מפתחות ודלתות

נעילה וביטול נעילה ללא מפתח

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
אל תשאירו את הטלפון המקושר ברכב (למשל, אם אתם יוצאים לטייל או אם אתם בחוף הים). אם אתם חייבים להשאיר את הטלפון ברכב, השביתו את Bluetooth ו/או כבו את הטלפון.

נעילה וביטול נעילה של Model S היא נוחה. למרות שעליכם לשאת אתכם שלט תקף, אין צורך להשתמש בו. Model S יש חיישנים סביב דלת הנהג שיכולים לזהות נוכחות שלט בטווח של מטר אחד. לכן תוכלו להשאיר את השלט בכיס או בארנק שלכם ו-Model S יזהה אותו כאשר תתקרבו.

כאשר תתקרבו אל ה-Model S כשאתם נושאים את השלט שלכם, תבוטל נעילת הדלתות באופן אוטומטי אם Passive Entry פעיל (פקדים > Safety > Passive Entry). אם ידית הדלת לא נשלפה, לחצו עליה כדי לשלוף אותה. אם ההגדרה Auto-Present Handlesת מופעלת (ראו שימוש בידיות דלת חיצוניות), אין צורך לגעת בידית הדלת. במקום זאת, ידית הדלת נשלפת באופן אוטומטי כשאתם מתקרבים אל Model S. בחרו ב-מלבד בית להשבתת ידית דלת נשלפת בבית (הגדירו את כתובת הבית שלכם באמצעות נגיעה ב- ניווט > הגדרת בית). כדי לפתוח את תא המטען האחורי, לחצו על המתג שנמצא מתחת לידית החיצונית של הדלת החשמלית של תא המטען.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Model S חייבת לזהות את השלט שלכם בקרבת דלת הנהג לפני ביטול נעילת הדלת החשמלית של תא המטען האחורי.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם Passive Entry אינו פעיל, עליכם להשתמש בשלט לביטול נעילת ה-Model S. ראו שימוש בשלט.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
תוכלו לבחור בין ביטול נעילת דלת הנהג או כל הדלתות כשאתם מתקרבים אל ה-Model S כאשר אתם נושאים את השלט שלכם (ראו מצב שחרור נעילה של דלת נהג).

כשאתם נושאים את השלט שלכם אתכם, תוכלו גם לפתוח את תא המטען האחורי בלי להשתמש בשלט. לחצו על המתג שנמצא מתחת לידית החיצונית של הדלת החשמלית של תא המטען האחורי. Driver Door Unlock Mode (ראו מצב שחרור נעילה של דלת נהג) צריך להיות כבוי וכלי הרכב צריך לזהות את השלט בקרבת דלת הנהג לפני פתיחת תא המטען האחורי.

Model S גם ננעל באופן אוטומטי. אם תפעילו את Walk Away Door Lock, Model S יינעל כשאתם מתרחקים תוך שאתם נושאים את השלט שלכם אתכם (ראו Walk-Away Door Lock).

כאשר אתם יושבים ב-Model S, תוכלו גם לנעול או לבטל את נעילת כלי הרכב באמצעות נגיעה בסמל בשורת הסטטוס במסך המגע.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לתאריך הייצור ולאופציות שנבחרו בעת הרכישה, חלק מרכבי Model S אינם מצוידים בתכונה של נעילה וביטול נעילה באופן אוטומטי.

שימוש בשלט

כדי להכיר במהירות את השלט, חשבו על השלט כעל גרסה מוקטנת של Model S, כאשר סמל Tesla מייצג את חזית כלי הרכב. יש בשלט שלושה לחצנים שפני השטח שלהם רכים.

שלט של Tesla עם 3 לחיצות
 1. תא מטען
  • לחצו פעמיים כדי לפתוח את תא המטען האחורי.
  • אם הרכב מצויד בדלת חשמלית לתא המטען האחורי, לחצו פעמיים כדי לסגור את תא המטען האחורי. תוכלו גם ללחוץ פעם אחת כדי לעצור את דלת תא המטען האחורי בעת תנועתה.
  • החזיקו את הכפתור לחוץ למשך שנייה או שתיים כדי לפתוח את דלת פתח הטעינה.
 2. נעילה/ביטול נעילה כללי
  • לחצו פעם אחת כדי לנעול את הדלתות ואת תאי המטען (כל הדלתות ותאי המטען חייבים להיות סגורים). מהבהבי החירום מהבהבים פעם אחת וידיות הדלתות חוזרות למקומן. אם דלת או הדלת החשמלית של תא המטען האחורי פתוחות, מהבהבי החירום מהבהבים שלוש פעמים והדלתות לא ננעלות.
  • לחצו פעמיים כדי לבטל את הנעילה. מהבהבי החירום מהבהבים פעמיים וידיות הדלתות נשלפות. אם דלת או תא המטען האחורי פתוחים, מהבהבי החירום מהבהבים שלוש פעמים והדלתות לא ננעלות.
 3. תא מטען קדמי
  • לחצו פעמיים כדי לפתוח את תא המטען הקדמי.

