מגבלות והתראות

נושא זה כולל אזהרות, התראות ומגבלות הנוגעות לתכונות הבאות של Autopilot ו-Full Self-Driving (Beta).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנות כל התכונות המפורטות לעיל, או שייתכן שתכונה לא תפעל כפי שתואר.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
קראו בעיון את האזהרות והמגבלות הבאות לפני השימוש ב-Autopilot. אם לא תפעלו בהתאם לכל ההוראות והאזהרות, הדבר עלול לגרום לנזק לרכוש, לפציעה חמורה או למוות.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ודאו שכל המצלמות נקיות וללא הפרעות לפני כל נסיעה ולפני שימוש בתכונות Autopilot (ראו ניקוי המצלמה). מצלמות וחיישנים (אם מותקנים) מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot. אם קיימת הפרעה במצלמה או שהיא מוסתרת, Model S יציג הודעה ב-לוח מחוונים וייתכן שתכונות Autopilot לא יהיו זמינות. לקבלת מידע נוסף על התראות מסוימות, ראו פתרון בעיות של התראות.

בקרת שיוט אדפטיבית

בעת שימוש בבקרת שיוט אדפטיבית, באחריות הנהג להישאר ערני, לנהוג בצורה בטוחה ולהיות בשליטה על הרכב בכל עת. הביטו תמיד בכביש בעת הנסיעה והיו מוכנים לנקוט פעולה מתקנת לפי הצורך.

כמו כן, הנהג אחראי לשיוט במהירות בטוחה ולשמור על מרחק בטוח מהרכב הנוסע מלפנים, בהתאם לתנאי הדרך ולמגבלת המהירות החוקית. שימו לב למגבלות הבאות בזמן שבקרת השיוט האדפטיבית פעילה.

