גלגלים וצמיגים

מפרטי גלגלים (מקוריים)

סוג גלגל מיקום גודל היסט
19 אינץ' קדמי 8.0J x 19 "1.575 (40 מ"מ)
"19 אחורי 8.0J x 19 "1.575 (40 מ"מ)
19 אינץ' קדמי 8.5J x 19 "1.378 (35 מ"מ)
"19 אחורי 8.5J x 19 "1.378 (35 מ"מ)
21 אינץ' חזית 8.5J x 21 "1.575 (40 מ"מ)
21 אינץ' אחורי 8.5J x 21 "1.575 (40 מ"מ)
רכבי Performance Plus ‏"21 אחורי 9.0J x 21 "1.575 (40 מ"מ)
מומנט סגירת אום 175 ניוטון-מטר
גודל מפתח עבור אום 21 מ"מ
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
להוראות כיצד להרים את ה-Model S, ראו הרמה והגבהה באמצעות מגבה.

מפרטי צמיגים (מקוריים)

סוג צמיג מיקום גודל
גלגלים 19 אינץ' כולם P245/45R19
גלגלים 21 אינץ'

קדמי
אחורי

P245/35R21
P265/35R21*

*ברכב מדגם Performance עם הנעה כפולה, רוחב הצמיגים האחוריים עשוי להיות שונה בהתאם לתאריך הייצור. בחלק מכלי הרכב עשויים להיות מותקנים צמיגי P245/35R21 מקדימה וגם מאחור.
לחץ האוויר בצמיגים משתנה בהתאם לסוג הצמיגים שמותקנים. יש לעיין בלחץ האוויר בצמיגים המודפס על התווית 'מידע לגבי צמיגים . תווית זו נמצאת בקורת הדלת המרכזית והיא נראית כאשר דלת הנהג פתוחה (ראו שמירה על לחץ אוויר בצמיגים).
ניתן לרכוש צמיגי חורף ממרכז שירות של Tesla או שייתכן שהם יהיו זמינים לרכישה דרך אתר האינטרנט של Tesla.

הבנת הסימונים על הצמיגים

החוק מחייב את היצרן לסמן מידע סטנדרטי על הדופן של כל הצמיגים. מידע זה מזהה ומתאר את המאפיינים הבסיסיים של הצמיג.

מיקום הנתונים על דופן הצמיג
 1. קטגוריית צמיג: P מציין כי זהו צמיג עבור רכב נוסעים.
 2. רוחב צמיג: מספר זה בן שלוש ספרות הוא הרוחב (במ"מ) של הצמיג מקצה דופן אחת לקצה הדופן הנגדית.
 3. יחס גובה/רוחב: מספר זה בן שתי ספרות הוא גובה הדופן כאחוז מרוחב הסוליה. לפיכך, אם רוחב הסוליה הוא 205 מ"מ, ויחס גובה/רוחב הוא 50, אז גובה הדופן הוא 102 מ"מ.
 4. מבנה צמיג: R מציין כי זהו צמיג רדיאלי.
 5. קוטר גלגל: מספר זה בן 2 ספרות הוא הקוטר של חישוק הגלגל באינץ'.
 6. מקדם עומס: מספר זה, בן 2 או 3 ספרות, הוא המשקל שכל צמיג יכול לשאת. מספר זה לא תמיד מוצג.
 7. דירוג מהירות: אם מופיע, מציין את המהירות המרבית (במייל לשעה) שבה ניתן להשתמש בצמיג למשך זמן ממושך. Q=99 מייל לשעה (160 קמ"ש), R=106 מייל לשעה (170 קמ"ש), S=112 מייל לשעה (180 קמ"ש), T=118 מייל לשעה (190 קמ"ש), U=124 מייל לשעה (200 קמ"ש), H=130 מייל לשעה (210 קמ"ש), V=149 מייל לשעה (240 קמ"ש), W=168 מייל לשעה (270 קמ"ש), Y=186 מייל לשעה (300 קמ"ש), (Y)=המהירות המרבית של כלי הרכב (חורגת מהדירוג "Y").
 8. הרכב וחומרי הצמיג: מספר השכבות באזור הסוליה ובאזור הדופן מציין מכמה שכבות של חומר מצופה גומי מורכב בצמיג. כמו כן מסופק מידע לגבי סוג החומרים בהם נעשה שימוש.
 9. עומס צמיג מרבי: העומס המרבי שהצמיג יכול לשאת.
 10. לחץ ניפוח מרבי מותר: אין להשתמש בלחץ אוויר זה בנסיעה רגילה.
 11. מספר זיהוי הצמיג של משרד התחבורה של ארה"ב (TIN): מתחיל באותיות DOT ומציין שהצמיג עומד בכל התקנים הפדרליים בארה"ב. שני התווים הבאים מייצגים את קוד המפעיל בו הצמיג יוצר, וארבע הספרות האחרונות מייצגות את השבוע והשנה בו יוצר. למשל, המספר 1712 מייצג את השבוע ה-17 בשנת 2012. המספרים האחרים הם קודים שיווקיים לפי שיקול דעת היצרן. ניתן להשתמש במידע זה כדי לפנות אל צרכנים אם מתגלה פגם בצמיג שמחייב קריאת שירות Recall.
 12. דירוג שחיקת סוליה: מספר זה מציין את דירוג השחיקה של סוליית הצמיג. ככל שדירוג השחיקה גבוה יותר, כך יידרש יותר זמן לשחיקת הסוליה. לדוגמה, צמיג בדירוג 400, יחזיק מעמד זמן כפול מצמיג בדירוג 200.
 13. דירוג אחיזה: מציין את יכולת הצמיג לעצור בכביש רטוב. צמיג בעל דירוג גבוה יותר יאפשר לבלימה של כלי הרכב בתוך מרחק קצר יותר מאשר צמיג בעל דירוג נמוך יותר. דירוג אחיזה נע מהגבוה אל הנמוך: AA,‏ A,‏ B ו-C.
 14. דירוג טמפרטורה: עמידות הצמיג בחום מדורגת A,‏ B או C, כאשר A מייצג את העמידות הרבה ביותר. דירוג זה הוא עבור צמיג מנופח כראוי, בשימוש בטווחי המהירות וההעמסה המותרים עבורו.