טיפול בצמיגים ותחזוקתם

מציג לחץ אוויר בצמיגים

תוכלו להציג את לחצי הצמיגים בלוח המחוונים באמצעות לחצני ההגה הימני או השמאלי כדי להציג את Car Status (ראו השימוש בכפתורים השמאליים בהגה או השימוש בכפתורים הימניים בהגה). הלחץ בכל אחד מהצמיגים מוצג באופן מומחש ברכב שלכם, בנוסף לזמן שבו נמדד לחץ הצמיג בפעם האחרונה. כדי לבחור אם להציג את לחץ האוויר בצמיגים ביחידות BAR או PSI, לחצו על פקדים > תצוגה > לחץ אוויר בצמיגים.

באפשרותכם גם להציג את הלחץ אוויר בצמיגים באפליקציית Tesla למכשיר נייד.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ייתכן שתצטרכו לנסוע מעט לפני שהתצוגה תראה את ערכי לחץ האוויר בצמיגים.

שמירה על לחץ אוויר בצמיגים

יש לשמור על לחץ האוויר בצמיגים כפי שמוצג בתווית 'מידע לגבי צמיגים גם אם הוא שונה מלחץ האוויר שמוטבע על הצמיג עצמו. תווית המידע אודות צמיגים והעמסה נמצאת בקורת הדלת המרכזית והיא נראית כאשר דלת הנהג פתוחה.

תווית על קורת הדלת המרכזית
סמל כתום של סימן קריאה בתוך סמל של צמיג
נורית החיווי לחץ אוויר בצמיגים בלוח המחוונים מתריעה אם באחד או יותר מהצמיגים יש לחץ אוויר נמוך או גבוה מדי.

נורית החיווי לחץ אוויר בצמיגים לא תיכבה מייד לאחר שינוי לחץ האוויר בצמיג. לאחר ניפוח הצמיג ללחץ האוויר המומלץ, עליכם לנסוע במהירות של לפחות 25 קמ"ש במשך זמן קצר כדי להפעיל את מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS), אשר מכבה את נורית החיווי לחץ אוויר בצמיגים.

אם נורית החיווי מהבהבת במשך דקה בכל פעם שאתם מפעילים את ה-Model S, פירוש הדבר שהתגלתה תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) (ראו תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה, לחץ האוויר בצמיגי הרכב ירד. אם נורית החיווי של ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) נדלקת, יש לנפח את הצמיגים לפני הנסיעה. הצמיגים מאבדים PSI אחד עבור כל ירידה של 6° C בטמפרטורה החיצונית. הקפדה על לחץ אוויר נכון בצמיגים עוזרת להתחמק מבורות ומשפרת את הטווח כאשר הצמיגים מנופחים כהלכה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לחץ אוויר נמוך מדי הוא הסיבה הנפוצה ביותר לכשל בצמיג, ועלול להביא להתחממות-יתר של הצמיג ולגרום לסדקים חמורים בצמיג, להיפרדות הסוליה או לפיצוץ, אשר יגרמו לאובדן שליטה ברכב באופן בלתי צפוי ולהגדלת הסכנה לפציעה. לחץ אוויר נמוך מדי מקטין גם את טווח הנסיעה של הרכב ואת אורך חיי סוליית הצמיג.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש לבדוק את לחץ האוויר באמצעות מד לחץ אוויר מדויק, כשהצמיגים קרים. נדרשת נסיעה למרחק של ‏1.6 ק"מ כדי לחמם את הצמיגים די הצורך על-מנת להשפיע על לחץ האוויר בצמיגים. אם הרכב חונה באור שמש ישיר או במזג אוויר חם, הדבר עלול להשפיע גם על לחץ האוויר בצמיגים. אם נאלצתם לבדוק צמיגים חמים, עליכם לצפות ללחץ אוויר גבוה יותר. אין להוציא אוויר מצמיג חם בניסיון להגיע ללחץ האוויר המומלץ עבור צמיג קר. צמיג חם שבו לחץ האוויר שווה ללחץ האוויר המומלץ עבור צמיג קר או נמוך ממנו נמצא בלחץ אוויר נמוך מדי במידה מסוכנת.

