התנעה בדחיפה

ההוראות הבאות מניחות שאתם עושים שימוש במקור חשמל מתח נמוך חיצוני (כגון מצבר נייד להתנעה). אם אתם מתניעים את ה-Model S באמצעות כלי רכב אחר, עיינו בהוראות היצרן של כלי הרכב האחר.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
Model S לא יכולה להתניע כלי רכב אחר. אם תעשו כך, עלול להיגרם נזק.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
הימנעו מקצר חשמלי בעת התנעה בדחיפה של ה-Model S. חיבור הכבלים לעמדת ההתנעה הלא נכונה, נגיעה של כבל אחד בשני וכו' עלולים לגרום נזק ל-Model S.

עקבו אחר השלבים האלו:

ודאו שיש ברשותכם ספק מתח חיצוני. לאחר פתיחת תא המטען הקדמי:

 1. הסירו את לוח התחזוקה.
 2. אתרו את קוטבי ההתנעה החיובי (+) והשלילי (-).
 3. שחררו את המכסה מקוטב ההתנעה החיובי האדום (+), ולאחר מכן חברו את הכבל החיובי האדום (+) של אספקת חשמל מתח נמוך לקוטב ההתנעה החיובי האדום (+).
 4. חברו את הכבל השלילי (-) השחור של ספק הכוח מתח נמוך לרכב.
 5. הפעילו את מקור החשמל החיצוני (עיינו בהוראות היצרן). געו במסך המגע כדי להפעילו.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ייתכן שיידרשו מספר דקות עד שהחשמל יספיק כדי להפעיל את מסך המגע.
 6. כאשר אין עוד צורך בחשמל מתח נמוך, נתקו את שני הכבלים, החל מהכבל השחור השלילי (-).
 7. מעל מצבר מתח נמוך, לחצו על תושבת המחבר לעבר המחבר החשמלי כך שהמחבר החשמלי יפעיל את מצבר מתח נמוך.
 8. מעל מצבר מתח נמוך, לחצו כלפי מטה על לשונית הנעילה המחברת את המחבר החשמלי לתושבת המחבר.
 9. החזירו את לוח התחזוקה למקומו ולחצו עליו כלפי מטה עד שיהיה מונח היטב במקומו.
 10. סגרו את מכסה תא המטען הקדמי.