אישור התאמה

ביטול נעילה פסיבי ובאמצעות מפתח

אישור FCC

מספר דגם יצרן תדר נבדק עבור
A-0749G02 Pektron 315 מגה-הרץ

ארה"ב
קנדה
מקסיקו
טייוואן

A-0749G12 Pektron 315 מגה-הרץ

ארה"ב
קנדה
מקסיקו
טייוואן

WC1 Tesla 127.7 קילו-הרץ עולמי

ההתקנים הרשומים למעלה תואמים לפרק 15 של כללי FCC, לתקני RSS לפטור מרישוי של Industry Canada ולהנחיה 2014/53/EU של ה-EU.

 1. התקן זה לא יכול לגרום להפרעות מזיקות, וכן
 2. התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שהגיעה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

שינויים שלא אושרו באופן מפורש על-ידי Tesla עלולים לבטל את סמכותכם להפעיל את הציוד.

הצהרת חשיפה לקרינה

המוצר תואם לתקני FCC/IC בנושא חשיפה לתדרי רדיו (RF) בעת שימוש בטעינה אלחוטית בהספק נמוך. גבול החשיפה לתדרי רדיו שנקבע עבור סביבה בלתי מבוקרת הנו בטוח לצורך ביצוע הפעילויות המיועדות, כפי שמתואר במדריך זה. התאימות למרחק המינימלי שעליו יש לשמור בעת חשיפה לתדרי רדיו הודגמה במרחק של 20 ס"מ ומעלה בין גוף האדם להתקן. לחלופין, ניתן להחליש את הספק המוצא של ההתקן אם פונקציה כזו זמינה.

אישור MIC

מספר דגם יצרן מגה-הרץ נבדק עבור
A-0749G04/A-0749G14 Pektron 315 יפן

אישור CE

מספר דגם יצרן מגה-הרץ נבדק עבור
A-0749G01 וכן A-0749G11 Pektron 433

אירופה

אוסטרליה

ניו זילנד

סינגפור

דרום קוריאה

A-0749G05 וכן A-0749G15 Pektron 433

סין

הונג קונג

קוריאה

ההתקנים הרשומים למעלה תואמים לתקני CE. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

 1. התקן זה לא יכול לגרום להפרעות מזיקות, וכן
 2. התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שהגיעה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

שינויים שלא אושרו באופן מפורש על-ידי Tesla עלולים לבטל את סמכותכם להפעיל את הציוד.

אישור SRIM (מלזיה)

מספרי דגם יצרן תדר נבדק עבור
A-0749G01 וכן A-0749G11 Pektron 433-435 מגה-הרץ מלזיה

תווית תאימות - סינגפור

דגם A-0749G11:

איור של דוגמת תווית תאימות.

דגם A-0749G01:

איור של דוגמת תווית תאימות.

מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים

מזהיי FCC: TZSTPMS201, Z9F-201FS43X

מזהה IC: 11852A-201FS4X

מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) תואמת לפרק 15 של כללי FCC וכן ל-RSS-210 של Innovation, Science and Economic Development Canada. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

 1. התקן זה לא יכול לגרום להפרעות מזיקות, וכן
 2. התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שהגיעה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

שינויים שלא אושרו באופן מפורש על-ידי Tesla עלולים לבטל את סמכותכם להפעיל את הציוד.

HomeLink

התקן זה תואם לפרק 15 של כללי FCC, RSS-210 Industry Canada, והנחיה 2014/53/EU של ה-EU.

ההפעלה כפופה לתנאים הבאים:

 • התקן זה לא יכול לגרום להפרעות מזיקות.
 • התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שהגיעה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

שינויים בהתקן שלא אושרו באופן מפורש על-ידי היצרן או על-ידי Tesla עלולים לבטל את סמכותכם להפעיל את הציוד.

פרטים על תדרי רדיו

ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות עבור התקן דיגיטלי מסוג Class B, על פי פרק 15 של כללי FCC. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה במקום מגורים. ציוד זה מייצר, משתמש ועשוי לשדר אנרגיה בתדרי רדיו ואם אינו מותקן כראוי או בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. אולם אין כל הבטחה שלא תיווצר הפרעה בהתקנה מסוימת כלשהי. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, כפי שנקבע על-ידי כיבוי והפעלת הציוד, נסו לתקן את ההפרעה באמצעות אחד מאלה:

 • שינוי כיוון או מיקום האנטנה הקולטת.
 • הגדלת המרחק בין הציוד לבין המקלט.
 • חיבור הציוד לשקע במעגל נפרד מזה של המקלט.
 • פנייה למפיץ או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

מודולי RF

ההתקנים המתוארים לעיל תואמים לתקני CE. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

 1. התקן זה לא יכול לגרום להפרעות מזיקות, וכן
 2. התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שהגיעה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

שינויים שלא אושרו באופן מפורש על-ידי Tesla עלולים לבטל את סמכותכם להפעיל את הציוד.

