סיוע במניעת תאונה

אם ה-Model S שלכם מצוידת ברכיבי Autopilot (ראו מצלמות), התכונות הבאות למניעת תאונה נועדו להגביר את הבטיחות שלכם ושל הנוסעים:

התכונות הבאות למניעת תאונה נועדו להגביר את הבטיחות שלכם ושל הנוסעים:

 • התראת התנגשות חזיתית - מפעילה התראות חזותיות וקוליות במצבים שבהם Model S מזהה סכנה גבוהה לתאונה חזיתית (ראו התראת התנגשות חזיתית).
 • בלימת חירום אוטומטית - מפעילה באופן אוטומטי את הבלמים כדי להפחית את העוצמה של תאונה (ראו בלימת חירום אוטומטית).
 • Obstacle-Aware Acceleration - מפחיתה את התאוצה אם ה-Model S מזהה עצם כלשהו בנתיב הנסיעה המיידי שלו (ראו Obstacle-Aware Acceleration).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
ודאו שכל המצלמות נקיות וללא הפרעות לפני כל נסיעה ולפני שימוש בתכונות Autopilot (ראו ניקוי המצלמה). מצלמות וחיישנים (אם מותקנים) מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot. אם קיימת הפרעה במצלמה או שהיא מוסתרת, Model S יציג הודעה ב-לוח מחוונים וייתכן שתכונות Autopilot לא יהיו זמינות. לקבלת מידע נוסף על התראות מסוימות, ראו פתרון בעיות של התראות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Forward Collision Warning נועדה רק לשם הנחיה ואינה תחליף לנהיגה בתשומת לב ושיקול דעת נבון. הביטו בעיניכם בכביש בעת הנהיגה ולעולם אל תסתמכו על התראת ההתנגשות החזיתית שתזהיר אתכם מפני תאונה אפשרית. מספר גורמים עלולים לפגוע בביצועים או להפחיתם, ולגרום להתרעות שווא, התרעות לא-תקינות, לא-מדויקות או חסרות. הסתמכות על התראת ההתנגשות החזיתית שתזהיר אתכם מפני תאונה אפשרית עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בלימת החירום האוטומטית לא נועדה למנוע את כל ההתנגשויות. במצבים מסוימים, היא עשויה למזער את עוצמת התאונה, באמצעות ניסיון להאט את מהירות הנסיעה. הסתמכות על בלימת החירום האוטומטית למניעת תאונה עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
התכונה Obstacle-Aware Acceleration לא נועדה למנוע תאונה. במצבים מסוימים, היא עשויה למזער את עוצמת התאונה. הסתמכות על Obstacle-Aware Acceleration למניעת תאונה עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות.

התראת התנגשות חזיתית

Model S מנטר את האזור לפניה אחר נוכחות אובייקט כגון רכב, אופנוע, אופניים או הולך רכב. אם נראה שהתאונה צפויה אלא אם תנקטו צעדים מתקנים מייד, התראת ההתנגשות החזיתית נועדה להשמיע צליל ולהדגיש באדום את הרכב שלפניכם בלוח המחוונים. במקרה כזה, עליכם לנקוט מייד צעדים מתקנים!

צילום מסך של כלי רכב שזוהה לפני רכב ה-Tesla, מודגש באדום

התראות חזותיות וקוליות יבוטלו באופן אוטומטי כאשר סכנת התאונה פחתה (למשל, אם האטתם או עצרתם את Model S, או אם העצם שלפני הרכב שלכם יצא מחוץ לנתיב הנסיעה שלכם).

אם לא תנקטו פעולה מיד כאשר ה- Model S משמיעה אזהרת התנגשות קדמית,‏ בלימת החירום האוטומטית(אם מופעלת) עשויה להפעיל באופן אוטומטי את הבלמים אם נראה שהתאונה צפויה (ראו בלימת חירום אוטומטית).

