בקרת אחיזה

איך זה פועל

מערכת בקרת האחיזה מנטרת באופן רציף את מהירות הגלגלים הקדמיים והאחוריים. אם ה-Model S מאבדת אחיזה, המערכת תפחית את סיבוב הגלגלים באמצעות ריסון לחץ הבלימה ועוצמת המנוע. כברירת מחדל, מערכת בקרת האחיזה מופעלת. בתנאים רגילים, יש להשאיר אותה מופעלת בכדי להבטיח בטיחות מירבית.

סמל כתום של מראה מאחור של הרכב עם סימני צמיגים מתפתלים
נורית חיווי צהובה זו מהבהבת בלוח המחוונים כאשר מערכת בקרת האחיזה מרסנת באופן פעיל את לחץ הבלימה ועוצמת המנוע על מנת להפחית את סיבוב הגלגלים. אם נורית החיווי נשארת דולקת, אזי התגלתה תקלה במערכת בקרת האחיזה. פנו אל השירות של Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בקרת אחיזה אינה יכולה למנוע תאונה הנגרמת עקב נהיגה מסוכנת או פניה חדה במהירות גבוהה.

מצב אפשר לגלגלים להחליק

כדי לאפשר לגלגלים להסתובב במהירות מוגבלת, ניתן להפעיל את Slip Start. ניתן להפעיל את Slip Start אך ורק כאשר ה-Model S נוסע במהירות של עד ‏48 קמ"ש. ‏Slip Start מבוטל באופן אוטומטי כאשר מהירות הנסיעה עולה על ‏80 קמ"ש.

בתנאים רגילים אין להפעיל את מצב Slip Start. הפעילו מצב זה אך ורק בנסיבות שבהן אתם מעוניינים שהגלגלים יסתובבו בכוונה, כגון:

  • תחילת נסיעה על פני משטח חלק, כגון חצץ או שלג.
  • נסיעה בשלג עמוק, חול או בוץ.
  • נענוע כלי הרכב כדי לצאת מבור או מחריץ עמוק.

כדי לאפשר לגלגלים להסתובב, געו באפשרות פקדים > דוושות והיגוי > מניעת החלקה.

סמל כתום של מראה מאחור של הרכב עם סימני צמיגים מתפתלים והמילה OFF
התראה תוצג בלוח המחוונים כאשר מצב Slip Start מופעל.

למרות שמצב Slip Start יבוטל באופן אוטומטי בפעם הבאה שתתניעו את ה-Model S, מומלץ בחום לכבות אותו מיד לאחר שהנסיבות שבגללן הפעלתם אותו חלפו.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
לא ניתן להפעיל את Slip Start כאשר אתם משתמשים בבקרת שיוט.