אין צרך להפנות את השלט לעבר ה-Model S, אבל עליכם להיות בטווח הפעולה (אשר משתנה בהתאם לעוצמת הסוללה בשלט).

אם ה-Model S לא מזהה את השלט, תוצג הודעה במסך המגע שאומרת כי לא נמצא שלט בפנים. הניחו את השלט במקום שה-Model S יכולה לזהותו באופן הטוב ביותר, כלומר מתחת לשקע חשמל מתח נמוך (ראו המפתח לא זוהה).

ציוד רדיו בתדר דומה עלול להשפיע על פעולת השלט. במקרה כזה, הרחיקו את השלט לפחות למרחק של ‏30 ס"מ מכל התקן אלקטרוני אחר (טלפון, מחשב נייד וכו'). אם השלט אינו פועל, ייתכן שיש צורך להחליף את הסוללה שבו. אם סוללת השלט התרוקנה, תוכלו לפתוח את ה-Model S באמצעות תהליך ביטול הנעילה (ראו ביטול נעילה כשהשלט אינו פועל).

לשם הגברת הבטיחות, ייתכן שיידרשו עדכונים תקופתיים לשלט שלכם. כדי לעדכן את השלט, עברו אל פקדים > שירות > עדכון שלט ובצעו את ההוראות שעל גבי המסך. על כלי הרכב להיות במצב 'חניה' כדי לעדכן את השלט.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
זכרו להביא אתכם שלט כאשר אתם נוהגים. למרות שניתן לנהוג ב-Model S גם ללא השלט, לא תוכלו להפעילה שוב לאחר כיבוי.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
שמרו על השלט מפני מכה, טמפרטורות גבוהות או נזק שנגרם מנוזלים. הימנעו מכל מגע עם חומרים ממסים, שעווה או חומרי ניקוי שוחקים.

החלפת סוללה בשלט

הסוללה בשלט מספיקה לשנה אחת בשימוש רגיל. כאשר הסוללה עומדת להיגמר, תוצג הודעה בלוח המחוונים. בצעו את השלבים הבאים להחלפתה:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Tesla ממליצה להחליף את הסוללה בכל יחידות השלט באותו הזמן.
מפתח של Tesla
 1. הניחו את השלט כשהצד עם הלחצנים כלפי מטה על משטח רך והשתמשו בכלי קטן בעל להב שטוח או בציפורן כדי לשחרר את המכסה התחתון.
 2. כדי להסיר את הסוללה, הרימו והרחיקו אותה בזהירות מהתפסים שמחזיקים אותה.
 3. הכניסו את הסוללה החדשה (מסוג CR2032) כשהצד המסומן ‘+’ פונה כלפי מעלה.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  Tesla ממליצה להשתמש בסוללות Panasonic CR2032. ניתן לרכוש אותן בחנויות באינטרנט, בסופרמרקטים או בחנויות נוחות.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  נגבו את הסוללה לפני הכנסתה והימנעו מלגעת במשטחי הסוללה. סימני אצבעות על משטחי הסוללה עלולים לקצר את משך חיי הסוללה.
 4. החזיקו את המכסה בזווית, התאימו את הבליטות על המכסה מול החריצים המתאימים בשלט, ולאחר מכן לחצו על המכסה היטב עד שהוא ייתפס במקומו.
 5. בדקו שהשלט פועל באמצעות נעילה וביטול נעילה של הרכב.

השגת שלטים נוספים

אם אבד לכם שלט או אם אתם זקוקים לשלט נוסף, פנו אל Tesla. Model S יכולה לזהות עד שלושה שלטים.

בעת הזמנת שלט חדש עבור ה-Model S, קחו אתכם את כל השלטים הקיימים לשם תכנות מחדש.

