מצלמת הדרך

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנת Dashcam, או שייתכן שהתכונות לא יפעלו בדיוק כמו שמתואר. זוהי אחריותכם הבלעדית לפעול ולציית לכל התקנות המקומיות וההגבלות הקנייניות בנוגע לשימוש במצלמות.

מצלמת ה-Dashcam מצלמת סרטוני וידאו של סביבות הרכב שלכם בעת נהיגה Model S. השתמשו ב-Dashcam כדי להקליט תקריות בזמן הנהיגה או אירועים ראויים לציון אחרים, כפי שהייתם עושים עבור Dashcam חיצונית בכלי רכב אחרים.

סמל Dashcam מופיע במפעיל האפליקציות. תוכלו להוסיף את אפליקציית Dashcam לסרגל התחתון לצורך גישה קלה (ראו התאמה אישית של האפליקציות שלי). כאשר Model S במצב 'חניה', נגיעה בסמל Dashcam תעלה את ה-Viewer (ראו צפייה בהקלטות הוידאו).

סמל מצלמה אפור

כדי להגן על פרטיותכם, הקלטות הסרטונים נשמרות באופן מקומי בזיכרון המובנה של כונן הבזק USB מפורמט. ההקלטות אינן נשלחות ל-Tesla. Model S לא מקליט סרטונים כאשר ה-Dashcam במצב Off.

כיצד להשתמש ב-Dashcam

 1. פרמטו כונן הבזק USB. Dashcam דורשת הכנסת כונן USB שפורמט כהלכה לשקע ה-USB של הרכב (Tesla ממליצה להשתמש בשקע ה-USB בתא הכפפות, אם מצויד) כדי לאחסן ולאחזר סרטונים. כלי רכב שיוצרו החל מ-2020 מצוידים בכונן הבזק USB שפורמט מראש בתא הכפפות. קיימות שתי דרכים לפרמט את כונן ההבזק:
  • הכניסו את כונן ההבזק לשקע ה-USB ועברו אל האפשרות פקדים > בטיחות > אתחל התקן USB. Model S מפרמט אוטומטית את כונן ההבזק עבורכם.
  • פרמטו את כונן ההבזק במחשב.

  למידע נוסף ראו דרישות מכונן USB עבור סרטוני וידאו והקלטה.

 2. הכניסו כונן הבזק USB לשקע ה-USB של הרכב, עדיף לזה אשר בתא הכפפות.
 3. הפעילו את Dashcam על ידי נגיעה באפשרות פקדים > בטיחות > Dashcam. Dashcam מאפשרת לכם לבחור כיצד ומתי הסרטונים נשמרים. באפשרותכם לבחור בין האפשרויות:
  • אוטומטי: Dashcam שומרת באופן אוטומטי הקלטה בכונן ה-USB במצבים שבהם Model S מאתר אירוע בטיחותי, כגון התנגשות או הפעלת כרית אוויר. בעת בחירה באפשרות אוטומטי, האיתור עשוי להשתנות והוא כפוף להספק הרכב, למצב השינה ולמצב תכונת Autopilot.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   הערה
   מספר גורמים קובעים אם Dashcam שומרת אוטומטית הקלטה של אירועים שהבטיחות קריטית בהם (למשל, כמות הכוח, אם הופעלה כרית אוויר וכולי). אין להסתמך על Dashcam להקלטה אוטומטית של כל אירועים שהבטיחות קריטית בהם.
  • ידני: עליכם לגעת ידנית בסמל Dashcam כדי לשמור הקלטה של עשר הדקות האחרונות של הסרטונים.
  • בצפירה: כאשר תלחצו על הצופר, Dashcam תשמור הקלטה של עשר הדקות האחרונות של הסרטונים. ניתן להפעיל זאת בעזרת האפשרות אוטומטי או ידני.
 4. לאחר ההפעלה, סמל ה-Dashcam מציין כאשר סרטונים נשמרים. תוכלו גם להציג את מצב סמל ה-Dashcam תחת פקדים:
  סמל מצלמה אפור
  הסמל משתנה כדי להציג את מצב Dashcam:
  סמל מצלמה אפור עם עיגול אדום מראה על הקלטה
  הקלטה: Dashcam מקליטה. כדי לשמור הקלטת וידאו, געו בסמל. כדי להשהות הקלטה, לחצו והחזיקו את הסמל.
  סמל מצלמה אפור
  עצירה: Dashcam מושהית. כדי לחדש את ההקלטה, געו בסמל. כדי להימנע מאובדן הקלטות וידאו, השהו את Dashcam לפני ניתוק הכונן הנשלף.
  סמל מצלמה אפור עם סימן וי ירוק מראה שהסרטון נשמר
  SAVED: סרטונים נשמרים.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  לאחר השמירה, ה-Dashcam שומרת את 10 הדקות האחרונות של הצילום.
 5. לאחר שמירת הסרטונים הרצויים, צפו בסרטונים במסך המגע או במחשב:
  • מסך מגע: ודאו כי Model S בהילוך חניה וגעו בסמל ה-Dashcam במפעיל האפליקציות. סרטונים מאורגנים לפי חותמת זמן. למידע נוסף ראו צפייה בהקלטות הוידאו.
  • מחשב: הכניסו את כונן ההבזק מסוג USB למחשב ונווטו אל תיקיית TeslaCam. סרטונים מאורגנים לפי חותמת זמן. למידע נוסף ראו צפייה בהקלטות הוידאו.
 6. כדי לכבות את Dashcam, עברו אל פקדים > בטיחות > Dashcam > Off. אם מוגדר ל-אוטומט, ידני או בעת צפירה, ה-Dashcam תופעל אוטומטית בכל פעם שאתם נוהגים.