מראות

כוונון מראות חיצוניות

לחצו על הלחצן המשויך למראה שברצונכם לכוונן (ימין או שמאל). תאורת הלחצן מופעלת ותוכלו ללחוץ על החוגה כדי להזיז את המראה למצב הרצוי. חזרו על הפעולה עבור המראה בצד האחר. אם תתבקשו לעשות כך, געו ב-Save במסך המגע כדי לשמור את כוונון המראה בפרופיל הנהג שלכם.

תיבת זום לכפתורי ידית דלת הנהג, עם חצים המצביעים על הכפתור המעגלי שמכוונן את המראה והקבוצה של שלושת הכפתורים שמשמשים לבחירת המראה לכוונון

הטיה אוטומטית מטה אוטומטית מראות כלפי מטה בעת הגיבוי. כדי להפעיל או לכבות הטיה אוטומטית, געו בפקדים > רכב > הטיה אוטומטית של מראות.כדי לכוונן את מיקום ההטיה האוטומטית, בצעו כוונון מראות כאשר Model S עברה להילוך נסיעה לאחור. כאשר תצאו מהילוך נסיעה לאחור, הטיית המראות תחזור למצב הרגיל (כלפי מעלה). אבל משכווננתם את המראות עבור נסיעה לאחור, הן יוטו באופן אוטומטי למצב ההטיה מטה שנבחר, בכל פעם שתשלבו לנסיעה לאחור.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לתאריך הייצור ולאופציות שנבחרו בעת הרכישה, חלק מכלי הרכב מדגם Model S אינם מצוידים באפשרות 'הטיה אוטומטית של מראות'.

המראה בצד הנהג מעומעמת באופן אוטומטי בלילה, באופן יחסי לרמת הבוהק מפנסי החזית של הרכב שמאחוריכם (פרט למצב נסיעה לאחור). כמו כן, בשתי המראות החיצוניות מותקנים גופי חימום שמופעלים ומושבתים יחד עם המנגנון להפשרת החלון האחורי.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לתאריך הייצור ולאופציות שנבחרו בעת הרכישה, בכלי רכב מסוימים מדגם Model S לא מותקנת מראת צד עם עמעום אוטומטי בלילה, וייתכן שלא מותקנות בהם מראות צד מחוממות. כמו כן, ייתכן שכוונון המראות לא יישמר בפרופיל הנהג שלכם.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ראו דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר קר למידע לגבי הבטחה כי המראות של הרכב מתפקדות כראוי במזג אוויר קר.

קיפול מראות

כדי לקפל ולפתוח ידנית מראות חיצוניות (לדוגמה, חניה בחניון צר, מקום חניה צר וכדומה), לחצו על הלחצן המרכזי. תוכלו גם לקפל ולפתוח מראות באופן ידני על ידי נגיעה בפקדים > קיפול/שליפה.

תיבת הגדלת תצוגה מכפתורי ידית דלת הנהג, עם חץ המצביע על הכפתור האמצעי העליון המשמש לקיפול המראות פנימה

כשאתם מקפלים ידנית את המראות, הן נשארות מקופלות עד שמהירות הנסיעה מגיעה ל-‏50 קמ"ש (או עד שתפתחו אותן ידנית).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
לא ניתן לקפל מראה בעת נסיעה במהירות שעולה על ‏50 קמ"ש.

כדי להגדיר קיפול אוטומטי של המראות כאשר אתם יוצאים מ-Model S ונועלים אותה, געו בפקדים > רכב > קיפול אוטומטי של מראות. המראות ישלפו באופן אוטומטי בעת ביטול נעילת Model S.

תוכלו גם להגדיר קיפול אוטומטי של המראות כאשר תגיעו למיקום ספציפי, מה שמונע את הצורך לקפל אותן ידנית בכל פעם שאתם מגיעים למקום שאליו אתם מגיעים לעתים קרובות. כדי להגדיר אפשרות זו, יש לנסוע ב-Model S במהירות איטית (עד 5 קמ"ש) או לעצור במקום שאותו תרצו שהרכב יזכור. לאחר מכן געו באפשרות פקדים > קפל תמיד מראות במיקום זה. בפעם הבאה שתתקרבו למיקום שנשמר, המראות יקופלו וישלפו במרחק 7.5 מטר מהמיקום. כדי למנוע קיפול של המראות במיקום שנשמר, סעו למיקום שנשמר וגעו ב-X לצד האפשרות קיפול אוטומטי מוגדר במיקום זה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כשאתם עוזבים את המיקום שנשמר, המראות יכולות להיפתח כאשר מהירות הנסיעה מעל ‏5 קמ"ש, או עד שתגעו שוב בפקדים > פתיחת מראות.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
המראות יכולות להתקפל באופן אוטומטי כאשר תחזרו למיקום שנשמר אם אתם נוסעים במהירות מתחת ל- ‏50 קמ"ש.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ניתן לעקוף את הקיפול/הפתיחה האוטומטיים של המראות בכל עת (לדוגמה, ל-Model S אין חשמל) על-ידי דחיפת מכלול המראה הרחק מכם כדי לפתוח, או משיכתו לעברכם כדי לקפל.

תוכלו לשלב קיפול אוטומטי של המראות עם HomeLink (ראו Smart Garage). כדי להפעיל אפשרות זו, עברו אל HomeLink > קיפול אוטומטי של מראות בהתקרבות.

מראה אחורית

כווננו את המראה האחורית באופן ידני. כאשר הרכב במצב נסיעה לפנים או סרק, המראה הפנימית תתעמעם באופן אוטומטי בתנאי תאורה חלשה בהתאם לשעה ביום (לדוגמה, בעת נסיעה בלילה).