 • ייתכן שיהיו מצבים שבהם מהירות השיוט לא תשתנה בעת שמגבלת המהירות משתנה.
 • בקרת שיוט אדפטיבית לא משנה את מהירות הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך והנסיעה. אין להשתמש בבקרת שיוט אדפטיבית בכבישים מפותלים עם עיקולים חדים, בכביש מכוסה קרח או חלקלק, או בתנאי מזג אוויר (כגון גשם כבד, שלג, ערפל וכו') אשר אינם מאפשרים נסיעה במהירות קבועה.
 • אין להסתמך על בקרת שיוט אדפטיבית לשמירת מרחק מדויקת או מתאימה.
 • בקרת שיוט אדפטיבית עלולה שלא להצליח לשלוט במהירות כנדרש עקב יכולת בלימה מוגבלת או בעת נסיעה באזור גבעות. היא גם עלולה לטעות באומדן המרחק מהרכב שלפניכם. נסיעה במורד גבעה עלולה להכביר את מהירות הנסיעה, ולגרום ל-Model S לחרוג מהמהירות שקבעתם (וייתכן שאף ממגבלת המהירות עבור כביש זה).
 • ייתכן כי בקרת שיוט אדפטיבית תגרום לעתים ל-Model S לבלום כאשר הדבר אינו נדרש או כאשר אינכם מצפים לכך. הדבר עשוי להתרחש עקב נסיעה קרוב מדי לרכב שלפניכם, עקב זיהוי כלי רכב או עצמים בנתיב סמוך (במיוחד בעיקולים) ועוד.
 • בשל מגבלות מובנות במערכת ה-GPS (מערכת מיקום גלובלית), ייתכנו מצבים בהם Model S מאטה את הרכב, במיוחד בקרבת יציאות מכביש מהיר כאשר זוהה עיקול ו/או אתם מנווטים ליעד ואינכם נוסעים במסלול שנקבע.
 • במקרים מסוימים (כגון, נתונים לא מספיקים), בקרת שיוט אדפטיבית עשויה שלא להקטין באופן אוטומטי את המהירות שנקבעה בעת נסיעה במחלף או בנתיב יציאה מכביש מהיר.
 • ייתכן שבקרת שיוט אדפטיבית לא תזהה את כל העצמים, במיוחד בעת שיוט במהירות שעולה על ‏80 קמ"ש, עלולה שלא לבלום/להאט כאשר כלי רכב או עצם נוסע בחלקו בנתיב הנסיעה שלכם, או כאשר כלי רכב שאתם נוסעים אחריו יוצר מנתיב הנסיעה שלכם וכלי רכב שעומד או שנע לאט או עצם כלשהו נמצא לפניכם.
 • בקרת שיוט אדפטיבית עלולה להגיב לכלי רכב או לעצמים שלא קיימים או שאינם נמצאים בנתיב הנסיעה שלכם, ולגרום ל-Model S להאט ללא צורך או באופן שאינו הולם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בקרת שיוט אדפטיבית עשויה שלא לפעול כצפוי במיוחד במצבים כגון אלה:
 • יש פיתולים חדים או שינויים מהותיים בעליות/מורדות בדרך.
 • תמרורים ושלטים לא ברורים, עמומים או לא מתוחזקים כראוי.
 • הראות גרועה (בשל גשם כבד, שלג, ברד, וכו' או דרכים עם תאורה גרועה בלילה)
 • אתם נוהגים במנהגה או לצד גדר הפרדה בכביש מהיר אשר מפריעה לראות המצלמות
 • אור בהיר (כגון פנסי חזית של כלי רכב שבא ממול או אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
הרשימה למעלה אינה רשימה כוללת של כל המצבים שעלולים להפריע לפעולה תקינה של בקרת שיוט אדפטיבית. בקרת שיוט אדפטיבית עשויה להתבטל באופן בלתי צפוי בכל עת בגלל סיבות בלתי-צפויות. יש תמיד לעקוב אחר הדרך שלפניכם ולהיות מוכנים לנקוט פעולה הולמת. באחריות הנהג לשלוט ב-Model S בכל עת.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בקרת שיוט אדפטיבית נועדה עבור נוחות הנסיעה ואינה מערכת להתרעה או למניעת תאונות. אין להסתמך על בקרת שיוט אדפטיבית לשם האטת ה-Model S די הצורך. עקבו תמיד אחר הדרך שלפניכם והיו מוכנים לנקוט פעולה מתקנת בכל עת. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ךמרות שבקרת שיוט אדפטיבית יכולה לגלות הולכי רגל ורוכבי אופניים, אין להסתמך על בקרת שיוט אדפטיבית לשם האטת ה-Model S די הצורך עבורם. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.