בדיקת לחץ אוויר בצמיגים וכוונון

בצעו את השלבים הבאים כשהצמיגים קרים וה-Model S עמדה למשך שלוש שעות לפחות:

סמל כתום של סימן קריאה בתוך סמל של צמיג
 1. עיינו בתווית 'מידע לגבי צמיגים שנמצאת בקורת הדלת המרכזית ואתרו את לחץ האוויר הרצוי בצמיג.
 2. הסירו את מכסה השסתום.
 3. לחצו היטב מד לחץ אוויר בצמיגים מדויק אל השסתום כדי למדוד את לחץ האוויר.
 4. אם יש צורך, הוסיפו או הוציאו אוויר כדי להגיע ללחץ האוויר המומלץ.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ניתן להוציא אוויר באמצעות לחיצה על לשונית המתכת שבמרכז השסתום.
 5. בדקו שוב את לחץ האוויר באמצעות מד לחץ אוויר מדויק.
 6. חזרו על שלבים 3-4 לפי הצורך, עד שלחץ האוויר בצמיג יהיה כנדרש.
 7. סגרו את מכסה השסתום כדי למנוע חדירת לכלוך. בדקו מעת לעת את השסתום לאיתור נזק או דליפה.

בדיקת צמיגים ותחזוקה

בדקו באופן שוטף את הסוליה ואת הדפנות של הצמיג לאיתור סימני עיוות (בליטות), עצמים זרים, חתכים או בלאי.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לנהוג ב-Model S אם יש צמיג פגום, שחוק במידה חריגה או מנופח בלחץ אוויר שגוי. בדקו את הצמיגים מעת לעת לגילוי סימני שחיקה וכדי להבטיח כי אין כל חתכים, בליטות או חשיפה של מבנה השכבות/מיתרים.

בלאי בצמיגים

עומק הולם של סוליית הצמיג חשוב עבור ביצועי הצמיג. צמיגים עם עומק סוליה קטן מ-‏3 מ"מ צפויים יותר להחלקה על כביש רטוב ואין להשתמש בהם. צמיגים עם עומק סוליה קטן מ-‏4 מ"מ לא פועלים היטב בשלג או במי הפשרת שלגים, ואין להשתמש בהם בעת נסיעה בתנאי חורף.

Model S מותקנים במקור צמיגים בעלי חיווי בלאי אשר מוטבע בסוליית הצמיג. כאשר סוליית הצמיג נשחקה עד לעומק של ‏3 מ"מ, החיוויים מתחילים להיעלם בפני השטח של סוליית הצמיג, ומופיע אפקט של רצועת גומי רצופה לכל רוחב הצמיג. כדי להשיג ביצועים ובטיחות מרביים, Tesla ממליצה להחליף צמיגים לפני שהחיוויים נראים לעין.

על מנת לשפר את מאפייני הטיפול ברכב ולצמצם למינימום את ההידרופלנינג בתנאים רטובים, התקינו צמיגים עם סוליה עמוקה יותר בחלק האחורי של המכונית.

הצרחת צמיגים, איזון ויישור גלגלים

Tesla ממליצה להחליף בין הצמיגים לאחר כל 10,000 ק"מ או אם ההפרש בעומק החריצים הוא 1.5 מ"מ או יותר, הראשון מבין השניים.

הצרחת צמיגים הוא חלק חיוני מתחזוקת הצמיגים. היא עוזרת לשמור על דפוס שחיקת סוליה שווה שמשפר את איכות הבלאי הכוללת של הצמיג, מפחית את רעשי הנסיעה ומאריך את חיי הצמיג.

