חגורות בטיחות

חגירת חגורות בטיחות

שימוש בחגורות בטיחות ובמושבי בטיחות הוא הדרך האפקטיבית ביותר להגן על היושבים בכלי רכב במקרה של תאונה. לכן ברוב המקומות חובה לחגור חגורת בטיחות על פי החוק.

כל המושבים מצוידים עם חגורות בטיחות ננעלות עם שלוש נקודות עיגון. חגורות בטיחות ננעלות נמתחות באופן אוטומטי כדי לאפשר לנוסעים לנוע בחופשיות בתנאי נסיעה רגילים.

רצועת חגורת הבטיחות מתהדקת או ננעלת באופן אוטומטי כדי למנוע תזוזה של מי שחגור אם עלModel Sמופעל לחץ שקשור לתאוצה, בלימה, פנייה חדה או תוצאה של התנגשות.

תזכורות עבור חגורות בטיחות

אדם בצבע אדום עם חגורת הבטיחות שלו מהודקת
התזכורת עבור חגורות בטיחות בלוח המחוונים מתריעה בפניכם אם לא נחגרה חגורת בטיחות על-ידי היושב במושב הנהג או במושב הנוסע. אם כל היושבים בכלי הרכב חגורים והתזכורת נותרה פועלת, חגרו שוב את חגורות הבטיחות כדי לוודא שהן נעולות כראוי. כמו כן הסירו עצמים כבדים (כגון תיק מסמכים) ממושב שאין בו נוסע. אם נורית התזכורת ממשיכה לפעול, צרו קשר עם Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כל הנוסעים בכל המושבים חייבים לחגור חגורת בטיחות.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
באזורים שבהם רגולציות דרושות תזכורות עבור חגורות בטיחות במושבים האחוריים, לא ניתן לבטל תזכורות אלה. על מנת לבטל את התזכורת במושב ריק שמזהה חפץ כלשהו, יש להסיר את החפץ או לחגור את חגורת הבטיחות.

כדי לחגור חגורת בטיחות

 1. ודאו שמיקום המושב נכון. ראו (ראו תנוחת נהיגה נכונה) למידע נוסף על מיקום נכון של מושב הנהג.
 2. משכו את החגורה בתנועה חלקה, ודאו שהחגורה מונחת בצורה ישרה על האגן, החזה ונקודת האמצע של עצם הבריח, בין הצוואר והכתף. ודא וכי החגורה ממוקמת כראוי ואינה מסובבת. לעולם אין לשבת על גבי חגורת הבטיחות או על כל רכיב של חגורת הבטיחות.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  אזהרה
  סיבוב או מיקום לא נכון של חגורת הבטיחות עלול לגרום לנזק ולהפריה עם תפקודה של מערכת חגורות הבטיחות.
 3. הכניסו את לשון הבריח לתוך האבזם ולחצו עד להישמע נקישה, אשר מציינת שהחגורה נעולה היטב.
  אדם החוגר חגורת בטיחות עם zoombox ומציג חץ מלוחית התפס אל האבזם
 4. משכו את החגורה כדי לבדוק שהיא מהודקת היטב.
 5. משכו את החלק האלכסוני של החגורה לעבר המנגנון לסילוק החלק הרפוי.

שחרור חגורת בטיחות

החזיקו את החגורה ליד האבזם, כדי למנוע מהחגורה לחזור למקומה במהירות רבה מדי, ולאחר מכן לחצו על כפתור האבזם. החגורה חוזרת למקומה באופן אוטומטי. יש לוודא כי אין כל הפרעה שמונעת מהחגורה לחזור למקומה באופן מלא. החגורה לא אמורה להיות תלויה ורפויה. אם חגורת בטיחות אינה חוזרת למקומה באופן מלא, צרו קשר עם Tesla.

שימוש בחגורת בטיחות במהלך הריון

אין להניח את חלק המותניים או הכתף של חגורת הבטיחות על הבטן. יש לחגור את חלק המותניים של חגורת הבטיחות נמוך ככל שניתן על גבי הירכיים ולא המותניים. יש למקם את חלק הכתף של חגורת הבטיחות בין השדיים ולצד הבטן. לקבלת הנחיות ספציפיות יש לפנות לרופא שלכן.

אישה הרה עם חגורת בטיחות הממוקמת בין השדיים ולצד הבטן
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אם חגורות בטיחות אינה נוחה, יש לכוון את מיקום המושב במקום לחגור את חגורת הבטיחות בצורה לא נכונה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לעולם אין להניח דבר בין הגוף לבין חגורת הבטיחות כדי לרכך את המכה במקרה של תאונה.

מותחני חגורות בטיחות

חגורות הבטיחות הקדמיות מצוידות במותחנים, שפועלים יחד עם כריות האוויר במקרה של תאונה. המותחנים מושכים לאחור באופן אוטומטי את העוגן התחתון ואת רצועת הכתפיים העליונה של חגורות הבטיחות, לסילוק החלק הרפוי בשני חלקי חגורת הבטיחות (חלק המותניים והחלק האלכסוני), דבר שמגביל את התנועה לפנים של היושב בכלי הרכב.

אדם במושב הרכב החוגר חגורת בטיחות עם חצים על חגורת החיק המצביעים על האבזם וחצים על חלק הכתף המצביעים על עיגון חגורת הבטיחות

אם המותחנים וכריות האוויר לא הופעלו במקרה של תאונה, אין פירוש הדבר כי אירעה תקלה. בדרך כלל, פירוש הדבר שלא זוהתה עוצמת או סוג הכוח שנדרשים להפעלתם.

