מתלי אוויר

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
עם הפעלת ה-Model S, תשמעו צליל של מדחס בעת שהמאגרים של מערכת מתלי האוויר מתמלאים באוויר.

Model S שלכם מצויד במתלי אוויר אדפטיביים שמאפשרים נוחות נסיעה מעולה ומאפשרים לכם לבחור בין מצב נסיעה רך יותר או נוקשה יותר, בהתאם להעדפותיכם. כאשר כלי הרכב עמוס, המערכת שומרת על איזון הגובה בין החזית לבין החלק האחורי. תוכלו לכוונן באופן ידני את גובה כלי הרכב בהתאם לנסיבות (למשל, תוכלו להגביה את ה-Model S אם אתם זקוקים למרווח גחון גדול יותר, למשל בעת נסיעה על כביש גישה או רמפה תלולה, בשלג עמוק, על פני פסי האטה, שולי חניה ועוד).

סמל צהוב של קו מיתאר של רכב עם חצים יורדים ועולים.
אם התגלתה תקלה שפוגעת בביצועי מערכת מתלי האוויר האדפטיביים, נדלקת נורית חיווי צהובה בלוח המחוונים. אם הבעיה נמשכת, פנו אל Tesla.
סמל אדום של קו מיתאר של רכב עם חצים יורדים ועולים.
אם התגלתה תקלה שמשביתה את מערכת מתלי האוויר האדפטיביים, נדלקת נורית חיווי אדומה בלוח המחוונים. צרו קשר עם Tesla.

כוונון גובה כלי הרכב

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
לפני כוונון גובה המתלים, ודאו כי אין מכשולים מעל ומתחת ל-Model S.

תוכלו להתאים ידנית את גובה כלי הרכב על-ידי לחיצה על דוושת הבלם ונגיעה ב- Controls > Suspension במסך המגע. הגדרות גובה כלי הרכב שזמינות תלויות במהירות הנסיעה שלכם ובתנאים אחרים (לדוגמה, המתלים לא מונמכים אם דלת פתוחה). מסך המגע מציג גם את מרווח הגחון המשוער עבור כל הגדרה. גררו את המחוון כדי לבחור מבין האפשרויות הבאות:

  • גבוה מאוד - כאשר המתלים מוגדרים ל-גבוה מאוד, הם מונמכים אוטומטית לגובה ברירת המחדל של הרכב*, שהוא סטנדרטי או נמוך לאחר נסיעה למרחק של ‏־‏30‏ מטר או כאשר מהירות הנסיעה מגיעה ל-‏24 קמ"ש. כדי לשמור על ההגדרה גבוה מאוד עבור מרחק בלתי מוגבל עד שמהירות הנסיעה שלכם תגיע לערך הסף של המהירות, געו ב-‏‎ בהגדרה עבור 'גבוה מאוד'.
  • גבוה - כאשר המתלים מוגדרים לגבוה, הם מונמכים אוטומטית לגובה ברירת המחדל של הרכב*, שהוא סטנדרטי או או נמוך לאחר נסיעה למרחק של ‏30 מטר לערך או כאשר מהירות הנסיעה מגיעה ל-‏56 קמ"ש‏. כדי לשמור על ההגדרה גבוה עבור מרחק בלתי מוגבל עד שמהירות הנסיעה שלכם תגיע לערך הסף של המהירות, געו ב-.
  • סטנדרטי - מצב סטנדרטי מבטיח נוחות נסיעה והתנהגות כביש מיטביים בכל תנאי העומס.
  • נמוך - הנמכת הגובה עשויה לשפר את המבנה האווירודינמי, להקל על הטענה או פריקה של מטען ונוסעים ולשפר את הטיפול.

*אם ההגדרה העבר גובה רכב לנמוך כברירת מחדל כבויה, גובה הרכב מכוונן בין סטנדרטי ל-נמוך כדי לאזן בין נוחות הנסיעה, התנהגות הכביש והטווח. כדי למטב את התנהגות הכביש ואת הטווח, הפעילו את ההגדרה העבר גובה רכב לנמוך כברירת מחדל.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
הימנעו מנהיגה אגרסיבית (האצה חזקה, פניות חדות וכו') כשהמתלים במצב גבוה או גבוה מאוד. אם תעשו כך עלולות להיגרם רעידות ואפשרות מוגדלת לגרימת נזק.