ניתן להצליב בין הצמיג הימני והשמאלי של כלי רכב המצוידים בגלגלים ללא כיוון מסוים בגודל שונה מלפנים ומאחור, אך לא בין הצמיגים הקדמיים לאחוריים, מאחר שגודל הצמיגים שונה. סיבוב משמאל לימין יכול להגדיל את חיי הסוליה על ידי שינוי כיוון הסיבוב של כל צמיג ואיזון בלאי הכתפיים.

גלגלים שאינם מאוזנים (ניתן להבחין בכך לעתים כרעידה בהגה) משפיעים על התנהגות הרכב ועל אורך חיי הצמיג. גם בשימוש רגיל, גלגלים עלולים לצאת מאיזון. לכן יש לאזן את הגלגלים לפי הצורך.

אם הבלאי בצמיגים אינו אחיד (בצד אחד בלבד של הצמיג), או שהופך לבלאי חריג, יש לבדוק את יישור הגלגלים.

צמיג עם תקר

תקר יגרום עם הזמן לאובדן לחץ אוויר בצמיג, ולכן חשוב לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים לעתים קרובות. יש לתקן תיקון קבוע או להחליף בהקדם האפשרי צמיגים עם תקר או צמיגים פגומים.

ייתכן שצמיגים ללא פנימית לא ידלפו אוויר בעת חירור, אם העצם נשאר בתוך הצמיג. אבל אם תרגישו ברעידה פתאומית או בהפרעה לנסיעה, או אם אתם חושדים שצמיג ניזוק, הפחיתו מייד את מהירות הנסיעה. סעו באיטיות, הימנעו מבלימה חזקה או מהיגוי חד, ועצרו את הרכב כאשר ניתן לעשות זאת בבטחה. דאגו להוביל את ה-Model S למרכז שירות קרוב Tesla, או למרכז תיקון צמיגים קרוב.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
במקרים מסוימים, ניתן לבצע תיקון זמני בתקר קטן בצמיג (עד ‏6 מ"מ) באמצעות ערכת תיקון צמיגים אופציונלית אשר ניתן לרכוש מ-Tesla. כך יתאפשר לכם לנסוע באיטיות ב-Model S עד למרכז שירות של Tesla או למרכז תיקון צמיגים קרוב.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לנסוע עם צמיג שיש בו תקר שלא תוקן, גם אם התקר לא גרם לדליפת אוויר מהצמיג. צמיג עם תקר עלול לאבד את לחץ האוויר באופן פתאומי בכל עת.

מקטעים שטוחים

אם ה-Model S חונה למשך זמן ארוך, עלולים להיווצר מקטעים שטוחים בצמיגים. בעת נסיעה ב-Model S המקטעים השטוחים האלה יגרמו לרעידות שנעלמות בהדרגה ככל שהצמיגים יתחממו ויחזרו לצורתם המקורית.

כדי למזער הופעת מקטעים שטוחים במהלך אחסון, יש לנפח את הצמיגים ללחץ האוויר המרבי שמצוין על דופן הצמיג. לפני הנסיעה בהרכב, יש להוציא אוויר כדי להביא את לחץ האוויר בצמיג לרמה המומלצת.

שיפור טווח הנסיעה של הצמיגים

כדי לשפר את טווח הנסיעה של הצמיגים שלכם, שמרו על לחץ האוויר המומלץ בצמיגים, הקפידו על נסיעה במהירות המותרת/המומלצת והימנעו הפעולות הבאות:

 • תחילת נסיעה במהירות או האצה חזקה.
 • פניות מהירות ובלימה קשה.
 • מהמורות וחפצים בכביש.
 • פגיעה במדרכה בעת חניה.
 • זיהום צמיגים בנוזלים שעלולים לגרום להם נזק.

החלפת צמיגים וגלגלים

לאורך זמן הצמיגים נפגמים בגלל השפעת אור אולטרה-סגול, טמפרטורות קיצוניות, עומס רב ותנאים סביבתיים. מומלץ להחליף צמיגים כל שש שנים, או מוקדם יותר במידת הצורך, גם אם עומק החריצים הוא מעל המינימום.