המושב הימני או השמאלי מאחור מצוידים במותחני כתף למשיכה לאחור של רצועת חגורת הבטיחות, כדי להגביל את תנועת היושב בכלי הרכב קדימה.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לעקם, לשבת על, או להפריע למכלול קדם המותחנים. אם תעשו כך, עלול להיגרם נזק אשר יפריע עם התפקוד ההולם של מערכת חגורות בטיחות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לאחר הפעלה של מותחני חגורות בטיחות, יש להחליף אותם. לאחר כל תאונה, יש לבדוק ולהחליף, אם נדרש, את כריות האוויר, מותחני חגורות בטיחות ורכיבים הקשורים אליהם.

בדיקת חגורות בטיחות

כדי לוודא שחגורות הבטיחות פועלות כראוי, בצעו בדיקות אלה עבור כל חגורת בטיחות.

 1. כאשר חגורת הבטיחות חגורה, משכו במהירות ובעוצמה את הרצועה בקרבת האבזם. האבזם צריך להישאר נעול היטב.
 2. כאשר חגורת הבטיחות חגורה, משכו במהירות ובעוצמה את הרצועה הקרובה ביותר אל הדלת. על מחבר חגורת הבטיחות הקבוע להיות נעול באופן מאובטח. לעולם אין להסיר את המחבר.
 3. כאשר חגורת הבטיחות אינה חגורה, שחררו את הרצועה עד סופה. בדקו שניתן לשחרר את הרצועה ללא הפרעות, ובדקו את הרצועה בעין לאיתור סימני בלאי. אפשרו לרצועה לחזור למקומה, ובדקו שהוחזרה למקומה בצורה חלקה ומלאה.
 4. כאשר הרצועה משוחררת עד חציה, אחזו בלשונית ומשכו מהר קדימה. המנגנון אמור להינעל באופן אוטומטי ולמנוע שחרור נוסף של הרצועה.

אם חגורת הבטיחות כשלה באחת הבדיקות האלה, תקנו אותה מייד. אל תרשו לנוסעים לשבת במושב שבו חגורת בטיחות שכשלה בבדיקות.

למידע אודות ניקוי חגורות בטיחות, ראו חגורות בטיחות.

התראות עבור חגורות בטיחות

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כל היושבים בכלי רכב חייבים לחגור חגורות בטיחות בכל עת, גם בנסיעה קצרה ביותר. אחרת הסיכון לפציעה או למוות עלול להיות רב יותר במקרה של תאונה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש להושיב ילדים קטנים במושב בטיחות מתאים כפי שמתואר במדריך למשתמש. יש תמיד לפעול בהתאם להוראות של יצרן מושב הבטיחות בעת ההתקנה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש לוודא שכל חגורות הבטיחות חגורות כראוי. חגורת בטיחות שאינה חגורה כראוי עלולה להגדיל את הסיכון לפציעה או למוות במקרה של תאונה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לעולם אין לשבת מעל אף רכיב של חגורת הבטיחות. אם תעשו כך, עלול להיגרם נזק או הפעלה לא תקינה של ציוד הבטיחות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לחגור חגורות בטיחות מעל פריטים קשיחים, שבירים או חדים בבגדים, כגון עטים, מפתחות, משקפיים וכו'. הלחץ מחגורת הבטיחות על פריטים כאלה עלול לגרום לפציעה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לחגור חגורות בטיחות כאשר חלק כלשהו של הרצועה מפותל.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש להשתמש בכל חגורת בטיחות עבור נוסע אחד בלבד. מסוכן להניח חגורת בטיחות על ילד שיושב בחיק הנוסע.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
חגורות בטיחות היו בשימוש בתאונה צריכות להיבדק או להיות מוחלפות על-ידי Tesla, גם אם לא נראה כל נזק למכלול.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
חגורות בטיחות שמראות סימני בלאי או שנחתכו או ניזוקו בדרך כלשהי, חייבות להיות מוחלפות מייד.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש להימנע מזיהום רכיבי חגורת הבטיחות בכימיקלים, נוזלים, חול, לכלוך או תכשירי ניקוי כלשהם. אם חגורת בטיחות לא חוזרת למקומה או לא ננעלת באבזם, יש להחליפה מייד. השתמשו באפליקצייה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לבצע כל שינוי או תוספת שעלולים למנוע ממנגנון חגורת הבטיחות למשוך לאחור את החלק הרפוי, או שעלולים למנוע כוונון חגורת הבטיחות לסילוק החלק הרפוי. חגורות בטיחות רפויה מגינה הרבה פחות על היושב בכלי הרכב.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לבצע שינויים שעלולים להפריע לפעולת חגורת הבטיחות, או שעלולים לגרום לחוסר פעולה של חגורת הבטיחות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להשתמש במוצרי נוחות הקיימים בשוק חלקי החילוף אשר מתחברים לחגורות הבטיחות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כשחגורות הבטיחות אינן בשימוש, הן צריכות להימשך לאחור באופן מלא ולא להיות רפויות. אם חגורת בטיחות אינה חוזרת למקומה באופן מלא, קבעו פגישת שירות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
מערכת חגורות הבטיחות אינה כוללת חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש ועשויה להכיל פירוטכניקה. אין לפרק, להסיר או להחליף רכיבים.