מסך מגע

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בעת הנהיגה, שימו לב תמיד לתנאי הדרך ולתנועה. כדי לצמצם את הסחת דעת הנהג וכדי להבטיח את בטיחות היושבים ברכב והמשתמשים בדרך, יש להימנע משימוש במסך המגע כדי לשנות הגדרות כאשר הרכב נמצא בתנועה.

השתמשו במסך המגע לשליטה בתכונות רבות אשר בכלי רכב מסורתיים נשלטו באמצעות כפתורים פיזיים (למשל, כוונון החימום ומיזוג האוויר בתא הנוסעים, פנסי החזית ועוד). מסך המגע משמש גם לשליטה במדיה, לניווט, לשימוש בתכונות בידור ולהתאמה אישית של ה-Model S בהתאם להעדפותיכם. לקבלת גישה ללא מגע לפקדים שונים בצג המגע, השתמשו בפקודות קוליות (ראו פקודות קוליות).

אם מסך המגע אינו מגיב או מתנהג באופן לא רגיל, ניתן לאתחל אותו (ראו הפעלה מחדש של מסך המגע או של לוח המחוונים).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
האיורים מסופקים למטרות המחשה בלבד. הפרטים המוצגים במסך ישתנו בהתאם לאפשרויות המותקנות בכלי הרכב, לגרסת התוכנה, לאזור השוק ולהגדרות השפה.
 1. תפריט מצב: מצאו את פקדי ומצב הרכב בסרגל העליון (ראו סמלי שורת מצב עליונה).
 2. ניווט: שנו את כיוון התצוגה של המפה, חפשו או נווטו אל יעד ושנו את הגדרות הניווט (ראו מפות וניווט).
 3. פקדים: שלטו במגוון תכונות והתאימו Model S לצורכיכם האישיים. מסך הפקדים יופיע מעל המפה. יש לגעת באפשרות במסך 'פקדים' (Controls), כדי להציג את ההגדרות והאפשרויות השונות המשויכות לאפשרות שנבחרה.

  כדי לחפש הגדרה מסוימת, יש לגעת בחיפוש בחלק העליון של המסך 'פקדים' (Controls). ניתן לערוך שינויים ישירות מתוך התוצאה, או ללחוץ על הקישור כדי לעבור אל אותה אפשרות ב'פקדים'.

  סמל מידע
  כאשר מוצג סמל מידע לצד הגדרה מסוימת, געו בו כדי להציג חלון קופץ ובו פרטים לעזרה בהגדרה המשויכת.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ניתן לכוונן פקדים, הגדרות והעדפות רבים ברכב (כגון בקרת אקלים, מדיה וניווט) באמצעות פקודות קוליות (ראו פקודות קוליות).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ניתן לשלוח משוב בנושא מסך המגע ל-Tesla באמצעות לחיצה ארוכה על סמל זה.
 4. בקרות אקלים (נהג): השתמשו בחיצים השמאלי והימני כדי להוריד/להעלות את הטמפרטורה בתא הנוסעים. געו באפשרות פיצול בחלון הקופץ כדי להציג ולבחור טמפרטורות שונות עבור הנהג והנוסע. געו בסמל הטמפרטורה כדי להתאים אישית את הגדרות בקרת האקלים (ראו תפעול פקדי בקרת אקלים).
 5. האפליקציות שלי: לגישה במגע אחד לאפליקציות ופקדים אשר בשימוש תדיר, באפשרותכם לבחור מה יוצג כאן. ראו התאמה אישית של האפליקציות שלי.
 6. מפעיל האפליקציות: געו במפעיל האפליקציות כדי לפתוח את מגש האפליקציות. לאחר מכן, געו בכל אפליקציה שהיא כדי לפתוח אותה. האפליקציה שתבחרו תוצג על גבי המפה. כדי לסגור אפליקציה, גררו אותה מטה.
 7. יישומים אחרונים: מציג את האפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה. מספר היישומים האחרונים שיוצגו כאן תלוי בכמה יישומים נוספו לאפליקציות שלי. אם תוסיפו את המספר המרבי של אפליקציות אל אפליקציות שלי, רק האפליקציה האחרונה ביותר תוצג.
 8. בקרות אקלים (נוסע): מסך זה מציג את בקרות הטמפרטורה שאותן פיצלתם באמצעות נגיעה ב-פיצול כדי לאפשר שינוי בנפרד של הגדרות הטמפרטורה עבור הנהג והנוסע.
 9. שליטה בעוצמת הקול: מסך זה שולו בעוצמת הקול של נגן המדיה ושיחות הטלפון (ראו פקדי עוצמת הקול). עוצמת הקול של הוראות הניווט נשלטת בנפרד (ראו מפות וניווט).

