לוח מחוונים

סקירה כללית של לוח המחוונים

לוח המחוונים משתנה בהתאם למצב ה-Model S:

כאשר ה-Model S כבויה, לוח המחוונים מציג את אומדן הטווח הנותר, סטטוס הדלתות והטמפרטורה החיצונית. כשתלחצו על דוושת הבלם, נוריות חיווי יהבהבו למשך זמן קצר לאורך החלק העליון. אלא אם כן נורית החיווי מתייחסת למצב קיים כלשהו, היא אמורה להיכבות. אם נורית חיווי לא נדלקת או לא כובה, צרו קשר עם Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
האיור הבא מוצג לצורכי המחשה בלבד. בהתאם לאופציות ברכב, לגרסת התוכנה ולאזור, המידע המוצג עשוי להיות שונה במקצת.
סקירה כללית של לוח המחוונים

נוריות החיווי הבאות נדלקות בלוח המחוונים כדי להתריע על מצב מסוים.

סימן קריאה אדום בתוך עיגול אדום עם המילה BRAKE מתחתיו
אם מוצגת במסך המגע נורית חיווי אדומה זו בכל עת, פרט לזמן קצר בעת הפעלת ה-Model S לראשונה, קיימת תקלה במערכת הבלימה, או שרמת נוזל הבלמים נמוכה. צרו קשר מיד עם Tesla. הפעילו לחץ קבוע ולחצו חזק מספיק על דוושת הבלם כדי להביא את כלי הרכב לעצירה כאשר הדבר בטוח.
סימן קריאה כתום בתוך עיגול אדום עם המילה BRAKE מתחתיו
מסך המגע מציג חיווי בלם כתום זה אם זוהתה תקלה במגבר הבלימה. הפעילו לחץ קבוע ולחצו חזק מספיק על דוושת הבלם כדי להביא את כלי הרכב לעצירה כאשר הדבר בטוח. מערכת הפיצוי על דעיכת הלחץ ההידראולי תופעל (ראו #GUID-63CA292E-1221-4207-8AF8-95419AD34D9C).
המילה ABS בתוך עיגול כתום
נורית החיווי של מערכת ה-ABS תהבהב לזמן קצר בצבע כתום במסך המגע בעת הפעלת ה-Model S לראשונה. אם נורית חיווי זו נדלקת בכל זמן אחר, פירוש הדבר שקיימת תקלה במערכת ה-ABS והיא אינה פועלת. צרו קשר עם Tesla. מערכת הבלימה ממשיכה לפעול באופן מלא ואינה מושפעת מכשל במערכת ה-ABS. אולם ייתכן כי מרחקי הבלימה יתארכו. סעו בזהירות והימנעו מבלימה חזקה.
‏P אדומה בתוך עיגול אדום עם המילה PARK מתחתיה
כאשר אתם מפעילים את בלם החניה באופן ידני באמצעות מסך המגע, נורית החיווי של בלם החניה בצבע אדום תידלק במסך המגע.
‏P כתומה בתוך עיגול כתום
אם קיימת בעיה חשמלית בבלם החניה, תוצג נורית חיווי בצבע כתום ותוצג הודעת תקלה במסך המגע.
צורה מעגלית ירוקה עם חמישה קווים אופקיים ונטויים היוצאים מתוכה
אורות מעבר מופעלים .
צורה מעגלית כחולה עם חמישה קווים אופקיים ונטויים היוצאים מתוכה
אורות דרך מופעלים. נדלקת כאשר אורות דרך מופעלים אבל ההגדרה Auto High Beam אם קיימת כבויה, או אם ההגדרה Auto High Beam מופעלת, אבל אינה זמינה באופן זמני. ראו פנסי חזית - אור דרך.
צורה מעגלית כחולה עם האות A וחמישה קווים אופקיים ונטויים היוצאים מתוכה
אורות דרך מופעלים, והאפשרות Auto High Beam אם קיימת מוכנה לכבות את אורות הדרך אם יתגלה אור לפני Model S. ראו פנסי חזית - אור דרך.
צורה מעגלית אפורה עם האות A וחמישה קווים אופקיים ונטויים היוצאים מתוכה
אורות דרך כבויים זמנית מכיוון שהאפשרות Auto High Beam אם קיימת מופעלת ומגלה אור לפני ה-Model S. כאשר האור לא נראה יותר, אורות הדרך יופעלו שוב באופן אוטומטי. ראו פנסי חזית - אור דרך.
שתי אליפסות ירוקות זו לצד זו עם שלושה קווים אופקיים היוצאים מכל צד
אורות חניה (אורות סימון צדדיים, אורות אחוריים ותאורת לוחיות הרישוי) מופעלים . ראו אורות.
חצי עיגול ירוק עם שלושה קווים נטויים היוצאים מתוכו וקו גלי אנכי
פנסי ערפל קדמיים (אם מותקן) . ראו אורות.
חצי עיגול כתום עם שלושה קווים נטויים היוצאים מתוכו וקו גלי אנכי
