הוראות טעינה

פתיחת שקע הטעינה

שקע הטעינה נמצא בחלק השמאלי של ה-Model S, מאחורי דלת שהיא חלק ממכלול הפנס האחורי. יש להחנות את ה-Model S ולוודא שכבל הטעינה מגיע בקלות לשקע הטעינה.

כש-Model S במצב חניה, לחצו ושחררו את הכפתור בכבל הטעינה של Tesla על מנת לפתוח את דלת כניסת הטעינה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם כבל הטעינה נמצא בקרבת דלת פתח הטעינה, תוכלו ללחוץ על הכפתור שעל כבל הטעינה לפתיחת דלת פתח הטעינה, גם אם ה-Model S נעולה או שלא נמצא מפתח מזוהה בקרבת מקום.
כבל טעינה עם חץ המצביע על הכפתור.

תוכלו גם לפתוח את דלת פתח הטעינה באמצעות כל אחת מהשיטות הבאות:

 • במסך המגע, געו בסמל 'שקע טעינה' (ברק).
 • במסך המגע, נווטו אל פקדים > טעינה > פתח שקע טעינה.
 • לחצו על דלת פתח הטעינה כשה-Model S אינו נעול, .
 • במפתח שלט, לחצו והחזיקו את כפתור תא המטען האחורי למשך 1-2 שניות.
 • ניתן להשתמש בפקודות קוליות כדי לפתוח את דלתית שקע הטעינה (ראו פקודות קוליות). ניתן גם להשתמש בפקודות קוליות כדי לסגור את דלתית שקע הטעיה ולהתחיל או להפסיק תהליך טעינה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
התמונה הבאה מוצגת לצורכי הדגמה בלבד. בהתאם לאזור ולתאריך הייצור, ייתכן ששקע הטעינה שלכם יהיה מעט שונה.
רכב עם שקע טעינה פתוח.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
שקע הטעינה מואר בצבע לבן עם פתיחת דלת פתח הטעינה. אם לא תחברו כבל טעינה לשקע הטעינה תוך מספר דקות לאחר פתיחת דלת פתח הטעינה, דלת פתח הטעינה תיסגר. במקרה כזה, יש להשתמש במסך המגע כדי לפתוח שוב את דלת פתח הטעינה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בתנאי מזג אוויר של קור קיצוני או קרח, תפס שקע הטעינה שלכם עשוי לקפוא במקומו. אם אינכם יכולים להוציא או להכניס את כבל הטעינה, או אם הרכב לא נטען במטען מהיר בגלל שהבריח קפא במקומו, השתמשו באפליקציה לנייד של Tesla לחימום מוקדם של הרכב במצב שלום במשך 30-45 דקות (עליכם להשתמש באפליקציה לנייד של Tesla לחימום מוקדם של הרכב; הגדרת הטמפרטורה למצב שלום באמצעות מסך המגע לא תפתור את הבעיה). פעולה זו יכולה לסייע להפשרת הקרח על תפס שקע הטעינה כדי שניתן יהיה להוציא או להכניס את כבל הטעינה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
אין לנסות לפתוח בכוח את דלת פתח הטעינה.

חיבור

אם תרצו, ניתן להשתמש במסך המגע לשינוי מגבלת הטעינה וזרם הטעינה (ראו הגדרות טעינה).

לטעינה בתחנת טעינה ציבורית, חברו את המתאם המתאים לשקע הטעינה של הרכב ולאחר מכן חברו את מחבר הטעינה של התחנה למתאם. המתאמים הנפוצים ביותר בכל אזור נמסרו לכם. בהתאם לציוד הטעינה בו אתם משתמשים, ייתכן שיהיה עליכם להתחיל ולהפסיק את הטעינה באמצעות פקד בעמדת הטעינה.

אם אתם משתמשים במחבר הנייד, חברו אותו לשקע החשמל לפני שתחברו אותו ל-Model S.