שימוש בידיות דלת חיצוניות

לחיצה קלה על ידית הדלת תשלוף אותה, בתנאי שה-Model S מזהה שלט תקין בקרבת מקום ומצב 'כניסה פאסיבית' פעיל (פקדים > Safety > Passive Entry).

תוכלו להגדיר שידיות הדלתות יישלפו באופן אוטומטי כשאתם מתקרבים לצד הנהג והשלט אצלכם. במסך המגע, געו ב-פקדים > Vehicle > Auto-Present Handles.

החליקו את הידיות פנימה או החוצה

הכניסו את היד לתוך הידית ומשכו כדי לפתוח את הדלת.

ידיות הדלתות יחזרו למקומן אם לא תשתמשו בהן בתוך דקה לאחר שנשלפו. לחצו על הידית כדי לשלוף אותה שוב. ידיות הדלתות גם יחזרו למקומן דקה אחרי סגירת הדלת האחרונה, כשה-Model S מתחילה לנוע וכשאתם נועלים את ה-Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כדי להאריך את חיי הסוללה, Model S תוכנן לבטל באופן זמני את התכונה שליפה אוטומטית של ידיות כאשר:
 • השלט לא נמצא בטווח למשך יותר מ-48 שעות.
 • השלט נותר בטווח למשך חמש דקות אחרי סגירת כל הדלתות.

במקרים אלה, שלפו את ידיות הדלתות באמצעות נגיעה באחת מהן, או באמצעות לחיצה על כפתור ביטול הנעילה בשלט. אין צורך לאפס הגדרה זו. בפעם הבאה בה תתקרבו אל Model S, אם התנאים הנ"ל לא מתקיימים, הידיות יישלפו באופן אוטומטי.

מכונית אדומה עם דלתות פתוחות
כאשר דלת פתוחה, החיווי 'דלת פתוחה' מוצג בלוח המחוונים. כמו כן, תמונת ה-Model S בחלון פקדים במסך המגע מראה ייצוג חזותי של דלת או תא מטען פתוחים.

פתיחת דלתות מבפנים

כדי לפתוח דלת, משכו את ידית הדלת הפנימית לכיוונכם.

חץ המציג את אופן פתיחת הדלת
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כדי למנוע מילדים לפתוח את הדלתות האחוריות באמצעות הידיות הפנימיות, השתמשו במסך המגע, פקדים > רכב > מנגנון בטיחות נעילת ילדים, להפעלת המנעול להגנה על ילדים (ראו מנעול להגנה על ילדים).

נעילה וביטול נעילה מבפנים

מתוך ה-Model S, ניתן להשתמש במסך המגע לנעילה או ביטול נעילה של דלתות ותאי מטען, כאשר מפתח תקין נמצא בתוך כלי הרכב. געו בסמל המנעול בשורת הסטטוס במסך המגע.

לאחר עצירה של Model S ושילוב למצב Park, תוכלו לבחור אם תרצו שנעילת הדלתות תבוטל או שיישארו נעולות. לשם כך, געו ב-פקדים > Vehicle > Unlock on Park. אם אפשרות זו מופעלת, נעילת הדלתות תבוטל באופן אוטומטי בעת שילוב Park.

תוכלו גם לבטל את נעילת הדלתות ולשלוף את הידיות על ידי לחיצה נוספת על כפתור הנעילה שבקצה ידית הילוכים (למשל, לאחר לחיצה עליו פעם אחת לשילוב Park).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם דלת או תא מטען עדיין פתוחים בעת נעילת ה-Model S, הם יינעלו כאשר תסגרו אותם.

מצב שחרור נעילה של דלת נהג

תוכלו לבחור לבטל רק את נעילת דלת הנהג כשאתם מתקרבים אל כלי הרכב והשלט אצלכם. לשם כך, געו ב-פקדים > Vehicle > Driver Door Unlock Mode. לנעילת יתר הדלתות, געו במסך המגע או לחצו על השלט בשנית.

מנעול להגנה על ילדים

Model S כולל מנעול להגנה על ילדים בדלתות הפלקון ובדלת תא המטען, כדי למנוע את פתיחתן באמצעות הידיות הפנימיות. השתמשו במסך המגע כדי להפעיל את המנעול להגנה על ילדים או כדי לבטל את פעולתו. געו ב-פקדים > רכב > מנעול להגנה על ילדים.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מומלץ להפעיל את המנעולים להגנה על ילדים בכל עת שילדים יושבים במושבים האחוריים.

