כסאות בטיחות לילדים

הנחיות להושבת ילדים

יש להושיב פעוטות וילדים קטנים במושב בטיחות המתאים לגיל, למשקל ולגודל הילד. באזורים שבהם מותר על פי חוק להושיב ילד במושב הנוסע הקדמי, לעולם אין להושיב ילד במושב הנוסע הקדמי כאשר כרית האוויר הרלוונטית פעילה (ראו כריות אוויר), גם אם מושיבים את הילד במושב בטיחות או בבוסטר. פעולה כזו עלולה להוביל לפציעה חמורה או למוות.

יש לעיין בתווית הבאה שמוצמדת למגני השמש:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
התמונה למטה היא להמחשה בלבד ועשויה להיות שונה מהתווית בכלי הרכב שלכם.
תווית אזהרה של כרית אוויר הממוקמת על מגן השמש עם 1) ציור של מושב בטיחות במושב הקדמי עם סמל קו נטוי אחורי בתוך עיגול אדום 2) כרית אוויר שנפתחה עם מושב בטיחות הפונה אחורה וילד 3) יד המצביעה אל ספר פתוח עם "i"

סטטוס כרית האוויר הקדמית של הנוסע מופיע בפינה העליונה של מסך המגע:

סמל של נוסע עם כרית אוויר וטקסט: כרית אוויר של הנוסע כבויה
בעת נסיעה עם מושב בטיחות במושב הנוסע הקדמי (אם מותר באזורכם), הקפידו תמיד לבדוק את סטטוס כרית האוויר הקדמית של הנוסע כדי לוודא שהיא כבויה.
סמל של ילד במושב בטיחות לילדים עם סמל קו נטוי אחורי בתוך עיגול וטקסט: כרית אוויר של הנוסע פועלת
כדי להגן על מבוגר שיושב לאחר מכן במושב הנוסע הקדמי, יש לבדוק את מצב כרית האוויר הקדמית של הנוסע, כדי לוודא שהיא פועלת.

למידע על אופן פעולת כרית האוויר הקדמית של הנוסע, ראו כריות אוויר.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להשתמש באפשרות Easy Entry(כפי שמתואר ב-פרופיל נהג) כדי להזיז באופן אוטומטי את מושב הנהג למצב האחורי ביותר, אם מותקן מושב בטיחות במושב האחורי שמאחורי מושב הנהג. בעקבות המרווח המצומצם, תזוזת המושב עלולה לפגוע ברגלי הילד, לגרום לפציעה או להסיט את מושב הבטיחות ממקומו.

בחירת מושב בטיחות

עיינו בטבלאות הבאות לקבלת הנחיות לגבי סוג חגורת הבטיחות המותקנת והתקן הריסון מסוג ISOFIX/i-Size שעליכם להשתמש בו בהתאם למשקל הילד.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
הנהג אחראי לציית לכל התקנות החלות באזור בו הוא נוהג ב-Model S. באזורים מסוימים אסור להושיב פעוט או ילד במושב הנוסע הקדמי.

התקני ריסון מבוססי חגורת בטיחות

קבוצת משקל מושב נוסע קדמי מושב אחורי ימני או שמאלי מושב אחורי אמצעיג
קבוצה 0 עד 10 ק"ג X U U
קבוצה ‎0+‎ עד 13 ק"ג Lא U U
קבוצה I 9 - 18 ק"ג UFב U,‏ UF U,‏ UF
קבוצה II 15 - 25 ק"ג UFב U,‏ UF U,‏ UF
קבוצה III 22 - 36 ק"ג UFב U,‏ UF U,‏ UF

U: התקן ריסון אוניברסלי פונה אחורה.

UF: התקן ריסון אוניברסלי פונה קדימה.

L: מתאים עבור התקני ריסון אלה - Maxi-Cosi Cabrio/Cabriofix E4 04443517 או Takata Mini E4 04443717.

X: מושב זה אינו מתאים לילדים בקבוצת משקל זו.

א יש למקם את המושב במצב הנמוך ביותר.

ב יש למקם את המושב במצב הגבוה ביותר.

ג אם מותקנים ב-Model S מושבי מנהלים אחוריים אופציונליים, אין מושב אחורי אמצעי.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
יש לחבר מושבי בוסטר באמצעות חגורות בטיחות בלבד (אין להשתמש ב-ISOFIX/i-Size).