Autosteer

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Autosteer מחייבת שימוש בידיים. עליכם לאחוז בהגה בכל עת, להיות מודעים לתנאי הדרך ולתנועה שבסביבתכם, ולהיות מוכנים תמיד לנקוט פעולה מיידית. אם לא תפעלו בהתאם להוראות אלה, הדבר עלול לגרום לנזק, לפציעה חמורה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Autosteer נועדה לשימוש בכבישים מהירים עם בקרת גישה כשהנהג שם לב לנעשה באופן מלא. אין להשתמש ב-Autosteer באזורי עבודות בכביש או באזורים בהם עשויים להימצא רוכבי אופניים או הולכי רגל.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לעולם אל תסתמכו על Autosteer כדי לקבוע את נתיב הנסיעה המתאים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
Autosteer והפונקציות הקשורות אליה צפויות במיוחד שלא לפעול כמצופה כאשר:
 • Autosteer לא מצליחה לזהות במדויק את סימוני הנתיב. לדוגמה, סימוני הנתיב שחוקים מדי, מכילים סימונים קודמים שנראים לעין, השתנו בעקבות עבודות בכביש, או משתנים במהירות (למשל, נתיבים מתפצלים, חוצים או משתלבים), עצמים או מאפייני נוף מטילים צל כבד על סימוני הנתיב, או שפני הכביש מכילים סדקים או קווים אחרים בעלי ניגודיות גבוהה.
 • הראות לקויה (גשם כבד, שלג, ערפל וכו') או שתנאי מזג האוויר מפריעים לפעולת החיישן.
 • מצלמה/מצלמות או חיישן/חיישנים מוסתרים, מכוסים או ניזוקים.
 • בעת נסיעה באזור גבעות.
 • בעת התקרבות לעמדת תשלום אגרה.
 • בעת נסיעה בכביש עם פיתולים חדים או בכביש משובש.
 • אור בהיר (כגון אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.
 • החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.
 • זוהה כלי רכב בשטח מת כאשר הפעלתם איתות לפנייה.
 • Model S נוסע קרוב מאוד לרכב שלפניו, אשר חוסם את ראיית המצלמה או המצלמות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
נסיבות בלתי צפויות רבות עלולות לפגום בפעולה של Autosteer. זכרו תמיד שכתוצאה מכך, ייתכן כי Autosteer לא תבצע היגוי Model S כראוי. נהגו תמיד בזהירות והיו מוכנים תמיד לנקוט פעולה מידית.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Autosteer אינה מיועדת לבצע וגם לא תבצע היגוי Model S כדי לעקוף עצמים שנמצאים בחלקם בנתיב הנסיעה, ובמקרים מסוימים עלולה לא לעצור את הרכב למרות עצמים שחוסמים לחלוטין את נתיב הנסיעה. יש תמיד לעקוב אחר הדרך שלפניכם והיו מוכנים לנקוט פעולה מיד. באחריות הנהג לשלוט ב-Model S בכל עת.

החלפת נתיב אוטומטית

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
בעת מעבר נתיב באמצעות החלפת נתיב אוטומטית, הנהג אחראי לקבוע אם מעבר נתיב הוא בטוח והולם. לכן, לפני תחילת מעבר נתיב, בדקו תמיד את השטחים המתים, סימוני הנתיבים והדרך סביבכם, כדי לוודא שניתן לעבור לנתיב המבוקש באופן בטוח והולם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
שימו לב למגבלות הבאות בזמן שימוש בהחלפת נתיב אוטומטית.
 • לעולם אל תסתמכו על החלפת נתיב אוטומטית כדי לקבוע את נתיב הנסיעה המתאים. נהגו בתשומת לב והביטו בכביש ובתנועה שלפניכם, בדקו את סביבתכם ועקבו אחר אזהרות במסך המגע. היו מוכנים תמיד לנקוט פעולה מידית.
 • אין להשתמש ב-Auto Lane Change בכבישים בהם דפוסי התנועה משתנים כל הזמן או כאשר אופניים והולכי רגל נמצאים בסביבה.
 • הביצועים של החלפת נתיב אוטומטית תלויים ביכולת של המצלמה/המצלמות לזהות את סימוני הנתיבים.
 • אין להשתמש ב-החלפת נתיב אוטומטית בכבישים מפותלים עם עיקולים חדים, בכביש מכוסה קרח או חלקלק, או בתנאי מזג אוויר (כגון גשם כבד, שלג, ערפל וכו') אשר עלולים להסתיר למצלמה/למצלמות או חיישנים (אם מותקנים).
 • האצה לצורך עקיפה עשויה להתבטל בגלל סיבות בלתי-צפויות רבות, נוסף על אלה שצוינו למעלה (לדוגמה, היעדר נתוני GPS). יש להיות ערניים ואין להסתמך על האצה לצורך עקיפה לשם הגברת מהירות נסיעתכם.
 • האצה לצורך עקיפה תגביר את מהירות נסיעתכם בכל הפעלה של איתות לפנייה מתאים, ותאיץ את ה-Model S קרוב יותר לרכב שלפניכם. למרות שבקרת שיוט אדפטיבית תמשיך לשמור על מרחק מהרכב שלפניכם, חשוב שתהיו מודעים לכך שהמרחק שבחרתם לשמור יופחת כאשר האצה לצורך עקיפה פעילה, במיוחד במקרה שאולי לא התכוונתם לעקוף את הרכב שלפניכם.

