הוראות עבור מובילים

אין להוביל עם גלגלים על הקרקע

המנוע הקדמי ב-Model S מייצר חשמל כאשר הגלגלים מסתובבים. יש להוביל את ה-Model S תמיד כאשר ארבעת הגלגלים אינם נוגעים בקרקע. יש לודא שהגלגלים אינם יכולים להסתובב בכל עת במשך ההובלה.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לנסות להוביל את כלי הרכב כאשר הגלגלים במצב שמאפשר להם להסתובב. אם תעשו כך, עלול להיגרם נזק משמעותי והתחממות יתר. במקרים נדירים, התחממות יתר קיצונית עלולה לגרום להבערת הרכיבים הסמוכים.
‏Model S נגררת כאשר הגלגלים הקדמיים על הקרקע והגלגלים האחוריים מורמים באמצעות משאית גרירה, וסמל "X" אדום כדי לציין שאין לבצע זאת.
‏Model S מובלת כאשר כל ארבעת הגלגלים על הקרקע מאחורי RV וסמל "X" אדום כדי לציין שאין לבצע זאת.

אין להוביל את ה-Model S בכל שיטת הובלה אחרת, פרט לזו שהוגדרה על-ידי Tesla. יש לפעול בהתאם להוראות בסעיפים הבאים, והקפידו לפעול בהתאם לכל ההתראות והאזהרות שניתנו. נזק שנגרם עקב גרירת כלי הרכב שלכם שלא כראוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Tesla אינה אחראית להחזר כספי תמורת שירותים שלא הוזמנו דרך מוקד שירותי דרך של Tesla.

שיטות הובלה מאושרות

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
הגלגלים יכולים להסתובב באיטיות (עד ‏5 קמ"ש) ולמרחק קצר ביותר (עד ‏10 מטרים) רק כאשר Transport Mode מופעל (ראו הפעלת Transport Mode) בעת שכלי הרכב נגרר לשם העלאתו על משאית עם מרכב שטוח, או נמשך החוצה ממקום החניה לצורך מיקום מחדש. חריגה ממגבלות אלה עשויה לגרום לנזק משמעותי ולהתחממות יתר, שאינה מכוסה במסגרת האחריות.

לצורך הובלת ה-Model S, מומלץ להשתמש במשאית עם מרכב שטוח או במוביל דומה. כלי הרכב יכול לפנות קדימה או אחורה בעת שימוש במשאית עם מרכב שטוח.

רכב על משאית עם מרכב שטוח.

אם נדרש להוביל ה-Model S ללא שאית עם מרכב שטוח, אזי יש להשתמש בגרר עם הגבהת גלגלים כדי לוודא שכל ארבעת הגלגלים לא נוגעים בקרקע. ניתן להשתמש בשיטה זו למרחק מרבי של ‏55 ק"מ, ואין לחרוג מהמהירות שציין יצרן מתקן ההגבהה. בשיטה זו, Tesla ממליצה להפנות את כלי הרכב קדימה, כך שהגלגלים הקדמיים מוגבהים והגלגלים האחוריים נמצאים על מתקן הגבהה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
הובלת ה-Model S כאשר הגלגלים הקדמיים נמצאים על מתקן הגבהה אינה מומלצת, אך ניתן לעשות זאת תוך שימוש בנעילת הגה חיצונית ותוך הקפדה שהגלגלים הקדמיים לא יסתובבו. אין להוביל את כלי הרכב אם יש סיכוי כלשהו שהגלגלים הקדמיים יסתובבו.
רכב נגרר כאשר הגלגלים הקדמיים מורמים באמצעות משאית גרירה והגלגלים האחוריים נמצאים על עגלת גרירה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
הפעילו את Transport Mode (ראו הפעלת Transport Mode) לפני גרירת ה-Model S לשם העלאתה למשאית עם מרכב שטוח, (ראו העלאת כלי הרכב למשאית עם מרכב שטוח - עם עין גרירה). אם Transport Mode אינו זמין או שמסך המגע אינו זמין, חובה להשתמש בעגלת גרירה או במחליקיים לצמיגים כדי להעמיס את כלי הרכב למצב ההובלה המאושר. Tesla לא תישא באחריות לנזק כלשהו שנגרם במהלך הובלת ה-Model S, ובכלל זה נזק לרכוש אישי או נזק שנגרם עקב שימוש בעגלת גרירה או במחליקיים לצמיגים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Model S כולל רכיבי מתח גבוה שעלולים להיפגע במקרה של תאונה (ראו רכיבי מתח גבוה). לפני הובלת ה-Model S, חשוב להניח שבכל הרכיבים אלה עובר מתח. יש תמיד לפעול בהתאם להוראות הבטיחות עבור מתח גבוה (שימוש בציוד מגן אישי וכו') עד שכוחות החירום יבדקו את כלי הרכב ויאשרו שבכל מערכות המתח הגבוה כבר לא עובר מתח. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.

