מושבים קדמיים ואחוריים

תנוחת נהיגה נכונה

המושב, משענת הראש, חגורת הבטיחות וכריות האוויר פועלים יחד כדי להגביר את הבטיחות. שימוש נכון בכל אלה יבטיח הגנה טובה יותר.

אדם היושב במושב הנהג, חגור בחגורת בטיחות, ידיים על ההגה

מקמו את המושב כך שתוכלו לחגור את חגורת הבטיחות כראוי, ועדיין להיות רחוקים ככל האפשר מכרית האוויר הקדמית:

  1. שבו זקוף עם שתי הרגליים על הרצפה כאשר גב המושב בתנוחה זקופה.
  2. ודאו שאתם יכולים להגיע בקלות לדוושות, וכי הזרועות שלכם מכופפות מעט בעת אחיזת ההגה. על החזה שלכם להיות מרוחק לפחות ‏25 ס"מ ממרכז המכסה של כרית האוויר.
  3. מקמו את חלק הכתף של חגורת הבטיחות באמצע בין הצוואר לבין הכתף. הדקו היטב את חלק המותניים של חגורת הבטיחות על גבי הירכיים ולא על הבטן.

Model S מושבים כוללים משענות ראש משולבות שאינן ניתנות לכוונון או להסרה.

כוונון מושבים קדמיים

שלוש ידיות כוונון בצד המושב
  1. הזזת המושב קדימה/אחורה וכוונון גובה המושב וזווית ההטיה.
  2. כוונון גב המושב.
  3. כוונון תמיכת מותניים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
אין להזיז את גב המושב הקדמי קדימה במלואו כאשר גם המושב מוזז קדימה במלואו. פעולה זו יכולה לגרום לחלק העליון של המושב להתנגש, ובכך גם לפגוע, במגן השמש.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לפני שתכווננו מושב קדמי, בדקו שאין מכשולים בסביבתו (אנשים או עצמים).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לכוונן מושב תוך כדי נסיעה. אם תעשו זאת, הסיכון לתאונה יגדל.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
נסיעה ברכב נוסע כאשר גב המושב מוטה לאחור עלולה לגרום לפציעה חמורה במקרה של תאונה, מכיוון שאתם עלולים להחליק מתחת לחגורת הבטיחות או להיזרק לעברה. ודאו שגב המושב אינו נוטה בזווית שעולה על 30 מעלות כשהרכב נוסע.

קיפול מושבים אחוריים

Model S כולל מושב אחורי מחולק שניתן לקיפול קדימה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
נסיעה כאשר המושבים האחוריים מקופלים קדימה עשויה לגרום לעלייה בעוצמת הרעש ו/או הרעידה שמקורה בחלק האחורי של הרכב (תא מטען, מתלים וכו').
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
לפני קיפול הכיסאות מטה עד הסוף, יש לוודא שחגורת הבטיחות אינה חגורה ואין חפצים שנותרו על המושב.

לפני הקיפול, יש להסיר פריטים מהמושבים ומאזור הנחת הרגליים מאחור. כדי לאפשר קיפול מלא של גב המושבים האחוריים, ייתכן שיהיה צורך להזיז את המושבים הקדמיים קדימה.

שני חצים המצביעים על לחצן בחלק החיצוני של המושבים האחוריים

כדי לקפל מושב אחורי, משכו את הידית המתאימה וקפלו את המושב קדימה.

מושב אחורי אחד מקופל קדימה עם חץ המצביע כלפי מטה

הרמת מושבים אחוריים

לפני הרמת מושב אחורי, ודאו שחגורות הבטיחות לא נלכדי מאחורי גב המושב.

משכו את המושב כלפי מעלה עד שיינעל במקומו.

כדי לוודא שגב המושב נעול במצב ישר, נסו למשוך אותו קדימה.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש תמיד לוודא שגב המושבים נעול במצב ישר לפני תחילת הנסיעה על-ידי דחיפתו קדימה או אחורה. אחרת הסיכון לפציעה עלול להיות רב יותר.

מחממי מושבים

המושבים הקדמיים פועלים בשלוש רמות, מ-3 (הגבוהה ביותר) עד 1 (הנמוכה ביותר). כדי להפעיל את מחממי המושבים, ראו תפעול פקדי בקרת אקלים.

אם ה-Model S מצוידת בחבילה עבור מזג אוויר קר, ניתן גם לשלוט במחממי המושבים בכל המושבים האחוריים, נוסף על מפשירי מגבים ונחירי מתזים, באמצעות נגיעה בפקדי בקרת האקלים במסך המגע.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כדי למנוע כוויות עקב שימוש ממושך, הסובלים מנוירופתיה פריפרית, או מי שיכולתו לעמוד בכאב מוגבלת בגלל סוכרת, גיל, פגיעה נוירולוגית או מצב רפואי אחר, חייבים לנהוג במשנה זהירות בעת שימוש במערכת בקרת האקלים ובמחממי המושבים.

כיסויי מושבים

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להשתמש בכיסוי עבור מושב קדמי. דבר זה עלול להגביל את הפעלת כריות האוויר הצדדיות במקרה של תאונה. כמו כן, אם הרכב מצויד במערכת חיישן משקל שמשפיעה על פעולת כרית האוויר של הנוסע הקדמי, כיסויי מושב עלולים להפריע לפעולת מערכת זו.