תיאור פס תדרים עוצמה מיקום אנטנה
התקן ביטחון לאימות

שידור - 433.9 מגה-הרץ
קליטה - 134.2 קילו-הרץ

10‎ mW (0.285μW ERP)‎
‎@‏433.9 מגה-הרץ

לא רלוונטי
בקר גוף/אבטחה

שידור - 134.2 קילו-הרץ
קליטה - 433.9 מגה-הרץ

לא זמין (שדה מגנטי) אזור הרגליים של הנוסע הקדמי
חיישן TPMS

433.9 מגה-הרץ

2.5 מיליוואט כל גלגל
מודול/אנטנת TPMS

קליטה - 433.9 מגה-הרץ

לא זמין (קליטה בלבד) קורה C שמאלית
AM/FM

522-1620 קילו-הרץ
88-108 מגה-הרץ

לא זמין (קליטה בלבד) חלון אחורי
DAB 174-241 מגה-הרץ לא זמין (קליטה בלבד) חלון אחורי
Homelink (אם יש) 433.9 מגה-הרץ 10 מיליוואט מעל אורות הפגוש הקדמי
Passive Entry

שידור - 134.2 קילו-הרץ
קליטה - 433.9 מגה-הרץ
                        

לא רלוונטי

2 במכלי הקצה של לוח המחוונים
1 בפגוש אחורי

Bluetooth 2,402-2,480 מגה-הרץ 2.5 מיליוואט לכל היותר. כותרת B בתקרה האמצעית
GSM (רצועה 5/8)

שידור- 824-849, 880-915 מגה-הרץ
קליטה- 864-894, 925-960 מגה-הרץ

2 וואט

שידור - מראה ימנית
קליטה - מראה ימנית

GSM (רצועה 2/3)

שידור- 1710-1785, 1850-1910 מגה-הרץ
קליטה- 1805-1880, 1930-1990 מגה-הרץ

1 וואט

שידור - מראה ימנית
קליטה - מראה ימנית

WCDMA (רצועה 5/6/19/8)

שידור- 824-849, 880-915 מגה-הרץ
קליטה- 864-894, 925-960 מגה-הרץ

250 מיליוואט

שידור - מראה ימנית
קליטה - מראה ימנית

WCDMA (רצועה 1/2/3/4)

שידור - 1710-1785, 1850-1910, 1920-1980 מגה-הרץ
קליטה - 1805-1880, 1930-1990, 2110-2170 מגה-הרץ

250 מיליוואט

שידור - מראה ימנית
קליטה - מראה ימנית

LTE (רצועה 5/19/26/8/20/28)

שידור - 703-748, 814-849, 832-862, 880-915 מגה-הרץ
קליטה - 758-803, 791-821, 859-894, 925-960 מגה-הרץ

200 מיליוואט

שידור - מראה ימנית
קליטה - מראה ימנית

LTE (רצועה 21/32)

שידור - 1447.9-1462.9 מגה-הרץ
קליטה - 1452-1510.9 מגה-הרץ

200 מיליוואט

שידור - מראה ימנית
קליטה - מראה ימנית

LTE (רצועה 1/2/3/4)

שידור - 1710-1785, 1850-1910, 1920-1980 מגה-הרץ
קליטה - 1805-1880, 1930-1990, 2110-2170 מגה-הרץ

200 מיליוואט

שידור - מראה ימנית
קליטה - מראה ימנית

LTE (רצועה 7)

שידור - 2500-2570 מגה-הרץ
קליטה - 2620-2690 מגה-הרץ

200 מיליוואט

שידור - מראה ימנית
קליטה - מראה ימנית

Wi-Fi

2400-2483.5 מגה-הרץ
5180-5825 מגה-הרץ

100 מיליוואט

מראה שמאלית
מראה שמאלית/כותרת B בתקרה האמצעית

GPS 1,563-1,587 מגה-הרץ לא זמין (קליטה בלבד) בין השמשה הקדמית למראה האחורית