ניווט עם Autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקן ניווט עם Autopilot, או שייתכן שהתכונה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ניווט עם Autopilot היא תכונה בשלב בטא.

בזמן שימוש ב-Autosteer בכביש מהיר עם בקרת גישה (דרך ראשית שבה משתמשי הדרך נכנסים ויוצאים באמצעות מחלפי כניסה ויציאה). ניווט במצב אוטומטי מדריך את Model S למחלפי יציאה ומחלפים בהתבסס על נתיב הניווט שלכם. בקטע נסיעה בכביש מהיר שהוא חלק ממסלול ניווט, ניווט עם Autopilot גם יעבור בין נתיבים כהכנה ליציאה מהכביש המהיר (שינוי נתיב מבוססי נתיב) וכדי לקצר את זמן הנסיעה ליעדכם (שינוי נתיב מבוססי מהירות).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ניווט עם Autopilot לא מאפשר נהיגה אוטונומית. עליכם לשים לב לכביש, להשאיר את הידיים על ההגה כל הזמן ולהיות מודעים תמיד למסלול הניווט שלכם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כמו בנהיגה רגילה, שימו לב במיוחד בפניה מוסתרת, במחלפים וביציאות ובכניסות של כבישים מהירים - מכשולים עלולים להופיע במהירות בכל רגע שהוא.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ניווט עם Autopilot עשוי שלא לזהות או לאתר כלי רכב מתקרבים, עצמים נייחים ונתיבים לשימוש מיוחד כגון אלה המשמשים אך ורק לאופניים, לנסיעות שיתופיות, לרכבי חירום וכו'. הישארו ערניים בכל עת והיו מוכנים לנקוט בפעולה מיידית. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לנזק, לפציעה או למוות.

הפעלת ניווט עם Autopilot והתאמה אישית שלו

כדי להפעיל ניווט עם Autopilot, יש לגעת בפקדים > Autopilot > תכונות Autopilot > Autosteer > ניווט עם Autopilot (גרסת בטא). כדי להתאים אישית את אופן הפעולה של ניווט עם Autopilot, געו באפשרות התאמה אישית של ניווט עם Autopilot:

  • אפשר בהתחלת כל נסיעה: בחרו אם תרצו או לא תרצו להפעיל באופן אוטומטי את ניווט עם Autopilot עבור כל מסלול ניווט. כאשר התכונה מופעלת, הלחצן 'ניווט עם Autopilot' ברשימת ההוראות המפורטת יופעל בתחילת כל נסיעה.
  • מעבר נתיב על פי מהירות: ניווט עם Autopilot נועד לבצע מעבר נתיב בהתאם למסלול הניווט ובהתאם למהירות. מעבר נתיב על פי מסלול הניווט נועד לוודא שתישארו במסלול הניווט שלכם (למשל, מעבר לנתיב סמוך כהכנה לנתיב יציאה מתקרב), ואילו מעבר נתיב בהתאם למהירות נועד לשמור על מהירות נסיעה קבועה (מבלי לחרוג ממהירות השיוט שקבעתם) שתאפשר לכם למזער את משך הזמן עד להגעה ליעדכם (לדוגמה, מעבר לנתיב סמוך כדי לעקוף את הרכב שלפניכם). מעבר נתיב בהתאם למהירות הוא אופציונלי. תוכלו להשתמש בהגדרה זו כדי לבטל מעברי נתיב בהתאם למהירות, או להגדיר את מידת האגרסיביות הרצויה של ניווט עם Autopilot במעבר נתיב כדי לשמור על מהירות השיוט שנקבעה. ההגדרה עדין היא יותר שמרנית במעבר נתיב, ועשויה להביא לזמני נסיעה מעט ארוכים יותר, ואילו ההגדרה מד מקס נועדה לאפשר לכם להגיע ליעדכם בזמן הנסיעה הקצר ביותר האפשרי, אך מעברי נתיבים יבוצעו רק כאשר ניתן לעשות זאת בבטחה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
במסך המגע יוצגו מעברי נתיב בהתאם למסלול הניווט בחלק העליון של רשימת ההוראות המפורטת במפה, כדי להודיע לכם שנדרש מעבר נתיב בקרוב כדי להישאר במסלול הניווט.

שימוש בניווט עם Autopilot

לאחר הפעלת התכונה, יופיע לחצן 'ניווט עם Autopilot' ברשימת ההוראות המפורטת במפה בכל עת שיש מסלול ניווט פעיל אשר כולל לפחות נסיעה בכביש מהיר אחד. כשהוא מופעל, הלחצן 'ניווט עם Autopilot' מופיע בצבע כחול, ורשימת ההוראות המפורטת מציגה את סמל Autosteer ליד הפניות (כגון יציאות) שיבוצעו על-ידי ניווט עם Autopilot.

סמל הניווט עם Autopilot עם גלגל ההגה כאשר הוא אינו פעיל
סמל הניווט עם Autopilot מוצג ברשימת הוראות פניה-אחר-פניה כאשר אתם מנווטים ליעד וניווט עם Autopilot זמין אך אינו פועל.
סמל ניווט אקטיבי עם Autopilot עם גלגל ההגה
אם ניווט עם Autopilot פעיל, הסמל יוצג בצבע כחול. אם אפשר בהתחלת כל נסיעה מופעל, סמל הניווט עם Autopilot ייבחר בכל פעם שתתחילו בניווט. יש לגעת בסמל כדי לבטל ניווט עם Autopilot ולחזור למצב Autosteer. אם האפשרות אפשר בהתחלת כל נסיעה כבויה, עליכם לגעת בלחצן ניווט עם Autopilot כדי לאפשר אותה עבור כל נתיב ניווט.