במקרה של בלאי בצמיגים, יש להחליף את כל ארבעת הצמיגים בו-זמנית. בחרו צמיג המאושר על ידי Tesla אשר נועד במיוחד לרכב שלכם. ניתן לזהות את רוב הצמיגים המאושרים על ידי Tesla באמצעות מפרט Tx (לדוגמה, T0‏, T1‏, T2). צמיגים מאושרים על ידי Tesla נועדו להפחית את רעשי הנסיעה ולמטב את התנהגות הרכב, הנסיעה והטווח. פנו אל השירות של Tesla לקבלת מידע.

אם יש צורך בהחלפה מוקדמת של צמיגים, לדוגמה, עקב תקר, מומלץ להחליף את הצמיגים בזוגות, אלא אם כן ההפרש בין עומק החריצים של הצמיגים האחרים לבין זה של הצמיג החדש לא עולה על 1.5 מ"מ. בעת החלפת צמיגים, חשוב להתאים למותג ולדגם של הצמיגים הישנים. הרכיבו תמיד זוג צמיגים חדשים מאחור אם כל ארבעת הצמיגים הם באותה מידה. לאחר החלפת צמיג יש תמיד לאזן את הגלגל והצמיג. התייעצו עם צמיגאי מורשה לקבלת הנחיות נוספות. עשויות לחלוף עד 24 שעות לאחר החלפת הצמיג או תיקון עד שחומר הסיכה של הצמיג יתייבש לחלוטין, והצמיגים יידבקו באופן מקסימלי לחישוקים. הימנעו מהאצות חזקות בתקופה זו כדי להימנע מהחלקת הצמיג מהחישוק

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ללא קשר למספר הצמיגים שמחליפים, מומלץ להשתמש בערכה שלמה של צמיגים תואמים כדי ליהנות מביצועים מיטביים.

אם נעשה שימוש בצמיגים שונים מאלה שבמפרט, ודאו שדירוג העומס והמהירות שמוטבע על הצמיג (ראו הבנת הסימונים על הצמיגים) שווה לפחות לזה שבמפרט המקורי.

ניתן לראות את המפרט של הגלגלים והצמיגים המקוריים שהותקנו ב-Model Sב-גלגלים וצמיגים.

אם תחליפו צמיג, יש לאפס את חיישני מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) כדי לוודא שהם יתריעו כראוי על לחץ אוויר נמוך או גבוה מדי בצמיגים (ראו איפוס חיישני מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
למען בטיחותכם, השתמשו רק בגלגלים ובצמיגים שתואמים למפרט המקורי. צמיגים שאינם תואמים למפרט המקורי עלולים להשפיע על פעולת מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לחרוג מדירוג המהירות של הצמיגים שמותקנים ברכב שלכם. דירוג המהירות מוצג על דופן הצמיג (ראו הבנת הסימונים על הצמיגים).

צמיגים לא-סימטריים

Model S הצמיגים הם לא-סימטריים ויש להתקינם בגלגל כאשר הדופן הנכונה כלפי חוץ. דופן הצמיג מסומנת במילה OUTSIDE. בעת התקנת צמיגים חדשים, יש לוודא שהם מותקנים על הגלגלים בצורה נכונה.

חץ המצביע על המילה "Outside" על משטח צדדי של צמיג
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אחיזת הכביש תיפגע קשות אם הצמיגים יותקנו על הגלגלים באופן שגוי.

הסרה והתקנה של כיסויים מסוג Aero Covers

אם ה-Model S שלכם מצוידת ב-Aero Covers, יש להסירם כדי להגיע אל האומים.

כדי להסיר aero cover:

 1. אחזו היטב את ה-aero cover היטב בשתי ידיים.
 2. משכו את ה-aero cover לעברכם כדי לשחרר את התפסים.

