אחסון פנימי

תא כפפות

כדי לפתוח את תא הכפפות, לחצו על המתג שבצד מסך המגע. תא הכפפות ננעל עם נעילת Model S מבחוץ, באמצעות מפתח או נעילה תוך התרחקות. הוא ננעל גם כאשר ה-Model S במצב Valet (ראו מצב 'נהג מחנה'). הוא לא ננעל עם נעילת ה-Model S באמצעות נגיעה בסמל המנעול בשורת הסטטוס במסך המגע.

עבור אבטחה נוספת של תא הכפפות, געו בפקדים > Safety > Glovebox PIN להגדרת קוד סודי בן 4 ספרות (ראו PIN של תא כפפות).

איור עם חץ הממחיש את פתיחת תא הכפפות.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם תשאירו את תא הכפפות פתוח, התאורה בו תכבה לאחר זמן מה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בעת נסיעה, השאירו את תא הכפפות סגור כדי למנוע פציעת הנוסע במקרה של תאונה או עצירה פתאומית.

מחזיקי כוסות

כדי לחשוף מחזיק כוסות קדמי, החליקו את משענת הזרוע לאחור.

חץ המראה שיש להסיט אחורה את משענת היד.

כדי לחשוף מחזיקי כוסות אחוריים (אם מותקנים), לחצו ושחררו את הלוחית הקדמית של מחזיקי הכוסות בחלק האחורי של הקונסולה המרכזית.

חץ הממחיש את פתיחת מחזיקי הכוסות.