Drive Away Locking

Model S נועלת באופן אוטומטי את כל הדלתות (ותאי המטען) כאשר מהירות הנסיעה עולה על ‏8 קמ"ש.

Walk-Away Door Lock

הדלתות ותאי המטען ננעלים באופן אוטומטי כשאתם מתרחקים עם השלט אצלכם, או אם השלט לא מזוהה על-ידי כלי הרכב מסיבה אחרת (לא נמצא, סוללה התרוקנה וכו').

כדי להפעיל או להשבית מצב זה, געו ב-פקדים > Vehicle > Walk-Away Door Lock.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
געו באפשרות Toybox > Boombox > Lock Sound כדי להתאים אישית אל נעילת השמע כאשר הרכב נעול מבחוץ (נדרשת מערכת התראת הולכי רגל).

סמנו את תיבת הסימון מלבד בית כדי למנוע מן הדלתות להינעל כאשר אתם מתרחקים מן הרכב עם השלט כאשר Model S חונה במיקום שהגדרתם כבית. לפרטים על הגדרת מיקום כבית, ראו יעדי בית, עבודה או יעדים מועדפים.

אם תביטלו את הנעילה של Model S באמצעות היישום הנייד, הוא יינעל באופן אוטומטי לאחר פרק זמן קצר אם כל הדלתות תישארנה סגורות. אם הרכב חונה באזר ללא קליטה סלולרית (כגון חניון מקורה), ודאו כי ברשותכם מפתח תקין כדי לפתוח את Model S.

אם Model S מזהה שלט מאושר תוך חמש דקות לאחר שיצאתם מן הרכב וסגרתם את כל הדלתות, Walk-Away Door Lock יושבת והדלתות לא תינעלנה כאשר אתם עוזבים עם השלט. יהיה עליכם לנעול את Model S באופ ידני עד אחרי הנסיעה הבאה.

בנוסף, אם כל הדלתות סגורות ואתם משתמשים בשלט לביטול נעילת ה-Model S, נעילת דלתות בהתרחקות מבוטלת למשך דקה אחת. אם אתם פותחים דלת כלשהי במהלך דקה זו, היא לא תינעל שוב עד שכל הדלתות יהיו סגורות ואתם התרחקתם כשאתם נושאים את השלט אתכם.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בסופו של דבר זוהי אחריותכם לוודא כי הרכב שלכם נעול, אפילו כאשר מצב Walk-Away Door Lock מופעל.

ביטול נעילה כשהשלט אינו פועל

אם נעילת ה-Model S לא מבוטלת כשאתם מתקרבים אליו, או בעת לחיצה כפולה על כפתור ביטול הנעילה בחלק העליון של השלט, ייתכן שסוללת השלט התרוקנה. גם במקרה כזה, עדיין תוכלו להשתמש בשלט לביטול הנעילה ולנסיעה ב-Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
למרות שאתם עדיין יכולים להשתמש בשלט שלכם, עליכם לשקול שימוש באפליקציה לנייד כדי לבטל את הנעילה ולהתניע את כלי הרכב מרחוק. לאחר מכן, החליפו את הסוללה בשלט בהקדם.

כדי לבטל את נעילת ה-Model S (ולהפסיק את פעולת מערכת האזעקה) באמצעות השלט, הניחו את השלט ליד הבסיס של המגב הקדמי בצד הנוסע. לאחר מכן לחצו על ידית הדלת הקדמית בצד ימין של כלי הרכב. אם נעילת ה-Model S אינה מבוטלת, נסו לשנות את מיקום השלט, ולאחר מכן נסו שוב. על השלט להיות במיקום הנכון כדי לבטל את נעילת כלי הרכב.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
האיור הבא הוא עבור רכב עם הגה שמאלי. עבור רכב עם הגה ימני, המיקומים הפוכים בהיפוך ראי.
חיישן השלט בשמשה הקדמית

כדי לנסוע ב-Model S לאחר שנכנסתם לתא הנוסעים, הניחו את תחתית השלט על הקונסולה המרכזית, בדיוק מתחת לשקע חשמל מתח נמוך, ולאחר מכן לחצו והחזיקו את דוושת הבלם כדי להפעיל את ה-Model S.

הניחו את השלט בקונסולה המרכזית
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ביטול נעילת ה-Model S באופן זה מבטל את מצב נעילת דלתות בהתרחקות. עליכם להפעיל שוב באופן ידני את מצב נעילת דלתות בהתרחקות לאחר החלפת הסוללה בשלט.