כדי להתקין aero cover:

 1. ישרו את ה-aero cover בהתאם לצילינדר השסתום.
 2. לחצו היטב על מרכז הכיסוי כדי להצמיד אותו למקומו ולאחר מכן לחצו היטב את שפת הכיסוי כדי להצמיד כל חישור למקומו. ייתכן שיהיה עליכם ללחוץ על הצד הנגדי של הכיסוי עד שכל החישורים יהיו מאובטחים למקומם.
 3. לחצו היטב באמצעות שתי הידיים על מרכז הכיסוי (אין לחבוט בכיסוי באמצעות הידיים) כדי לוודא שהוא מוצמד למקומו.
 4. לבסוף, נסו לשלוף בעדינות את החישורים כדי לוודא שהם מוצמדים למקומם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
כדי למנוע את נפילת כיסוי ה-aero, ודאו שהם מהודקים היטב לפני תחילת הנסיעה.

תצורת גלגלים

אם אתם מתקינים גלגלים חדשים או מחליפים אותם בגלגלים שונים, עדכנו את תצורת הגלגלים של הרכב שלכם באמצעות נגיעה ב-פקדים > שירות > גלגלים וצמיגים > גלגלים. זה מאפשר ל-Model S ללמוד את הגלגלים החדשים ולהציג עדכוני סטטוס מדויקים יותר לגבי הרכב שלכם. בחרו גלגל מהתפריט הנגלל אשר מתאים לגלגלים החדשים שבכוונתכם להתקין ב-Model S. בחירת גלגלים חדשים עבור תצורת גלגלים משנה גם את תצוגת הגלגלים בייצוג הרכב שלכם במסך המגע.

ודאו שאתם יודעים אם הרכב שלכם מצויד בגלגלים בגודל שונה מלפנים ומאחור. בדקו את גודל הצמיגים מלפנים ומאחור, אשר מסומן על דופן הצמיג, כדי לראות אם הגדלים זהים או שונים. אם הגלגלים הם בגודל שונה, יש להיזהר במיוחד ולוודא שהגלגלים החדשים שאתם מתקינים הם בעלי גודל שונה כמו הגלגלים הקודמים.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
שינוי תצורת הגלגלים ברכב עשוי להשפיע על אומדן הטווח, רמות ההתראה על לחץ אוויר במציגים ועל חזות הרכב.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בעת התקנת גלגלים או החלפתם, השתמשו רק בגלגלים שאושרו על-ידי Tesla. שימוש בגלגלים שלא אושרו על-ידי Tesla עלול לגרום נזק חמור. Tesla לא תישא באחריות לנזק שנגרם עקב שימוש בגלגלים שלא אושרו על-ידה.

ניטור לחץ אוויר בצמיגים

יש לבדוק כל צמיג אחת לחודש כשהוא קר ומנופח בלחץ האוויר המומלץ, כפי שמודפס על גבי תווית המידע לגבי צמיגים שנמצאת על קורת הדלת בצד הנהג (ראו שמירה על לחץ אוויר בצמיגים). אם ברכב שלכם מותקנים צמיגים בגודל שונה מזה שמצוין בלוחית הרכב או בתווית לחץ האוויר לניפוח הצמיגים, ודאו מהו לחץ האוויר המתאים לניפוח צמיגים אלה.

כאמצעי בטיחות נוסף, הרכב שלכם מצויד במערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) אשר מציגה התראת לחץ אוויר בצמיג (Tire Pressure Warning) בלוח המחוונים כאשר לחץ האוויר באחד הצמיגים או יותר נמוך או גבוה באופן משמעותי. לפיכך, כאשר נורית חיווי לחץ אוויר בצמיגים מוצגת בלוח המחוונים כדי להתריע בפניכם על לחץ האוויר בצמיג, עצרו ובדקו את הצמיגים בהקדם האפשרי ונפחו אותם ללחץ האוויר המתאים (ראו שמירה על לחץ אוויר בצמיגים). נסיעה עם צמיגים בלחץ אוויר נמוך משמעותית גורמת להתחממות-יתר של הצמיגים ועלולה להביא לכשל בצמיג. לחץ אוויר נמוך מדי מקטין גם את טווח הנסיעה של הרכב ואת אורך חיי סוליית הצמיג, ועלול להשפיע על התנהגות הרכב ועל יכולת הבלימה שלו.