ניווט עם Autopilot מופעל ומבוטל לפי הצורך, בהתאם לסוג הכביש בו אתם נוסעים. לדוגמה, אם Autosteer פעילה וההגדרה 'ניווט עם Autopilot' מופעלת, אז תכונת ניווט עם Autopilot תהפוך פעילה באופן אוטומטי כאשר תגיעו לחלק של מסלול הניווט שלכם שכולל נסיעה בכביש מהיר עם גישה מבוקרת.

כאשר ניווט עם Autopilot פעיל, בלוח המחוונים יוצג נתיב הנסיעה כקו כחול בודד לפני ה-Model S:

קו כחול יחיד בחלקו הקדמי של הרכב מוצג בלוח המחוונים

כאשר ניווט עם Autopilot פעיל ואתם מתקרבים לנתיב יציאה או למחלף בכביש מהיר כחלק ממסלול הניווט שלכם, Autosteer ינווט את ה-Model S אל נתיב היציאה או המחלף.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להסתמך על ניווט עם Autopilot לקביעת הנתיב המתאים בנתיב יציאה. יש לשמור על ערנות ולבצע בדיקות חזותיות כדי לוודא שנתיב הנסיעה הוא בטוח והולם.

כאשר אתם יוצאים מכביש מהיר (לדוגמה, אתם יוצאים מכביש מהיר או נכנסים לקטע של מסלול הניווט שאינו נתמך), ניווט עם Autopilot יחזור למצב Autosteer - יישמע רצף צלילים וסימוני הנתיב יוצגו בלוח המחוונים בצבע כחול (במקום קו כחול יחיד לפני ה-Model S).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כאשר ניווט עם Autopilot מבוטל, Autosteer נותר פעיל. היו מוכנים תמיד לנקוט פעולה מיידית.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ניווט עם Autopilot עשוי שלא לנסות תמיד לצאת בנתיב יציאה או לעבור נתיב, גם כאשר היציאה או הנתיב הוגדרו במסלול הניווט. שמרו תמיד על ערנות והיו מוכנים לבצע היגוי באופן ידני אל נתיב היציאה, או לעבור נתיב לקראת נתיב יציאה או מחלף או לצאת בנתיב יצאה או מחלף.

כדי לבטל את ניווט עם Autopilot בכל עת, געו בלחצן ניווט עם Autopilot ברשימת ההוראות המפורטת שעל המפה (Model S יחזור ל-'היגוי אוטומטי'), או בטלו את היגוי אוטומטי לחלוטין (ראו Canceling Autosteer).

מעבר נתיב

ניווט עם Autopilot מבצע מעבר נתיב כדי להכין את Model S לקראת נתיב יציאה קרוב, כדי להגביר את מהירות הנסיעה (עד למהירות השיוט שנקבעה), או כדי להעביר את ה-Model S מנתיב מעבר כאשר אינכם עוקפים באופן פעיל כלי רכב אחרים. בחלק העליון של רשימת ההוראות המפורטת במפה תוצג הודעה כדי להודיע לכם שנדרש מעבר נתיב בקרוב כדי להישאר במסלול הניווט. לוח המחוונים מציג את מסלול הנסיעה הבא:

נתיב מוצלל בתצוגה מיידע את הנהג על החלפת נתיב בהמתנה

כאשר לוח המחוונים מציג הודעה המבקשת מכם לאשר את שינוי הנתיב, יש להפעיל את מחוון האיתות המתאים או למשוך את ידית Autopilot אליכם. אם לא תאשרו את מעבר הנתיב תוך שלוש שניות, יישמע צליל שיזכיר לכם כי ניווט עם Autopilot דורש את אישורכם לביצוע מעבר נתיב.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם תתעלמו מהצעה למעבר נתיב על פי מסלול הניווט (לדוגמה, כאשר אתם נוסעים בנתיב השמאלי ומתקרבים לנתיב יציאה שנמצא בצד ימין של הכביש המהיר), ניווט עם Autopilot לא יוכל לתמרן אל נתיב היציאה וכתוצאה מכך, מערכת הניווט תחשב מסלול מחדש אל יעדכם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ניווט עם Autopilot עשוי שלא לנסות תמיד לצאת בנתיב יציאה או לעבור נתיב, גם כאשר היציאה או הנתיב הוגדרו במסלול הניווט. שמרו תמיד על ערנות והיו מוכנים לבצע היגוי באופן ידני אל נתיב היציאה, או לעבור נתיב לקראת נתיב יציאה או מחלף או לצאת בנתיב יצאה או מחלף.

היו מוכנים לעזור

בעת ניסיון לעבור נתיב או לתמרן את ה-Model S, או בעת התקרבות לאזור של עבודות בכביש, ייתכן כי ניווט עם Autopilot לא יוכל לקבוע את נתיב הנסיעה המתאים (לדוגמה, במחלפים מורכבים או במסלול יציאה מרובה-נתיבים) ואז בלוח המחוונים תוצג התראה כי ניווט עם Autopilot מנסה לתמרן ועשוי להזדקק לעזרה. כאשר תראו את ההודעה, היו מוכנים מיד לנקוט פעולה כדי לוודא את השלמת מעבר הנתיב או התמרון באופן בטוח והולם.