כוונון מתלים אדפטיביים

ההגדרות המשויכות ל-כוונון מתלים אדפטיביים מספקות כוונון בזמן אמת של מערכת המתלים כדי למטב את נוחות הנסיעה ואת השליטה ברכב. בחרו מבין האפשרויות הבאות:

  • מצב נוחות - מספק נוחות נסיעה עדינה יותר לחוויית נהיגה רגועה.
  • מצב אוטומטי - מסתגל למגוון רחב של דרכים וסגנונות נהיגה, ומספק נוחות נסיעה רכה אך, יחד עם זאת, מבוקרת היטב.
  • מצב ספורט - מספק נוחות נסיעה קשיחה ומבוקרת יותר המגדילה את מעורבות הנהג והחיבור לכביש.
  • מצב מתקדם - ניתן להשתמש בו כדי לכוונן את המתלים בהתאם להעדפותיכם על-ידי גרירת מחוונים פרטניים המכווננים את נוחות הנסיעה ו-שליטה.

געו ב-הצג נתוני מתלים כדי להציג מידע מפורט על בולמי האנרגיה עבור כל גלגל, לרבות גובה הרכב, ערכי לחיצה וניתור לאחור והאצות מרכב.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כאשר כוונון מתלים אדפטיביים מוגדר לנוחות או אוטומטי, המתלה עשוי להתרומם כדי לשפר את נוחות הנסיעה בכבישים משובשים..

השתמשו בשיכוך נוחות ב-Autopilot (אם מותקן) - כברירת מחדל, שיכוך מוגדר אוטומטית להגדרה 'נוחות' בעת שימוש ב-Autopilot, וחוזר להגדרה שנבחרה כאשר Autopilot אינו בשימוש עוד. כבו הגדרה זו כדי להשבית את התכונה.

תצוגה בזמן אמת

התמונה של Model S שלכם במסך 'מתלים' מספקת תצוגה בזמן אמת של מצב מערכת מתלי האוויר. בנוסף להצגה חזותית של שינויים בגובה כלי הרכב, היא מציגה קווי לחיצה וניתור לאחור שמשקפים את האופן שבו מערכת המתלים שולטת בבולמי האנרגיה עבור כל גלגל, בהתבסס על ההגדרות שבחרתם ועל תנאי הדרך המשתנים. שניהם נשלטים בו-זמנית. געו ב-הצג נתוני מתלים כדי להציג מידע מפורט על בולמי האנרגיה עבור כל גלגל, לרבות גובה הרכב, ערכי לחיצה וניתור לאחור והאצות מרכב.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
לוח המחוונים יכול גם להציג המחשה חזותית בזמן אמת של האופן שבו מערכת המתלים מתאימה את עצמה באופן דינמי לכוונון של כל גלגל כדי להתחשב בתנאי הדרך המשתנים. כדי להציג, החזיקו לזמן קצר את לחצן הגלילה המתאים בהגה עד שהאפשרויות הזמינות יוצגו. סובבו את לחצן הגלילה כדי להדגיש את האפשרות מתלים, ולאחר מכן הקישו שוב על לחצן הגלילה.

מיקומי הרמה אוטומטית

כאשר אתם מרימים את המתלים למצב גבוה או גבוה מאד, המיקום נשמר באופן אוטומטי. שמירת המיקום חוסכת מכם את הצורך להגביה את המתלים באופן ידני בכל פעם שאתם מגיעים למקום שבו אתם נמצאים לעתים קרובות, שבו הגבהתם את המתלים בעבר. כאשר אתם מחזירים למיקום השמור, Model S מעלה את המתלים ולוח המחוונים מציג הודעה המציינת שהמתלים הורמו.

בעת שמירת מיקומים, Model S שומר גם את ההגדרה (אם צוינה).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כאשר תחזרו למיקום שנשמר במהירות נסיעה שעולה על המותר במצב מתלים גבוה או גבוה מאד, המתלים לא יוגבהו עד להאטת ה-Model S.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
לאחר יציאה ממיקום שנשמר, המתלים מונמכים אוטומטית. עם זאת, ייתכן שהם לא יונמכו עד אשר Model S יעמוד בערך הסף של המהירות והמרחק שבו המתלים מונמכים.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם ה-Model S מגיעה למיקום שנשמר ומצב המתלים הנוכחי כבר גבוה יותר מהמצב שנשמר עבור אותו מיקום, גובה כלי הרכב לא יכוונן.

כדי למחוק מיקום להגבהה אוטומטית

אם אינכם רוצים שהמתלה יוגבה אוטומטית במיקום, געו כדי לבטל את הבחירה באפשרות הרם תמיד במיקום זה בחלון המוקפץ שמופיע כשאתם מגיעים למיקום שמור.

איזון עצמי

Model S שמותקנים בו מתלי אוויר מבצע איזון עצמי אוטומטי, גם אם הוא כבוי. כדי למנוע נזק בעת ההרמה וההגבהה של הרכב, עליכם להפעיל את מצב הרמה כדי להשבית איזון עצמי (לחצו על דוושת הבלם וגעו ב-פקדים > שירות > מצב הרמה). לפרטים נוספים, ראו מצב Jack.