מצלמות

ה-Model S שלכם כולל את הרכיבים הבאים המנטרים באופן פעיל את סביבת הדרך:

הסברים המראים היכן רכיבי Autopilot ממוקמים ברכב.
  1. מצלמה מותקנת מעל לוחית הרישוי האחורית.
  2. חיישנים על-קוליים (אם מותקנים) נמצאים בפגוש הקדמי והאחורי.
  3. מצלמה מורכבת בכל קורת דלת.
  4. שלוש מצלמות מורכבות על השמשה הקדמית מעל למראה הפנימית.
  5. מצלמה מורכבת בכל פגוש קדמי.
  6. רדאר (אם מותקן) מותקן מאחורי הפגוש הקדמי.

Model S מצויד בנוסף במערכות בלימה והיגוי מדויקות ביותר עם סיוע אלקטרוני.

נסיעה לשם כיול המצלמות

Model S יש לתמרן באופן מדויק ביותר במהלך השימוש בתכונות של Autopilot. לכן, לפני שתוכלו להשתמש בחלק מן התכונות בפעם הראשונה או לאחר סוגים מסוימים של טיפולים ותיקונים, המצלמות חייבות לעבור תהליך כיול עצמי. לנוחיותכם, מגע המסך של מציג מחוון התקדמות.

לאחר השלמת הכיול, ניתן להשתמש בתכונות של Autopilot. הכיול מושלם בדרך כלל אחרי נהיגה לאורך ‏32-‏40 ק"מ, אולם המרחק משתנה בהתאם לתנאי הדרך והסביבה. לדוגמה, הכיול יושלם מהר יותר במהלך נהיגה על כביש ישר עם מספר נתיבים (כגון כביש מהיר עם גישה מבוקרת) עם סימוני נתיבים גלויים היטב (בנתיב הנסיעה ובנתיבים הסמוכים כאחד). פנו אל Tesla רק אם ה-Model S שלכם לא השלים את הכיול לאחר נסיעה של ‏160 ק"מ בתנאים שתוארו.

אם מצלמה זזה מן המצב המכויל שלה (לדוגמה, המצלמה או השמשה הקדמית הוחלפו), יש לאפס את הכיול. כדי לעשות זאת, געו ב-פקדים > שירות > כיול מצלמה > איפוס כיול. לאחר איפוס הכיול Model S יש לבצע את הכיול פעם נוספת. למרות שהאפשרות איפוס כיול מסייעת בכיול מחדש של המצלמות במקרים רבים, אין ערובה לכך שהיא תצליח לפתור את כל הבעיות במצלמות ובחיישנים.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
תהליך הכיול העצמי בנסיעה רלוונטי רק עבור כלי רכב מדגם Model S שיוצרו אחרי 12 באוקטובר 2016.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כדי לבצע את הכיול, המצלמות זקוקות לסימוני נתיב גלויים היטב בנתיב הנסיעה ובנתיבים הסמוכים כאחד (לפחות שני נתיבים מכל צד של הרכב). לתוצאות מיטביות, סעו בנתיב האמצעי בכביש בין-עירוני או בכביש מהיר עם מספר נתיבים (רצוי עם חמישה נתיבים לפחות) הכוללים קווי הפרדה ברורים ומינימום תנועה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם תנסו להשתמש בתכונה שאינה זמינה לפני השלמת תהליך הכיול, התכונה תושבת והודעה מתאימה תוצג על מסך המגע.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Model S יש לחזור על תהליך הכיול אם המצלמות טופלו על-ידי Tesla, ובמקרים מסוימים אחרי עדכון תוכנה.

יש להקפיד שהמצלמות ללא הפרעות

ודאו שכל המצלמות נקיות וללא הפרעות לפני כל נסיעה ולפני שימוש בתכונות Autopilot (ראו ניקוי המצלמה). מצלמות וחיישנים (אם מותקנים) מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot. אם קיימת הפרעה במצלמה או שהיא מוסתרת, Model S יציג הודעה ב-לוח מחוונים וייתכן שתכונות Autopilot לא יהיו זמינות. לקבלת מידע נוסף על התראות מסוימות, ראו פתרון בעיות של התראות.

הצטברות של טיפות מים יכולה להיווצר בתוך המצלמה עצמה, במיוחד אם מחנים את הרכב בחוץ כשמזג האוויר קר או רטוב. יתכן שלוח המכשירים יציג התראה שמציינת שהמצלמה חסומה ושחלק או שכל התכונות של ה-Autopilot אינן פועלות באופן זמני, עד אשר ראות המצלמה תהיה ברורה. כדי להפשיר את האדים באופן יזום, יש להכין מראש את תא הנוסעים באמצעות הדלקת המזגן על טמפרטורה גבוהה, הפעלת מפשיר האדים של השמשה הקדמית וכיוון פתחי האוורור הקדמיים לכיוון קורות הדלת (ראו אפליקציה לנייד).