סמל כתום של סימן קריאה בתוך סמל של צמיג
אם ה-Model S מגלה תקלה במערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS), נורית חיווי זו תהבהב במשך דקה אחת בכל פעם שתפעילו את ה-Model S.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
התקנת אביזרים שאינם מאושרים על-ידי Tesla עלולה להפריע לפעולת מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים אינה תחליף לתחזוקה ראויה של הצמיגים, כולל בדיקה ידנית של לחץ האוויר ובחינה שוטפת של מצב הצמיגים. הנהג אחראי לשמירה על לחץ אוויר נכון בצמיגים, אפילו אם לחץ האוויר נמוך או גבוה מדי אך עדיין לא הגיע לרמה שגורמת למערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים להציג התרעת Tire Pressure Warning בלוח המחוונים.

איפוס חיישני מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים

לאחר החלפת גלגל אחד או יותר (אך לא לאחר החלפת צמיג או הצרחת גלגלים), יש לאפס את חיישני מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים על-מנת להבטיח שהתרעות לחץ האוויר בצמיגים יהיו מדויקות.

בגרסאות חדשות יותר של Model S, חיישני מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים יאופסו באופן אוטומטי לאחר נסיעה במהירות של לפחות ‏25 קמ"ש למשך 10 דקות ויותר. עבור גרסאות ישנות יותר, בצעו את השלבים הבאים:

 1. נפחו את כל הצמיגים ללחץ האוויר המומלץ, כפי שמצוין על גבי תווית המידע לגבי צמיגים שנמצאת על קורת הדלת.
 2. התכוננו לנסיעה במשך 10 דקות, ולאחר מכן געו ב-פקדים > שירות > איפוס חיישני TPMS.
 3. פעלו בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  זהירות
  בחירת גודל שגוי של הגלגלים עלולה לגרום להתראות שווא לגבי לחץ האוויר בצמיגים. אם מוצגת התרעת לחץ אוויר בצמיגים, צאו מהרכב, סגרו את תא המטען האחורי ואת כל הדלתות, המתינו עד שמסך המגע יכבה, ולאחר מכן היכנסו שוב לרכב וודאו שגודל הגלגל הנכון נבחר, לפני שתגעו ב-איפוס חיישני TPMS .
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בגרסאות ישנות יותר של Model S, בעת החלפה לגלגלים בגודל 21 אינץ', מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים עלולה להציג התרעות שווא לגבי לחץ האוויר בצמיגים. הביאו את ה-Model S למרכז שירות של Tesla לביצוע כוונון נוסף.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לאפס את חיישני מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים בניסיון לסלק התרעות לגבי לחץ אוויר בצמיגים.

החלפת חיישן בצמיג

אם חיווי ההתרעה Tire Pressure מוצג לעתים קרובות, פנו אל Tesla כדי לבדוק אם יש צורך בהחלפה של חיישן באחד הצמיגים. אם מרכז שירות שאינו של Tesla מתקן או מחליף צמיג, ייתכן שהחיישן בצמיג לא יפעל עד לביצוע תהליך ההגדרה על-ידי Tesla.

תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים

Model S צויד גם בנורית חיווי על תקלה במערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים, אשר מציין כי המערכת אינה פועלת כראוי.

