כריות אוויר

מיקום כריות האוויר

כריות האוויר נמצאות פחות או יותר באזורים שמוצגים למטה. מידע ואזהרות לגבי כריות אוויר מודפסים על מגני השמש.

Model S מצויד בכרית אוויר ובחגורת בטיחות מסוג 'חגורת שלוש נקודות' בשני המושבים הקדמיים. כרית האוויר היא התקן ריסון נוסף במושבים אלה. כל היושבים ברכב, כולל הנהג, חייבים לחגור תמיד את חגורת הבטיחות בין אם יש או אין כרית אוויר עבור המושב שלהם, על-מנת למזער את הסכנה לפציעה חמורה או מוות במקרה של תאונה.

המיקום של כל כריות האוויר בתוך הרכב
 1. כרית אוויר קדמית של הנוסע
 2. כרית אוויר קדמית של הנהג
 3. כריות אוויר צדדיות המותקנות במושב
 4. כריות אוויר מסוג וילון

כיצד כריות אוויר פועלות

כריות אוויר מתנפחות כאשר חיישנים חשים במכה שעוצמתה עולה על ערך הסף להפעלת כריות האוויר. ערכי סף אלה נועדו לחזות את חומרת התאונה מבעוד מועד, כדי שכריות האוויר יסייעו להגן על היושבים ברכב. כריות אוויר מתנפחות מייד בעוצמה רבה וברעש חזק. כרית האוויר המנופחת, יחד עם חגורות הבטיחות, מגבילה את תנועת היושבים ברכב כדי לצמצם את הסיכון לפציעתם.

כריות אוויר קדמיות לא תוכננו בדרך כלל להתנפח במקרה של תאונה מאחור, תאונה צדית או בעת בלימה חזקה או נסיעה על-גבי מהמורות ובורות בכביש. באופן דומה, ייתכן שכריות אוויר קדמיות לא יתנפחו במקרה של תאונה חזיתית, כגון במקרה של תאונה חזיתית קלה, החלקה מתחת לרכב גבוה יותר או פגיעה קלה בעצמים צרים (כגון עמודי מתכת או עץ). ייתכן שייגרם לרכב נזק שטחי משמעותי מבלי שכריות האוויר יתנפחו ולהפך, ייתכן שנזק מבני קטן יגרום להתנפחות כריות האוויר. לכן, המראה החיצוני של הרכב אחרי תאונה אינו מהווה מענה לשאלה האם כריות האוויר הקדמיות היו צריכות להתנפח או לא.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לפני שתבצעו שינויים ברכב שלכם עבור אדם עם מוגבלויות באופן שעלול להשפיע על מערכת כריות האוויר, השתמשו באפליקצייה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות.

סוגי כריות אוויר

Model S כולל כריות אוויר מסוגים אלה:

 • כריות אוויר קדמיות: כריות אוויר קדמיות נועדו לצמצם את הפציעות אם ילד גדול או מבוגר יושב במושב קדמי. חשוב לפעול בהתאם לכל האזהרות וההוראות לגבי הושבת ילדים במושב הנוסע הקדמי (אם מותר באזורכם).
 • כריות אוויר מותקנות במושב: כרית אוויר צדדית המותקנת במושב עוזרת להגן על בית החזה ועל האגן. כריות האוויר המותקנות במושב בחלק הפנימי של מושב נוסע מסייעות להגן על הראש ופלג הגוף העליון. כריות האוויר שמותקנות במושב, בצד של הרכב שהיה מעורב בתאונה ובצד הנגדי, מתנפחות במקרה של תאונה צדית חמורה או תאונה חזיתית חמורה בהיסט.
 • כריות אוויר מסוג וילון: כריות אוויר מסוג וילון עוזרות להגן על הראש. כריות אוויר מסוג וילון יתנפחו בשני צידי הרכב, רק במקרה של תאונה צדית חמורה, או במקרה שהרכב מתהפך.