כברירת מחדל, 'התראת התנגשות חזיתית' מופעלת. כדי להשבית או לכוונן רגישות, געו ב-פקדים > Autopilot > התראת התנגשות חזיתית. במקום רמת התרעה ברירת מחדל של בינוני, תוכלו להעביר את התרעה למצב Off, Late או Early.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
התנגשות חזיתית תתאפס אוטומטית על מצב בינוני בתחילת כל נסיעה אם תלחצו ידנית על כיבוי תכונה זו.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
המצלמה (או המצלמות) והחיישנים (אם מותקנים) המשויכים ל-'התראת התנגשות חזיתית' נועדו לנטר שטח של עד ‏‏160 מטר בנתיב הנסיעה שלכם. השטח שמנוטר על-ידי 'ההתראת התנגשות חזיתית' עלול להיות מושפע לרעה מתנאי הדרך וממזג האוויר. היו זהירים בעת הנהיגה כפי שנדרש.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
'התראת התנגשות חזיתית' נועדה רק לספק התרעה חזותית וקולית. היא לא מנסה להפעיל את הבלמים או להאט את ה-Model S. כשהנהג רואה ו/או שומע התרעה, הוא אחראי לנקוט בפעולה מתקנת מיידית.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
'התראת התנגשות חזיתית' עשויה להציג התרעה במצבים שבהם אין היתכנות לתאונה. שמרו על ערנות ושימו לב תמיד לשטח שלפני ה-Model S כדי שתוכלו לצפות אם נדרשת פעולה כלשהי.

התכונה 'התראת התנגשות חזיתית' פועלת רק בעת נסיעה במהירות ‏בין 5 קמ"ש לבין 200 קמ"ש לערך.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
'התראת התנגשות חזיתית' לא מתריעה כאשר הנהג כבר לוחץ על דוושת הבלם.

בלימת חירום אוטומטית

Model S מעוצב כדי לקבוע את המרחק מאובייקטים שזוהו. כאשר המסקנה היא שתאונה היא בלתי-נמנעת, בלימת החירום האוטומטית נועדה להפעיל את הבלמים כדי להאט את מהירות הרכב ובכך להקטין את חומרת התאונה. מידת האטת המהירות תלויה בגורמים רבים, כולל מהירות הנסיעה וסביבה.

כאשר בלימת החירום האוטומטית מפעילה את הבלמים, ב לוח המחוונים תוצג אזהרה חזותית ויישמע צליל. ייתכן כי תרגישו גם בתנועה חדה כלפי מטה של דוושת הבלם. אורות הבלימה יופעלו כדי להתריע למשתמשים אחרים בדרך כי אתם מאטים.

האות A ירוקה בתוך עיגול
בלימת חירום מתבצעת

התכונה Automatic Emergency Braking פועלת רק בעת נסיעה במהירות ‏בין 5 קמ"ש לבין 200 קמ"ש לערך.

בלימת החירום האוטומטית לא מפעילה את הבלמים, או מפסיקה להפעיל את הבלמים, כאשר:

 • אתם מסובבים את ההגה בחדות.
 • תלחצו על דוושת הבלם ותשחררו אותה כאשר בלימת החירום האוטומטית מפעילה את הבלמים.
 • תאיצו בחוזקה כאשר בלימת החירום האוטומטית מפעילה את הבלמים.
 • הרכב, האופנוע, האופניים או הולך הרגל אינם מזוהים עוד בחלק הקדמי או בחלק האחורי של הרכב.

בלימת החירום האוטומטית מופעלת תמיד עם הפעלת ה-Model S. כדי להשבית אותה עבור הנסיעה הנוכחית, געו ב-פקדים > Autopilot > בלימת חירום אוטומטית.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בלימת חירום אוטומטית תוכננה להפחית את הפגיעה החזיתית וההתנגשויות בנסיעה לאחור עם פונקציונליות מוגבלת בעת נסיעה לאחור.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
מומלץ שלא להשבית את בלימת החירום האוטומטית. אם תשביתו אותה, ה-Model S לא תפעיל באופן אוטומטי את הבלמים במצבים בהם קיימת סבירות לתאונה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בלימת חירום אוטומטית נועדה להפחית את עוצמת התאונה. היא לא נועדה למנוע תאונה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
מספר גורמים עלולים להשפיע על ביצועי בלימת החירום האוטומטית, ולגרום לכך שלא תהיה בלימה, או לבלימה לא הולמת או לא בזמן, כגון כאשר כלי רכב נמצא באופן חלקי בנתיב הנסיעה, או אם יש פסולת על הכביש. באחריות הנהג לנהוג בצורה בטוחה ולהיות בשליטה על הרכב בכל עת. לעולם אל תסתמכו על בלימת החירום האוטומטית למניעת תאונה או להקטנת עוצמת התאונה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בלימת החירום האוטומטית אינה תחליף לשמירת מרחק נסיעה בטוח ביניכם לבין הרכב שלפניכם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
דוושת הבלם נעה מטה באופן חד בעת בלימה אוטומטית. ודאו תמיד שדוושת הבלם יכולה לנוע ללא הפרעה. אין להניח דבר מתחת או מעל לשטיחוני הרצפה בצד הנהג (גם לא שטיחון נוסף) ויש לוודא תמיד ששטיחון הרצפה בצד הנהג מחובר כראוי. אחרת הדבר עלול להפריע לתנועה תקינה של דוושת הבלם.