יישרו את המחבר מול שקע הטעינה והכניסו אותו עד הסוף. כאשר המחבר הוכנס כראוי, הטעינה תתחיל באופן אוטומטי לאחר שה-Model S:

 • תנעל בריח שמחזיק את המחבר במקומו;
 • העבירו למצב 'חניה' (אם הרכב היה במצב נהיגה אחר);
 • תחמם או יתקרר את המצבר, לפי הצורך. אם נדרש חימום או קירור של המצבר, ייתכן שיהיה עיכוב לפני שהטעינה תתחיל.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כאשר ה-Model S מחוברת אך לא מתבצעת טעינה, היא משתמשת באנרגיה מציוד הטעינה במקום להשתמש באנרגיה ששמורה בסוללה. למשל, אם אתם יושבים ב-Model S ומשתמשים במסך המגע כשהרכב חונה ומחובר לשקע חשמל, ה-Model S תצרוך אנרגיה מציוד הטעינה במקום מהסוללה.

במקרים מסוימים, כאשר Model S‎ מחובר אך צורך מעט מאוד אנרגיה, הוא עשוי לשאוב אותה עם זאת ישירות מהסוללה. לדוגמה, אם תשאירו את Model S מחובר לכמה ימים ללא שימוש, הוא עשוי בהדרגה לשאוב כמות קטנה של אנרגיה ישירות מהסוללה כדי לתמוך במערכות הרכב.

ברגע שרמת הטעינה של הסוללה יורדת לרמה נמוכה מספיק, היא מתחילה להיטען כדי להגיע מחדש לגבול הטעינה. תלוי מתי אתם בודקים, ייתכן שהסוללה עדיין לא התרוקנה מספיק כדי להפעיל מחזור טעינה. כתוצאה מכך, הוא עשוי להיות מעט מתחת לסף הטעינה, גם לאחר שהיה מחובר זמן רב. דבר זה תקין, ו-Model S‎ יתחיל להיטען שוב ברגע שרמת הטעינה ירדה לסף נמוך מספיק. לחלופין, כדי להתחיל מחזור טעינה חדש באופן ידני, יש לנתק מהחשמל ואז לחבר שוב את Model S‎.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
קצה המחבר של כבל הטעינה עשוי לפגום בצבע אם תפילו אותו על Model S.

תאורת שקע טעינה

לאחר שאתם מכניסים כבל טעינה לתוך Model S, המתינו מספר שניות וודאו שנורית יציאת הטעינה מתחילה להבהב בירוק ושהרכב מבצע טעינה. אם הנורית בצבע כתום או אדום, פתרו את הבעיה לפני שאתם יוצאים מהרכב כדי לוודא הפעלת טעינה מוצלחת.

 • לבן (או כחול בהיר): דלת פתח הטעינה פתוחה. Model S מוכנה לטעינה והמחבר לא הוכנס, או שבריח שקע הטעינה לא נעול והמחבר מוכן להסרה.
 • כחול: המטען מחובר, אבל Model S לא נטען (למשל, כשטעינה קבועה פועלת).
 • כחול מהבהב: Model S מתקשר עם המטען, אבל הטעינה עדיין לא התחילה (למשל, כשהרכב שלכם מתכונן לטעינה).
 • ירוק מהבהב: מתבצעת טעינה. ככול שה-Model S מתקרבת לטעינה מלאה, תדירות ההבהוב איטית יותר.
 • ירוק: הטעינה הושלמה.
 • כתום: המחבר אינו מחובר במלואו. יישרו מחדש את המחבר מול שקע הטעינה והכניסו אותו עד הסוף.
 • כתום מהבהב: Model S הטעינה מתבצעת בזרם נמוך יותר (טעינה בזרם חילופין בלבד).
 • אדום: התגלתה תקלה והטעינה הופסקה. בדקו את לוח המחוונים או את מסך המגע כדי לקבל התראה.

סטטוס טעינה

מצב הטעינה יוצג על לוח המחוונים עם פתיחת דלת שקע הטעינה.

