תא מטען אחורי

פתיחה

כדי לפתוח את תא המטען האחורי, ודאו כי Model S נמצא במצב חניה, ולאחר מכן בצעו אחת מהפעולות הבאות:

 • געו ב-פקדים > תא מטען במסך המגע.
 • לחצו לחיצה כפולה על כפתור תא המטען האחורי בשלט.
 • געו בלחצן תא המטען האחורי באפליקציה לנייד.
 • לחצו על המתג הממוקם מתחת לידית החיצונית של דלת תא מטען חשמלית (מפתח תקף חייב להיות מזוהה).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם כניסה פאסיבית אינה מופעלת, עליכם להשתמש בשלט כדי לבטל את נעילת ה-Model S לפני שתוכלו להשתמש במתג לפתיחה של תא המטען האחורי. ראו שימוש בשלט.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
לפני פתיחת דלת תא מטען חשמלית באזור סגור (כגון חניה מקורה), יש לוודא כי גובה הפתיחה של דלת תא מטען חשמלית הולם כדי להימנע מתקרות נמוכות או אובייקטים (ראה כוונון גובה פתיחת דלת תא המטען האחורי).

Model S חייב להיות פתוח או לזהות מפתח לפני שניתן להשתמש במתג כדי לפתוח את דלת תא מטען חשמלית.

חלקו האחורי של רכב עם תיבת הגדלת תצוגה המציגה איור מפורט של המתג בידית החיצונית של תא המטען האחורי
סמל אדום של רכב עם דלתות פתוחות

כאשר דלת, תא מטען או דלת תא מטען חשמלית פתוחים, נורית החיווי 'הדלת פתוחה' תוצג בלוח המחוונים. התמונה של ה-Model S שלכם במסך המגע תציג גם את תא המטען האחורי פתוח.

כדי לעצור דלת תא מטען חשמלית באמצע התנועה, יש ללחוץ על כפתור תא המטען האחורי בשלט. לאחר מכן, לחיצה כפולה על כפתור תא המטען האחורי תחדש את התנועה, אך בכיוון ההפוך (אם לא הייתה כמעט פתוחה או סגורה לחלוטין כאשר עצרתם אותה). לדוגמה, אם תלחצו לעצירת דלת תא מטען חשמלית בעת פתיחתה, לחיצה כפולה תביא לסגירתה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
במצבי חירום, באפשרותכם לעקוף פקודת פתיחה או סגירה על-ידי אחיזה בדלת תא מטען חשמלית כדי לעצור אותה במקומה.

כדי לפתוח את דלת תא מטען חשמלית מתוך הרכב במקרה הנדיר שב-Model S אין חשמל, ראו כפתור פנימי לשחרור תא המטען האחורי במקרה חירום.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לפני הפתיחה או הסגירה של דלת תא מטען חשמלית, בדקו את האזור שמסביב (לאיתור אנשים וחפצים). עליכם לעקוב היטב אחר דלת תא המטען האחורי ולוודא שלא תפגע בכל אדם או חפץ. אם לא תעשו זאת אתם עלולים לגרום נזק או פציעה.

כוונון גובה פתיחת דלת תא המטען האחורי

אם Model S מצוידת בדלת תא מטען חשמלית, תוכלו לכוונן את גובה פתיחתה כדי להקל עליכם להגיע לדברים או להימנע מתקרה נמוכה או עצמים אחרים (לדוגמה: דלת חניון או גוף תאורה):

 1. פתחו את תא המטען, ולאחר מכן הגביהו או הנמיכו את דלת תא מטען חשמלית באופן ידני לגובה הפתיחה הרצוי.
 2. לחצו והחזיקו את הכפתור בצד התחתון של דלת תא מטען חשמלית למשך שלוש שניות, עד שנשמע צליל אישור.
  כפתור בחלקה התחתון של דלת תא המטען האחורי עם תמונה של מכונית שתא המטען שלה פתוח
 3. ודאו שהגדרתם את גובה הפתיחה הרצוי באמצעות סגירה, ולאחר מכן פתיחה מחדש של דלת תא מטען חשמלית.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
בהתאם להגדרת התצורה (כגון גובה המתלים או בחירת הגלגלים), מתקן ההרמה של הרכב שלכם יכול להיפתח עד לגובה של בערך ‏‏‏2.3 מטרים. יש לכוונן את גובה מתקן ההרמה כדי למנוע מגע עם תקרות נמוכות או אובייקטים אחרים.

סגירה

אם ה-Model S אינה מצוידת ב-דלת תא מטען חשמלית, יש לסגור את תא המטען האחורי באמצעות משיכת הדלת ודחיפתה עד שתהיה סגורה היטב.

