפנייה כאשר Autosteer פעילה (ראו Auto Lane Change).
 • ניווט עם Autopilot: מדריך באופן פעיל את ה-Model S מכניסה לכביש מהיר אל היציאה ממנו, כולל מעבר בין נתיבים, בחירת מחלפים, הפעלה אוטומטית של איתות פנייה ובחירת היציאה המתאימה (ראו ניווט עם Autopilot).
 • Autopark: מחנה את ה-Model S במקביל או בניצב (ראו Autopark).
 • Summon: מזיזה את ה-Model S קדימה או אחורה, גם כשאתם עומדים מחוץ לרכב. אפשרות זו שימושית לצורך חניה במקומות צרים (ראו Summon).
 • Smart Summon: מוציאה את ה-Model S מחניה ודרך סביבות מורכבות יותר, תוך כדי היגוי סביב עצמים וכלי רכב אחרים, כדי למצוא אתכם או כדי להגיע למיקום אחר לפי בחירתכם (ראו Smart Summon).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Enhanced Autopilot מחייבת שימוש בידיים. עליכם לאחוז בהגה בכל עת ולהיות מודעים לתנאי הדרך, לתנועה שבסביבתכם ולמשתמשים אחרים בדרך (כגון הולכי רגל ורוכבי אופניים). היו מוכנים תמיד לנקוט פעולה מידית. אם לא תפעלו בהתאם להוראות אלה, הדבר עלול לגרום לנזק, לפציעה חמורה או למוות.
יכולת Full Self-Driving כוללת:
 • בקרת רמזורים ותמרורי עצור: שומרת על מהירות הנסיעה, שומרת על המרחק מהרכב שנוסע לפניכם, ושומרת על ה-Model S בנתיב הנסיעה תוך האטה ועצירה ברמזורים ובתמרורי עצור (ראו בקרת רמזורים ותמרורי עצור).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יכולת Full Self-Driving מחייבת שימוש בידיים. עליכם לאחוז בהגה בכל עת ולהיות מודעים לתנאי הדרך, לתנועה שבסביבתכם ולמשתמשים אחרים בדרך (כגון הולכי רגל ורוכבי אופניים). שימו לב לכביש בכל עת ותמיד היו מוכנים לנקוט פעולה מיידית. אם לא תפעלו בהתאם להוראות אלה, הדבר עלול לגרום לנזק, לפציעה חמורה או למוות.

Autopilot משתמשת במצלמות שב-Model S, אשר מנטרות את סביבת הרכב כדי לזהות כלי רכב אחרים, הולכי רגל, תמרורים ומכשולים כגון מחסומים ושפות מדרכה. המצלמות מורכבות בצד הקדמי, בצד האחורי, בצד השמאלי ובצד הימני של ה-Model S (ראו מצלמות).

Model S ייתכן ומצויד גם במצלמה בתא הנוסעים, המורכבת במראה הפנימית, כדי לנטר את ערנות הנהג. אתם אחראים להשאיר את הידיים על ההגה, לשים לב אל הדרך ולהיות מוכנים לבצע פעולה מיידית בכל עת.

בעת הפעלת Autopilot, Model S מציג סדרה של אזהרות שהולכות ומסלימות כדי להזכיר לכם להשאיר את הידיים על ההגה ולשים לב לתנאי הדרך. אם לא תגיבו לאזהרות, מערכת Autopilot תתנתק ולא תהיה זמינה למשך שאר הנסיעה.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Autopilot נועדה עבור נוחות הנסיעה ואינה מערכת להתרעה או למניעת תאונות. אתם אחראים להישאר ערניים, לנהוג בצורה בטוחה ולשלוט ברכב בכל עת. אין להסתמך על Autopilot לשם האטת ה-Model S די הצורך. עקבו תמיד אחר הדרך שלפניכם והיו מוכנים לנקוט פעולה מתקנת בכל עת. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.