התקני ריסון מסוג ISOFIX

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ISOFIX/i-Size הם תקנים בינלאומיים לנקודות עיגון עבור מושבי בטיחות ברכב נוסעים.
קבוצת משקל קבוצת גודל מתקן ISOFIX מושב אחורי ימני או שמאלי
קבוצה 0 עד 10 ק"ג E R1
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
יש לחבר מושבי בוסטר באמצעות חגורות בטיחות בלבד (אין להשתמש ב-ISOFIX).
IL
קבוצה ‎0+‎ עד 13 ק"ג E R1 ILא, ג
D R2 ILא, ג
C R3 ILא, ג
קבוצה I 9 - 18 ק"ג D R2 ILב
C R3 ILב
B F2 IUF,‏ ILב, ד
B1 F2X IUF,‏ ILב, ד
A F3 IUF,‏ ILב, ד

IL: מתאים לכל התקן ריסון אוניברסלי-למחצה (כל התקן ריסון פונה אחורה או פונה קדימה, ללא רגלית תמיכה).

IUF: מתאים לכל התקן ריסון אוניברסלי (פונה קדימה עם רצועת עיגון).

א המלצה: Takata Mini E4 04443717.

ב המלצה: Takata Midi E4 04444204.

ג המלצה: Maxi-cosi Cabriofix/Easyfix E4 04443517.

ד המלצה: Maxi-cosi Pearl/Familyfix E4 043908.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בעת התקנת התקן ריסון, יש להדק גם את חגורת הבטיחות כדי להשתיק את צליל האזהרה לאי-חגירת חגורות בטיחות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להשתמש בעוגני ISOFIX/i-Size‎ עבור התקני ריסון או מושבי בוסטר בעלי חגורת בטיחות אינטגרלית כאשר המשקל הכולל של הילד ותקן הריסון עולה על 33 ק"ג.

הושבת ילדים גדולים

אם הילד גדול מכדי להושיבו בהתקן ריסון, אבל קטן מכדי להושיבו בצורה בטוחה באמצעות חגורות הבטיחות ברכב, יש להשתמש במושב בוסטר המתאים לגיל הילד ולגודלו. בעת שימוש במושב בוסטר והתקנתו, יש לפעול בקפידה בהתאם להוראות היצרן.

שתי שיטות התקנה

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
יש להתקין תמיד התקן ריסון בהתאם להוראות של יצרן התקן הריסון.

בין היתר, ישנם שני סוגים עיקריים של התקני ריסון, בהתאם לאופן שבו הם מעוגנים למושב:

יש התקני ריסון שניתן להתקין בכל אחת מהשיטות. יש לעיין בהוראות היצרן של התקן הריסון כדי לקבוע את שיטת ההתקנה בה יש להשתמש ולקבלת הוראות התקנה מפורטות.

ב-Model S, ניתן להתקין התקני ריסון מבוססי חגורה בכל מושב , וכן ניתן להתקין התקני ריסון מסוג ISOFIX/i-Size במושב האחורי הימני או השמאלי. למטה תמצאו פרטים ספציפיים לגבי סוג התקן הריסון שמתאים לכל מושב בכלי רכב.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ISOFIX וכן i-Size הם תקנים בינלאומיים עבור עוגנים משולבים המשמשים לעיגון מושבי בטיחות לילדים בכלי רכב לנוסעים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להשתמש בעוגני ISOFIX/i-Size‎ עבור התקני ריסון או מושבי בוסטר בעלי חגורת בטיחות אינטגרלית כאשר המשקל הכולל של הילד ותקן הריסון עולה על 33 ק"ג.

התקנת מושב בטיחות המעוגן באמצעות חגורת בטיחות

ראשית יש לוודא שמושב הבטיחות מתאים למשקל, לגובה ולגיל הילד.

יש להימנע מלהלביש את הילד בלבוש מגושם ואין להניח עצמים כלשהם בין הילד לבין התקן הריסון.

יש לכוונן את הרתמות עבור כל ילד, בכל נסיעה.

יש תמיד לפעול בהתאם להוראות של יצרן מושב הבטיחות. ההנחיות הכלליות מופיעות למטה.