סמל כתום של סימן קריאה בתוך סמל של צמיג
נורית החיווי על תקלה במערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים משולבת עם נורית חיווי לחץ האוויר בצמיגים. כאשר המערכת מזהה תקלה, נורית החיווי תהבהב במשך דקה ולאחר מכן תישאר דולקת ברציפות. רצף זה חוזר כל פעם עם הפעלת הרכב, כל עוד התקלה קיימת. כאשר נורית החיווי של תקלה במערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) דולקת, ייתכן שהמערכת לא תצליח לזהות או להתריע כראוי על לחץ אוויר נמוך או גבוה מדי בצמיגים.

תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים עלולה להתרחש בשל סיבות שונות, ובכלל זה התקנת צמיגים או גלגלים חלופיים אשר מונעים פעולה תקינה של מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים. בדקו תמיד את נורית חיווי תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים לאחר החלפת צמיג/גלגל אחד או יותר ברכב שלכם, על-מנת לוודא שהצמיגים או הגלגלים החדשים מאפשרים פעולה תקינה של מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם צמיג הוחלף או תוקן באמצעות חומר לאיטום צמיגים שאינו זה אשר זמין מ-Tesla, ואם זוהה לחץ אוויר נמוך בצמיג, ייתכן שנגרם נזק לחיישן בצמיג. צרו קשר עם Tesla כדי לתקן את התקלה בהקדם האפשרי.

סוגי צמיגים עונתיים

הבינו את סוג הצמיגים שלכם

סוג הצמיגים שכלי הרכב שלכם צויד בו במקור תלוי בדגם כלי הרכב ובאזור השוק. חשוב להבין את היכולות של הצמיגים של כלי הרכב שלכם ואם הם מתאימים לנהיגה בקיץ, בכל העונות או בחורף. בדקו את המידע בצד הצמיג לכל המידע על מאפייני הביצועים שלו (ראו הבנת הסימונים על הצמיגים)

צמיגים קיץ ורב-עונתיים

צמיגי קיץ וצמיגים רב-עונתיים נועדו לביצועים מרביים בכביש יבש או רטוב, אך לא נועדו לביצועים טובים בתנאי חורף. צמיגים רב-עונתיים נועדו לספק אחיזה הולמת ברוב המצבים לאורך השנה כולה, אך ייתכן שלא יספקו אחיזה ברמה של צמיגי חורף בעת נסיעה בתנאי שלג או קרח. ניתן לזהות צמיגים רב-עונתיים באמצעות הסימון ALL SEASON ו/או M+S (בוץ ושלג) על דופן הצמיג.

אם אתם נוהגים בטמפרטורות קרות בכבישים שייתכנו בהם קרח או שלג, Tesla ממליצה להשתמש בצמיגי חורף. אם הרכב שלכם לא מצויד בצמיגי חורף, צרו קשר עם Tesla לגבי המלצות על צמיגי חורף.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בטמפרטורות נמוכות או בנסיעה על שלג או קרח, צמיגי קיץ ורב-עונתיים אינם מספקים אחיזה הולמת. חשוב לבחור ולהתקין צמיגים מתאימים לתנאי חורף, על-מנת להבטיח את הבטיחות והביצועים המיטביים של ה-Model S.

צמיגי חורף

יש להשתמש בצמיגי חורף להגברת האחיזה בתנאי שלג או קרח. בעת התקנת צמיגי חורף, יש תמיד להתקין ארבעה צמיגים בו-זמנית. צמיגי חורף חייבים להיות באותו קוטר, מותג, ייצור ותבנית סוליה עבור כל ארבעת הגלגלים. צרו קשר עם Tesla לגבי המלצות על צמיגי חורף.

סמל של פתית שלג בתוך הר
ניתן לזהות צמיגי חורף לפי סמל של הרים/פתית שלג על דופן הצמיג.

בעת נסיעה עם צמיגי חורף, ייתכן שתבחינו ברעש כביש מוגבר, באורך חיים קצר יותר של סוליית הצמיג, ובאחיזה פחותה בכבישים יבשים.