תמונת מסך של מסך הטעינה שצולם עם הוספת קריאות שירות.
 1. מרחק הנסיעה: מציג את אומדן טווח הנסיעה הכולל או אחוז הטעינה הזמין (בהתאם להגדרות התצוגה שלכם).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  כדי לשנות את אופן הצגת יחידות האנרגיה, געו ב-פקדים > תצוגה > תצוגת מצב אנרגיה.
 2. סטטוס הטעינה: הודעות סטטוס טעינה (כגון: טעינה במטען מהיר, טעינה מתוזמנת) מוצגות כאן (ראה טעינה מתוזמנת ויציאה מתוזמנת).
 3. הזמן שנותר: הזמן המשוער שנותר לטעינה עד לגבול שהגדרתם (ראו הגדרות טעינה).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  כשכלי הרכב טעון ב-100%, ייתכן שכלי הרכב ימשיך להיטען באנרגיה נמוכה כשמוצג שהטעינה הושלמה. זוהי פעולה צפויה. מכיוון שהאנרגיה הנוספת מעבר לנקודה זו היא נמוכה, בדרך כלל לא מועיל להמשיך לטעון.
 4. קצב הטעינה: מהירות הטעינה הנוכחית שבה הרכב נטען.
 5. הטווח שנצבר: אומדן הגדלת טווח הנסיעה שהושגה באמצעות הטעינה הנוכחית.
 6. טעינה: העוצמה הנוכחית של המטען.
  עיגול אפור ובתוכו המספר 3‏אם מחובר לשקע חשמל תלת-פאזי (אם זמין באזורכם), הזרם הזמין הוא הזרם בכל פאזה ויוצג הסמל התלת-פאזי.

במהלך הטעינה

במהלך הטעינה, תאורת שקע הטעינה מהבהבת בצבע ירוק, ואילו לוח המחוונים מציג את סטטוס הטעינה בזמן אמת. תדירות ההבהוב הירוק של תאורת שקע הטעינה תהפוך איטית יותר ככל שרמת הטעינה תתקרב להיות מלאה. לאחר השלמת הטעינה, הנורית תפסיק להבהב ותאיר בירוק.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם ה-Model S נעולה, תאורת שקע הטעינה לא מופעלת.

אם תאורת שקע הטעינה הופכת לאדומה במהלך הטעינה, פירוש הדבר שהתגלתה תקלה. בדקו את לוח המחוונים או את מסך המגע וחפשו התראה שמתארת את התקלה. תקלה עשויה להתרחש בגלל דבר נפוץ, כגון הפסקת חשמל. במקרה של הפסקת חשמל, הטעינה תתחדש באופן אוטומטי עם חידוש זרם החשמל.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
קולות שנשמעים במהלך הטעינה הם נורמליים. בפרט עם זרם גבוה, מדחס הקירור יפעלו בהתאם לצורך כדי לשמור את המצבר בטמפרטורה קרירה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בדרך כלל, ביצועי מיזוג האוויר אינם מושפעים על-ידי הטעינה. אולם בנסיבות מסוימות (לדוגמה, אם אתם מטעינים בזרם גבוה ביום חם במיוחד), ייתכן שהאוויר שיוצא מפתחי האוורור לא יהיה קר כצפוי, והודעה תוצג בלוח המחוונים. זו התנהגות נורמלית אשר מבטיחה שהמצבר יישאר בטווח הטמפרטורה המיטבי בעת הטעינה, לתמיכה באריכות חיים וביצועים מיטביים של המצבר.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לעולם אל תרססו נוזל במהירות גבוהה (לדוגמה, בעת שימוש בצינור שטיפה בלחץ) לעבר שקע הטעינה בעת הטעינה. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או לנזק לרכב, לציוד הטעינה או לרכוש.

הפסקת הטעינה

כדי להפסיק את הטעינה בכל עת, נתקו את כבל הטעינה או געו ב-הפסקת טעינה במסך המגע.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כדי למנוע ניתוק בלתי-מורשה של כבל הטעינה, הבריח שנועל את כבל הטעינה נותר נעול ויש לבטל את נעילת ה-Model S או שהוא צריך לזהות את הטלפון שמאומת בקרבת מקום לפני שניתן לנתק את כבל הטעינה.

כדי לנתק את כבל הטעינה:

 1. לחצו והחזיקו את הכפתור שעל ידית המחבר כדי לשחרר את הבריח.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ניתן גם לשחרר את התפס באמצעות מסך המגע או האפליקציה לנייד, או על-ידי לחיצה ממושכת על כפתור תא המטען בשלט. אם הרכב שלכם מצויד בשקע טעינה ממונע, תוכלו גם ללחוץ על הכפתור שמשמאל לשקע הטעינה כדי לשחרר את התפס.
 2. משכו את המחבר החוצה משקע הטעינה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
תוכלו גם לסגור את דלת פתח הטעינה באמצעות כל אחת מהשיטות הבאות:
 • על גבי מסך המגע, געו בסמל שקע הטעינה (ברק) בסקירה כללית של מצב הרכב.
 • במסך המגע, נווטו אל פקדים > טעינה > סגירת שקע טעינה.
 • ניתן להשתמש בפקודות קוליות כדי לסגור את דלתית שקע הטעינה (ראו פקודות קוליות).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
תוכלו גם לסגור את דלת פתח הטעינה באמצעות כל אחת מהשיטות הבאות:
 • על גבי מסך המגע, געו בסמל שקע הטעינה (ברק) בסקירה כללית של מצב הרכב.
 • במסך המגע, נווטו אל פקדים > טעינה > סגירת שקע טעינה.
 • ניתן להשתמש בפקודות קוליות כדי לסגור את דלתית שקע הטעינה (ראו פקודות קוליות).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
Tesla ממליצה בחום להשאיר את ה-Model S מחוברת לחשמל כאשר היא אינה בשימוש. הדבר שומר על רמת טעינה מיטבית במצבר.