Stop Light ו-Stop Sign Warning

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כדי ש-Stop Light Warning ו-Stop Sign Warning יפעלו, על מפת הרכב לדעת כי רמזור או תמרור עצור מסוימים קיימים במיקום. במקרים מסוימים, הנתונים במפה אינם מדויקים או שאינם מעודכנים וייתכן כי אינם כוללים את כל הרמזורים או תמרורי העצור. לפיכך, Stop Light Warning ו-Stop Sign Warning עלולות שלא לגלות את כל הרמזורים ותמרורי העצור.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
התכונה Stop Light Warning ו-Stop Sign Warning אינה מפעילה את הבלמים או מאיטה את ה-Model S והיא עלולה שלא לגלות את כל הרמזורים ותמרורי העצור. Stop Light Warning ו-Stop Sign Warning נועדה רק לשם הנחיה והיא אינה מהווה תחליף לנהיגה בתשומת לב ושיקול דעת נבון. הביטו בעיניכם בכביש בעת הנהיגה ולעולם אל תסתמכו על Stop Light Warning או Stop Sign Warning שיזהירו אתכם מפני רמזור או תמרור עצור.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
הרמזור והתמרור אזהרה מעוצבים כדי להזהיר אתכם רק כאשר מתקרבים אל תמרור עצור אדום גלוי, אור אדום או החלק האחרון של אור צהוב ברמזור. ייתכן שלא תקבלו התראה על צמתים עם רמזורים ולא תקבלו התראה על תמרורי זכות קדימה או תמרורי עצור ותמרורי זכות קדימה זמניים (כגון אלו המשמשים באזורי בנייה). כמו כן, Stop Light Warning ו-Stop Sign Warning לא תזהיר אתכם לגבי התקרבות לרמזורים או לתמרורי עצור כאשר אתם לוחצים על דוושת התאוצה או על דוושת הבלם (כלומר מבטלים את פעולת Autosteer).

ניווט עם Autopilot

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להסתמך על ניווט עם Autopilot לקביעת הנתיב המתאים בנתיב יציאה. יש לשמור על ערנות ולבצע בדיקות חזותיות כדי לוודא שנתיב הנסיעה הוא בטוח והולם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אם תכבו את בקשת אישור למעבר נתיב, אזי ניווט עם Autopilot יודיע לכם על מעבר נתיב או נתיב יציאה צפויים, אבל אתם עדיין תהיו אחראים לעקוב אחר הסביבה ולשלוט ב-Model S בכל עת. מעבר נתיב עשוי להתבצע במהירות ובפתאומיות. השאירו תמיד את הידיים על ההגה ואת העיניים על נתיב הנסיעה שלפניכם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Navigate on Autopilot לא מאפשרת נהיגה אוטונומית. עליכם לשים לב לכביש, להשאיר את הידיים על ההגה כל הזמן ולהיות מודעים תמיד למסלול הניווט שלכם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כמו בנהיגה רגילה, שימו לב במיוחד בפניה מוסתרת, במחלפים וביציאות ובכניסות של כבישים מהירים - מכשולים עלולים להופיע במהירות בכל רגע שהוא.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ניווט עם Autopilot עשוי שלא לזהות או לאתר כלי רכב מתקרבים, עצמים נייחים ונתיבים לשימוש מיוחד כגון אלה המשמשים אך ורק לאופניים, לנסיעות שיתופיות, לרכבי חירום וכו'. הישארו ערניים בכל עת והיו מוכנים לנקוט בפעולה מיידית. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לנזק, לפציעה או למוות.

