Autopark

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנת תכונת Autopark.

Autopark משתמשת בנתונים כדי לפשט את החניה בכבישים ציבוריים באמצעות תמרון Model S לתוך חניות במקביל או בניצב לשולי הכביש.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
ודאו שכל המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) נקיים. מצלמות וחיישנים מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ביצועי Autopark תלויים ביכולת של המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) לחשב את מרחק הרכב משפת המדרכה, מעצמים ומכלי רכב אחרים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להשתמש ב-Autopark כאשר עצם כלשהו, כמו תפוח גרירה, מתקן לאופניים, או גרור, מחוברים להתקן הגרירה. Autopark עשוי שלא לעצור להתקני גרירה בחניה בין או לפני כלי רכב אחרים.

פרמטרים

Autopark מזהה מקומות חניה פוטנציאליים בהתבסס על הפרמטרים הבאים:

חניה בניצב
 • מהירות הנסיעה שלכם מוכרחה להיות מתחת ל-‏13 קמ"ש. אם אתם נוסעים מהר מדי, ייתכן ש-Autopark לא תוכל לזהות במדויק את מקום החניה הרצוי שלכם.
 • מקום החניה מוכרח להיות ברוחב של ‏2.2 מטר לפחות.
 • למקום החניה מוכרחים להיות לפחות שלושה קווים גלויים שהרכב יכול לחנות בתוכם, כגון קווי חניה, סימוני כביש או מדרכות בולטות. ייתכן ש-Autopark לא תפעל בחניה, לדוגמה, ללא שלושה קווי חניה גלויים.
 • ייתכן ש-Autopark לא תפעל עם כבישים בעלי מרקם כגון אבני ריצוף או לבנים.
חניה במקביל
 • מהירות הנסיעה שלכם מוכרחה להיות מתחת ל-‏21 קמ"ש. אם אתם נוסעים מהר מדי, ייתכן ש-Autopark לא תוכל לזהות במדויק את מקום החניה הרצוי שלכם.
 • מוכרח להיות רכב לפני המקום שבו אתם רוצים לחנות.
 • שפת מדרכה בולטת מוכרחה להיות גלויה. ייתכן ש-Autopark לא תזהה כהלכה את מקום החניה אם שפת המדרכה לא בולטת, כגון עשב או בוץ.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Autopark אינה פועלת במקומות חניה שהם בזווית לשולי הדרך.

השימוש ב-Autopark

בעת נסיעה, בצעו את השלבים הבאים כדי לאפשר ל-Autopark לתמרן את ה-Model S לתוך חניה:

 1. בעת נסיעה אטית בכביש ציבורי, הביטו בלוח המחוונים כדי לקבוע מתי Autopark מצאה מקום חניה. לוח המחוונים יציג סמל חניה אם הרכב מזהה מקום חניה פוטנציאלי.
  צילום מסך של מקום חניה אפשרי מוצג עם הסמל הנראה באיור.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  סמל החניה מופיע רק אם מיקום הרכב ו/או נסיבות השטח סביבו מאפשרים ל-Autopark לקבוע את נתיב הנסיעה המתאים. אם Autopark לא יכולה לקבוע נתיב מתאים (לדוגמה, בעת נסיעה בכביש צר כאשר הכניסה למקום החניה תגרום לחלק הקדמי של הרכב לבלוט לתוך הנתיב הסמוך), תוכלו למקם מחדש את הרכב, למצוא מקום חניה אחר או לחנות באופן ידני.
 2. בחרו מיקום, בדקו אם הוא הולם ובטוח ולאחר מכן התקדמו ועצרו בערך אורך של מכונית אחת לפני מקום החניה (כמו שהייתם עושים בדרך כלל בעת חניה במקביל לשולי הדרך, או בעת נסיעה לאחור למקום חניה ניצב לשולי הדרך).
 3. שחררו את ההגה, העבירו את ה-Model S להילוך נסיעה לאחור, ולאחר מכן געו ב-Start Autopark במסך המגע.
 4. Autopark מציגה הודעה לאחר שהחניה הושלמה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם תלחצו על דוושת הבלם בעת ש-Autopark מחנה את ה-Model S, תמרון החניה יופסק עד שתגעו ב-Resume במסך המגע.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אל תסתמכו על Autopark למציאת מקום חניה שהוא חוקי, מתאים ובטוח. ייתכן כי Autopark לא תאתר תמיד עצמים במקום החניה. יש תמיד לבצע בדיקה חזותית כדי לוודא שמקום החניה מתאים ובטוח.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כאשר Autopark מפעילה באופן אקטיבי את ההיגוי של ה-Model S
 • אין להפריע לתנועת ההגה. כל הפרעה תגרום לביטול Autopark.
 • בדקו ברציפות את סביבתכם. יש להיות מוכנים ללחוץ על דוושת הבלם כדי למנוע פגיעה בכלי רכב, הולכי רגל או עצמים כלשהם.
 • הביטו במסך המגע ובלוח המחוונים כדי לוודא שאתם מודעים להנחיות של Autopark.

כדי להשהות את תמרון החניה

כדי להשהות Autopark, לחצו על דוושת הבלם פעם אחת. Model S תעצור ותישאר בעצירה עד שתגעו ב-Resume במסך המגע.

כדי לבטל תמרון חניה

האפשרות Autopark מבטלת את תמרון החניה בעת העברה ידנית של הגה, העברת הילוך או נגיעה בכפתור Cancel במסך המגע. כמו כן, Autopark מבטלת את תמרון החניה כאשר:
 • אורך תמרון החניה עולה על שבעה מהלכים.
 • Model S מזהה שהנהג יוצא מהרכב.
 • דלת נפתחת.
 • אתם לוחצים על דוושת התאוצה.
 • אתם לוחצים על דוושת הבלם כאשר Autopark מושהית.
 • מתרחש אירוע 'בלימת חירום אוטומטית' (ראו סיוע במניעת תאונה).

מגבלות

Autopark עלולה שלא לפעול כצפוי במקרים אלה:

 • הכביש משופע. Autopark נועדה לפעול בכבישים שטוחים בלבד.
 • הראות מוגבלת (בגלל גשם כבד, שלג, ערפל ועוד).
 • שפת המדרכה עשויה מחומר שאינו אבן, או שלא ניתן לזהות את שפת המדרכה.
 • מקום החניה המיועד נמצא בסמוך לקיר או לעמוד (לדוגמה, מקום החניה האחרון בשורה במבנה חניה תת-קרקעי).
 • חיישן אחד או יותר (אם מותקנים) או מצלמות ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוץ, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפוי גומי וכו').
 • תנאי מזג האוויר (גשם כבד, שלג, ערפל או טמפרטורות קיצוניות של חום או קור) מפריעים לפעולת החיישנים (אם מותקנים).
 • החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש נסיבות רבות שלא ניתן לצפות אותן, אשר עלולות לפגוע ביכולת של Autopark להחנות את ה-Model S. זכרו זאת וזכרו שכתוצאה מכך, ייתכן ש-Autopark לא תבצע היגוי מתאים של Model S. שימו לב בזמן החנייה של Model S והיו דרוכים לקחת שליטה מייד.