  1. יש להניח את מושב הבטיחות ב-Model S, ולמתוח את חגורת הבטיחות למלוא אורכה. יש להעביר את החגורה ולחגור אותה בהתאם להוראות של יצרן מושב הבטיחות.
    מושב בטיחות המהודק למושב נושא באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב.
  2. יש לאפשר לחגורה להימשך לאחור ולסלק את כל החלק הרפוי בחגורת הבטיחות תוך כדי דחיפת מושב הבטיחות כלפי מושב ה-Model S .
  3. יש לחבר את חגורות העיגון העליונות, כפי שנדרש על-ידי יצרן התקן הריסון (ראו חיבור רצועות עיגון עליונות).

התקנת מושבי בטיחות מסוג ISOFIX‎

מוטות עיגון תחתונים מסוג ISOFIX/i-Size מותקנים במושב אחורי ימני ושמאלי. מוטות עיגון אלה נמצאים בין כרית המושב לבין גב המושב. המיקום המדויק של כל מוט עיגון מזוהה על-ידי לחצן זיהוי מושב בטיחות, כפי שמופיע למטה. הלחצן נמצא בגב המושב, ישירות מעל למוט העיגון הרלוונטי.

סמל ISOFIX והחצים מציגים את מיקום תפסי ISOFIX.

במושבים האחוריים, יש להתקין מושבי בטיחות מסוג ISOFIX/i-Size אך ורק במושב הימני או השמאלי. במושב האמצעי יש להשתמש רק במושב בטיחות שמעוגן באמצעות חגורת בטיחות.

שני סימני ביקורת ירוקים במושבים הימני והשמאלי בשורה השנייה וסמל X אדום במושב המרכזי

כדי להתקין מושב בטיחות מסוג ISOFIX/i-Size, יש לקרוא בקפידה את ההוראות של יצרן התקן הריסון ולפעול לפיהן. הוראות אלה מתארות איך לחבר את התקן הריסון אל מוטות העיגון במושב כלי הרכב, עד שתישמע נקישה כשהחיבור הושלם בהצלחה. ייתכן שיהיה עליכם לדחוף את התקן הריסון אל גב המושב, כדי לוודא שהוא מותקן היטב במקומו.

מיקום מושב בטיחות נכון על מוטות עיגון של ISOFIX‏
מושב בטיחות המחליק למקומו עם בועת דיבור הכוללת סימן קריאה המצביע על מוט העיגון

יש לכווננו עד שהתקן הריסון מהודק לגב המושב. יש לוודא שהתקן הריסון מונח היטב במקומו.

מושב בטיחות לילדים עם יד המותחת את חגורת הבטיחות

לפני הושבת הילד, יש לוודא שהתקן הריסון מותקן בצורה מאובטחת. יש לאחוז בחלק הקדמי של התקן הריסון ביד אחת מכל צד ולנסות:

  • לסובב את התקן הריסון מצד לצד.
  • למשוך את התקן הריסון מהמושב.

אם ניתן להרחיק את התקן הריסון מהמושב, שני הסגרים לא נתפסו כראוי במוטות העיגון של המושב. יש לחזור על ההתקנה ולבדוק שוב. הכרחי ששני הסגרים של התקן הריסון ייתפסו כראוי.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להשתמש בעוגני ISOFIX/i-Size‎ עבור התקני ריסון או מושבי בוסטר בעלי חגורת בטיחות אינטגרלית כאשר המשקל הכולל של הילד ותקן הריסון עולה על 33 ק"ג.

חיבור רצועות עיגון עליונות

אם מסופקת רצועת עיגון עליונה, יש לחבר את הוו של הרצועה לנקודת העיגון שנמצאת מאחורי המושבים האחוריים.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ייתכן שלא ניתן לראות בקלות את המיקום של נקודות העיגון, אבל ניתן למצוא אותן על-ידי זיהוי חתך בריפוד המושב.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש להדק את רצועות העיגון העליונות בהתאם להוראות של יצרן מושב הבטיחות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש להשתמש רק במושב בטיחות שמעוגן באמצעות חגורת בטיחות במושב האמצעי.

עבור זוג רצועות עיגון, יש למקם רצועה מכל צד של משענת הראש.

שלוש משענות ראש עם רצועות הממוקמות בכל אחד מצדי משענת הראש, עם חץ המצביע אל וו העיגון בגב המושבים
יש תמיד למקם את רצועת העיגון הבודדת כך שתעבור מעל החלק העליון של משענת הראש.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
החלק העליון של משענת הראש מתעוות כדי למנוע מרצועת העיגון הבודדת לנוע מצד לצד.