פנסי ערפל אחוריים (אם מותקן). ראו אורות.
צורה מעגלית כתומה עם חמישה קווים אופקיים ונטויים היוצאים מתוכה
תאורה קדמית אדפטיבית (אם מותקן). ראו מערכת פנסי חזית מתכווננים (AFS).
סמל כתום של מראה מאחור של הרכב עם סימני צמיגים מתפתלים
מערכות בקרת יציבות אלקטרוניות מפחיתות באופן פעיל את החלקת הגלגלים, באמצעות שליטה בלחץ הבלימה ובעוצמת המנוע (נורית החיווי מהבהבת בכתום). ראו בקרת אחיזה. אם נורית חיווי זו נשארת דולקת, התגלתה תקלה ויש ליצור קשר מיד עם Tesla.
קו מתאר כתום של מכונית עם חץ עליון בתוכה וחץ תחתון מתחתיה
אם התגלתה תקלה שפוגעת בביצועי מערכת מתלי האוויר, נורית חיווי זו דולקת בכתום (ראו מתלי אוויר). אם הבעיה נמשכת, פנו אל Tesla.
קו מתאר אדום של מכונית עם חץ עליון בתוכה וחץ תחתון מתחתיה
אם התגלתה תקלה שמשביתה את מערכת מתלי האוויר, נדלקת נורית חיווי אדומה בלוח המחוונים (ראו מתלי אוויר). צרו קשר עם Tesla.
אדם בצבע אדום יושב עם עיגול אדום גדול מלפניו
בטיחות כריות אוויר. אם נורית חיווי אדומה זו אינה מהבהבת לזמן קצר כאשר ה-Model S מתכוננת לנסיעה, או אם היא נשארת דולקת, צרו קשר מיד עם Tesla. ראו כריות אוויר.
עיגול אפור ובתוכו האות H‏
הבלמים מופעלים על-ידי Vehicle Hold. ראו Vehicle Hold.
צורת U כתומה ובתוכה סימן קריאה
התראת לחץ אוויר בצמיגים. לחץ האוויר בצמיג נמצא מחוץ לטווח. אם התגלתה תקלה במערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS), נורית החיווי תהבהב. במקרה של תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים, צרו קשר עם Tesla. ראו טיפול בצמיגים ותחזוקתם.
מכונית אדומה עם דלתות פתוחות
דלת או תא מטען פתוחים. ראו מפתחות ודלתות, תא מטען אחוריאו תא מטען קדמי.
אדם בצבע אדום עם חגורת הבטיחות שלו מהודקת
חגורת בטיחות אינה חגורה במושב שבו יושב נוסע . ראו חגורות בטיחות.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לתאריך הייצור, ייתכן שהמושבים האחוריים אינם מצוידים בתזכורת עבור חגורות בטיחות.
אדם בצבע כתום עם עיגול מוצלב ומספר שתיים עם המילה OFF מימינם
כרית האוויר של הנוסע מקדימה כבויה. ראו כריות אוויר.
סמל כתום של מראה מאחור של הרכב עם סימני צמיגים מתפתלים והמילה OFF
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית כבר אינה מפחיתה את סיבוב הגלגלים . בכלי רכב עם הנעה אחורית, מערכת Traction Control כובתה, או בכלי רכב עם הנעה כפולה, האפשרות Slip Start הופעלה. ראו בקרת אחיזה.
‏N כתומה בסוגריים מרובעים
Model S נמצאת במצב הובלה ויכולה להתגלגל באופן חופשי. כלי הרכב אינו עובר באופן אוטומטי למצב 'חניה' כשאתם יוצאים מהרכב. ראו הוראות עבור מובילים.
פתית שלג כחול
מופיע כאשר חלק מהאנרגיה האצורה במצבר עשויה לא להיות זמינה עקב מזג אוויר קר. בתנאי מזג אוויר קר אלה, גם שיעורי הטעינה עשויים להיות מוגבלים. אם ה-Model S מחוברת לחשמל, ניתן לחמם את המצבר באמצעות הפעלת בקרת האקלים דרך האפליקציה לנייד. סמל פתית השלג ייעלם כאשר המצבר חם די הצורך.
סמל כתום של צב בתוך עיגול
עוצמת כלי הרכב מוגבלת באופן זמני, מכיוון שרמת הטעינה של המצבר נמוכה או שמערכות כלי הרכב בתהליך חימום או קירור.
עיגול ירוק עם חץ המצביע שמאלה
מהבהבת בירוק בעת הפעלת איתות שמאלה. שתי נורות החיווי לאיתות מהבהבות בירוק כאשר מהבהבי איתות חירום פועלים.
עיגול ירוק עם חץ המצביע ימינה
מהבהבת בירוק בעת הפעלת איתות ימינה. שתי נורות החיווי לאיתות מהבהבות בירוק כאשר מהבהבי איתות חירום פועלים.

