פקודות קוליות

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
לנוחיותכם, Tesla מאפשרת לכם לבחור ממגוון שפות לשימוש בפקודות הקוליות. לבחירת שפה שונה, געו ב-פקדים > תצוגה > שפת זיהוי קולי.
השתמשו בפקודות קוליות כדי להתאים בקלות את ההגדרות וההעדפות שלכם מבלי להשתמש במסך המגע. הפקודות הקוליות תוכננו להבין בקשה בשפה טבעית. להלן רשימה לא ממצה של פעולות שניתן לבצע עם פקודות קוליות:
 • לכוונן העדפות אקלים
 • לכוונן את מהירות המגב ואת תדירות הניגוב
 • לשלוט בהיבטים שונים ברכב
 • לנווט ליעד
 • להתקשר לאיש קשר
 • לקיים אינטראקציה עם אפליקציות והגדרות

כדי להפעיל פקודות קוליות, געו בלחצן הקול בצד הימני של הגה. כשנשמע צלצול, אמרו מה בקשתכם.

חץ המורה אל לחצן המיקרופון.

דוגמאות לפקודות קוליות

לפניכם דוגמאות לפקודות קוליות. זו אינה הרשימה המלאה. Tesla פועלת כל הזמן כדי לשפר את הפקודות הקוליות.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
הרכב שלכם מוכרח להיות במצב חניה כדי להפעיל פקודות קוליות מסוימות (כגון Sentry Mode, מצב כלב וכדומה).

פקדי בקרת אקלים

לכוונן העדפות אקלים:

 • "Make it cooler"
 • "Make it warmer"
 • "Turn on/off the driver's seat heater"
 • "Cool down the passenger"
 • "Direct airflow to my face"
 • "Sync climate"
 • "Increase/decrease the fan speed"
 • "Turn on/off rear defroster"
 • "Set the temperature/fan..."
 • "Turn on recirculate"

מגבים לשמשה קדמית

התאימו את מהירות המגב ואת תדירות הניגוב בהתאם לשינויים בתנאי הכביש ובתנאי מזג האוויר:

 • "Speed up the wipers"
 • "Increase/decrease windshield wiper speed by..."
 • "Turn on/off the wipers"

פקדי רכב

שינוי פקדים שונים ברכב שלכם:

 • "Sentry Mode on/off"
 • "Keep my car safe"
 • "Lock/unlock the doors"
 • "Turn on Dog Mode"
 • "Fold/unfold the mirrors"
 • "Open/close charge port"
 • "Start/stop charging"
 • "Open service settings"
 • "Open the glovebox"

מדיה

הקשיבו למדיה ושנו את העדפות רשימת ההשמעה שלכם:

 • "Listen to [song name]"
 • "Lower/raise the volume"
 • "Skip to next"
 • "Pause/play song"
 • "Change the source to [media source]"

כדי לשפר את רמת הדיוק של זיהוי הקול, ציינו מספר אפשרויות בפקודה שלכם, כגון שם האומן ושם השיר.

אפליקציות והגדרות

נווטו בקלות בין האפליקציות וההגדרות:

 • "Open [Toybox/browser/theater/phone]"
 • "Search for..."
 • "The screen is too bright"
 • "Show me the Owner's Manual"

תוכלו גם לדווח על באג. אמרו "Report", "Feedback" או "Bug report".

למידע נוסף על פקודות קוליות, עברו ל-https://www.tesla.com/support/voice-commands.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כדי לתמוך במאמצי השיפור המתמשכים שלנו, Tesla מקליטה ומעבדת תמלולי פקודות קוליות (כגון "הגדר טמפרטורה..."). הקלטות קוליות אינן נאספות, ותמלולים אינם משויכים לחשבון ה-Tesla שלכם או למספר הזיהוי של הרכב שלכם. כדי להמשיך להגן על הפרטיות שלכם, פקודות קוליות המכילות פרטים אישיים אינן נקלטות (כגון "נווט אל..." או "התקשרו אל...").