חיווי סטטוס כרית אוויר

סטטוס כרית האוויר הקדמית של הנוסע מופיע במסך המגע:

סמלי כרית אוויר ונוסע עם טקסט: כרית אוויר של הנוסע כבויה
מחוון 'כרית אוויר של הנוסע כבויה' מוצג במסך המגע רק כשכרית האוויר הקדמית של הנוסע מלפנים מושבתת. כשכרית האוויר הקדמית של הנוסע מלפנים מושבתת, היא אינה מתנפחת במקרה של תאונה. חיווי זה מוצג גם כאשר אף אחד לא יושב במושב. בעת נסיעה עם מושב בטיחות במושב הנוסע הקדמי (אם מותר באזורכם), הקפידו תמיד לבדוק את סטטוס כרית האוויר הקדמית של הנוסע כדי לוודא שהיא כבויה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ברכבים שיוצרו לפני דצמבר 2019 לערך, מחוון 'כרית אוויר של הנוסע כבויה' לא מופיע כשאין נוסע במושב.
סמל מושב בטיחות עם סמל קו נטוי אחורי בתוך עיגול וטקסט: כרית אוויר של הנוסע פועלת
כדי להגן על מבוגר שיושב במושב הנוסע הקדמי, יש לוודא שכרית האוויר הקדמית של הנוסע פועלת. כאשר כרית האוויר של הנוסע פועלת, היא עשויה להתנפח במקרה של תאונה.
עיגול אדום מציין כרית אוויר וסמל של נוסע חגור בחגורת בטיחות

נורית החיווי של כרית האוויר בלוח המחוונים ממשיכה לדלוק אם יש תקלה במערכת כריות האוויר. המקרה היחיד שבו חיווי זה אמור להיות דולק לזמן קצר הוא בעת הפעלת Model S לראשונה, ולאחר מכן הוא יכבה תוך מספר שניות. אם היא נותרת דלוקה, השתמשו באפליקציה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות מייד ואל תסעו ברכב.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אם מותר על פי החוק באזורכם להושיב ילד במושב הנוסע הקדמי, הנהג אחראי לוודא שכרית האוויר הקדמית של הנוסע כבויה. אין להושיב ילד במושב הנוסע מלפנים כשכרית האוויר פעילה, אפילו אם נעשה שימוש במושב בטיחות או בבוסטר. פעולה כזו עלולה להוביל לפציעה חמורה או למוות.

שליטה בכרית האוויר הקדמית של הנוסע

כאשר ילד יושב במושב הנוסע הקדמי (גם אם הילד יושב במושב בטיחות או בבוסטר), עליכם להשבית את כרית האוויר הקדמית של הנוסע כדי למנוע פציעה של הילד במקרה של תאונה. הזיזו את מתג כרית האוויר במושב הנוסע הקדמי למצב כבוי לפני הנחת מושב בטיחות לילדים במושב הנוסע הקדמי על ידי אישור תחילה שהרכב נמצא במצב 'חניה' ואז באמצעות נגיעה ב-פקדים > בטיחות > כרית אוויר קדמית של הנוסע.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מושב הנוסע הקדמי חייב להיות פנוי כשניגשים לבקרת כרית האוויר במושב הנוסע הקדמי. אם חיישן התפוסה מזהה משקל (למשל, אדם, מושב בטיחות לילדים או חפץ) הבקרה תושבת. יש להסיר כל משקל מהמושב לפני הפעלה או כיבוי של כרית האוויר הקדמית של הנוסע.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Model S כולל מסך מגע קיבולי, וייתכן שלא יגיב למגע אם אתם לובשים כפפות רגילות. אם מסך המגע אינו מגיב, הסירו את הכפפות או השתמשו בכפפות מוליכות בקצות האצבעות שנועדו לשימוש עם מסך מגע קיבולי.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כשאתם משביתים באופן ידני את כרית האוויר הקדמית של הנוסע, עליכם להפעילה לאחר מכן כדי להגן על מבוגר שיושב במושב הנוסע הקדמי.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אם כרית האוויר הקדמית של הנוסע אינה פועלת או מושבתת כצפוי, בהתאם לסף המשקל שתואר למעלה, השתמשו באפליקצייה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות מייד.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להושיב ילד במושב הנוסע הקדמי כאשר כרית האוויר הקדמית של הנוסע מופעלת. פעולה כזו עלולה להוביל לפציעה חמורה או למוות. הנהג אחראי לוודא שכרית האוויר הקדמית של הנוסע כבויה לפני הושבת ילד במושב הנוסע הקדמי.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אם כרית האוויר הקדמית של הנוסע, או בקרת מסך המגע של כרית אוויר קדמית של הנוסע, לא פועלת כשורה (למשל, חיווי סטטוס כרית אוויר מראה שכרית האוויר פועלת, על אף שכיביתם אותה, או להיפך, או שבקרת מסך המגע לכיבוי והפעלת כרית האוויר הקדמית של הנוסע מושבתת גם כשהמושב ריק), אין להושיב נוסע במושב הקדמי. השתמשו באפליקצייה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות מייד.

