העברת הילוכים

כיצד להעביר הילוכים

כאשר Model S נמצא ב-Park, יש ללחוץ על דוושת הבלם כדי להעביר הילוך.

העבירו את ידית ההילוכים מעלה או מטה, כדי לעבור למצבי נהיגה שונים.

בורר הילוכים עם חץ, קו, קו חץ המצביע מעלה וחוזר תוך הצבעה מטה

אם תנסו להעביר הילוך כשמהירות הנסיעה הנוכחית אוסרת העברת הילוך, יישמע צליל ומצב הנסיעה לא לא ישתנה.

Reverse

דחפו את בורר ההילוכים כלפי מעלה עד הסוף ושחררו. ניתן להחליף להילוך אחורי רק כשה-Model S נעצר, או נע במהירות נמוכה מ-‏8 קמ"ש.

Neutral

Neutral מאפשר ל-Model S יכול לשייט בחופשיות כאשר אינכם לוחצים על דוושת הבלם:

  • במצב Park, עברו להילוך Neutral על ידי דחיפה קלה של ידית ההילוכים כלפי מעלה או מטה למצב הראשון.
  • במצב Drive, עברו להילוך Neutral על ידי דחיפה קלה של ידית ההילוכים למצב הראשון. אם Autosteer או בקרת השיוט האדפטיבית פעילים (אם הם מותקנים), עליכם לדחוף את ידית ההילוכים כלפי מעלה למצב הראשון ולהחזיק אותו שם למשך יותר משנייה אחת. כך תוכלו להשבית את Autosteer או את בקרת השיוט האדפטיבית.
  • במצב Reverse, עברו להילוך Neutral על ידי דחיפה קלה של ידית ההילוכים כלפי מטה למצב הראשון.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
עליכם ללחוץ על דוושת הבלם כדי לצאת מהילוך סרק אם אתם נוסעים במהירות האיטית מ- ‏8 קמ"ש.

אם ה-Model S נמצא במצב חניה ואתם משתמשים במסך המגע כדי לשחרר את בלם החניה (פקדים > Safety > Parking Brake), Model S עובר להילוך סרק (ראו בלם חניה).

Drive

דחפו את בורר ההילוכים כלפי מטה עד הסוף ושחררו. ניתן להחליף להילוך נסיעה לפנים רק כש-Model S נעצר, או נע במהירות נמוכה מ-‏8 קמ"ש בנסיעה לאחור.

Park

לחצו על קצה בורר ההילוכים כאשר Model S במצב עצירה.

חץ המצביע אל כפתור בקצה הבורר

Model S מעביר אוטומטית למצב חניה כדי למנוע התדרדרות בעת נהיה במהירויות נמוכות. זה מתרחש בכל פעם בו תחברו כבל טעינה, תשחררו את חגורת הבטיחות שלכם, או תפתחו את הדלת בזמן מצב נהיגה או ניטרלי. ודאו כי כבל הטעינה הוסר, חגרו את חגורת הבטיחות וסגרו את הדלת לפני העברת הילוך ממצב חניה.

כדי להקל על איסוף נוסעים, תוכלו גם לבטל את נעילת כל הדלתותו/או לשלוף את ידיות הדלתות בכל עת, באמצעות העברה למצב 'חניה' ולחיצה נוספת על כפתור מצב 'חניה'.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כדי לצאת ממצב Park יש ללחוץ על דוושת הבלם.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
התנאים למעלה אינם רשימה מלאה של הסיבות מדוע ה-Model S עשויה לעבור או לא לעבור באופן אוטומטי למצב Park, ובמקרים מסוימים ייתכן שכלי הרכב יעבור למצב 'חניה' כאשר רק אחד התנאים האלו מתקיים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
במצבי חירום, אם הבלמים אינם פועלים כראוי, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן Park בידית ההילוכים כדי להביא Model S לעצירה . אין להשתמש בשיטה זו כדי לעצור את הרכב, אלא אם אין כל ברירה אחרת.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
הנהג אחראי לוודא תמיד שכלי הרכב נמצא במצב 'חניה' לפני עזיבת כלי הרכב. אל תסתמכו על Model S שיעבור באופן אוטומטי למצב Park עבורכם; ייתכן שהדבר לא יצליח בכל המקרים (למשל, אם מצב Creep או שיפוע גורם לכלי הרכב לנסוע במהירות שעולה על ‏2 קמ"ש).