Sentry Mode

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שהרכב לא מצויד ב-Sentry Mode. ייתכן שהרכב גם לא מצויד באזעקה קולית פעילה עבור Sentry Mode או שהתכונות אינן פועלות בדיוק כמתואר. זוהי אחריותכם הבלעדית לפעול ולציית לכל התקנות המקומיות וההגבלות הקנייניות בנוגע לשימוש במצלמות.

כשאפשרות זו מופעלת, המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) ממשיכים לפעול והם מוכנים להקליט פעילות חשודה כאשר Model S נעול ובמצב 'חניה'. חשבו על Sentry Mode כעל מערכת אבטחה חכמה של הרכב שמציגה לכם התראות כאשר היא מזהה איומים אפשריים בסביבה.

אם יבחין באיום, Sentry Mode יהבהב באורות הפנסים, ישמיע אזעקה ויציג הודעה על מסך המגע המציינת שהמצלמות מקליטות כדי להודיע לאדם שמחוץ לרכב. אתם תקבלו התראה לנייד דרך האפליקציה וצילום של האירוע יישמר בכונן ה-USB (אם מותקן).

Sentry Mode מושבת כברירת מחדל. תוכלו להשתמש בפקודות קוליות או באפליקציית Tesla לנייד כדי להפעיל או להשבית בקלות את Sentry Mode. כדי להפוך את Sentry Mode לזמין באמצעות פקודות קוליות, אמרו "Keep Tesla safe", ‏"Keep my car safe", ‏"Sentry on" או "Enable Sentry" (ראו פקודות קוליות).

Sentry Mode דורש טעינה של 20% לפחות של המצבר. אם רמת הטעינה של המצבר יורדת מתחת ל-20%, Sentry Mode יבוטל והאפליקציה לנייד תשלח לכם התראה. צריכת האנרגיה בעת ש-Sentry Mode פעיל עשויה להיות גבוהה יותר.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כאשר מצב שמירה מופעל, הגדרות אזעקת אבטחה (בקרים > אבטחה > אזעקת אבטחה) אינן זמינות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
אין להסתמך על Sentry Mode להגנה על Model S מפני כל האיומים האפשריים. 'מצב שמירה' משתמש בגורמים רבים כדי לקבוע האם להפעיל את אזעקת האבטחה. ייתכן ולא יזוהו כל הפגיעות והאזעקה לא תופעל בכל המצבים. אם כי מצב זה עשוי לעזור בהרתעה עבור איומים מסוימים, אף מערכת אבטחה לא יכולה למנוע את כל ההתקפות.

שימוש ב-Sentry Mode (מצלמה ואפליקציה)

 1. Sentry Mode דורש הכנסת כונן USB שפורמט כהלכה לשקע ה-USB של הרכב (Tesla ממליצה להשתמש בשקע ה-USB בתא הכפפות, אם מצויד) כדי לאחסן ולאחזר סרטונים. כלי רכב שיוצרו החל מ-2020 לערך מצוידים בכונן USB שפורמט מראש בתא הכפפות. קיימות שתי דרכים לפרמט את כונן USB:
  • הכניסו את כונן ה-USB לשקע ה-USB ועברו אל האפשרות פקדים > בטיחות > אתחול התקן USB. הרכב שלכם מפרמט אוטומטית את כונן ה-USB עבורכם.
  • פרמטו את כונן ה-USB במחשב

  למידע נוסף ראו דרישות מכונן USB עבור סרטוני וידאו והקלטה.

 2. הכניסו כונן USB לשקע ה-USB של הרכב.
 3. כאשר הרכב נמצא בהילוך חניה, הפעילו את ה-Dashcam על ידי מעבר אל פקדים > בטיחות > Dashcam.
 4. געו באפשרות פקדים > בטיחות > Sentry Mode > מופעל. לאחר ההפעלה, סמל Sentry Mode בשורת המצב הופך לאדום.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ההקלטות מהמצלמה האחורית זמינות רק בכלי רכב שיוצרו לאחר פברואר 2018 לערך.

  כשזמין, Sentry Mode נמצא במצב סרק, מוכן להשמיע אזעקה ולשמור צילומי אבטחה למקרה שמשהו יפעיל אותו. ראו צפייה בהקלטות הוידאו למידע נוסף על צפייה בסרטונים.

 5. כדי להפעיל/להשבית ידנית את Sentry Mode עד הנסיעה הבאה, געו בסמל Sentry Mode תחת פקדים. Sentry Mode כבוי כאשר הסמל אינו אדום עוד.
  רכבים בתוך עיגול
  העבירו את Sentry Mode למצב Off תחת פקדים > בטיחות > Sentry Mode כדי להשבית למשך יותר ממחזור נסיעה אחד.

שימוש ב-Sentry Mode (אפליקציה בלבד)

כש-Sentry mode מופעל ומבחין באירוע אבטחה, אך אין כונן USB מחובר לשקע USB, הרכב שלכם ישלח לכם התראה דרך האפליקציה לנייד ללא צילומים מוקלטים.

הגדרות Sentry Mode

 • מלבד מיקומים ספציפיים

  תחת פקדים > בטיחות > Sentry Mode, תוכלו לקבוע אם תרצו ש-Sentry Mode לא יופעל במיקומים מסוימים (ראו יעדי בית, עבודה או יעדים מועדפים לקבלת מידע נוסף):

  • מלבד בית: Sentry Mode לא מופעל אוטומטית במיקום המוגדר כ-Home ברשימת המועדפים שלכם.
  • מלבד עבודה: Sentry Mode לא מופעל אוטומטית במיקום המוגדר כ-Work ברשימת המועדפים שלכם.
  • מלבד מועדפים: Sentry Mode לא מופעל אוטומטית במיקום כלשהו ברשימת המועדפים שלכם.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   הערה
   כדי לזהות מיקום שנרשם כ-Home, ‏Work או Favorite, יש להחנות את Model S במרחק שאינו עולה על ‏500 מטר מהמיקום שנשמר.

  להגדרת מיקום בית או עבודה, געו ב-ניווט > הגדר בית/הגדר עבודה. להגדרת מועדף, געו בכוכב בעת צפייה בכתובת במפה. הפעלה או ביטול באופן ידני של Sentry Mode באמצעות מסך המגע או האפליקציה לנייד יעקפו את העדפות ההחרגה של המיקומים Home, ‏Work או Favorite עד לנסיעה הבאה.

 • הגדרת זיהוי מבוסס מצלמה

  כאשר זיהוי מבוסס מצלמה פועל, Sentry Mode ישתמש במצלמות החיצוניות של הרכב בנוסף לחיישני הרכב כדי לזהות אירוע בטיחות במצב חניה. אם אפשרות זו מושבתת, הרכב ישמור סרטונים בכונן ה-USB רק אם זוהה איום פיזי. כדי לשנות, הקש על 'פקדים' > 'בטיחות' > Sentry Mode > 'זיהוי מבוסס מצלמה'.

ראו צפייה בהקלטות הוידאו למידע נוסף על צפייה בסרטוניSentry .Mode
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כאשר הזיכרון הפנימי מתמלא, הקלטות חדשות מאירועי Alert ו-Alarm יחליפו את ההקלטות הקודמות.