הבטחת סיווג משקל מדויק

כדי לסייע בהבטחת סיווג משקל מדויקת במושב הנוסע הקדמי, על הנוסע:

 • לחגור חגורת בטיחות.
 • לשבת זקוף במרכז כרית המושב, כאשר הכתפיים מונחות כנגד גב המושב והרגליים ממוקמות בנוחות קדימה וכפות הרגליים מונחות על הרצפה. ראו דוגמאות למצבי ישיבה נכונים ושגויים.
 • להישאר ישוב על כרית המושב ולא להתרומם מהמושב (לדוגמה, על ידי דחיקת כפות הרגליים כנגד הרצפה או לחיצה על הקונסולה המרכזית או משענת היד כדי להתרומם).
 • לא ללבוש בגדים עבים, רטובים או מגושמים (כגון בגדי סקי או בגדים מרופדים).

בנוסף לפריטים המפורטים לעיל, המצבים הבאים יכולים להפריע לרמת הדיוק של מערכת סיווג המשקל:

 • הצבת משדר רדיו (לדוגמה, מכשיר קשר) על מושב הנוסע הקדמי.
 • הצבת ממיר זרם ישיר/זרם חילופין, או מכשיר המונע על ידי הממיר (לדוגמה, טלפון סלולרי, מכשיר טאבלט או מחשב) על כרית מושב הנוסע הקדמי.
 • הנחת מכלים המלאים בנוזלים (כגון בקבוק משקה) או במזון על מושב הרכב כאשר מותקן מושב ילדים.
 • עצמים שתקועים מתחת למושב או שתקועים בין גב המושב לכרית.
 • עצמים כבדים שמונחים על המושב (תיק, ארנק גדול).
 • מטען שמפריע למושב.
 • פריטים שהותקנו לאחר רכישת הרכב, אשר מחוברים למושב או נמצאים בין המושב לנוסע, כגון כיסויים, שטיחים, שמיכות וכו'.

מקרים כאלה עלולים להפריע לחיישן המשקל. אם וידאתם שזה לא המקרה, וסטטוס כרית האוויר עדיין שגוי, בקשו מהנוסעים לשבת במושבים האחוריים והשתמשו באפליקצייה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות כדי לבדוק את מערכת כריות האוויר.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
חיישן המשקל במושב הנוסע הקדמי משפיע רק על פעולת כריות האוויר הקדמיות והצדדיות של הנוסע.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אי ביצוע ההוראות לעיל עלול להשפיע לרעה על מערכת סיווג המשקל (OCS), והדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אם כרית האוויר הקדמית של הנוסע אינה פועלת או מתבטלת כנדרש, אל תושיבו נוסע במושב הנוסע הקדמי. השתמשו באפליקצייה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כדי לוודא פעולה מדויקת של חיישן המשקל, אין לבצע כל שינוי במושב הנוסע הקדמי. שינוי מצב המושב, או שימוש בכיסוי מושב עלול להגביל את פעולת כריות האוויר הצדדיות המותקנות במושב אם מתרחשת התנגשות. זה גם עלול להפחית את הדיוק של מערכת סיווג המשקל.

דוגמאות למצבי ישיבה נכונים ושגויים

מצב ישיבה נכון:

אדם יושב במושב הרכב בצורה נכונה: הכתף והגב כנגד המושב, כפות הרגליים על הרצפה, חגור בחגורת הבטיחות

מצב ישיבה שגוי – כפות הרגליים של הנוסע חייבות להיות על הרצפה:

אדם יושב במושב הרכב בצורה שגויה עם כפות רגליים על לוח המחוונים

מצב ישיבה שגוי – אסור לנוסע להחליק קדימה על כרית המושב:

אדם יושב במושב הרכב בצורה שגויה עם ירכיים בחלק הקדמי של כרית המושב

מצב ישיבה שגוי – אסור לנוסע להשעין את משענת הגב למצב שכיבה כאשר הרכב בתנועה:

אדם יושב במושב הרכב בצורה שגויה עם משענת הגב במצב שכיבה

תוצאות הניפוח

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בעת ניפוח כריות אוויר, תפוזר אבקה דקה. אבקה זו עלולה לגרום גירוי לעור, ויש לשטוף היטב את העיניים וכל חתך או שפשוף.