חלונות קופצים והודעות הקשורות לרכב

חלונות קופצים על מסך המגע. לדוגמה, תזכורות לחגירת חגורות הבטיחות יופיעו אם אחד הנוסעים לא הידק את חגורת הבטיחות שלו, מוצגת התראה כדי ליידע אתכם לגבי שיחת טלפון נכנסת, הודעות טקסט מופיעות (אם ישנן) הן מתקבלות וכן מופיעות פקודות לזיהוי קולי.

אפשר להציג רשימת התראות והודעות הקשורות לרכב על ידי נגיעה בסמל ההתראות בלוח המגע.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
לא כל ההתראות מספקות מידע נוסף בשלב זה.

לוח מחוונים - נסיעה

כאשר ה-Model S בנסיעה (או מוכנה לנסיעה), לוח המחוונים מציג את סטטוס הנסיעה הנוכחי לצד תצוגה בזמן אמת של הדרך, כפי שנראית על-ידי רכיבי Autopilot (ראו על אודות Autopilot). תצוגה זו מוגדלת או מוקטנת באופן אוטומטי בהתאם לצורך כאשר מתגלה רכב בשטח המת.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
האיור הבא מוצג לצורכי המחשה בלבד. בהתאם לאופציות ברכב, לגרסת התוכנה ולאזור, המידע המוצג עשוי להיות שונה במקצת.
סקירה כללית של לוח המחוונים
 1. נוריות חיווי מוצגות בחלק העליון כדי להציג את הסטטוס (ראו סקירה כללית של לוח המחוונים).
 2. כשאתם מנווטים ליעד באופן פעיל, הוראות הניווט יוצגו כאן. השתמשו בלחצנים בצד שמאל של ההגה כדי לשנות את התצוגה בצד שמאל של לוח המחוונים כאשר הוראות ניווט אינן מוצגות (ראו השימוש בכפתורים השמאליים בהגה).
 3. Autosteer מפעיל באופן אקטיבי את ההיגוי של ה-Model S. כאשר Autosteer זמין אבל לא הפעלתם אותו, הסמל מוצג באפור (ראו Autosteer).
 4. 'בקרת שיוט אדפטיבית' מופעלת והרכב משייט במהירות שנקבעה. כאשר 'בקרת שיוט אדפטיבית' זמינה אבל לא קבעתם מהירות שיוט, הסמל יוצג באפור והמהירות לא תוצג (ראו בקרת שיוט אדפטיבית).
 5. מהירות נסיעה.
 6. הגבלת מהירות (אם קיימת) שזוהתה על-ידי 'עוזר המהירות' (ראו עוזר המהירות).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  הסמל המשויך להגבלת המהירות שזוהתה משקף את הסגנון של תמרורי הגבלת המהירות המשמשים באזור שלך.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  קו מתאר כחול עשוי להופיע סביב סמל הגבלת המהירות כדי ליידע אתכם שאתם נוהגים במהירות גבוהה מהגבלת המהירות.