Obstacle-Aware Acceleration

מערכת Obstacle-Aware Acceleration מיועדת להפחית את עוצמת ההתנגשות באמצעות הפחתת המומנט של המנוע ובמקרים מסוימים הפעלת הבלמים, אם Model S מזהה עצם בנתיב הנסיעה. לוח המחוונים מציג אזהרה חזותית ומשמיע צלצול כאשר הבלמים מופעלים באופן אוטומטי. לדוגמה, בעת חניה לפני דלת חניון סגורה כאשר הילוך הנסיעה קדימה משולב, ה-Model S מזהה שלחצתם בחוזקה על דוושת התאוצה. אם כי ה-Model S עדיין מאיצה ומתנגשת בדלת החניון, הפחתת המומנט עשויה להביא לכך שייגרם נזק מועט יותר.

מערכת Obstacle-Aware Acceleration נועדה לפעול רק אם כל התנאים הבאים מתקיימים:

 • הילוך נסיעה לפנים או לאחור משולב.
 • Model S נעצרה או נוסעת במהירות נמוכה מ-‏16 קמ"ש.
 • Model S מזהה עצם בנתיב הנסיעה המיידי שלה.

כדי להשבית את התכונה תאוצה מודעת למכשולים, געו ב-פקדים > Autopilot > תאוצה מודעת למכשולים.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Obstacle-Aware Acceleration נועדה להפחית את עוצמת התאונה. היא לא נועדה למנוע תאונה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ייתכן והתכונה Obstacle-Aware Acceleration לא תגביל את המומנט בכל המצבים, כגון בעת ביצוע פניה חדה אל תוך שטח חניה. מספר גורמים, ביניהם תנאים סביבתיים, מרחק מהמכשול ופעולות הנהג, עלולות להגביל, לעכב או למנוע את הפעולה שלObstacle-Aware Acceleration.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להסתמך על Obstacle-Aware Acceleration לשליטה בתאוצה או למניעה, או הגבלת החומרה של תאונה, ואין לנסות לבחון את Obstacle-Aware Acceleration. אם תעשו כך, הדבר עלול לגרום לנזק רב לרכוש, לפציעה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
מספר גורמים עשויים להשפיע על הביצועים שלObstacle-Aware Acceleration, לגרום להפחתת מומנט המנוע שאינה הולמת או אינה בזמן ו/או לבלימה לא-רצויה. באחריות הנהג לנהוג בצורה בטוחה ולהיות בשליטה על ה-Model S בכל עת.

מגבלות ואי-דיוקים

תכונות 'מניעת תאונה' לא יכולות תמיד לזהות את כל העצמים, הרכב, האופניים או הולכי הרגל, וייתכן כי תקבלו התרעות לא-נחוצות, לא-מדויקות, לא-תקינות או חסרות מסיבות רבות, בפרט אם:

 • בכביש יש פיתולים חדים.
 • הראות מוגבלת (בגלל גשם כבד, שלג, ערפל ועוד).
 • אור בהיר (כגון פנסי חזית של כלי רכב שבא ממול או אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.
 • המצלמה או חיישן הרדאר מוסתרים (מלוכלכים, מכוסים, מעורפלים, מוסתרים על ידי מדבקה וכו').
 • חיישן אחד או יותר (אם מותקנים) ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוץ, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפוי גומי וכו').
 • תנאי מזג האוויר (גשם כבד, שלג, ערפל או טמפרטורות קיצוניות של חום או קור) מפריעים לפעולת החיישנים.
 • החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
אם אירעה תקלה בתכונה של 'סיוע במניעת תאונה', ה-Model S תציג התראה. פנו אל השירות של Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
תכונות 'סיוע לנהג' מושבתות באופן אוטומטי כש-Track Mode מופעל. באחריות הנהג לנהוג בצורה בטוחה ולהיות בשליטה על הרכב בכל עת, כולל על המסלול. תכונות 'סיוע לנהג' מופעלות מחדש באופן אוטומטי כש-Track Mode כבוי.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
הרשימה למעלה אינה רשימה כוללת של כל המצבים שעלולים להפריע לפעולה תקינה של התכונות 'סיוע במניעת תאונה'. ייתכן כי תכונות אלה לא יפעלו כמצופה מסיבות רבות אחרות. הנהג אחראי להימנע מתאונה באמצעות שמירה על הערנות, תשומת הלב ונקיטת פעולות מתקנות בהקדם האפשרי.