בדיקת מושב בטיחות

לפני הושבת הילד, יש תמיד לוודא שמושב הבטיחות אינו משוחרר:

  1. יש להחזיק את מושב הבטיחות בחגורת הבטיחות ולנסות לנענע את מושב הבטיחות מצד לצד וגם קדימה ואחורה.
  2. אם מושב הבטיחות נע למרחק שעולה על ‏2.5 ס"מ, הוא משוחרר מדי. יש להדק את חגורת הבטיחות או לחבר מחדש את מושב הבטיחות עם עיגון ISOFIX/i-Size.
  3. אם אינכם מצליחים לצמצם את החלק הרפוי, יש לנסות למקם את מושב הבטיחות במושב אחר, או לנסות מושב בטיחות אחר.

אזהרות עבור מושבי בטיחות

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להושיב ילד במושב בטיחות או בבוסטר במושב הנוסע הקדמי כאשר כרית האוויר פועלת. פעולה כזו עלולה להוביל לפציעה חמורה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להשתמש בהתקן ריסון הפונה קדימה במושב שמוגן על-ידי כרית אוויר פעילה. פעולה כזו עלולה להוביל לפציעה חמורה או למוות. יש לעיין בתווית האזהרה שמוצמדת למגן השמש.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
התקני ריסון תוכננו לעיגון במושב כלי הרכב באמצעות חגורות מותניים או באמצעות חלק המותניים של חגורות בטיחות מסוג 'חגורת שלוש נקודות'. ילדים עלולים להיות בסכנה במקרה של תאונה אם התקן הריסון שלהם לא מעוגן כראוי בכלי הרכב.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
על פי סטטיסטיקות התאונות, ילדים בטוחים יותר כשהם מרוסנים כראוי במושב אחורי, מאשר במושב קדמי.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להשתמש במושב בטיחות הפונה קדימה עד שמשקל ילדכם עולה על ‏9 ק"ג והוא יכול לשבת באופן עצמאי. עד גיל שנתיים, עמוד השדרה והצוואר של הילד טרם התפתחו די הצורך למניעת פגיעה בעת תאונה חזיתית.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להושיב תינוק או פעוט בחיקו של נוסע בוגר. בכל עת יש לרסן את כל הילדים במושבי בטיחות מתאים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
התזכורת עבור חגורת בטיחות במסך המגע אינה מהווה תחליף לבדיקה אם מושב הבטיחות של נוסע קטן או ילד מאובטח כראוי. ייתכן וחיישני התפוסה לא יזהו נוסעים קטנים או מושבי בטיחות לילדים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כדי לוודא שילדים יושבים בצורה בטוחה, פעלו בהתאם להוראות שניתנו במסמך זה ובהתאם להוראות של יצרן מושב הבטיחות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כל עוד אפשר, יש להושיב ילדים בהתקן ריסון שפונה אחורה תוך שימוש ברתמה מסוג 5 נקודות המשולבת בהתקן הריסון.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להשתמש במאריכי חגורות בטיחות עבור חגורת בטיחות שמשמשת להתקנת מושב בטיחות או בוסטר.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בעת הושבת ילדים גדולים יותר, יש לוודא כי ראש הילד נתמך וכי חגורת הבטיחות של הילד מכווננת וקשורה כראוי. יש להרחיק את רצועת הכתף של חגורת הבטיחות מהפנים ומהצוואר, ואין למקם את רצועת המותניים על הבטן.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לעולם אין לחבר שני מושבי בטיחות לנקודת עיגון אחת. במקרה של תאונה, ייתכן שנקודת עיגון אחת לא תוכל להחזיק את שני התקני הריסון.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
מוטות עיגון להתקני ריסון תוכננו לשאת רק את העומס של התקן ריסון המותקן כראוי. בשום מקרה אין להשתמש בהם עבור חגורות בטיחות למבוגרים, עבור רתמות או לשם חיבור כל פריט או ציוד אחר לכלי הרכב.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש לבדוק תמיד את הרתמות ואת רצועות העיגון לאיתור נזק ובלאי.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להשאיר ילד ללא השגחה, אפילו אם הילד יושב במושב בטיחות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להשתמש במושב בטיחות שהיה מעורב בתאונה. יש לבדוק או להחליף את מושב הבטיחות בהתאם להוראות של יצרן מושב הבטיחות.