אתם אחראים להכיר את המגבלות של Autopilot ולהיות מוכנים לקחת שליטה בכל עת.

תנאים לשימוש ב-Autopilot

ודאו שכל המצלמות נקיות וללא הפרעות לפני כל נסיעה ולפני שימוש בתכונות Autopilot (ראו ניקוי המצלמה). מצלמות וחיישנים (אם מותקנים) מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot. אם קיימת הפרעה במצלמה או שהיא מוסתרת, Model S יציג הודעה ב-לוח מחוונים וייתכן שתכונות Autopilot לא יהיו זמינות. לקבלת מידע נוסף על התראות מסוימות, ראו פתרון בעיות של התראות.

לפני שניתן להשתמש בתכונות Autopilot ולאחר טיפולי שירות מסוימים, יש לנסוע מרחק קצר כדי לכייל את המצלמות. למידע נוסף, ראו נסיעה לשם כיול המצלמות.

כמו כן, ייתכן שתכונות אלה לא יפעלו כמתוכנן כאשר:

 • יש פיתולים חדים או שינויים מהותיים בעליות/מורדות בדרך.
 • תמרורים ושלטים לא ברורים, עמומים או לא מתוחזקים כראוי.
 • הראות גרועה (בשל גשם כבד, שלג, ברד, וכו' או דרכים עם תאורה גרועה בלילה)
 • אתם נוהגים במנהגה או לצד גדר הפרדה בכביש מהיר אשר מפריעה לראות המצלמות
 • אור בהיר (כגון פנסי חזית של כלי רכב שבא ממול או אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.

הרשימה לעיל אינה רשימה ממצה של כל המצבים שעלולים להפריע לפעולה תקינה של תכונות Autopilot.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא הותקן Autosteer, או שייתכן שהתכונה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר.
תכונת Autopilot זמינה כאשר
בקרת שיוט אדפטיבית
 • בעת נסיעה במהירות בין ‏30 קמ"ש לבין ‏140 קמ"ש‏
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  אפשר להפעיל את בקרת השיוט האדפטיבית במהירויות נמוכות יותר אם זוהה רכב במרחק של ‏1.5 מ' לפחות לפני ה-Model S.
Autosteer
 • בעת נסיעה במהירות בין ‏30 קמ"ש לבין ‏140‏ ‏קמ"ש‏‎‏‏
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  אפשר להפעיל את Autosteer במהירויות נמוכות יותר אם זוהה רכב במרחק של ‏1.5 מ' לפחות לפני ה-Model S.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  בכביש באזור בנוי, בכביש ללא הפרדה בין מסלולים, או בכביש שאינו כביש מהיר, מהירות השיוט המרבית המותרת תוגבל ותוצג בלוח המחוונים הודעה המציינת כי המהירות מוגבלת. המהירות המוגבלת תהיה המהירות המותרת בכביש בתוספת ‏‏‏10 קמ"ש‏‏‏‏.
 • פנסי החזית מכוונים למצבOn (פועל) או למצב Auto (אוטומטי). למרות ש-Autopilot זמינה בשעות היום ובתנאי תאורה חלשה (דמדומים או חושך), Autosteer מושבתת או אינה זמינה אם פנסי החזית מכוונים למצב Off (כבוי). כאשר Autosteer מעורב, מופעל באופן אוטומטי (ראו פנסי חזית - אור דרך ) וכן מגבים מוגדרים Auto.
ניווט עם Autopilot
 • בעת נסיעה במהירות בין ‏30 קמ"ש‏ לבין ‏140‏ קמ"ש.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  אפשר להפעיל ניווט עם Autopilot במהירויות נמוכות יותר אם זוהה רכב במרחק של ‏1.5 מ' לפחות לפני ה-Model S.
 • אתם בנסיעה בכביש מהיר. ניווט עם Autopilot יחזור למצב Autosteer בעת יציאה מכביש מהיר.