השבתת מערכת מתלי אוויר עם איזון אוטומטי

אם ב-Model S שלכם מותקנים מתלי אוויר, כלי הרכב יאוזן באופן אוטומטי, גם אם הוא כבוי. כדי למנוע נזק, עליכם להפעיל את 'מצב הגבהה' כדי להשבית את האיזון האוטומטי:

 1. געו ב-פקדים > מתלים במסך המגע.
 2. לחצו על דוושת הבלים ולאחר מכן געו ב-גבוה מאד כדי לעבור למצב הגבוה ביותר.
 3. געו ב-פקדים > שירות > מצב מגבה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מצב Jack מבוטל כאשר מהירות הנסיעה עולה על ‏7 קמ"ש.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אם לא תפעילו את 'מצב Jack' בכלי רכב אשר מצויד במתלי אוויר, הדבר עלול לגרום להשתחררות כלי הרכב במהלך ההובלה, מה שעלול לגרום נזק משמעותי.

הפעלת Transport Mode

Transport Mode מונע את ניתוק בלם החנייה בעת גרירת ה-Model S לשם העלאתה למשאית עם מרכב שטוח. כאשר Transport Mode פעיל, מוצגת הודעה לפיה כלי הרכב יכול לנוע בחופשיות. כדי להפעיל את Transport Mode נדרש:

 • מתח נמוך נדרש חשמל. לא ניתן להשתמש במסך המגע כדי להפעיל את Transport Mode אם אין חשמל ב-Model S.
 • Model S חייב לזהות שלט. Transport Mode זמין רק כאשר זוהה שלט.
 • ודאו כי הרכב אינו מחובר למטען. מצב הובלה אינו זמין אם Model S עדיין מחובר.

כדי להפעיל את Transport Mode:

 1. יש לוודא שכלי הרכב נמצא במצב 'חניה'.
 2. הניחו טריז לפני הגלגלים, או ודאו באופן אחר כי ה-Model S מאובטחת.
 3. לחצו והחזיקו את דוושת הבלם, ולאחר מכן במסך המגע , געו ב-פקדים > שירות > גרירה. במסך המגע תוצג הודעה שמזכירה לכם איך להוביל את ה-Model S כראוי.
 4. לחצו על הלחצן מצב הובלה. ניתן לזהות שמצב הובלה מופעל משום שהכפתור יהיה כחול. Model S יכולה לנוע בחופשיות וניתן לגלגל או לגרור אותה באיטיות (עד קצב הליכה).

כדי לבטל את Transport Mode, העבירו את ה-Model S למצב 'חניה'.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם Model S מאבד מתח של מתח נמוך לאחר ש-Transport Mode הופעל, Transport Mode מתבטל.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
אם מערכת החשמל אינה פועלת, ולכן אינכם יכולים להשתמש במסך המגע להפעלת Transport Mode, השתמשו בעגלת גרירה או במחליקיים לצמיגים. לפני שתעשו זאת, בדקו תמיד את מפרט היצרן ואת העומס המומלץ.