Autopark

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
ביצועי Autopark תלויים ביכולת של המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) לחשב את מרחק הרכב משפת המדרכה, מעצמים ומכלי רכב אחרים. שימו לב לאזהרות הבאות לפני ובזמן שימוש ב-Autopark:
 • אין להשתמש ב-Autopark כאשר עצם כלשהו, כמו תפוח גרירה, מתקן לאופניים, או גרור, מחוברים להתקן הגרירה. Autopark עשוי שלא לעצור להתקני גרירה בחניה בין או לפני כלי רכב אחרים.
 • אל תסתמכו על Autopark למציאת מקום חניה שהוא חוקי, מתאים ובטוח. ייתכן כי Autopark לא תאתר תמיד עצמים במקום החניה. יש תמיד לבצע בדיקה חזותית כדי לוודא שמקום החניה מתאים ובטוח.
 • כאשר Autopark מבצעת היגוי פעיל של ה-Model S, ההגה מסתובב לפי ההוראות של Autopark. אין להפריע לתנועת ההגה. כל הפרעה תגרום לביטול Autopark.
 • במהלך תמרון החניה, בדקו ברציפות את סביבתכם. יש להיות מוכנים ללחוץ על דוושת הבלם כדי למנוע פגיעה בכלי רכב, הולכי רגל או עצמים כלשהם.
 • כאשר Autopark פעילה, הביטו במסך המגע כדי לוודא שאתם מודעים להנחיות של Autopark.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות

Autopark עלולה שלא לפעול כצפוי במקרים אלה:

 • הכביש משופע. Autopark נועדה לפעול בכבישים שטוחים בלבד.
 • הראות מוגבלת (בגלל גשם כבד, שלג, ערפל ועוד).
 • שפת המדרכה עשויה מחומר שאינו אבן, או שלא ניתן לזהות את שפת המדרכה.
 • מקום החניה המיועד נמצא בסמוך לקיר או לעמוד (לדוגמה, מקום החניה האחרון בשורה במבנה חניה תת-קרקעי).
 • חיישן אחד או מספר חיישנים (אם מותקנים) או מצלמות ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוץ, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפוי גומי וכו').
 • תנאי מזג האוויר (גשם כבד, שלג, ערפל או טמפרטורות קיצוניות של חום או קור) מפריעים לפעולת החיישנים (אם מותקנים).
 • החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר או מהפרעות חשמליות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש נסיבות רבות שלא ניתן לצפות אותן, אשר עלולות לפגוע ביכולת של Autopark להחנות את ה-Model S. זכרו זאת וזכרו שכתוצאה מכך, ייתכן ש-Autopark לא תבצע היגוי מתאים של Model S. שימו לב בזמן החנייה של Model S והיו דרוכים לקחת שליטה מייד.

Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
ביצועי Summon תלויים ביכולת של המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) לחשב את מרחק הרכב מעצמים, מאנשים, מחיות ומכלי רכב אחרים. Summon עשוי שלא לפעול כצפוי במצבים כגון אלה:
 • נתיב הנסיעה משופע. Summon נועד לפעול בכביש שטוח בלבד (עד שיפוע של 10%).
 • זוהתה שפת בטון. Summon לא יניע את ה-Model S מעבר לשפה שהיא גבוהה מ-2.5 ס"מ לערך.
 • חיישן אחד או יותר (אם מותקנים) או מצלמות ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוץ, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפוי גומי וכו').
 • תנאי מזג האוויר (גשם כבד, שלג, ערפל או טמפרטורות קיצוניות של חום או קור) מפריעים לפעולת החיישנים.
 • החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.
 • Model S נמצא במצב קרוואן או שמחובר אליו אביזר.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
הרשימה למעלה אינה רשימה כוללת של כל המצבים שעלולים להפריע לפעולה תקינה של Summon. באחריות הנהג להיות בשליטה על ה-Model S בכל עת. שימו לב תמיד כאשר Summon מזיז את ה-Model S והיו מוכנים בכל רגע לנקוט פעולה מיידית. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לנזק רב לרכוש, לפציעה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Model S לא יכולה לזהות מכשולים מתחת לגובה הפגוש, מכשולים צרים מאוד, או מכשולים שתלויים מהתקרה (כגון אופניים). כמו כן, נסיבות בלתי צפויות עלולות לפגום ביכולת של Summon לנוע למקום חניה או ממנו, וכתוצאה מכך לפעמים Summon עלול שלא להזיז את ה-Model S כראוי. לכן עליכם לעקוב ברציפות אחר תנועת הרכב וסביבתו, ולהיות מוכנים לעצור את ה-Model S בכל עת.