התאמה אישית של האפליקציות שלי

לגישה במגע אחד ליישומים ופקדים בשימוש נפוץ, באפשרותכם להתאים אישית את מה שיוצג באזור האפליקציות שלי על גבי הסרגל התחתון של מסך המגע:

 1. היכנסו למצב התאמה אישית על ידי נגיעה ממושכת על כל אפליקציה או פקד באזור האפליקציות שלי. אם אזור זה ריק, געו ב'מפעיל האפליקציות'.
 2. פשוט גרור כל אפליקציה או פקד ממגש האפליקציות אל אזור My Apps בסרגל התחתון.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  מחממי מושבים שנבחרו מתוך מגש אפליקציה מופיעים לצד הטמפרטורה, במקום באזור My Apps.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
לאחר הוספת המספר המרבי של אפליקציות לאפליקציות שלי, הוספת אפליקציה נוספת מסירה את האפליקציה הימנית ביותר.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
הסירו כל אפליקציה או פקד מאזור האפליקציות שלי על ידי נגיעה ממושכת, ואז געו ב-"X" המשויך לה.

סמלי שורת מצב עליונה

מנעול פתוח
לחצו כדי לנעול/לבטל את הנעילה של כל הדלתות ותאי המטען.
16:20
הרכב שלכם יעדכן את השעה באופן אוטומטי. אם השעון אינו נכון, ודאו שלרכב שלכם יש חיבור לאינטרנט ול-GPS עם התוכנה העדכנית ביותר.
שעון צהוב
מוצג כאשר עדכון התוכנה ירד במלואו והוא מוכן להתקנה. (ראו עדכוני תוכנה).
חצי עיגול עם עיגול קטן יותר מעליו
הוסיפו, הגדירו או החליפו במהירות פרופיל נהג (כולל מצב 'נהג מחנה' ו-Easy Entry). ראו פרופיל נהג.
בית עם חץ בתוכו
שליטה ותכנות של התקני HomeLink (אם מותקן) (ראו Smart Garage).
עיגול אדום עם סימן קריאה בתוכו
מוצג כאשר קיימת התראה בתוקף. לחצו כדי להציג מידע לגבי ההתראה. כדי להציג רשימה של ההתראות האחרונות, עם החדשות ביותר תחילה, ניתן גם ללחוץ על שירות > הודעות.
עיגול עם קרניים הקורנות כלפי מעלה
מחוברת לרשת Wi-Fi.
קווים בגבהים הולכים וגדלים משמאל לימין
מחוברת לרשת סלולרית. געו כדי להתחבר לרשת Wi-Fi (ראו Wi-Fi).
סמל Bluetooth
התחברו להתקן בלוטות (ראו Bluetooth).
אדם צהוב וכרית אוויר עם הכיתוב 'כרית אוויר של הנוסע כבויה'
סטטוס כרית האוויר של הנוסע הקדמי (ראו כריות אוויר).

הפעלה מחדש של מסך המגע או של לוח המחוונים

תוכלו להפעיל מחדש את מסך המגע אם אינו מגיב או לא פועל כראוי.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כדי להבטיח את בטיחות הנוסעים וגם את בטיחות המשתמשים בדרך, הפעילו מחדש את מסך המגע רק כאשר כלי הרכב במצב 'חניה'.
 1. העבירו למצב 'חניה'.
 2. לחצו והחזיקו את שני כפתורי הגלילה שבהגה עד שמסך המגע יהפוך לשחור. לחיצה על דוושת הבלם בעת החזקת כפתורי הגלילה לא משפיעה ואינה נחוצה.
  גלגל הגה עם zoombox של חיצים עליונים המצביעים אל כפתור הגלילה השמאלי וכפתור הגלילה הימני.
 3. הסמל של Tesla יופיע לאחר מספר שניות. המתינו כ-30 שניות עד להפעלת מסך המגע מחדש. אם מסך המגע עדיין לא מגיב או שהוא עדיין לא פועל כראוי לאחר מספר דקות, נסו לכבות ולהפעיל את כלי הרכב (אם הדבר אפשרי). ראו כיבוי והפעלה של כלי הרכב.

כדי לאפס את לוח המחוונים, העבירו למצב 'חניה' ולחצו על שני הכפתורים העליונים בהגה (פקודות קוליות ו-הבא) במשך 15-30 שניות, או עד שהמסך מחשיך. מספר שניות לאחר מכן יופיע הסמל של Tesla. המתינו כ-30 שניות עד להפעלת לוח המחוונים מחדש.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
לחיצה על כפתורי הגלילה רק מפעילה מחדש את מסך המגע. היא אינה מבצעת אתחול מחדש של רכיבים אחרים ברכב ואינה מכבה או מפעילה את Model S.

