יציאה מחוץ לטווח

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
זו אחריותכם לנטר את מצב מצבר מתח גבוה וטווח הנסיעה שנותר ברכב שלכם. אין להניח כי יש מספיק טווח נסיעה כאשר טווח הנסיעה המוצג על גבי לוח מחוונים הוא 0 ק"מ (או 0%). נזק למצבר מתח נמוך בשל יציאה מחוץ לטווח אינו מכוסה על ידי האחריות.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
במקרה הלא סביר שבו הרכב נמצא מחוץ לטווח במהלך הנסיעה, עצרו בצד כאשר בטוח לעשות זאת וצרו קשר עם שירותי הדרך של Tesla או עם ספק שירותי גרירה מועדף אחר.

אם ה-Model S יוצא מחוץ לטווח, אין יותר תמיכה במצבר ה-מתח נמוך ולא ניתן לטעון את הרכב כאשר אין תמיכה ב-מתח נמוך. לפיכך, מצבר ה-מתח נמוך נתמך באמצעות ספק כוח חיצוני כדי לאפשר לכם להטעין את מצבר המתח הגבוה (HV). לאחר שטעינת הרכב תתחיל, ניתן יהיה לנתק את ספק הכוח החיצוני.

במקרה של יציאה מהטווח הרחק ממטען, על ספק שירותי הגרירה להוביל את ה-Model S אל עמדת הטעינה הקרובה ולפרוק את הרכב במרחק שיאפשר את טעינתו באמצעות עמדת הטעינה. לאחר הצבת הרכב בקרבת מטען, פעלו בהתאם להוראות אלה:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
במקרה של הובלת הרכב למטען, ודאו שספק שירותי הגרירה אינו עוזב את המקום לפני שווידאתם שמצבר המתח הגבוה נטען כראוי.
  1. התניעו בדחיפה את מערכת המתח הנמוך (ראו התנעה בדחיפה). מצבר המתח הנמוך חייב להיות מוטנע בדחיפה כדי לתמוך במצבר המתח הגבוה.
  2. המתינו מספר דקות. לאחר הפעלת מסך המגע, חברו את כבל הטעינה אל Model S כדי להתחיל בטעינת מצבר המתח הגבוה.
  3. כאשר טעינת ה-Model S מתחילה, נתקו את ספק הכוח החיצוני מתח נמוך ממצבר בעזרת כבלים.

לפני הובלת מצבר שאינו של Tesla, יש לוודא כי הרכב שלכם מצויד במתאם אשר מותאם לסוג המסוים של תחנת הטעינה אשר תשתמשו בה. אפילו במטען שאינו של Tesla, יהיה עליכם להתניע בדחיפה את המערכת מתח נמוך לפני שתוכלו להתחיל בטעינה.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
ודאו תמיד שהטווח של ה-Model S מספיק לנסיעה או לאחסונו לפרק זמן ממושך. אל תסתמכו על אומדני הטווח המוצגים במסך המגע או באפליקציה לנייד מכיוון שהטווח עשוי לרדת מהר יותר מהצפוי בתלות בטמפרטורת הסביבה, בסגנון הנהיגה, בתנאי הרוח, בהגדרות הרכב (כגון Sentry Mode) ועוד.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
האחריות אינה מכסה גרירה של הרכב כתוצאה מסיומו של טווח הנסיעה.