Smart Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
Smart Summon הוא תכונה בשלב בטא. עליכם לפקח ברציפות על הרכב וסביבתו, ולהיות מוכנים בכל רגע לנקוט פעולה מיידית. הנהג אחראי לשימוש בטוח ואחראי ב-Smart Summon כפי שמיועד.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
Smart Summon נועד ומיועד אך ורק לשימוש במגרש חניה או בשביל גישה לבית פרטי, שם הסביבה המיידית מוכרת וצפויה. אין להשתמש בו בכבישים ציבוריים.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Smart Summon מושבת אם ה-Model S נמצא במצב 'נהג מחנה' (ראו מצב 'נהג מחנה').
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות

Smart Summon עשוי שלא לפעול כצפוי במצבים כגון אלה:

 • אין נתוני GPS בגלל כיסוי סלולרי חלש.
 • נתיב הנסיעה משופע. Smart Summon נועד לפעול בכביש שטוח בלבד (עד שיפוע של 10%).
 • זוהתה שפת בטון. בהתאם לגובה שפת הבטון, ייתכן ש-Smart Summon לא יזיז את ה-Model S מעבר לה.
 • חיישן אחד או מספר חיישנים (אם מותקנים) או מצלמות ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוץ, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפוי גומי וכו').
 • תנאי מזג אוויר (גשם כבד, ערפל, טמפרטורה קיצונית של חום או קור) מפריעים לפעולת החיישן (אם מותקן) או המצלמה.
 • החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.
 • Model S נמצא במצב קרוואן או שמחובר אליו אביזר
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
הרשימה למעלה אינה רשימה כוללת של כל המצבים שעלולים להפריע לפעולה תקינה של Smart Summon. באחריות הנהג להיות בשליטה על ה-Model S בכל עת. שימו לב תמיד כאשר Smart Summon מזיז את ה-Model S והיו מוכנים בכל רגע לנקוט פעולה מיידית. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לנזק רב לרכוש, לפציעה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ניתן להשתמש ב-Smart Summon על משטח סלול בלבד.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Smart Summon עשוי שלא לעצור לפני עצם כלשהו (במיוחד עצמים נמוכים מאוד, כגון שפת מדרכה, או עצמים גבוהים מאוד, כגון מדף) וייתכן שלא יגיב לתנועה באופן מלא. Smart Summon אינו מזהה את כיוון התנועה, אינו מנווט סביב מקומות חניה ריקים וייתכן שלא יצפה תנועה שבאה מהצד.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בעת שימוש ב-Smart Summon, עליכם לשמור על קו ראייה בלתי מופרע ביניכם לבין Model S ולהיות מוכנים לעצור את הרכב בכל עת באמצעות שחרור הלחצן באפליקציה לנייד.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כאשר תעזבו את הלחצן כדי לעצור את Model S, יהיה עיכוב קל לפני שהרכב ייעצר. לכן חיוני לשים לב לנתיב הנסיעה של הרכב כל הזמן, ולצפות באופן פרואקטיבי מכשולים שייתכן כי הרכב לא יזהה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
היו זהירים ביותר בעת שימוש ב-Smart Summon בסביבות בהן תנועת המכשולים היא בלתי צפויה. למשל, בנוכחות אנשים, ילדים או חיות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ייתכן כי Smart Summon לא יעצור לפני כל מכשול (במיוחד עצמים נמוכים מאוד, כגון שפת מדרכה, או עצמים גבוהים מאוד, כגון מדף) וייתכן שלא יגיב באופן מלא לתנועה שבאה מלפנים או מהצד. שימו לב והיו מוכנים כל הזמן לעצור את Model S באמצעות שחרור הלחצן באפליקציה לנייד.