כדי לסגור את דלת תא מטען חשמלית, בצעו אחד מאלה:

 • לחצו על פקדים > תא מטען.
 • לחצו לחיצה כפולה על כפתור תא המטען האחורי בשלט.
 • לחצו על המתג שנמצא מתחת ל דלת תא מטען חשמלית

אם דלת תא מטען חשמלית מזהה הפרעה בעת סגירתה, היא מפסיקה לזוז ומשמיעה שני צלצולים. יש לסלק את ההפרעה ולנסות לסגור אותה שוב.

אם כיול דלת תא מטען חשמלית אבד בעת פתיחתה, היא תשמיע שלושה צלצולים ותפסיק לזוז. כדי לשחזר את הכיול, לחצו כלפי מטה באופן ידני על הדלת החשמלית של תא המטען האחורי.

מתג שחרור פנימי

כדי לפתוח את דלת תא המטען האחורי ב-Model S אשר מצוידת במושבי ילדים מובנים של Tesla הפונים לאחור, לחצו על מתג השחרור הפנימי שנמצא בתא המטען האחורי ודחפו את דלת תא המטען האחורי כלפי מעלה. אם ה-Model S נעולה ומצוידת בתא מטען אחורי, הלחיצה הראשונה תבטל את נעילת תא המטען האחורי, והלחיצה השנייה תפתח אותו.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם ה-Model S אינה מצוידת במושבי ילדים מובנים של Tesla הפונים לאחור, ייתכן שהמתג קיים אך אינו פעיל ולחיצה עליו לא תשחרר את דלת תא המטען האחורי.
החלק הפנימי של תא מטען אחורי עם תיבת הגדלת תצוגה של מתג דלת תא המטען האחורי בדופן תא המטען

אם ה-Model S מצוידת בדלת חשמלית לתא המטען האחורי, אינכם צריכים לדחוף אותה כלפי מעלה. כאשר תלחצו על מתג השחרור, היא תיפתח - וכאשר תמשכו את המתג, היא תיסגר.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מתג השחרור הפנימי יושבת אם המנעול להגנה על ילדים פעיל (ראו מנעול להגנה על ילדים), או אם ה-Model S נמצאת בתנועה.

גישה לאזור המטען

כדי לגשת לאזור המטען בתא המטען האחורי, משכו את הרצועה בחלק האחורי של כיסוי המטען. לאחר מכן תוכלו לקפל את כיסוי המטען קדימה או לסלקו מה-Model S.

יש לאבטח את כל המטען לפני הנסיעה ב-Model S, ולהניח מטען כבד בתא התחתון של תא המטען האחורי.

תא מטען אחורי עם חץ המצביע על רצועת כיסוי המטען

מגבלות עומס בתא מטען אחורי

יש לחלק את משקל המטען באופן כמה שיותר שווה בין תא המטען הקדמי והאחורי.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
אין להעמיס יותר מ-‏80 ק"ג בתא העליון של תא המטען האחורי או יותר מ-130 ק"ג בתא התחתון. אם תעשו כך, עלול להיגרם נזק.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בעת העמסת מטען, תמיד קחו בחשבון את ה-מסה מרבית מותרת מבחינה טכנית (TPMLM) של הרכב (ראומפרטים). TPMLM הוא המסה הכוללת המרבית המותרת של הרכב כולל כל הנוסעים, הנוזלים והמטען.

כפתור פנימי לשחרור תא המטען האחורי במקרה חירום

כפתור שחרור מכני מואר נמצא בתוך תא המטען האחורי ומאפשר לכם לפתוח את מכסה תא המטען האחורי מבפנים אם אין חשמל ב-Model S. כפתור שחרור מכני זה מאפשר גם למי שננעל בתא המטען האחורי להיחלץ.

בריח עם סמל של מכונית עם תא מטען פתוח וחץ כחול המצביע כלפי מעלה; אותו בריח פתוח עם חץ המצביע החוצה
 1. הסירו את הכיסוי באמצעות משיכת הקצה התחתון שלו בחוזקה לעברכם.
 2. משכו את הכבל לשחרור הנעילה.
 3. דחפו לפתיחת תא המטען האחורי.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
הכפתור יזהר למשך מספר שעות לאחר חשיפה קצרה לתאורת הסביבה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לאפשר לילדים לשחק בתוך תא המטען האחורי או להינעל בו. ילד שאינו חגור חשוף לסכנת פציעה חמורה או מוות במקרה של תאונה. ילד עלול להיפגע ואף למות מהתחממות יתר אם נלכד בתוך כלי הרכב, במיוחד אם המזגן אינו פועל.