פקודות קוליות

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
פקודות קוליות אינן זמינות בכל השפות. כדי לבחור את השפה שבה ברצונכם להשתמש עבור פקודות קוליות, געו ב-פקדים > תצוגה > שפת זיהוי קולי.
השתמשו בפקודות קוליות כדי להתאים בקלות את ההגדרות וההעדפות שלכם מבלי להשתמש במסך המגע. הפקודות הקוליות תוכננו להבין בקשה בשפה טבעית. ניתן להשתמש בהן:
 • לכוונן העדפות אקלים.
 • לכוונן את מהירות המגב ואת תדירות הניגוב.
 • לשלוט בהיבטים שונים ברכב.
 • לנווט ליעד.
 • להתקשר לאיש קשר.
 • לקיים אינטראקציה עם אפליקציות והגדרות.

כדי להפעיל פקודות קוליות, געו בלחצן הקול בצד הימני של הגה. כשנשמע צלצול, אמרו מה בקשתכם ו-Model S יגיב.

חץ המורה אל לחצן המיקרופון.

דוגמאות לפקודות קוליות

לפניכם דוגמאות לפקודות קוליות. זו אינה הרשימה המלאה. Tesla פועלת כל הזמן כדי לשפר את הפקודות הקוליות.

פקדי בקרת אקלים

כוונו את העדפות האקלים שלכם באמצעות שימוש בפקודות קולית:

 • "Make it cooler"
 • "Make it warmer"
 • "Turn on/off the driver's seat heater"
 • "Cool down the passenger"
 • "Direct airflow to my face"
 • "Sync climate"
 • "Increase/decrease the fan speed"
 • "Turn on/off rear defroster"
 • "Set the temperature/fan..."
 • "Turn on recirculate"

מגבים

התאימו את מהירות המגב ואת תדירות הניגוב בהתאם לשינויים בתנאי הכביש ובתנאי מזג האוויר:

 • "Speed up the wipers"
 • "Increase/decrease windshield wiper speed by..."
 • "Turn on/off the wipers"

פקדי רכב

באפשרותם גם לשנות את אופי התפקוד של מגוון פקדים ברכב האמצעות שימוש בפקודות קוליות:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
הרכב שלכם מוכרח להיות במצב חניה כדי להפעיל פקודות קוליות מסוימות (כגון Sentry Mode, מצב כלב וכדומה).
 • "Sentry Mode on/off"
 • "Keep my car safe"
 • "Lock/unlock the doors"
 • "Turn on Dog Mode"
 • "Fold/unfold the mirrors"
 • "Open/close charge port"
 • "Start/stop charging"
 • "Open service settings"
 • "Open the glovebox"

מדיה

כדי להאזין למדיה המועדפת עלכים או להתאימה, אמרו:

 • "Listen to [song name]"
 • "Lower/raise the volume"
 • "Skip to next"
 • "Pause/play song"
 • "Change the source to [media source]"

כדי לשפר את רמת הדיוק של זיהוי הקול, ציינו מספר אפשרויות בפקודה שלכם, כגון שם האומן ושם השיר.

אפליקציות והגדרות

נווטו בקלות בין האפליקציות וההגדרות באמצעות שימוש בפקודות קוליות:

 • "Open [Toybox/browser/theater/phone]"
 • "Search for..."
 • "The screen is too bright"
 • "Show me the Owner's Manual"

הנגישות לאפליקציות והגדרות מסוימות אפשרית במצב עצירה בלבד.

תוכלו גם לדווח על באג. אמרו "Report", "Feedback" או "Bug report".

למידע נוסף על פקודות קוליות, עברו ל-https://www.tesla.com/support/voice-commands.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Tesla משפרת בהתמדה את היכולת של Model S לזהות פקודות קוליות. כדי לתמוך בשיפורי איכות שוטפים אלה, Tesla דוגמת באופן אנונימי הקלטות קוליות קצרות. כדי להגן על פרטיותכם, הקלטות קצרות אלה אינן משויכות לפרטים האישיים שלכם או למספר הזיהוי של הרכב שלכם. Tesla מבטיחה שלא ניתן לבצע במערכותיה חיפוש אחר הקלטה המשויכת ללקוח או לכלי רכב ספציפיים.