חלונות

פתיחה וסגירה

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
באחריותכם לוודא שהחלונות סגורים לאחר נעילת הרכב.

לחצו על המתג כדי להוריד את החלון המתאים. מתגי החלונות פועלים בשני שלבים:

  • כדי להוריד את החלון עד הסוף, לחצו על המתג עד הסוף ושחררו אותו מייד.
  • כדי להוריד את החלון באופן חלקי, לחצו על המתג בעדינות ושחררו אותו כשהחלון הגיע למיקום הרצוי.
חצים המצביעים על ארבעה מתגי הפעלת החלונות בדלת הנהג

באופן דומה, משכו את המתג כדי להעלות את החלון המתאים.

  • כדי להעלות את החלון עד הסוף, משכו את המתג עד הסוף ושחררו אותו מייד.
  • כדי להעלות את החלון באופן חלקי, משכו את המתג בעדינות ושחררו אותו כשהחלון הגיע למיקום הרצוי.

אם חלון נשאר פתוח בשוגג, Model S מסוגל לשלוח התראה לאפליקציה לנייד (געו באפשרות פקדים > רכב > התראת דלת שנשארה פתוחה, ולאחר מכן בחרו באפשרות דלתות וחלונות).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ראו דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר קר למידע נוסף לגבי הכנת החלונות למזג אוויר קר.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
על מנת למנוע נזק, החלונות מורדים במעט כאשר דלת תפתח או תיסגר. אם החלון יועלה מעלה באופן ידני כאשר הדלת נפתחת, יש לוודא כי הוא מורד במעט לפני סגירת הדלת.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לפני סגירת החלון, הנהג אחראי לוודא שכל היושבים בכלי הרכב, במיוחד ילדים, לא מוציאים איברי גוף כלשהם מבעד לחלון הפתוח. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.

נעילת חלונות אחוריים

כדי למנוע מנוסעים להשתמש במתגי החלונות האחוריים, לחצו על מתג נעילת החלונות האחוריים. תאורת המתג תופעל. כדי לבטל את נעילת החלונות האחוריים, לחצו שוב על המתג.

חץ המצביע על מתג נעילת החלונות האחוריים בדלת הנהג
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
למען בטיחותכם, מומלץ לנעול את מתג החלונות האחוריים בכל עת שילדים יושבים במושבים האחוריים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לעולם אין להשאיר ילדים לבד ב-Model S.

דירוג מדד UV

הגג, השמשות הקדמיות והחלונות ב-Model S מספקים הגנה מצוינת מפני קרני UV (אולטרא-סגול). רכיבי הזכוכית הם בעלי ציון הנמוך מ-2 בסולם מדד UV. בדקו את מפרטי מדד UV של האזור שלכם לקבלת מידע נוסף. זו עדיין אחריותכם הבלעדית לנקוט את אמצעי הזהירות הדרושים לצורך הגנה מפני השמש.