הגדרות טעינה

גשו להגדרות הטעינה על ידי נגיעה ב-פקדים > טעינה כאשר Model S במצב חניה. באפשרותכם גם לגעת בסמל הסוללה בצג המגע כדי לקבל גישה להגדרות הטעינה.

הגדרות כלי רכב וטעינה
 1. מרחק הנסיעה: מציג את האומדן הכולל של המרחק הזמין.
 2. הגדר גבול: יש להתאים את מחוון הטעינה לרמת הטעינה הרצויה. ההגדרה שתבחרו תחול על טעינה מידית ועל טעינה מתוזמנת.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  Tesla ממליצה להגדיר את רמת הטעינה המלאה של הסוללה מתחת ל-90% לשימוש יומיומי ול-100% רק אם זה נדרש עבור נסיעה ארוכה.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ייתכן שחלק מתמונת המצבר יופיע בצבע כחול. זה מראה על כך שחלק קטן מהאנרגיה שבמצבר אינה זמינה בגלל שהמצבר קר. זה נורמלי ואינו מהווה סיבה לדאגה. כאשר המצבר יתחמם, החלק הכחול לא יוצג עוד.

  החליקו את מגבלת הטעינה מעבר למגבלת הטעינה המומלצת היומית כך שתופיע אפשרות מוקפצת לטעון מעל המגבלה המומלצת היומית באופן חד-פעמי בלבד. זה מועיל עבור נסיעות ארוכות, ואם אפשרות זו נבחרה, היא מתאפסת בחזרה למגבלת הטעינה הקודמת.

תוכלו להתאים עוד יותר את הגדרות הטעינה:

 • זרם הטעינה במיקום זה: הזרם נקבע באופן אוטומטי לזרם המרבי אשר זמין מכבל הטעינה המחובר, אלא אם כן הופחת קודם לכן לרמה נמוכה יותר. אם יש צורך, געו בסמל - או + כדי לשנות את הזרם (לדוגמה, ייתכן שתרצו להפחית את הזרם אם אתם חוששים מעומס יתר במעגל חשמלי ביתי אשר משותף גם לציוד אחר). לא ניתן לקבוע את זרם הטעינה לרמה שעולה על הזרם המרבי אשר זמין מכבל הטעינה המחובר. כשאתם משנים את הזרם, ה-Model S תזכור את המיקום. אם תטענו באותו המיקום, לא יהיה עליכם לשנותו שוב.