כאשר הרכב מצויד בצמיגי חורף, עיינו בתווית האזהרה לגבי הצמיגים שעל קורת הדלת.

תווית עם דירוגי מהירות מרבית עבור צמיגי שלג שונים

נסיעה בטמפרטורות נמוכות

ביצועי הצמיגים פחותים בטמפרטורת סביבה נמוכה, והדבר מביא לאחיזה פחותה ולנטייה רבה יותר לנזק שנגרם כתוצאה מפגיעה. צמיגים עתירי ביצועים (לשימוש בקיץ) הם בעלי יכולת אחיזה נמוכה יותר בטמפרטורות סביבה נמוכות מ-‏5°C, ולא מומלץ להשתמש בהם בתנאי שלג/קרח. צמיגים עתירי ביצועים עשויים להתקשות באופן זמני כשהם קרים, מה שיגרום להשמעת רעש עקב סיבוב הצמיגים במשך כמה קילומטרים ראשונים בנסיעה, עד שהצמיגים יתחממו.

שימוש בשרשראות לצמיגים

Tesla בדקה וממליצה על שרשראות צמיגים (נקראות גם 'שרשראות שלג') מהדגמים הבאים להגברת האחיזה בתנאים מושלגים. יש להתקין שרשראות אלה רק על הצמיגים האחוריים. ניתן לרכוש מ-Tesla שרשראות צמיגים מאושרות.

גודל צמיג שרשרת מומלצת
19" KONIG K-SUMMIT K45

אין להשתמש בשרשראות צמיגים על צמיגי 21".

בעת התקנת שרשראות על הצמיגים, יש לפעול בהתאם להוראות והאזהרות של יצרן השרשראות לצמיגים. הרכיבו אותן באופן אחיד והדוק ככל האפשר.

בעת שימוש בשרשראות לצמיגים:

 • יש לבדוק את השרשראות לצמיגים לאיתור חיבורים רופפים וקישורים פגומים לפני כל שימוש.
 • הגדירו את מתלי האוויר (אם קיימים) למצב סטנדרטי ובטלו את ההגדרה גובה ברירת מחדל בנהיגה - נמוך (ראו מתלי אוויר).
 • הימנעו מהעמסת מטען כבד ב-Model S (מטען כבד עלול להקטין את המרווח בין הצמיגים לבין המרכב).
 • אין לנסוע בכלי רכב ללא שרשראות שהותקנו כראוי.
 • סעו לאט. אין לנסוע במהירות שעולה על ‏48 קמ"ש.
 • הסירו את שרשראות הצמיגים ברגע שהתנאים מאפשרים זאת.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
שרשראות לצמיגים אסורות באזורים מסוימים. בדקו את החוקים המקומיים לפני התקנת השרשראות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
מתלה האוויר (אם מותקן) צריך להישאר בהגדרת גובה בינוני כדי להימנע מגרימת נזק.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
שימוש בשרשראות לצמיגים שאינן מומלצות, או התקנת שרשראות לצמיגים על צמיגים בגודל שונה עלולים לגרום נזק למתלים, למרכב, לגלגלים ו/או לצינורות מערכת הבלימה. נזק שנגרם עקב שימוש בשרשראות לצמיגים שאינן מומלצות, או עקב התקנה שגויה של שרשראות לצמיגים, אינו מכוסה במסגרת האחריות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
אין להשתמש בשרשראות לשלג על הצמיגים הקדמיים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
אין להוציא אוויר מהצמיגים כדי להתקין שרשראות לצמיגים. כשתנפחו שוב את הצמיגים, השרשראות עלולות להיות הדוקות מדי ולגרום נזק לצמיגים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
יש לוודא שהשרשראות לצמיגים לא נוגעות ברכיבי המתלים או בצינורות מערכת הבלימה. אם אתם שומעים רעשים חריגים מהשרשראות, שמראים על מגע עם ה-Model S, עצרו מייד ובדקו את המצב.