Sentry Mode

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שהרכב לא מצויד ב-Sentry Mode. ייתכן שהרכב גם לא מצויד באזעקה קולית פעילה עבור Sentry Mode או שהתכונות אינן פועלות בדיוק כמתואר. זוהי אחריותכם הבלעדית לפעול ולציית לכל התקנות המקומיות וההגבלות הקנייניות בנוגע לשימוש במצלמות.

כשאפשרות זו מופעלת, המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) ממשיכים לפעול והם מוכנים להקליט פעילות חשודה כאשר Model S נעול ובמצב 'חניה'. חשבו על Sentry Mode כעל מערכת אבטחה חכמה של הרכב שמציגה לכם התראות כאשר היא מזהה איומים אפשריים בסביבה.

אם המערכת מזהה איום או חיישני הרכב קובעים שיש תנועה קופצנית משמעותית כמו בעת גרירה או טלטול, Sentry Mode מהבהב בפנסי החזית, משמיע אזעקה ומציג הודעה על מסך המגע המציינת שהמצלמות עשויות להקליט כדי ליידע אנשים שנמצאים מחוץ לרכב. האפליקציה לנייד מתריעה על האזעקה ושומרת את הסרטון וידאו של האירוע בכונן ה-USB (אם מותקן).

Sentry Mode מושבת כברירת מחדל. תוכלו להשתמש בפקודות קוליות או באפליקציית Tesla לנייד כדי להפעיל או להשבית בקלות את Sentry Mode. כדי להפוך את Sentry Mode לזמין באמצעות פקודות קוליות, יש להגיד "Keep Tesla safe", ‏"Keep my car safe", ‏"Sentry on" או "Enable Sentry" (ראו פקודות קוליות).

Sentry Mode דורש טעינה של 20% לפחות של המצבר. אם רמת הטעינה של המצבר יורדת מתחת ל-20%, Sentry Mode יבוטל והאפליקציה לנייד תשלח לכם התראה. צריכת האנרגיה בעת ש-Sentry Mode פעיל עשויה להיות גבוהה יותר.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כאשר מצב שמירה מופעל, הגדרות אזעקת אבטחה (בקרים > אבטחה > אזעקת אבטחה) אינן זמינות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
אין להסתמך על Sentry Mode להגנה על Model S מפני כל האיומים האפשריים. 'מצב שמירה' משתמש בגורמים רבים כדי לקבוע האם להפעיל את אזעקת האבטחה. ייתכן ולא יזוהו כל הפגיעות והאזעקה לא תופעל בכל המצבים. אם כי מצב זה עשוי לעזור בהרתעה עבור איומים מסוימים, אף מערכת אבטחה לא יכולה למנוע את כל ההתקפות.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Sentry Mode שולח הודעות לאפליקציה לנייד רק כאשר האזעקה מופעלת או כשהרכב מזהה תנועות קופצניות פתאומיות.

כיצד להשתמש ב-Sentry Mode (עם כונן נשלף USB)

 1. Sentry Mode דורש כונן USB מפורמט כראוי אשר מוכנס אל יציאת ה-USB. כלי רכב שיוצרו החל מ-2020 מצוידים בכונן הבזק USB שפורמט מראש בתא הכפפות. קיימות שתי דרכים לפרמט את כונן USB:
 2. הכניסו את כונן USB לשקע ה-USB של הרכב, עדיף אל זה אשר בתוך תא הכפפות (אם רלוונטי).
 3. כאשר הרכב נמצא בהילוך חניה, הפעילו את ה-Dashcam על ידי מעבר אל Controls > Safety > Dashcam (Dashcam חייבת להיות מופעלת כדי ש-Sentry Mode יעבוד).
 4. געו באפשרות Controls > בטיחות > Sentry Mode > On. לאחר ההפעלה, סמל Sentry Mode בשורת המצב הופך לאדום.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ההקלטות מהמצלמה האחורית זמינות רק בכלי רכב שיוצרו לאחר פברואר 2018 לערך.

  כשזמין, Sentry Mode נמצא במצב סרק, מוכן להשמיע אזעקה ולשמור צילומי אבטחה למקרה שמשהו יפעיל אותו. ראו צפייה בהקלטות הוידאו למידע נוסף על צפייה בסרטונים.

 5. כדי להפעיל/להשבית ידנית את Sentry Mode עד הנסיעה הבאה, יש לגעת בסמל Sentry Mode. Sentry Mode כבוי כאשר הסמל אינו אדום עוד.
  רכבים בתוך עיגול
  העבירו את Sentry Mode למצב Off תחת Controls > Safety > Sentry Mode כדי להשבית למשך יותר ממחזור נסיעה אחד.

כיצד להשתמש ב-Sentry Mode (ללא כונן נשלף USB)

כש-Sentry mode מופעל ומבחין באירוע אבטחה, אך אין כונן USB מחובר לשקע USB, הרכב שלכם תישלח לכם התראה דרך האפליקציה לנייד ללא צילומים מוקלטים.

הגדרות Sentry Mode

 • מלבד מיקומים ספציפיים

  תחת פקדים > בטיחות > Sentry Mode, תוכלו לקבוע אם תרצו ש-Sentry Mode לא יופעל במיקומים מסוימים (ראו יעדי בית, עבודה או יעדים מועדפים לקבלת מידע נוסף):

  • מלבד בית: Sentry Mode לא מופעל אוטומטית במיקום המוגדר כ-Home ברשימת המועדפים שלכם.
  • מלבד עבודה: Sentry Mode לא מופעל אוטומטית במיקום המוגדר כ-Work ברשימת המועדפים שלכם.
  • מלבד מועדפים: Sentry Mode לא מופעל אוטומטית במיקום כלשהו ברשימת המועדפים שלכם.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   הערה
   כדי לזהות מיקום שנרשם כ-Home, ‏Work או Favorite, יש להחנות את Model S במרחק שאינו עולה על ‏500 מטר מהמיקום שנשמר.

  להגדרת מיקום בית או עבודה, געו ב-ניווט > הגדר בית/הגדר עבודה. להגדרת מועדף, געו בכוכב בעת צפייה בכתובת במפה. הפעלה או ביטול באופן ידני של Sentry Mode באמצעות מסך המגע או האפליקציה לנייד יעקפו את העדפות ההחרגה של המיקומים Home, ‏Work או Favorite עד לנסיעה הבאה שלכם.

 • הגדרת זיהוי מבוסס מצלמה

  כאשר זיהוי מבוסס מצלמה פועל, Sentry Mode ישתמש במצלמות החיצוניות של הרכב בנוסף לחיישני הרכב כדי לזהות אירוע בטיחות במצב חניה. אם אפשרות זו מושבתת, הרכב ישמור סרטונים בכונן ה-USB רק אם זוהה איום פיזי. כדי לשנות, הקש על 'פקדים' > 'בטיחות' > Sentry Mode > 'זיהוי מבוסס מצלמה'.

ראו צפייה בהקלטות הוידאו למידע נוסף על צפייה בסרטוני Sentry Mode.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כאשר הזיכרון הפנימי מתמלא, הקלטות חדשות יחליפו את ההקלטות הקודמות.