העלאת כלי הרכב למשאית עם מרכב שטוח - עם עין גרירה

 1. אתרו את עין הגרירה.
 2. הסירו את מכסה עין הגרירה באמצעות הכנסת מברג שטוח קטן לחריץ שנמצא לאורך החלק העליון של המכסה, ולאחר מכן שחררו בעדינות את המכסה מהלחצן העליון.
  חץ המצביע על מכסה לולאת הגרירה של הרכב.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  שמרו את מכסה עין הגרירה במקום בטוח, כדי שתוכלו להחזירו למקומו לאחר סיום הגרירה.
 3. הכניסו את עין הגרירה במלואה לתוך הפתח, ולאחר מכן סובבו אותה נגד כיוון תנועת מחוגי השעון עד להידוק מלא.
  לולאת גרירה מותקנת וחץ המראה את סיבובה נגד כיוון השעון.
 4. חברו את כבל הגרר לעין הגרירה.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  זהירות
  לפני המשיכה, ודאו שעין הגרירה מהודקת היטב.
 5. הפעילו את 'מצב הובלה' באמצעות נגיעה ב- פקדים > שירות > גרירה.
 6. משכו את ה-Model S באיטיות על-גבי משאית עם מרכב שטוח.

העלאת כלי הרכב למשאית עם מרכב שטוח - ללא עין גרירה

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
כדי למנוע נזק, יש להעלות את כלי הרכב למשאית עם מרכב שטוח רק באמצעות עין גרירה שמותקנת כראוי. גרירת הרכב באמצעות השלדה, המרכב או רכיבי המתלים עלולה לגרום לנזק.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בעת העלאת כלי הרכב למשאית עם מרכב שטוח ללא לולאת גרירה, יש לוודא שכל מהדקי המתלים מכווננים למומנט מתאים ולבדוק חזותית את כל הרכיבים לאיתור נזקים לפני החזרת הרכב לנסיעה. יש להחליף את כל הרכיבים המושפעים במקרה של מהדק רופף או נזק.

מומלץ מאוד לחבר את כננת הגרירה לעין הגרירה של כלי הרכב, כפי שמתואר למעלה. אולם במקרה שלא ניתן להשתמש בעין הגרירה (אבדה או לא נמצאה וכו'), ההנחיות הבאות מתארות איך לחבר רצועות גרירה.

 1. חברו את רצועות הגרירה לכל אחת מזרועות התמיכה התחתונות, מתחת לחלק הקדמי של כלי הרכב.
  תצוגה של החלק התחתון הקדמי של הרכב עם זרועות תמיכה תחתונות המסומנות בכחול.
 2. כדי להגן על תחתית כלי הרכב מפני נזק, יש להניח מחסום הגנה (כגון חתיכת עץ) בין רצועת הגרירה לבין תחתית כלי הרכב.
 3. הפעילו את 'מצב הובלה' באמצעות נגיעה ב- פקדים > שירות > גרירה.
 4. משכו את ה-Model S באיטיות על-גבי משאית עם מרכב שטוח.

אבטחת הצמיגים

יש לאבטח את צמיגי כלי הרכב למשאית באמצעות קשירה בשמונה נקודות.

 • יש לוודא שחלקי מתכת כלשהם ברצועות הקשירה לא באות במגע עם משטחים צבועים או עם פני הגלגלים.
 • אין להניח רצועות קשירה על-גבי חלקי מרכב או דרך הגלגלים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
חיבור רצועות קשירה לשלדה, למתלים או לחלקים אחרים של גוף כלי הרכב, עלול לגרום לנזק.
תצוגה של הגלגל האחורי עם רצועות קשירה מותקנות.

אם אין חשמל בכלי הרכב

אם ב-Model S אין חשמל מתח נמוך, בצעו את השלבים הבאים כדי לפתוח את תא המטען הקדמי או להתניע את המצבר מתח נמוך.

 1. פתחו את מכסה תא המנוע. ראו פתיחת מכסה תא המטען הקדמי אם אין חשמל למידע נוסף על פתיחת מכסה תא המנוע אם לרכב אין חשמל.
 2. התניעו את סוללת מתח נמוך (ראו התנעה בדחיפה).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ספקי גרירה: ראו יציאה מחוץ לטווח למידע נוסף על העברת הרכב לעמדת טעינה והכנת הרכב לטעינה.