התאמה אישית של הגדרות תצוגה וקול

געו בפקדים > תצוגה כדי להתאים את הגדרות התצוגה לצרכים שלכם:

 • מראה: התאימו אישית את התצוגה כך שתהיה כהה או בהירה. כאשר האפשרות מוגדרת למצב Auto, הבהירות משתנה באופן אוטומטי בהתאם לתנאי תאורת הסביבה.
 • בהירות: גררו את המחוון כדי לשלוט על הבהירות של מסך המגע באופן ידני. אם Display Mode מוגדר למצב Auto, מסך המגע יותאם לפי תנאי תאורת הסביבה והעדפות הבהירות שלכם. Model S זוכר את העדפת הבהירות שבחרתם ומכוונן את מסך המגע בהתאם.
 • Energy Saving: אם אפשרות זו מופעלת, Model S יצמצם את צריכת האנרגיה בעת שאינו בשימוש (מופעל באופן אוטומטי עבור כלי רכב חדשים). ראו השגת טווח מרבי.
 • Screen Clean Mode: כאשר מופעל, מסך המגע שלך מתכהה ומשבית באופן זמני כדי להקל על הניקוי. פעלו בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי לצאת מ-Screen Clean Mode.
 • Touchscreen Language: בחרו את השפה שתוצג במסך המגע.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  Model S חייב להיות ב-Park כדי לשנות את השפה. לאחר שינוי השפה תהיה השהיה קלה בזמן ש-Model S ייכבה ויאתחל מחדש את מסך המגע.
 • שפת זיהוי קולי: בחרו את השפה עבור פקודות קוליות.
 • Voice Navigation Language: בחרו בשפה שבה מערכת הניווט תשתמש להוראות מדוברות.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  עבור שפות הדורשות הורדה, בחרו את השפה ברשימה הנפתחת כדי להתחיל את ההורדה (דרוש חיבור Wi-Fi).
 • שעה: בחרו כדי להציג את השעה בפורמט של 12 או 24 שעות.
 • תצוגת אנרגיה: בחרו להציג את האנרגיה שנותרה ואת יחידות הטעינה כאחוזים מקיבולת האנרגיה של המצבר או כאומדן המרחק אותו תוכלו לנסוע.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  כשאתם מעריכים מתי עליכם להטעין את המצבר, השתמשו באומדן האנרגיה כהנחיה כללית בלבד. לגורמים רבים יש השפעה על צריכת האנרגיה. ראו גורמים המשפיעים על צריכת האנרגיה.
 • מרחק: בחרו אם להציג יחידות מידה מטריות (קילומטרים, סנטימטרים וכו') או אימפריאליות (מיילים, אינץ' וכו').
 • טמפרטורה: בחרו אם להציג את הטמפרטורה במעלות פרנהייט או צלזיוס.
 • לחץ אוויר בצמיגים: בחרו אם להציג את הלחצים ב-BAR או ב-PSI.

נוסף להתאמה אישית של התצוגה, באפשרותכם להפעיל את Joe Mode כדי להפחית את עוצמת הקול של כל הצלצולים שאינם קשורים לבעיות בטיחות קריטיות. יש לנגוע ב-Controls > Safety > Joe Mode כדי לאפשר.

מתן שם לרכב שלכם

כדי להתאים אישית את הרכב שלכם, תוכלו לקרוא לו בשם. גע ב-Controls > Software > Name Your Vehicle הממוקמת בצד הימני של מסך המגע מתחת לתמונת Model S. אם כבר יש שם לרכב שלך, פשוט גע בשם הקיים כדי לשנות אותו. הזינו את השם החדש בחלון הקופץ, ולאחר מכן געו באפשרות שמור. השם של ה-Model S שלכם מופיע גם באפליקציה לנייד של Tesla.

מחיקת נתונים אישיים

תוכלו למחוק את כל הנתונים האישיים (כתובות שנשמרו, מוזיקה מועדפת, תכנות HomeLink וכו') ולהחזיר את כל ההגדרות המותאמות לערכי ברירת המחדל של היצרן. אפשרות זו שימושית בעת העברת הבעלות של Model S. געו באפשרות פקדים > Service > Factory Reset. לפני המחיקה, ה-Model S תאמת את פרטי ההזדהות שלכם באמצעות בקשה שתזינו את השם והססמה עבור חשבון ה-Tesla שלכם.