 7. בגרף 'אנרגיה' יופיע קו מקווקו במד העוצמה אם ה-Model S מגביל את העוצמה. הקו המקווקו מופיע בחלק העליון (צריכת אנרגיה) כאשר העוצמה הזמינה עבור האצה מוגבלת, ובחלק התחתון (צבירת אנרגיה) כאשר העוצמה שניתן לצבור באמצעות בלימה רגנרטיבית מוגבלת. Model S מגבילה את העוצמה מסיבות רבות. הנה מספר דוגמאות:
  • ההאצה עשויה להיות מוגבלת כאשר המצבר מגיע לרמת טעינה נמוכה, או אם מערכת ההנעה חמה.
  • ההאצה והבלימה הרגנרטיבית עשויות להיות מוגבלות כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מאוד או נמוכה מאוד.
  • הבלימה הרגנרטיבית עשויה להיות מוגבלת כאשר המצבר טעון באופן מלא.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  השתמשו בלחצנים בצד ימין של ההגה כדי לשנות את התצוגה בצד ימין של לוח המחוונים כאשר הוראות ניווט אינן מוצגות (ראו השימוש בכפתורים הימניים בהגה).
 8. שימו לב להתראות חשובות שמוצגות כאן. אם קיימות התראות פעילות, תוכלו לראות מידע לגביהן באמצעות נגיעה בסמל ההתראה (סימן קריאה) בשורת המצב של מסך המגע (בחלק העליון של מסך המגע).
 9. השתמשו בלחצנים בצד ימין של ההגה כדי לשנות את התצוגה בצד ימין של לוח המחוונים כאשר אין שיחת טלפון פעילה (ראו השימוש בכפתורים הימניים בהגה).
 10. אומדן מרחק נסיעה כולל (או אנרגיה) זמינים. במקום מרחק נסיעה, תוכלו להציג את אחוז האנרגיה שנותרה במצבר. לשם כך, געו ב-פקדים > תצוגה > תצוגת מצב אנרגיה.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  כשאתם מעריכים מתי עליכם להטעין את המצבר, השתמשו באומדן הטווח כהנחיה כללית בלבד.
 11. מצב הנהיגה שנבחר כרגע: חניה, נסיעה לאחור, סרק או נסיעה לפנים.
 12. הרכב שלפניכם (אם רלוונטי).
 13. שימו לב להודעות חשובות בקשר לנסיעה שמופיעות בחלק התחתון באמצע לוח המחוונים.
 14. ה-Model S שלכם.
 15. כאשר Autosteer מופעל ומזהה את נתיב הנסיעה, הוא מודגש בכחול (ראו Autosteer). בהתאם לתרחיש הנהיגה הנוכחי, ייתכן שתראו את הנתיבים הסמוכים.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  כאשר 'ניווט עם Autopilot, מופעל, נתיב הנסיעה מוצג כקו כחול בודד לפני Model S (ראו ניווט עם Autopilot).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
למרות שלוח המחוונים מציג את התנועה שסביבכם, ייתכן שחלק מכלי הרכב אינם מוצגים. לעולם אל תסתמכו על לוח המחוונים כדי לקבוע אם יש כלי רכב (לדוגמה, בשטח המת שלכם). השתמשו תמיד במראות שלכם ובדקו במבט מעבר לכתף.