  בזמן טעינה במחבר הנייד עם שקעים ביתיים, הרכב שלכם עשוי לבחור אוטומטית זרם טעינה כברירת מחדל. עקפו את בחירת ברירת המחדל של הזרם להגדרה גבוהה יותר באמצעות התאמה אישית של זרם הטעינה במיקום זה או דרך האפליקציה לנייד.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  עבור טעינה תלת-פאזית, הזרם הזמין הוא הזרם בכל פאזה (עד 32אמפר). במהלך הטעינה, דגל הסטטוס הימני יציג את סמל התלת-פאזי לפני הזרם אשר מוצג.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  אם ה-Model S טוענת ומזהה תנודות בלתי-צפויות בזרם הכניסה, זרם הטעינה יופחת באופן אוטומטי בשיעור של 25%. לדוגמה, זרם של 16 אמפר יופחת ל-12 אמפר. הפחתת זרם אוטומטית זו מגבירה את העמידות והבטיחות במקרים בהם יש בעיה חיצונית (לדוגמה, מערכת חשמל ביתית, שקע, מתאם או כבל שאינם יכולים לעמוד בזרם הנקוב עבורם). כאמצעי בטיחות, כאשר ה-Model S מפחיתה את הזרם באופן אוטומטי, היא שומרת את ערך הזרם המופחת בתחנת הטעינה. למרות שתוכלו להגדילו באופן ידני, Tesla ממליצה לטעון בזרם המופחת עד לפתרון הבעיה שגרמה לו ועד שתחנת הטעינה תוכל לספק חשמל באופן עקבי.
 • פתיחת שקע הטעינה, ביטול נעילת שקע הטעינה ועצירת הטעינה: כאשר לא מתבצעת טעינה, געו באפשרות פתיחת שקע הטעינה או ביטול נעילת שקע הטעינה כדי לפתוח את דלת שקע הטעינה או כדי לבטל את נעילת כבל הטעינה בשקע הטעינה. השתמשו באפשרות עצירת טעינה כאשר סיימתם להטעין.
 • תזמון: בהתאם להגדרות בהן בחרתם באמצעות נגיעה באפשרות מעבר ליציאה מתוזמנת/טעינה מתוזמנת, פעולה זו תגרום להצגת שעת יציאה בה על המיזוג להיות מופעל או שעת טעינה מתוזמנת להתחלת או סיום הטעינה (ראו טעינה מתוזמנת ויציאה מתוזמנת).
 • טעינה מהירה: הצגת דמי השימוש עבור Supercharger, המיקום, שעת תחילת הטעינה והעלות המשוערת (ראו עמלות Supercharger).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  כדי להפחית את העומס בתחנות טעינה Supercharger עם שימוש גבוה, ייתכן שתוגבלו לטעינה מרבית של 80% כאשר אינכם משתמשים ב-Trip Planner (אם זמין בשוק האזורי שלכם). ראו תכנון נסיעות).

עמלות Supercharger

בעת טעינה בתחנת Supercharger של Tesla, מידע אודות הטעינה יוצג בחלק התחתון של מסך הטעינה. מידע זה כולל את המיקום, שעת תחילת הטעינה והעלות המשוערת של הטעינה. עם סיום הטעינה, יוצג אומדן עלות הטעינה הנוכחית, עד לתחילת פרק זמן חדש של טעינה מהירה. אם אתה זכאי לטעינה חינם, אומדן העלות המוצג הוא אפס.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
עלות משוערת עלולה שלא לשקף את העלות הסופית של הטעינה המהירה. ניתן למצוא את המחיר הסופי עבור טעינה מהירה בחשבונך ב-Tesla.

בעת טעינה בתחנת Supercharger של Tesla, ייתכן שתחויבו בדמי אי-שימוש. דמי אי-שימוש נועדו לעודד נהגים להוציא את הרכב מתחנת Supercharger לאחר השלמת הטעינה. דמי אי-שימוש חלים רק כאשר מחצית או יותר מעמדות הטעינה Supercharger תפוסות. האפליקציה לנייד של Tesla תודיע לכם לקראת השלמת הטעינה וכן לאחר השלמת הטעינה. הודעות נוספות יישלחו אם תחויבו בדמי אי-שימוש. לא תחויבו בדמי אי-שימוש אם תזיזו את הרכב שלכם תוך חמש דקות לאחר השלמת הטעינה.

התחברו לחשבונכם ב-Tesla כדי לצפות בדמי השימוש ובפרטים לגבי טעינות בתחנות Supercharger, לעקוב אחר יתרת הזיכוי לטעינה חינם שנותרה, להגדרת אמצעי תשלום ולביצוע תשלומים. לאחר שמירת אמצעי תשלום, דמי השימוש יחויבו באופן אוטומטי בחשבונכם.

שחרור ידני של כבל הטעינה

אם השיטות הרגילות לשחרור כבל הטעינה משקע הטעינה (באמצעות לחצן השחרור על ידית הטעינה, מסך המגע או האפליקציה לנייד) אינן עובדות, יש לנסות ללחוץ ולהחזיק לחוץ את לחצן תא המטען האחורי על גבי כרטיס המפתח למשך 1-2 שניות. אם עדיין לא ניתן לשחרר, יש לעקוב בשימת לב אחר הצעדים הבאים:

