אלקטרוניקה פנימית

בנוסף לתאי האחסון ומחזיקי הכוסות (ראו אחסון פנימי), Model S תומך במגוון אמצעים אלקטרוניים כגון יציאות USB, , ושקע 12 וולט חשמלי.

שקעי USB

ה-Model S מצויד, בשני שקעי USB בחלק הקדמי של הקונסולה המרכזית, בהם ניתן להשתמש כדי לחבר התקני USB. כדי להשמיע קובצי שמע מהתקן USB המחובר לאחד השקעים האלה, ראו הפעלת מדיה ממכשירים. כמו כן תוכלו להשתמש בשקעים אלה כדי לטעון התקני USB.

‏Zoombox וחץ המציגים את שקעי ה-USB בחזית הקונסולה המרכזית.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אין לחבר מספר התקנים באמצעות שימוש ברכזת USB. הדבר עלול למנוע טעינת התקנים מחוברים או זיהויים על-ידי נגן המדיה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מתח זמין כאשר הרכב "ער". הרכב עשוי להיות ער מסיבות שונות. לדוגמה, בעת שימוש בתכונות כגון Summon, או כאשר מופעלות תכונות, כגון חימום מוקדם, הגנה מהתחממות יתר של תא הנוסעים,‏ Keep Climate On,‏ Dog Mode,‏ Camp Mode, ‏Sentry Mode וכו'. הרכב במצב ער גם כאשר סוללת מתח נמוך בטעינה או נמצא בשימוש, במהלך טעינה במתח גבוה, כאשר הרכב מתקשר עם האפליקציה לנייד וכו'. השארת אביזר מחובר אינה גורמת לצריכת זרם מסוללת מתח נמוך.

מתח נמוך שקע חשמל

ה-Model S מצוידת בשקע חשמל שנמצא בחזית הקונסולה המרכזית. חשמל זמין בכל עת שלוח המחוונים ומסך המגע מופעלים.

חץ המורה אל שקע החשמל.

שקע חשמל מתח נמוךהוא שקע מתאים לאביזרים שדורשים זרם חשמל רציף של עד

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מתח זמין כאשר הרכב במצב "ער". הרכב עשוי להיות במצב ער מסיבות שונות. לדוגמה, בעת שימוש בתכונות כגון Summon, או כאשר מופעלות תכונות, כגון חימום מוקדם, הגנה מהתחממות יתר של תא הנוסעים,‏ Keep Climate On,‏ Dog Mode,‏ Camp Mode, ‏Sentry Mode וכו'. הרכב במצב ער גם כאשר סוללת מתח נמוך בטעינה או נמצא בשימוש, במהלך טעינה במתח גבוה, כאשר הרכב מתקשר עם האפליקציה לנייד וכו'. השארת אביזר מחובר אינה גורמת לצריכת זרם מסוללת מתח נמוך.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כאשר ה-Model S לא מצליח לזהות את השלט (סוללה חלשה, הפרעות וכו'), הניחו אותו מתחת לשקע החשמל מתח נמוך כדי לאפשר ל-Model S לזהותו.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
שקע החשמל והמחבר של האביזר עלולים להתחמם.