לאחר ההתנפחות, כריות האוויר יתרוקנו מאוויר כדי לתמוך בהדרגה בנוסעים וכדי להבטיח שלא יסתירו לנהג את המבט קדימה.

אם כריות האוויר התנפחו, או אם הרכב שלכם היה מעורב בתאונה, יש לפנות תמיד אל Tesla כדי לבדוק את כריות האוויר, מותחני חגורות הבטיחות ולהחליף אותם במקרה הצורך.

במקרה של תאונה, בנוסף להתנפחות כריות האוויר:

 • תבוטל נעילת הדלתות וידיות הדלתות יישלפו.
 • מהבהבי החירום יופעלו.
 • התאורה הפנימית תופעל.
 • מתח גבוה אינו פעיל (יש להשתמש באפליקציה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות על מנת לאחזר את המתח גבוה).
 • החלונות עוברים למצב אוורור.
 • כלי הרכב יישם את הבלמים כדי להגיע לכדי עצירה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתחשב באופי ההתנגשות ובכוח הנגרם, דלתות עשויות שלא להיפתח בהתנגשות ו/או הנזק עלול למנוע מהן להיפתח. במקרים אלה, ייתכן שתיאלצו לפתוח את הדלת עם ידית השחרור הידנית הפנימית, או בדרכי חילוץ אחרות (למשל, יציאה דרך דלת אחרת, שבירת חלון וכדומה).

אזהרות כרית אוויר

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להניח שום דבר מעל או ליד כריות אוויר, דבר זה עלול לגרום נזק אם הרכב יהיה מעורב בתאונה חמורה שתגרום לניפוח כריות האוויר.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כל היושבים ברכב, כולל הנהג, חייבים לחגור תמיד את חגורת הבטיחות בין אם יש או אין כרית אוויר עבור המושב שלהם, על-מנת למזער את הסכנה לפציעה חמורה או מוות במקרה של תאונה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אסור לנוסעים במושב הקדמי להניח את זרועותיהם על מערכת כרית האוויר, מאחר שכרית אוויר שמתנפחת עלולה לגרום לשברים או לפציעות אחרות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להשתמש בכיסוי עבור מושבי ה-Model S. דבר זה עלול להגביל את הפעלת כריות האוויר הצדדיות במקרה של תאונה. זה גם עלול להקטין את הדיוק של מערכת חיישן המשקל, אם מותקנים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כריות אוויר מתנפחות במהירות ובעוצמה רבה, והדבר עלול לגרום לפציעה. כדי להגביל את הפציעות, ודאו שהיושבים ברכב חגורים בחגורות בטיחות ויושבים כראוי, כשהמושב הוזז אחורה עד כמה שניתן.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להושיב ילדים במושב הנוסע הקדמי, אלא אם כן הדבר מותר על פי החוק באזורכם. פעלו בהתאם לכל החוקים באזורכם לגבי הושבת ילדים בהתאם למשקל, לגודל ולגיל הילד. המקום הבטוח ביותר להושבת פעוטות וילדים קטנים הוא במושב אחורי. הושבת פעוט או ילד בהתקן ריסון הפונה אחורה, במושב שעבורו מותקנת כרית אוויר פעילה, עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כדי לוודא שכריות האוויר הצדדיות יתנפחו כראוי, יש להשאיר מרווח פנוי בין בית החזה של הנוסע לבין צד ה-Model S.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אסור לנוסעים להשעין את הראש על הדלת. אם יעשו כך, עלולה להיגרם פציעה עקב התנפחות כרית אוויר מסוג וילון.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לאפשר לנוסעים להפריע לפעולת כרית אוויר בכך שיניחו רגליים, ברכיים או חלק גוף אחר על כרית אוויר או בקרבתה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין לחבר או להניח עצמים על כריות אוויר קדמיות או בקרבתן, בצד המושבים הקדמיים, בריפוד הגג בצד הרכב, או בכל כיסוי אחר של כרית אוויר, שעלולים להפריע להתנפחות כרית אוויר. אלו כוללים אך אינם מוגבלים ל: כיסויי גלגל ההגה, מדבקות, כריות מושב, כריות, וכו'. עצמים עלולים לגרום לפציעה חמורה אם הרכב יהיה מעורב בתאונה חמורה שתגרום להתנפחות כריות האוויר.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לאחר ההתנפחות, חלק מהרכיבים של כרית האוויר יהיו חמים. אין לגעת בהם לפני שיתקררו.