 1. ודאי שלא מתבצעת טעינה פעילה של ה-Model S באמצעות הצגת מסך הטעינה במסך המגע. אם יש צורך, געו ב-הפסקת טעינה.
 2. פתחו את תא המטען האחורי.
 3. פתחו את הפתח בצד השמאלי של כיסוי צד תא המטען.
  כיסוי צד תא המטען מוסר.
 4. לחצו על ידית השחרור הידני של שקע הטעינה כלפי חזית הרכב והחזיקו אותה כדי לשחרר את נעילת כבל הטעינה.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  אזהרה
  אין לגעת בכיסוי המתח הגבוה הכתום ואין לנסות להסירו. אי-קיום הוראות אלה עלול לגרום להתחשמלות ולפציעה חמורה.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  אם הרכב שלכם לא מצויד בידית שחרור ידני, הפסיקו את הפעולה ופנו אל מרכז השירות הקרוב אליכם.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  הכיוון של ידית השחרור הידני עשוי להיות שונה לפי האזור.
  תמונה המציגה את הזזת ידית השחרור הידני.
 5. משכו את כבל הטעינה החוצה משקע הטעינה.
 6. סגרו את הפתח בצד השמאלי של כיסוי צד תא המטען.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
ידית השחרור נועדה לשימוש רק במקרים בהם לא ניתן לשחרר את כבל הטעינה משקע הטעינה בשיטות הרגילות. שימוש רצוף עלול לגרום נזק לידית השחרור או לציוד הטעינה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לבצע פעולה זו בעת טעינת הרכב, או אם יש מוליכי מתח גבוה כתומים חשופים. אם לא תפעלו בהתאם להוראות אלה, הדבר עלול לגרום להתחשמלות ולפציעה חמורה או לנזק לרכב. אם אינכם בטוחים כיצד לבצע פעולה זו באופן בטוח, פנו אל מרכז השירות הקרוב אליכם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אל תנסו להסיר את כבל הטעינה בדיוק כאשר תתחילו ללחוץ על ידית השחרור כלפי חזית הרכב. לחצו תמיד על ידית השחרור כלפי חזית הרכב והחזיקו אותה לפני שתתחילו להסיר את כבל הטעינה משקע הטעינה. אי-קיום הוראות אלה עלול לגרום להתחשמלות ולפציעה חמורה.

שיטות מומלצות לטעינה

 • הימנעו מלאפשר לסוללה להיות עם רמה נמוכה מדי (סמל הסוללה הופך לצהוב כאשר רמת הטעינה בסוללה יורדת מתחת ל-20% או יותר).
 • עיינו במידע על גבי מסך המגע (נווטו אל פקדים > טעינה) או באפליקציה בנייד (געו בסמל טעינה) להמלצות על מגבלת טעינה יומיומית ולנסיעות.
 • לאחר שאתם מחברים את הרכב, ודאו שנורית יציאת הטעינה מתחילה להבהב בירוק (מציינת שרכבModel S נטען) לפני שאתם מתרחקים מהרכב. אם Model S לא מתחיל בטעינה לאחר מספר שניות, ייתכן שהמחבר לא הוכנס במלואו לתוך יציאת הטעינה, או שייתכן שקיימת בעיה שמונעת טעינה. בדקו את מסך המגע כדי לחפש התראה עם מידע נוסף.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  אם נורית יציאת הטעינה מתחילה להבהב בכתום, Model S נטען בזרם מופחת. אם נורית יציאת הטעינה דולקת בכחול קבוע, המטען מחובר, אבל הרכב אינו נטען (כגון כאשר מופעלת טעינה מתוזמנת או יציאה מתוזמנת). למידע נוסף, ראו תאורת שקע טעינה.
טיפים לטעינה מהירה:
 • מצאו מטענים מהירים על ידי סינון שלושה ברקים בסרגל החיפוש של הניווט.
 • נווטו למטענים מהירים כדי לאפשר חימום מוקדם של מצבר מתח גבוה. טמפרטורת מצבר אופטימלית יכולה לסייע להאיץ את הטעינה.
 • לרוב, מצב נמוך יותר של טעינה מוביל לטעינה מהירה יותר.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  זוהי אחריותכם לנטר את טעינת הרכב שלכם בכל עת. אין לחכות עד שהרכב יהיה ללא טעינה כדי לחברו. תמיד יש לוודא כי יש לכם מספיק טעינה כדי להגיע אל מטען בבטחה.
 • ב-Superchargers, יש להשאיר מעט מרווח מרכבים אחרים, מאחר והמתח החשמלי עשוי להתפצל בין עמדות סמוכות.